Spiegeling in relaties
Je in elkaar spiegelen
Deze pagina gaat over communicatie.
In alle maten en soorten.
En over mijzelf. Dus ook over jou.
Want wij zijn spiegels voor elkaar.
Communicatie is tweerichtingsverkeer.
In onze tijd wordt deze gelijkwaardigheid bewuster.
Maar hoe zichtbaar zijn wij?

Kunst en kitsch
Stel, dat jij een kunsthandelaar bent.
Kitsch ligt in je magazijn en niet in je etalage.
Anders loopt iedereen meteen door.
Maar je plaatst ook geen museumstukken in het zicht.
Anders solliciteer je naar een ramkraak.
Je zet wat betaalbare blikvangers neer.
Dan lopen er ook mensen binnen.
In de winkel hang je weer andere schilderijen.
Je praat met een geïnteresseerde bezoeker.
Als die vraagt, of je een echte Mondriaan hebt,
reageer je aarzelend en probeer je eerst na te gaan,
hoe betrouwbaar die persoon is.
Doorstaat je klant al je tests, dan neem je die met je
sleutelbos in de hand naar je speciale kamer.
Je bezit ook een echte Rembrandt.
Maar die hangt in je woonhuis.
Alleen je familie en je beste vrienden weten daarvan.

Jezelf en elkaar leren kennen
Via deze pagina leer je mij – dus ook jezelf – kennen.
Vooral over wat mij als coach bezielt.
Het zelfhulpboek Herschep je wereld gaat over jou.
Wil je weten, wat je écht aan mij hebt?
Welkom in mijn praktijk!
Maar dan wel voor het volle pond.
Vroeger waren mijn intakesessies gratis.
Totdat ik merkte dat ik te weinig verdiende.
De meesten zijn immers al na één gesprek klaar.
Bij Freud lagen de patiënten jarenlang wekelijks
een uur op de divan. Dat schoot niet echt op.
Behalve voor de beurs van de psychiater natuurlijk.
Tegenwoordig pakken we zoiets efficiënter aan.
Een collega – evenals ik gecharmeerd van de
oplossingsgerichte benadering – zei tegen mij:
Het allermooiste compliment van een cliënt is:
'Ik heb niets aan je therapie gehad.
Ik heb het allemaal zelf gedaan.'

Zachte therapeuten maken...
Het is net als bij fysiotherapeuten.
Iemand met een pijnlijke verlamming had er al heel wat
versleten. Tevergeefs overigens.
Want hij strompelde nog steeds op krukken.
Nog nooit had hij zo gezweet en gecrepeerd
van de pijn, vooral in zijn portemonnee.
Hij schreeuwde het uit:
'Wat ben jij voor iemand?
Al die anderen verwenden mij met massages en
apparaten, zodat ik weer dagen vooruit kon.
En jij staat daar maar met je handen op je rug.
En ik doe oefeningen, die iemand zijn ergste vijand nog
niet zou toewensen.
Ik doe al het werk. En jij ontvangt al het geld.
En je bent nog de duurste ook!'
De therapeut zei:
'Ik ben inderdaad de duurste.
Maar ik ben ook de enige, bij wie jij straks voorgoed
zonder krukken de deur uit rent.'

Blikvangerspiegels
Met non-directieve counselling
kun je niet even de andere kant uit kijken.
Want er is geen andere kant.
Je wordt keihard met jezelf geconfronteerd.
Geen boterzacht: 'Hum, hum.'
'Hoe laat is het eigenlijk?'
'Nou, wat denk je er zelf van?'.
Dit vlijmscherpe kristal snijdt overal dwars doorheen.
Geen ontsnapping mogelijk!
Een sessie werkt altijd.
Daarna ben je nooit meer dezelfde.
Hoeveel minder ik lijk te doen,
hoeveel meer er bij jou gebeurt.
Iedere mens heeft blinde vlekken.
Ook een coach is een mens.
Die laat zich geregeld coachen door een collega.
En hoewel ik mensen help met tekstbewerking,
vraag ik ook feedback over mijn eigen teksten.
Tot mijn verbazing halen zij er dan
exact dezelfde soort fouten uit,
als ik in de teksten van anderen vind.
Je grootste blinde vlek is datgene,
wat anderen het eerst opvalt – je gezicht.
Ja, je blinde vlek is datgene, waarmee je kijkt!
Zonder spiegel zie je hoogstens je wenkbrauwen,
je neus en je mond.
En daar moet je dan echt je best voor doen.
Je kunt je problemen wel met je vrienden
of zelfs met je partner bespreken.
Maar dankzij belangenverstrengeling en emotionele
betrokkenheid, wordt je spiegelbeeld dan meestal vervormd en verkleurd.
Een echte coach is een neutrale en zuivere spiegel.

Op de top en er weer vanaf
Coachen is leuk werk.
Daarnaast bevordert het topontmoetingen.
Voorzover je op het Nu en Hier bent afgestemd.
En je hart voor anderen openstelt.
Dan ervaar je eenheid.
Ik beschouw mensen als gevallen engelen.
Sterker nog, als de Schepper zelf,
die de moedige sprong in het duister waagt.
En helemaal in de eigen schepping op gaat.
Allemaal doen we ons eigen stukje.
En dragen we bij aan Eenheid in Verscheidenheid.
Is onze Aarde een leerschool? De een zegt van wel.
De ander van niet, omdat wij alles al weten.
Wij zijn hier om te scheppen, zeggen zij.
Ik houd het op de gulden middenweg.
We lopen op Aarde praktijkstage.
Herschep je wereld gaat hierover.
En over communicatie.

Communicatie en telepathie 
Communicatie verloopt langs diverse kanalen.
Die ook nog eens vloeiend in elkaar overgaan.
De percentages verschillen per onderzoeker.
Het verbale deel bedraagt volgens sommigen 20%.
80% is non-verbaal, dus via klank- en lichaamstaal.
Volgens mij verloopt een nog groter deel telepathisch.
Maar dat zijn de meesten zich niet altijd bewust.
Woordelijk elkaars gedachten lezen gebeurt zelden.
Je kunt je daar gelukkig ook voor afschermen.
Met een van mijn eerste cliënten
– een collega/medestudente – gebeurde dit.
Zij seinde: 'Leen mij een boek.'
Ik verstond: 'Geef mij jouw boek.'
Mijn eerste boek wel te verstaan.
We hebben gelachen.
Met woordelijke telepathie
kun je wel degelijk misverstanden krijgen.
Als ik al bewust met telepathie werk,
doe ik dit het liefst zonder woorden of beelden.
Dan is het begrijpelijk voor alle soorten mensen,
dieren, engelen en buitenaardsen.
'Tele-Turbo' noem ik deze universele taal.
Hierbij krijg je een razendsnelle overdracht
van gigantische databestanden, vaak onbewust.
Het kost je dan soms wel dagen
om al die informatie te verwerken,
eventueel in woorden om te zetten
en in je leven toe te passen.
Telepathie kan op afstand, zelfs op kosmische schalen.
Maar ook tijdens een face to face gesprek
of aan de telefoon.
Als woorden, lichaamstaal en telepathie overvloeien,
dan begrijp je elkaar in volmaakte communicatie.

Transformaties
Transformeert onze Aarde tot een paradijs?
En de mens van rups tot een vlinder?
Wie zal het zeggen? Ik geloof wel degelijk,
dat wij massaal nieuwe vermogens ontwikkelen.
Maar een vlinder is best een kwetsbaar wezen.
En een vlinder is nog geen arend.
Vlinders fladderen vrij laag bij de grond.
Wellicht zien ze ook minder scherp.
Als je eenmaal de smaak te pakken hebt,
merk je hoe fantastisch het is om aan jezelf te werken.
Je kunt altijd nóg beter functioneren.
Dan word je steeds gelukkiger.
En onze wereld wordt een aangenamere plaats.
Want alles hangt met alles samen.

Schizofrenie, autisme en afstemming 
Toen ik afstudeerde,
was psychologie een van mijn favoriete vakken.
Ik liep extra stages in psychiatrische inrichtingen.
Wat in de psyche omgaat,
boeit mij meer dan lichamelijke kwalen.
Het gezond functionerende lichaam
fascineert mij overigens wél mateloos.
In die zeventiger jaren werd beweerd,
dat je met mensen die aan schizofrenie lijden,
geen echt gevoelscontact kunt hebben.
Mij – en velen met mij, zoals Jan Foudraine
– in zijn boek 'Wie is van hout?'
lukte dit wel. Ik kon het altijd goed met ze vinden.
Tegenwoordig kunnen zulke personen,
mits adequaat behandeld, prima functioneren.
Autisten zouden zowat helemáál ontoegankelijk zijn.
Tegenwoordig denkt men hier genuanceerder over.
Dankzij deels aangeboren stoornissen in de
hersenen, zijn lijders aan schizofrenie
en autisme onnauwkeurig afgestemd.
Ze zitten op andere golflengtes.
Of zoals spiritueel ingestelden dit uitdrukken:
Ze zitten op een andere frequentie.
Ze zijn onvoldoende gericht op hun medemensen
'van vleesch ende bloedt'.
En teveel op andere werelden,
die overigens wel degelijk bestaan.
Ze pikken allerlei signalen op,
vaak hopeloos door elkaar gehusseld.
En weten daar onvoldoende raad mee.
Ze zijn dan als weerloze speelballen.
Mensen met geïntegreerde paranormale vermogens
passen efficiënt hun frequenties aan.
Voor hen geldt:
Juiste tijd, plaats, persoon en golflengte.
En dit alles is goed te leren.
Desnoods met enige professionele begeleiding.

Micha Beuger 2006-01-29
Pagina
Startpagina ◄

Artikel op deze website
Creatieproces – hoofdartikel
Eenzaam aan de top?
Overstijgen van het ego
Tweerichtingsverkeer
Gedachten over transformatie
Chaos is verborgen orde
Campagne Mens en Spirit
Jampotbril tot adelaarszicht
Wonderlijke gebitsgenezing
PDF – Verantwoording websites
PDF – Non-dualiteit
PDF – Transmutatie van pedofilie

Artikel ook in tijdschrift
Hoe noem jij God?
Artikel over flitscoaching
Leven met wisselstromen
Politiek vanuit het hart
Wonderogen na staaroperatie
Tweeoog is koning

Artikel voormalig Edacteur©
RandstadRail en ander spoor
Aurorion deel 1
Aurorion deel 2
Aurorion deel 3
Toekomst voorspellen
Universeel incarnatiemodel
Polariteit versus harmonie
Hoezo vrije keuze?
Liefdespoëzie en -proza
Polyamoreuze relaties
Bioresonantietherapie
Moderne oogcorrecties
Accommoderende lenzen
Adelaarszicht na operatie
Sprookje Wiebelwolk
Sprookje Wereldvrede
Partij voor Mens en Spirit
Kies Eerste Keus
Bovenkant pagina ▲

Bovenkant pagina ▲

Bovenkant pagina ▲

Bovenkant pagina ▲

Bovenkant pagina ▲Bovenkant pagina ▲