Wonderlijke gebitsgenezing
Inleiding
Mijn lichaam verkeert in een verjongingsproces.
Bijna al mijn lichaamsdelen zijn thans jonger dan mijn
biologische leeftijd. Een uitzondering vormt mijn gebit.
Hoewel er veel jongeren zijn met een totale prothese.

Ons gebit wordt ingedeeld in de volgende kwadranten
1. Rechtsboven
2. Linksboven
3. Linksonder
4. Rechtsonder

Ieder kwadrant bevat idealiter de volgende elementen
1. Snijtand
2. Snijtand
3. Hoektand
4. Premolaar (kleine kies)
5. Premolaar (kleine kies)
6. Molaar (grote kies)
7. Molaar (grote kies)
8. Molaar (verstandskies)

Voorgeschiedenis van mijn gebit
Mijn tanden hebben altijd wat onregelmatig gestaan,
al verbetert dit de laatste tijd iets, maar gedragen ze
zich verder gelukkig probleemloos.
Mijn kiezen werden al sinds mijn tienerjaren gevuld,
eerst met amalgaam, later met composiet.
Vanaf mijn dertiger jaren kreeg ik aardig wat kronen.
Bij plaatsing van de 4.7 bleek die iets te hoog te zijn.
Bij het afslijpen kwam het metaal door het porselein,
zodat dit op een amalgaam vullinkje lijkt.

In die tijd werden mijn verstandskiezen, die nooit waren
doorgebroken, maar wel tegen zenuwen van hun buren
drukten, door een kaakchirurg verwijderd. Daarbij
ontstond een gat in mijn kaakholte, dat werd gehecht.
Ook werd mijn kaak ontwricht, waarvan ik tot voor kort
wat last heb gehouden. Verder was mijn bovenkaak zo
gezwollen, dat ik mijn contactlenzen niet in kreeg.
Dit waren de enige twee dagen, dat ik wegens
arbeidsongeschiktheid niet heb kunnen werken.
Men zegt, dat het verstand met de jaren komt, maar
die verworvenheid is dus aan mij voorbij gegaan.
'Hij heeft geen achten.', zeggen de mondhygiënisten.

Gebitsbelevenissen van de afgelopen jaren
Kort na mijn verhuizing naar Amsterdam moest mijn
nieuwe tandarts wortelkanaalbehandelingen in het
tweede kwadrant doen. Daarbij heeft zij door de beide
kronen geboord en die gevuld met composiet.
Weer een toeristische attractie voor mondhygiënisten.

In 2007 kwam door botafbraak de 2.7 los te staan.
'Die kies is terminaal. Ik kan hem er beter uit halen.'
'Maar ik wil hem houden. Bovendien heb ik geen last.'
'Dan verwijs ik je naar de mondhygiëne.'
En daar loop ik nog steeds. Met twee series per jaar.

Voorjaar 2011 kwam ik door een bobbeltje op mijn
tong terecht bij de kaakchirurg. Het bobbeltje bleek
gelukkig onschuldig te zijn. Er werd toen tevens een
overzichtsröntgenfoto van mijn gebit gemaakt.

Rechter bovenkaak op instorten
December 2011 was de mondhygiëniste lovend over
de toestand van mijn tandvlees. Misschien had mijn
drastische vermindering van alcohol sinds november
hieraan bijgedragen. Helaas kreeg ik half januari 2012
pijn en heftige zwelling van mijn rechter gelaatshelft.
Ik heb toen zelfs paracetamol gebruikt.

En toen voelde ik iets scherps achter mijn tandvlees.
Thuis na mijn werk trok ik er een grote botsplinter uit.
Vrijwel meteen waren de pijn en de zwelling verdwenen.

Ik kwam bij een andere tandarts van de maatschap.
Zij haalde meteen hun baas erbij, die zei:
'Dit element is verloren. De 1.5 zit zowat helemaal los.
Liefst zo gauw mogelijk verwijderen. Anders lopen ook
de 1.4 en de 1.6 gevaar door ontsteking te sneuvelen.'
'Maar die kies zit vooraan. Is die echt niet te redden?'
'Ga dan zo spoedig mogelijk naar deze specialist voor
parodontologie en implantologie.'
Mijn klachten verminderden, zodat ik die paar weken
wachttijd toch voor lief nam.

Maar toen kreeg ik druk op mijn rechter oor en oog en
kwam er waterig vocht met een walgelijke beerputstank
uit mijn neus. Ik zat al gauw bij de kaakchirurg, die zei:
'Ik zie maar één probleem: de 1.5.
Ik zie maar één oplossing: de 1.5 eruit.'
'Dat zei mijn tandarts vijf jaar geleden ook van de 2.7,
maar die zit er nog steeds en doet het prima.'
'Die zou ik er ook uit halen.'

De nieuwe overzichtsfoto lag naast die van vorig jaar.
Beide waren met hetzelfde röntgenapparaat gemaakt.
'Zoek de tien verschillen.', zei ik en vergeleek de foto's.
Het bot, vooral rond de 2.7, leek mij duidelijk witter.

De parodontoloog zei op 1 maart 2012:
'Er moet heel veel gebeuren om deze zaak te redden.
Eerst boven de 7's eruit, eventueel ook de onderste.
Kiezen we behoud, dan kanaalbehandelingen rechts.
Dat alles kan door de eigen tandarts worden gedaan.
Daarna doe ik flapoperaties bij de bovenkaakkiezen.
Betere optie is alle vier de kiezen rechtsboven eruit.
En twee implantaten met een brug van drie elementen.
Over minstens elf maanden is alles dan klaar.
Het is zinloos om nu naar de mondhygiënist te gaan.'

Op 12 maart zei mijn eigen tandarts:
'Niet de 1.5 of de 2.7 eruit, want die zitten muurvast.
Zeker de 3.7 en de 4.7 laten zitten, want die zijn goed.
Ik verdenk de 1.7, maar wacht eerst de rapporten af.
Dan weten we, waar kanaalbehandelingen nodig zijn.
Misschien komt met alleen mondhygiëne alles in orde.'

Diezelfde middag kon ik terecht bij de mondhygiëne.
Zij zijn lovend over de spectaculaire genezingen.
Elke drie maanden maken ze de hele boel schoon.
Ik ben inmiddels klachtenvrij en geniet van mijn gebit.

Gebitsgenezing in de stijl van 2012
Afgelopen weken waren voor mij een spannende tijd.
Behalve met heelkundige experts had ik ook uitbundig
overleg met mijn begeleiders aan de andere kant van
de sluiers. Deze wezens hebben wonderen verricht.
Net als in 2008 rond de operaties aan mijn ogen.
Het is fantastisch dat ik met elk oog op alle afstanden
zonder hulpmiddelen kan lezen. Ik ski ook zonder bril.

Dat kaakontstekingen zomaar genezen, is een wonder.
Ook dat losse kiezen in korte tijd muurvast groeien.
Nu zijn dit slechts tijdelijke oplossingen. Met bionische
ogen en een bionisch gebit kan ik heus niet honderden
jaren probleemloos functioneren. Al voelt een kroon of
een kies na een zenuwbehandeling bij mij even levend
aan als een natuurlijk element.

Uiteindelijk, zodra we op Aarde voldoende hoge
creatiefrequenties hebben, zullen alle protheses en
gammele lichaamsdelen worden afgestoten.
Dan zal bij velen een perfect derde gebit doorbreken.
Hiervan is bij mij tot nu toe geen enkel spoor te vinden.
Voorlopig kunnen we niet buiten medische assistentie.
2012 is een overgangsjaar naar de Nieuwe Tijd.

Mijn gebit als kosmisch lesmateriaal
Het gebit bevat veel symboliek.
Neem alleen al het woord  kiezen.
En de kreet  elementen.
Velen denken dan aan aarde, water, lucht en vuur.
Maar ik werk liever met het fascinerende rond 1870
door Dmitri Mendeleev ontworpen periodieke systeem
van ruim honderd scheikundige elementen.

Terug naar de vier klassieke elementen. Kwadranten?
Mijn vier kwadranten vertolken verschillende werelden.
Het eerste kwadrant dat onlangs op instorten stond.
Het tweede, kanaalbehandelingen door kronen heen.
Het derde, geen kronen, maar wel vullingen.
Het vierde, met dat gaatje in de achterste kroon.

Mijn gebit is prima oefenmateriaal voor het leren
samenwerken met experts en met verborgen wezens.
En leren vertrouwen op in gang zijnde transformaties.
Zodra ik al die lessen heb geleerd, hoef ik mij geen
zorgen meer te maken over mijn fysieke lichaam.

Micha Beuger 2012-03-16

Update 2016-08-19
Sinds circa een jaar gaat het niet goed met mijn gebit.
Kiezen boven gaan los zitten, wat veel problemen geeft.
Ik was een week daarvoor bij de mondhygiëste geweest.
Op 2016-07-21 viel bij het spoelen de 1.5 intact eruit.
Op 2016-08-16 trok ik de 2.4 met duim en wijsvinger uit.
Volgend jaar maart gaan alle kiezen boven eruit.
Plus de 3.7 en de 4.7 die dan komen te vervallen.
Ik krijg een bovenplaat met twee maal drie kiezen.
Mogelijk jaren later vier implantaten met twee bruggen.
Tenzij er ondertussen nieuwe elementen groeien.
Ironisch genoeg doet de 2.7 nu het zwaarste kauwwerk.

Update 2019-10-20
Afgelopen jaren had ik boven protheses met kiezen.
Eerst een plaatprothese, die mijn gehemelte bedekte.
Later een frameprothese, geklemd aan de hoektanden.
Protheses laten gauw los en er komt voedsel onder.
Vastplakken helpt wel enigszins, maar toch.
Een prothese mag je niet samen met je gebit poetsen.
De prothese moet eruit en gepoetst met zachte zeep.
En liefst ook nog met een speciale protheseborstel.
Kortom veel gedoe en een kwartier extra werk per dag.
December 2018 zijn boven vier implantaten geplaatst.
Al die maanden droeg ik mijn aangepaste plaatprothese.
Augustus 2018 composiet schildjes op de boventanden.
Die zijn nu een stuk witter en iets regelmatiger.
September 2019 zijn beide bruggen met kiezen geplaatst.
Ik heb nu 4 x 3 tanden en 4 x 3 kiezen.
Alles is buitengewoon fraai en werkt perfect.
Met minimaal onderhoud is mijn gebit nu beter dan ooit.
Pagina
Startpagina ◄

Artikel op deze website
Creatieproces – hoofdartikel
Jampotbril tot adelaarszicht
Eenzaam aan de top?
Overstijgen van het ego
Spiegeling in relaties
Tweerichtingsverkeer
Gedachten over transformatie
Chaos is verborgen orde
Campagne Mens en Spirit
PDF – Verantwoording websites
PDF – Non-dualiteit
PDF – Transmutatie van pedofilie

Artikel ook in tijdschrift
Hoe noem jij God?
Artikel over flitscoaching
Leven met wisselstromen
Politiek vanuit het hart
Wonderogen na staaroperatie
Tweeoog is koning

Artikel voormalig Edacteur©
RandstadRail en ander spoor
Aurorion deel 1
Aurorion deel 2
Aurorion deel 3
Toekomst voorspellen
Universeel incarnatiemodel
Polariteit versus harmonie
Hoezo vrije keuze?
Liefdespoëzie en -proza
Polyamoreuze relaties
Bioresonantietherapie
Moderne oogcorrecties
Accommoderende lenzen
Adelaarszicht na operatie
Sprookje Wiebelwolk
Sprookje Wereldvrede
Partij voor Mens en Spirit
Kies Eerste Keus


Bovenkant pagina ▲
Bovenkant pagina ▲Bovenkant pagina ▲

Bovenkant pagina ▲