Artikel over flitscoaching – Micha Beuger
FLITSCOACHING – Micha Beuger – Achtergrond 
Tijdschrift voor Coaching – 01-06
Pagina's 51-53 – maart 2006.
Een achtergrondartikel belicht één of meer van de
diverse invalshoeken van het coachen.
Relevante informatie over coaching en daaraan
gerelateerde onderwerpen wordt toegankelijk.
En begrijpelijk op een rijtje gezet.
Vanuit een terughoudende en neutrale positie.


Freudiaans drie jaar wekelijks anderhalf uur op de sofa
bij een therapeut schiet niet echt op.
Rogeriaans counsellen verloopt al een stuk vlotter.
Nog meer vaart bracht Gerard Egan met zijn model
'Deskundig hulpverlenen'.
Echt snel zijn RET en oplossingsgerichte benadering.
En dan verschijnt Flitscoaching...
Als een donderslag bij heldere hemel?
'Zou je soms ultrakorte coachingsessies op onze open
dagen kunnen geven?'
vroeg de initiator van Mirror Centre.
Lieve help, dacht ik, dan kan ik net zo goed tussen de
waarzegsters op de kermis gaan zitten.
Tot dan toe duurden mijn sessies exact zestig minuten,
op de interne klok.
En we spraken meteen een serie van tien sessies af.
Problemen, die in jaren zijn ontstaan,
los je immers niet binnen een kwartier op.
Uit mijn medische tijd herinner ik mij de uitspraak:
'Wil je iemand met homeopathie grondig genezen,
dan kost dat een maand voor elk jaar,
dat die kwaal bestaat'.
Dus niet even een blik therapie opentrekken en dan de
cliënt het bos in sturen. Hoewel...?

Flitscoaching aan den lijve ondervonden
Een praktijkzaterdag eerste niveau aan de Academie
voor Counselling en Coaching.
Zoals altijd zei de trainer:
'Jullie werken in groepjes van drie:
Cliënt, Counselor, Observator.
De bekende CCO-groepjes. Je wisselt van rol.
Je doorloopt het hele model van Egan.
Voor ieder probleem krijg je tien minuten.
Niet meer en niet minder.'
Het was mijn beurt om voor cliënt te spelen.
Kort daarvoor was ik naar Amsterdam verhuisd.
Daar werkte ik toen al enkele maanden.
Binnen zeven weken was het mij gelukt om een
tijdelijke huurwoning te vinden.
Normaal staat daar zeven jaar voor.
Ik had zojuist bericht gekregen,
dat mijn huurcontract binnenkort afliep.
Ik zag huizenhoog op tegen het zoeken van een
nieuwe woning.
Mijn counsellor paste convergerende technieken toe.
Eerst alle doodlopende wegen afgrendelen.
Vraag hypotheekadvies. Huur of koop?
Dan valt er al heel wat af.
Vervolgens met een viltstift over de plattegrond van
Amsterdam. Waar wil ik beslist niet wonen?
De vaste lasten van een huurwoning bleken het dubbele
van die van een koopwoning te zijn.
Via Internet regelde ik een bezichtiging.
In die flat woon ik nu. Met een aparte praktijkkamer.
Later bezocht ik nog een ander pand,
maar dat stelde naar verhouding weinig voor.
Het regelen van een hypotheek kost in Amsterdam al
gauw zeven weken.
Binnen drie dagen kreeg ik bericht, dat het rond was.
Ondanks het flutsalaris van mijn toenmalige bijbaantje.

De introductie van flitscoaching
Bovenstaand succes trok mij over de streep.
Ik noemde die bliksemmethode ‘Flitscoaching’.
Ik paste die voor het eerst toe op een open zaterdag
in Mirror Centre, op 29 januari 2005.
Flitscoaching is iets dat, net als de boekdrukkunst,
op meer plaatsen tegelijk is uitgevonden.
Het zit blijkbaar in de morfogenetische velden.
Dit leerde mij althans mijn exploratie via Google.
Op die eerste flitsdag bekommerde ik mij niet zozeer
om gesprekstechnieken.
Ik ging in mijn kamertje zitten en zag wel,
wat voor volk de receptie naar mij doorstuurde.
Pas toen ik alles in mijn praktijkscriptie verwerkte, ontdekte ik welke technieken ik had toegepast.
En wat de ideale setting voor Flitscoaching is.

Kleine oorzaken met grote gevolgen
Binnen een seconde rijd jij jouw auto total loss.
Zo kan een kort gesprek jouw hele leven veranderen.
Flitscoaching is een eenmalige sessie van tien tot
vijftien minuten.
Ik heb al tientallen sessies meegemaakt.
Tot nu toe kwam altijd de Flits. Het wérkt gewoon.

Voor wie en wat is flitscoaching geschikt?
• Flitscoaching is geschikt voor iedereen,
  die besluit om een flitssessie te ondergaan.
  Met de juiste setting en voorbereidingen,
  krijg je vanzelf geschikte cliënten en problemen.
• Flitscoaching werkt het best op evenementen,
  waar bezoekers laagdrempelig tussen diverse
  activiteiten kunnen kiezen. Bijvoorbeeld op
  congressen, beurzen en open dagen.
• Belangrijk is, dat je goed zichtbaar bent.
  Draag een badge. Plaats een poster.
• Laat ze duidelijk weten, wat Flitscoaching inhoudt.
  Ik omschrijf het meestal als volgt:
  'Je komt met één wens,
  waarvan de realisatie stagneert, desnoods al jaren.
  Binnen een kwartier verschijnt vanuit jouzelf de Flits.'
• Zorg, dat de cliënt een half uur moet wachten.
  Die tijd hebben de meesten nodig om een geschikt
  onderwerp te kiezen en na te denken.
  Vaak is het belangrijkste proces dan al voltooid,
  voordat de eigenlijke sessie begint.
• Ik raad je aan om niet gratis te flitscoachen,
  want dan kun je ertussen worden genomen.
  Reken desnoods slechts vijf euro voor een sessie.
  Dan komen ze altijd met een geschikt onderwerp.
• Lever direct merkbaar resultaat in je sessie.
  Dan ervaart de cliënt, dat coaching werkt.
• Geef je praktijkfolder mee. Dat levert op termijn
  langere sessies op. Met wie dan ook.

Welke technieken zijn geschikt?
Tijdens de sessies denk ik hier nauwelijks bij na.
Ik laat het allemaal gewoon maar gebeuren.
Ik luister en stel zonodig gerichte vragen.
En kijk reikhalzend uit naar dat ene ballonnetje,
dat kan worden doorgeprikt.
Pas achteraf analyseer ik wat er is gepasseerd.
Zorg wel, dat zowel de cliënt als jij een schrijfplankje
ter beschikking heeft.

Convergerende technieken
Samen ga je op zoek naar dat ene aangrijpingspunt, waar je cliënt alle energie op richt.
Dan slaan alle stoppen door en komt er verandering.
Effectief is de Lazarustechniek. Omschrijf het
probleem zo beknopt mogelijk, liefst in één woord.
Op een dag moest ik iedereen gratis coachen.
Het was wel mijn drukste en leukste flitsdag.
Een kandidaat bracht een probleem, waarvan ik gelijk
zei, dat ik het ongeschikt voor flitscoaching vond.
Hij had een tweedegeneratie oorlogssyndroom,
waarvoor hij jarenlang tevergeefs diverse therapeuten, ook psychoanalytici, had geconsulteerd.
Ik vroeg, welke last hij hier nu het meest van ondervond. Dat bleken relatieproblemen te zijn.
Ik focuste op een concreet aangrijpingspunt.
'Wanorde.' 'Op welk gebied?' 'Het huishouden.'
'Op welk terrein specifiek?' 'De keuken.'
'Welk deel van de keuken?'
'De kookplaat, want ik kook altijd.' 'Hoezo?'
'Ik maak de plaat pas schoon als die vuil is.
We krijgen daar slaande ruzie over. Die klus kost me
dan een half uur. Ongeveer één keer per maand.'
'Hoe vaak zou je hem moeten schoonmaken?
En hoeveel tijd kost het je dan?'
'Eén keer per week. Vijf minuten.'
'Nou, tel uit je winst. Ben je er psychisch aan toe om
vanaf nu elke zaterdag die kookplaat te poetsen?
Zo ja, dan wacht je, tot deze gewoonte zodanig is
ingeslepen, dat je niet beter meer weet.
Dan verzin je een ander stukje van de keuken,
dat je aanpakt. Enzovoort.
Elke wereldwandeling begint met de eerste stap.
Wie weet, kom je dan bij de meer emotionele aspecten
van jullie relatie...'

Divergerende technieken
De tijd beleven we traditioneel gesproken als
ééndimensionaal, in éénrichtingsverkeer.
Lineair, van verleden via heden naar toekomst.
Causaliteit. De wet van oorzaak en gevolg.
Dit leidt vaak tot filevorming. Dan kun je geen kant uit.
Je kunt dan wachten, tot het over is.
Andere optie: multidimensionale tijdbeleving. Synchroniciteit: Knooppunten, waar alles uitwaaiert
Kruispunten, waar je vastgelopen wegen verlaat.
Of, als een sluipweg geen optie is, zelfs met een
helikopter van de weg kunt worden getild.
Een nuttige techniek is brainstormen.
Vandaar die eerder genoemde schrijfplankjes.

Het ontbrekende puzzelstukje
Sturen en informatie geven, kan soms geen kwaad.
Mits dat advies bij jouw cliënt past.
Soms heeft die al jaren in kringetjes rondgedraaid.
Met onjuiste denkbeelden. Met blinde vlekken.
Een afgestudeerde psychologe dacht,
dat ze alleen maar in een maatschap mocht werken.
Ik zei, dat ze maar een bordje op haar deur hoefde te
hangen en meteen aan de slag kon.

Synchroniciteit uitlokken
Een cineaste wilde een documentaire voltooien,
maar haar financiële reserves waren uitgeput.
Ze had een geldschieter op het oog,
die ze wellicht zou kunnen benaderen.
Een kwartier later vertelde ze me opgetogen,
dat ze hem in Mirror Centre tegen het lijf was gelopen.
Onlangs bezocht ik een tentoonstelling van haar,
met ook een van haar films.
Ze zei, dat het prima met haar en haar projecten ging,
al was haar nieuwste film nog niet voltooid.

Soms werkt lineair toch beter
Een ingenieur vroeg zich af, hoe hij zijn uitvinding aan
fabrikanten kon presenteren.
Die stap bleek nog helemaal niet aan de orde te zijn.
Hij had niet eens een CAD-tekening of schaalmodel.
Zodra die klaar waren, kreeg hij automatisch het
zelfvertrouwen om de industrie te benaderen.

Verandering van strategie
Een andere kijk of aanpak doet vaak wonderen.
Een vrouw met een saaie baan had zoveel
verschillende belangstellingen, dat ze niet kon kiezen.
De ene keer was de ene bezigheid favoriet,
de andere keer de andere.
De Flits bleek te zijn:
In plaats van te kiezen, wat ze leuk vindt, kiest ze,
wat het gemakkelijkste naast haar huidige baan past.
Zodra dat eenmaal loopt, werkt ze minder uren in
loondienst. Of ze neemt er nog iets anders bij.

Gesloten vragen –
een nuttige techniek bij flitscoaching

Het stellen van gesloten vragen was wel het ergste
taboe in onze opleiding.
Ik heb gemerkt, dat je juist met open vragen de cliënt
meer (het bos in) kunt sturen:
'Waarom ben je boos?'
(Ik ben helemaal niet boos).
'Welke medicijnen gebruik je ervoor?'
(Ik gebruik helemaal geen medicijnen).
Je kunt beter vragen: 'Is het meer boosheid?
Of meer verdriet? Of soms iets heel anders?'
Met emotioneel neutrale, gesloten vragen,
kun je in een paar stappen een complete beslisboom
aftasten en tot de kern doordringen.
Ook tijdens mijn meest recente sessie (in het Engels)
die exact 15 minuten duurde en waarbij ik veel RET
en oplossingsgerichte benadering toepaste.
'Ik ben depressief.'
'Gebruik je er medicijnen voor?'
'Ja, ze helpen al een beetje.
Mijn gedachten malen nu al veel minder.'
'Bovendien komt het voorjaar er aan.
En jij bent gevoelig voor seizoenen, zei je.
Wanneer voelde alles wél goed?'
'Toen ik vijf was. Knusse familie.
Toen overleed mijn moeder.
Altijd verlies ik mijn dierbaren.'
'Is dat een onwrikbare kosmische wet?
Of meer een gedachtekronkel van jou?'
'Dat laatste.'
'Is er momenteel een moederfiguur in je leven?'
'Ja, mijn schoonmoeder.
Maar ik vrees ook haar te verliezen.'
'Heb je die gedachtekronkel al met haar besproken?'
'Ja, maar te kort om me daar iets van te herinneren.'
'Hoe voelt het voor jou om een sfeertje te creëren
en dit uitvoerig met haar te bespreken?'
'Als de Flits!', zei ze. En ze omhelsde mij...

Flitscoaching in een notendop
• De meeste Flitscoaching-onderwerpen blijken
  loopbaankwesties te zijn.
• Flitscoaching is een prima methode om mensen
  met coaching te laten kennismaken.
• En om je eigen praktijk en je centrum te promoten.
• Het is laagdrempelig, voor cliënten en jezelf,
  mits je in een facilitaire organisatie zit.
• Hoewel... Het zou natuurlijk ook in jouw
  eenmanspraktijk thuis kunnen.

Micha Beuger is oprichter van de praktijk
Ftiris Coaching te Amsterdam.
Pagina
Startpagina ◄
Flitscoaching

Website
Tijdschrift voor Coaching
Bovenkant pagina ▲


Bovenkant pagina ▲


Bovenkant pagina ▲


Bovenkant pagina ▲


Bovenkant pagina ▲