Effectief campagnevoeren voor Mens en Spirit
Mens en Spirit doet definitief mee
De Partij voor Mens en Spirit heeft ruimschoots aan
alle voorwaarden van de Oudetijdspolitiek voldaan.
De Kiesraad stond perplex van onze overvloedige,
foutloze ondersteuningsverklaringen. Wij gaan nu –
geheel bevrijd – campagne voeren volgens principes
van de Nieuwetijdspolitiek. MenS is een jonge, maar
volwassen partij, met vrij weinig materiële middelen.
Maar die zetten wij dan ook ruimhartig en toegewijd in.
En er kan zoveel meer. Wie niet rijk is, moet slim zijn.
En wij zijn slim en klaarwakker. Alle hier genoemde
succesformules werken ook op andere levensterreinen.
Als we beseffen, waarom Mens en Spirit zo succesvol
is, wordt onze campagne een feest met champagne.
Maar nu eerst wat spirituele achtergrondinformatie.

De energie van de Oudetijdsgeest
Deze energie is, evenals alle andere energieën,
afkomstig van de Universele Energie. De Universele
Energie is ook onder diverse andere namen bekend.
Naast de bron van alle creatie, is zij de databank van
alle informatie, ook van onze gedachten. Die worden in
geanonimiseerde vorm weer verspreid. Iedereen werkt
telepathisch. Alleen de meesten niet bewust, omdat zij
denken, dat het uitsluitend hun eigen gedachten betreft.
Wij zijn dus verbonden via collectieve gedachtenvelden.
De Oudetijdsgeest overheerst ons al duizenden jaren.
Haar voornaamste kenmerk is polariteit. Hierbij werkt
de energie zichzelf deels tegen, zodat tegelijkertijd
wordt gecreëerd en vernietigd. De oude energie voelt
naar en onrustig aan, met angst en de illusie van tekort.
Oudetijdsmensen zijn sterk afhankelijk van machten
boven en buiten zichzelf en van externe aandacht.
Ze parasiteren dus op andermans energieën.
De Oudetijdsenergie heeft ons wel geholpen bewustere
wezens met sterkere spieren te worden.
Sinds ongeveer de Tweede Wereldoorlog is deze
Oudetijdsenergie geleidelijk aan het verzwakken.
Om plaats te maken voor de Nieuwetijdsenergie.
Veel Oudetijdsmensen merken, dat hun energetische
ondersteuning gestaag afneemt en voeren fanatiek en
tevergeefs strijd om het oude stelsel in stand te houden.
Velen bidden, dat God toch op hun partij zal stemmen.

De energie van de Nieuwetijdsgeest
Deze energie kent nauwelijks polariteit.
Zij stroomt volledig mee met de Universele Energie.
Nieuwetijdsenergie voelt aangenaam, rustig, warm,
liefdevol, groot en allesdoordringend aan.
Binnen enkele jaren overheerst deze nieuwe energie.
Nieuwetijdsmensen zijn veel minder afhankelijk van de
aandacht van anderen, omdat die continu van binnenuit
putten uit de bron van de Universele Energie.
Zij staan – zoals dit thans heet – in hun eigen kracht.
Zij tonen groot, maar dan op een natuurlijke wijze.
Dus zonder opgeblazen persoonlijkheden.
De toenemende Nieuwetijdsenergie zorgt er ook voor,
dat steeds meer mensen spiritueel ontwaken.
Deze groeiende groep Nieuwetijdsmensen overlapt
aardig die van de Ongebonden Spirituelen.
Nederland loopt aan kop in dit transformatieproces.
Het onderzoek van 2008 toont een percentage van 26.
Volgens mijl ligt dit nu rond de 30 en eind 2012 op 51.
Mede dankzij onze campagne kan dit proces versnellen
en kan rond 9 juni het percentage boven de 34 komen.
Ook alle mensen en partijen hebben hun eigen energie.
Ga maar eens voor een verkiezingsbord staan en let op
de uitstraling van de posters. Het rood van PvdA en SP
appelleerde wel erg veel aan de onderbuik.
De nieuwe poster van de SP, waaraan wat warm geel
is toegevoegd, heeft al een veel betere uitstraling.
De energie van de SP is dan ook aan het veranderen.
Voel, hoeveel compassie het koetje met de gele bloem
van de Partij voor de Dieren opwekt.
De foto van die blije, naakte, jonge vrouw met koe en
PSP – ontwapenend heeft mij altijd warm ontroerd.
Onderga het charisma van Job Cohen, Mark Rutte en
Femke Halsema. Hoopvol, maar nog erg oudetijds.
Zij kunnen best wat hulp gebruiken.
Voel nu de kleurstelling, de vormgeving en de gebruikte
symbolen van de Partij voor Mens en Spirit.
Ervaar vooral de geest van de partij. die geheel parallel
en synchroon stroomt met de Nieuwetijdsenergie.
MenS is opgericht door mensen, maar is in feite een
directe creatie van de Nieuwetijdsgeest. Omdat ons
doel in goede afstemming is gekozen, zullen wij dit
vrijwel moeiteloos bereiken. Wij moeten weliswaar
fietsen, maar we hebben de hele rit een warme, stevige
wind in de rug. Uiteraard helpt media-aandacht, maar
Mens en Spirit is hier veel minder afhankelijk van.
Ditmaal doen er maar liefst acht nieuwe partijen mee.
Waarvan de helft met een hoog Nieuwetijdsgehalte.
Maar uitsluitend Mens en Spirit is spiritueel, breed,
realistisch en gemotiveerd genoeg voor een coalitie.
Een van de nieuwkomers - met een onuitsprekelijk
lange naam - is zelfs nieuwetijdser dan Mens en Spirit,
maar teveel op de verre toekomst gericht voor een
coalitie met oudere partners in dit overgangstijdperk.
Van stemmenverlies hebben alle partijen evenveel last,

Zet Spirit in en vertrouw op wonderen
Wonderen bestaan eigenlijk niet. In principe kun je ze
allemaal wetenschappelijk verklaren. Wat wij wonderen
noemen, zijn in feite effectieve toepassingen van
kosmische principes. Ze verrassen ons, omdat we niet
alle veroorzakende factoren van tevoren overzien.
Onze oorspronkelijke doelgroep, de Ongebonden
Spirituelen, destijds ruim een kwart van de bevolking,
vormde toen al een potentieel van 37 zetels.
Dit kan oplopen naar 50. Maar het gaat thans allang
niet meer om alleen Ongebonden Spiritualiteit.
Mens en Spirit, met haar brede, vernieuwende,
professioneel onderbouwde programma,
spreekt ondertussen veel meer groepen aan.
Mens en Spirit is trouwens niet de enige partij,
die wonderen vertoont. Er zijn wel vaker partijen als het
ware uit het niets opgedoken en ineens met veel zetels
in de Tweede Kamer terecht gekomen.
Voel constant die warme wind in je rug. Alles wat we
nodig hebben, zal naar ons toe stromen. Geld, bekende
Nederlanders, grotere organisaties en kleinere partijen
die ons steunen. Media die massaal overstag gaan.
Gebeurtenissen die in ons voordeel werken, enzovoort.
Maar ook geschenken uit de hemel, waarmee wij totaal
geen rekening hadden gehouden.
Posters, folders en advertenties zijn uiteraard duur.
Maar Internet kost ons bijna niets. En rechtstreeks
werken met energiestromen is al helemaal gratis.

Zet Mens in en geniet
Ons grootste kapitaal zijn wij zelf. MenS wemelt van de
krachtige, liefdevolle prachtmensen. Campagnevoeren,
evenals werken met energiestromen, heb ik door vallen
en opstaan geleerd. Ik ben er een beter, invloedrijker
mens door geworden. Ik geniet nu meer van het leven.
Deze campagne is een prachtkans om meer in onze
kracht te komen en onze persoonlijke omstandigheden
te verbeteren. Zorg goed voor jezelf. Laat de Universele
Energie continu door je heen stromen en geniet.
Begeef je in situaties, waar je blij en fit van wordt.
Ik wens ieder van harte een bezielde en bezielende,
wervende en wervelende campagne toe.

Benadruk Authenticiteit
Mens en Spirit is een van de meest democratische
partijen van Nederland. Zij biedt voldoende ruimte voor
individuele zienswijzen, werkwijzen en eigen inbreng.
Nieuwkomers worden warm onthaald en gewaardeerd.
Ze mogen meteen meedoen. Voer campagne op
manieren, die voor jou goed voelen. Ook ik doe niet
met alles mee. Mensen hebben heus wel door, als je
ergens niet volledig achter staat. Het komt juist sterk
over, als onze boodschap van alle kanten en op vele
manieren komt. Mensen merken dan, dat wij volledig
onszelf zijn, en destilleren het gemeenschappelijke.
Maak wel steeds duidelijk onderscheid tussen jouw
eigen mening en ons officiële partijprogramma.
Dat volkomen democratisch tot stand is gekomen.

Benadruk Liefde
Laat de mensen onze krachtige liefde voelen.
Hiervoor hoef je ze trouwens niet eens aan te raken.
Beroer hun juiste snaar en ze herkennen het meteen.
En weten wat ze bij Mens en Spirit kunnen verwachten.
Straal Nieuwetijdsenergie uit en ze worden overtuigd.
Bij onze partij zit je goed. En hiervoor staan wij.
Een warme, eerlijke, multimenselijke samenleving.

Benadruk Holisme
Mens en Spirit gaat voor heelheid, eenheid, integratie,
verbondenheid, samenwerking. Daarom is ons
partijprogramma ook zo veelomvattend en grondig.

Benadruk Bewustzijn
Mens en Spirit bekleedt in dit opzicht een unieke
positie in Nederland – en ver daarbuiten. Wij zijn de
enige partij, die onze Aarde ook in spiritueel opzicht
door de overgang naar het nieuwe tijdperk kan leiden.

Benadruk het Heden
Wij sterfelijke mensen hebben onvoldoende overzicht
om te weten, wat de beste kosmische strategie is.
Misschien is het voor ons aller bewustwording beter,
dat Nederland nog één keer een rampenkabinet krijgt.
Dat een nog veel grotere puinhoop achterlaat.
Desnoods compleet met Belgische toestanden.
Mens en Spirit verkondigt in dat geval vanuit de
oppositie overduidelijk haar boodschappen.
Binnen twee jaar valt dan die regering.
Mens en Spirit vormt met tientallen zetels een nieuwe.
Maar wellicht komen we al in 2010 in de regering.
Noem Mens en Spirit nooit een kleine partij.
Want de Partij voor Mens en Spirit is nu al groot.
Schuif realisatie van je wensen niet naar de toekomst.
Want dan krijg je wellicht nooit wat je wenst.
Ons potentieel is gigantisch. De stap naar manifestatie
is kleiner dan je denkt. Terwijl jij folders uitdeelt,
kan op hetzelfde moment een grote groep lid worden.
Al het gewenste staat al voor ons klaar.
We hoeven alleen nog maar de oogst binnen te halen.

Stemmen heeft weer zin
Een belangrijke doelgroep zijn diegenen, die tot nu toe
achter de geraniums zijn blijven zitten. Voor de Tweede
Kamerverkiezingen bedraagt dit steeds circa 20 %.
Als wij dit potentieel van 30 zetels weten te mobiliseren,
dan zijn wij ook meteen de allergrootste partij.
Dan hoeven we geen enkele stem meer af te pakken
van welke andere partij dan ook. En hebben wij tevens
alle polariteit van de Oudetijdspolitiek overstegen.

Kies Eerste Keus
Dus geen tweede keus, ofwel strategisch stemmen.
Laatst ontmoette ik iemand, die bij de
gemeenteraadsverkiezingen op MenS had gestemd.
Maar dit keer stemde hij toch liever op een grote partij.
Ik was afgebluft. Voortaan zeg ik: ‘Dan moet je juist op
Mens en Spirit stemmen, want die is de allergrootste.’
De kiezers bepalen zelf de grootte van de partijen.
Zo werkt ons kiesstelsel immers. De kiezers hebben
echter helaas nauwelijks invloed op de coalitievorming.
Het komt maar al te vaak voor, dat een relatief kleine,
maar coöperatieve partij gaat meeregeren.
En dat de grootste partij, vanwege onbuigzaamheid
en/of te harde toonzetting, in de oppositie belandt.
Zoiets zal bij Mens en Spirit niet zo gauw gebeuren.
Want wij zijn rasechte bruggenbouwers.
Dus niks strategisch op een grote partij stemmen.
Kies bewust en vanuit je hart.

Voer campagne voor Mens en Spirit
Voer dus geen verkiezingsstrijd tegen andere partijen.
Want dan kun je net zo goed rechtstreeks campagne
voor ze voeren. Waar je aandacht aan schenkt, groeit.
Soms zelfs van negatieve aandacht.
Hieraan danken de tegenpartijen hun meeste succes.
PvdA en VVD strijden nu tegen elkaar, maar zwijgen
CDA en PVV als irrelevant dood. Wellicht hebben ze
afgesproken, dat zij elkaar via schijngevechten helpen
de grootste te worden – volgens een recente prognose
staan ze nu met ieder 30 zetels op de eerste plaats –
en een paarse coalitie te vormen. Dit blijkt volgens mij
uit de vriendelijke toonzetting van hun onderlinge kritiek.
Zelfs Oudetijdspolitiek past dus Nieuwetijdspolitiek toe.
Met zulke mensen valt wellicht best samen te werken.
Als tijdens jouw campagne een andere partij opduikt,
benadruk dan onze bereidheid tot samenwerking.
Toon beknopt je respect en waardering voor die partij.
Maar neem daarna meteen je eigen energie terug.

Mobiliseer resonantie en attractie
Neem twee gelijkgestemde violen. De ene op tafel en
de andere in je hand. Strijk op die ene de G-snaar aan.
Dan klinkt ook op die andere viool de G-snaar.
Op het orgel van het Concertgebouw in Amsterdam is
een bepaald register verboden. Anders zouden muren
kunnen scheuren door resonantie met lage tonen.
Legendarisch is het kapot zingen van glaswerk.
Dankzij bazuingeschal en ritmisch gestamp vielen de
stadsmuren van Jericho.
Maar resonantie kan ook creëren. Dankzij intenties,
ontstaan schokgolven in de morfogenetische velden.
Bij elke beslissing om op Mens en Spirit te stemmen,
wordt het voor elke volgende persoon gemakkelijker
om die overstap te maken.
Resonantie met een energieveld levert je energie.
Maar tevens versterk jij dit veld.
Gelijkgestemden trekken elkaar aan.
En komen schijnbaar wonderbaarlijk op elkaars pad.

Mobiliseer de ongeziene wereld
Ergens las ik, dat zoveel engelen werkeloos zijn.
Nou, aan mij zal het zeker niet liggen. Ik heb ze allemaal
uitgenodigd om mee te helpen met onze campagne.
En eigenlijk is het zelfs eerder hun campagne.
Rond onze planeet functioneren gigantische, meestal
perfect georganiseerde teams van engelen, niet
fysieke wezens, buitenaardsen en al het andere, waar
wij sterfelijke mensen in de verste verten zelfs nooit van
hebben gedroomd. Velen van hen hebben een veel
ruimer overzicht dan wij. En met meer dimensies.
Sommigen zijn meesters in het genereren van
synchroniciteit via de morfogenetische velden.
Het is voor hen een koud kunstje om iemand achter de
geraniums op de schouders te tikken. Die persoon kijkt
dan uit het raam en ziet op een verkiezingsbord de
poster van MenS. De juiste snaar wordt geraakt en die
persoon regelt een stemvolmacht voor Mens en Spirit.
Het zou zomaar kunnen, dat kort voor 9 juni mensen
massaal dezelfde droom beleven. Uiteraard over het
feit, dat de Partij voor Mens en Spirit het helemaal is.
Hierover wordt ongetwijfeld wel ergens gepraat.
Lopend vuurtje. Komt zeker in de media. Tel uit je winst.
Maar het mooiste komt nog. Iets voor ons allemaal
totaal onverwachts. Doe wat je kunt en wat voor jou
goed voelt. Bidden, mediteren, affirmeren, visualiseren.
Groepsbijeenkomsten organiseren, voor een bepaald
tijdstip iets met elkaar afspreken. Wel, dit alles is niet
mijn ding, al zal ik misschien wel af en toe meedoen.
Ik beleef liever spiritualiteit zonder toeters en bellen.
Mijn favoriete methode is geen methode. Zoals in mijn artsentijd. De beste medicijn is geen medicijn. Laat de
natuur haar werk doen. Mijn dag was goed, als iemand
zonder recept – zelfs homeopathisch – de deur uit ging.
Zo doe ik ook liever iets, wat ik continu kan doen.
Ongeacht waar ik op dat moment mee bezig ben.
Dan ben ik onafhankelijk van tijd, plaats, persoon,
methode, of wat voor uiterlijks dan ook.
Ik laat mij gewoon continu doorstralen door de
Universele Energie. De rest volgt dan vanzelf.

Ontketen kettingreacties
Zorg in de eerste plaats, dat je altijd folders en/of
andere promotiematerialen bij je hebt.
Let er wel op, of die situatie gepast is om campagne te
voeren, anders werkt het averechts. Werk selectief.
Achteloos 100 folders uitdelen voor de papierbak is
een zinloze verspilling. Geef er liever één aan iemand,
die werkelijke interesse toont. Als ze hem uit je handen
grissen, meteen lezen en om meer vragen, dan ben je
goed bezig. Benader zoveel mogelijk duizendpoten,
dus netwerkers en bruggenbouwers. Die gaan
vervolgens zelf campagne voeren. Deze strategie werkt
altijd perfect. Benadering van personen werkt meestal
beter dan benadering van instanties als winkelketens.

Buit Internet uit
Internet kost weinig.
Tussenvorm tussen materiële middelen en telepathie.
Hierbij enkele mogelijk zinvolle acties.
•  Campagne via je eigen websites en nieuwsbrieven.
•  Je profielen op vriendenwebsites aanpassen.
•  Publiceren van columns en artikelen.
•  Een nieuwsbrief doorsturen naar je adressenbestand.
   Met een korte, persoonlijke toelichting.
   Je kunt benadrukken dat dit een eenmalig actie is.
•  Benaderen van verzenders van nieuwsbrieven.
   Liefst met aparte persoonlijke toelichtingen.
   Enkelen promoten nu al Mens en Spirit.
   Soms zelfs via een speciale nieuwsbrief.

Micha Beuger 2010-05-03
Een van de vele honderden campagnevoerders

Zie ook mijn artikel Politiek vanuit het Hart
in Spiegelbeeld juni 2010.
Pagina
Startpagina ◄
Bovenkant pagina ▲Bovenkant pagina ▲Bovenkant pagina ▲Bovenkant pagina ▲Bovenkant pagina ▲


Bovenkant pagina ▲