Flitscoaching
Wat is flitscoaching?
NB! Sinds 2008 is Ftiris geen coaching praktijk meer!
Flitscoaching is een kort gesprek rond één thema.
Deze eenmalige sessie duurt exact 15 minuten.
Geschikt voor beurzen, congressen en open dagen.
Een prima kennismaking met loopbaancoaching.
Maar tot nu toe heeft het op alle levensgebieden
extra inzichten opgeleverd.
Je presenteert één wens, waarvan realisatie stagneert.
Desnoods al jaren.
Met een kwartier aandacht breek je hier doorheen.
Je ontdekt dan in een Flits
• Het ontbrekende puzzelstukje
• Dat verlossende inzicht
• Die verrassend nieuwe aanpak
• Of gewoon correctie van onjuiste informatie

Waarom werkt Flitscoaching zo goed?
Iedereen heeft weleens een gedachtenkronkel.
De ontknoping ligt daar meestal vlak onder.
Voor een coach een kwestie van goed luisteren.
En met gerichte vragen tot de kern doordringen.
Met één klein zetje kom je dan over het dode punt.

Voorbeeld-1
Een uitvinder heeft faalangst om zijn uitvinding aan
bedrijven te presenteren.
Geen wonder, hij heeft niet eens een CAD-tekening.
Laat staan een schaalmodel.
Hij is dus bevreesd voor een stap,
die nog niet eens aan de orde is.
Flits: Eerst promotiematerialen vervaardigen.

Voorbeeld-2
Iemand met een saaie baan wil er iets bij doen.
Maar ze weet niet wat.
Het ene moment vindt ze dit het leukst.
Het andere moment dat andere.
Maar niet alle leuke dingen zijn even haalbaar.
In combinatie met haar baan.
Flits: Opstarten wat het gemakkelijkste is te realiseren.

De mikadostrategie
Mikado is een Japans spel, waarbij stokjes over elkaar
heen op tafel worden gegooid.
De bedoeling is, er zoveel mogelijk op te pakken,
zonder de andere te bewegen.
In het leven beginnen we meestal met het probleem,
waar we het liefst vanaf willen.
Bij de Mikadostrategie benaderen we het eerst,
wat het meest toegankelijk is.
Stap voor stap lossen we het problemenbreiwerk op.

Artikel over Flitscoaching door Micha Beuger
Nederlands Tijdschrift voor Coaching – 01-06
Pagina 51-53 – maart 2006.
Pagina
Startpagina ◄
Counselling

Artikel
Flitscoaching

Website
Tijdschrift voor Coaching


Bovenkant pagina ▲


Bovenkant pagina ▲