Boven links
Boven derde boven
Boven derde onder
Boven rechts
Onder links
Onder midden
Onder rechts
Anura – Eenheid – Embleem van onze op 2012-03-20 opgerichte Lila Lelie Cluster Unie – Navlis Mastara
Albaran Zevenster Stelsel in conjunctie – gezien vanaf haar tweede ster Mokim
Ftiris paradijsvlinder – Transformatie
Onbewerkte profielfoto Micha Beuger – genomen door Spiley – 2011-05-28 – Amsterdam Vondelpark
Andromedanevel melkwegstelsel met onze Maan in correcte zichtverhouding vanaf Aarde – 2006-12-28
Locatie M31-Andromeda-nevel en M33-Driehoek-nevel in de gelijknamige sterrenbeelden gezien vanaf Aarde
Locatie Zon + Aarde in de Orion-arm en Albaran Zevenster Stelsel in de Scutum-arm van onze Melkweg
Index Pagina
A Vlinderdans A

www.buitenaards.net

◄ Index Website


Inleiding – Samenvatting – Colofon

▼ Waarom buitenaards?
▼ Bronvermelding
▼ Universeel Incarnatiemodel
▼ Fysieke en hypertechnologie
▼ Buitenaards en religie
▼ Evolutie en schepping
▼ Fysieke werelden
▼ Meerdimensionale werelden
▼ Colofon

Waarschuwing vooraf

Uit mijn ervaringen concludeer ik, dat niemand in deze wereld  de  waarheid kent of zelfs zou kunnen kennen.
Laat staan dat ik die zeldzame persoon zou zijn. Ik pretendeer dan ook niet, dat ik hier  de  waarheid verkondig.
Niemand hoeft iets met de informatie in deze website. Toch kan het nuttig zijn gegevens uit te wisselen.

Eerst wat vragen die velen stellen en die ik hier voor mijzelf beantwoord

•   Zijn er andere werelden ?
•   Zijn daar intelligente wezens ?
•   Zijn die ons gunstig gezind ?
•   Communiceren ze met ons ?
•   Bezoeken ze ons ?
•   Heeft dit meerwaarde voor hen ?
•   Heeft dit meerwaarde voor ons ?

•   Is er méér dan zintuigen en instrumenten waarnemen ?
•   Zijn wij méér dan ons lijf en brein ?
•   Hebben wij ook buitenaardse levens ?
•   Transformeert onze wereld momenteel massaal ?
•   Kan de beperking van de lichtsnelheid worden omzeild ?

Mede dankzij ervaring, beantwoord ik al deze vragen volmondig met  Ja.
Anders had ik voor essentiële verschijnselen geen verklaring.
Zo zijn al die religies niet uit de lucht komen vallen.
Maar sommige blijkbaar wel uit de ruimte.

Ascentie      –   Transformatie naar hoger niveau
Disclosure   –   Officiële onthulling – met name over buitenaardsen

Wij zijn niet alleen in de Kosmos
De aardse mensheid bestaat blijkbaar pas sinds enkele honderdduizenden jaren.
Maar ons Universum wemelt kennelijk van de werelden, die al miljarden jaren bewoonbaar zijn.
Hiervan getuigen vele websites en recente artikelen in kranten en tijdschriften.
Geen wonder, als er buitenaardse beschavingen bestaan, die ons vooruit zijn.

Astronomische afstanden worden toch vlot overbrugd
Meestal gaan we uit van onze vier bekende meetkundige dimensies.
Lengte – Breedte – Hoogte – Tijd
Maar dan zou zelfs de dichtstbijzijnde bewoonbare wereld onbereikbaar ver weg zijn.
Wiskundig kunnen er meer dimensies bestaan, al zijn die ontoegankelijk voor onze zintuigen.
En voor onze huidige instrumenten. Officieel gezien, is ons Universum onmetelijk groot.
Maar wellicht toch zo compact, dat astronomische afstanden in een flits kunnen worden overbrugd.
Dit zou inderdaad zo kunnen, gezien al die getuigenissen van contacten met buitenaardse beschavingen.
Zelfs met die in andere, verder weg gelegen melkwegstelsels, zoals Andromeda.

Hoe is de mens – homo sapiens – op Aarde gekomen?
•  Volgens de wetenschappelijk erkende evolutieleer – in honderdduizenden jaren ontstaan uit aapachtige dieren
•  Volgens sommige religies – Jodendom, Christendom, Islam – gecreëerd naar Gods beeld en gelijkenis
Wellicht is de werkelijke toedracht veel complexer. Met kenmerken van beide genoemde concepten.
En stamt de aardse mens min of meer af van buitenaardse wezens, die op ons lijken, maar verder ontwikkeld zijn.
Mogelijk hebben buitenaardse mensachtigen – met hun eigen DNA – onze aardse mensapen opgewaardeerd.

Komt de mens – homo sapiens – ook voor in andere werelden?
Volgens velen is dit inderdaad het geval. Op andere planeten, in andere melkwegstelsels en zelfs andere universa.
Van de humanoïden in onze Melkweg zou 40 % homo sapiens zijn. Volgens mij 30 % in het Andromeda melkwegstelsel.
De aardse mens zou rechtstreeks afstammen van mensen op planeten achter de Plejaden.
Plejadische mensen van mensen in het Andromeda sterrenbeeld ofwel de Confederatie Andromeda.
Confederatie Andromeda mensen zouden afstammen van mensen uit het Andromeda melkwegstelsel.
En die weer van mensen uit het Lyra Universum.
Sommige buitenaardsen zijn amper te onderscheiden van de aardse mens.
Het is logisch, dat buitenaardse  mensen  als eersten officieel contact met ons zullen opnemen.
Pas dan volgen onze vrienden van Sirius – niet te verwarren met Syrië – en Arcturus, die er iets anders uit zien.
Van al die buitenaardsen, kennen velen onze omstandigheden, spreken onze talen en leven liefdevol met ons mee.
Dit alles volgens mijn persoonlijke ervaring, waarmee nogmaals niemand anders iets hoeft.

Hebben ook wij levens in andere werelden?
Er bestaan ontelbare legitieme manieren om dit aardse leven te benaderen en te beleven.
Volgens onze officiële wetenschap en zelfs volgens sommige religies, ben je slechts je lijf en je brein.
Fysieke lichamen, die zich in miljoenen jaren moeizaam hebben ontwikkeld uit primitievere levensvormen.
Vóór je geboorte – of je conceptie – bestond je dan nog niet en na je dood besta je dan niet meer.
Volgens andere religies, reïncarneren wij vele malen en evolueert onze ziel moeizaam en verstrikt in karma.
Sommige mensen krijgen – spontaan of dankzij regressietherapie – herinneringen aan zogenaamd vorige levens.
Ik werk liever met verticale incarnatie. God, engelen en geavanceerde buitenaardsen, die stapsgewijs incarneren.
Vanuit hogere werelden, waarin hogere zelven van ons beschikbaar blijven.
En gelijktijdig de filmpjes van al onze levens observeren en monteren.

Sommigen hebben ervaring als hemelse mensen of andere fysieke wezens
Leven als engel is een andere tak van sport dan leven als fysieke mens op Aarde.
Je kunt ook worden herverbonden met levens op harmonieuzere en geavanceerdere werelden.
Het Andromeda melkwegstelsel is concreet en dikwijls met het blote oog zichtbaar.
Aardig wat aardse mensen verkondigen, dat zij van Andromeda komen.
Sommigen beseffen die afkomst al sinds hun kindertijd.
Anderen – zoals Micha Beuger – ontdekken die pas later.
Zomer 2013 had ik een herbeleving van pakweg 3,5 minuut.
Hierbij werd levenservaring van pakweg 3,5 miljoen jaar gedownload.
Sindsdien functioneer ik ook veel beter als aardse mens.
Ascentie is meestal een tijdsafhankelijk proces.
Maar het maakt ons uiteindelijk onafhankelijk van tijd en ruimte.
En onze individualiteit integreert – opnieuw – met grotere gehelen.

Aarde heeft als bestemming een paradijswereld te worden
Paradijselijkheid gaat een flinke stap verder dan wereldvrede.
Uiteindelijk bestaat er geen enkele vorm van dood meer op Aarde.
Vegetarisme is voor mij onmisbaar bij intieme vriendschappen.
In een paradijswereld verkeert alles in harmonie met elkaar.
Deze wordt niet van bovenaf of van buitenaf opgelegd, maar ontstaat bij iedereen van binnen uit.
Eenheidsbewustzijn. Dit is wel Eenheid in Verscheidenheid. Nog meer dan in de huidige wereld.
Er komen onvoorstelbaar veel levensvormen en culturen bij.

Wat kun je op deze website  Buitenaards Net  alzo verwachten?
•  Actueel nieuws over  +  uitgebreidere toelichtingen op bovengenoemde onderwerpen
•  Beschrijving in kleuren en geuren – over buitenaardse wezens, maatschappijen, talen, technologieën
•  Frappante overeenkomsten  +  hemelsbrede verschillen met onze eigen vertrouwde Aarde

Ik behandel liefst werelden waarover – voorzover ik weet – nog bijna niemand anders heeft gepubliceerd
•  Het Albaran Zevenster Stelsel – in onze eigen Melkweg – vlak achter haar kern
•  De relatief naburige M31 Andromedanevel – ons moeder-melkwegstelsel – nóg ouder en geavanceerder
•  5D paradijsplaneten – met hemelse sfeer – doch even concreet als onze Aarde

Hoe het allemaal rond deze website is begonnen
In 1985 herbeleefde ik in een regressiesessie, de uitroeiing van mijn thuiswereld, waarmee ik toen weinig kon.
Later kwam er meer los, met in 1999 de uitgave van mijn eerste boek  Zonnenkinderen en kosmische vrijheid.
Omdat veel gegevens in boeken – al vóór hun publicatie – zijn achterhaald, lanceerde ik in 2009 deze website.
Micha Beuger – Elrin – Andromedaans voor incarnerend 5D creator.

Opties voor contact
Telefoontjes kunnen het heilige Hier en Nu verstoren. Ik ben trouwens vaak expres slecht bereikbaar.
Mede ter wille van efficiëntere tijdsbesteding, werk ik vrij weinig met de zogenaamde sociale media.
Mailtjes juich ik toe. Die zijn tijdloos. Ze worden vlot beantwoord. Behalve wanneer ik van huis ben.

  ◘   MAIL  ►  Micha Beuger   –   micha@buitenaards.net  

Gratis – Vrijblijvend – Gelijkwaardig
Graag geen zakelijke benadering. Deze website is niet commercieel. Ik heb alles al en leef in overvloed.
Ik leur niet met producten of diensten. Ik ben niet te huur of te koop. Dit levert mij ultieme vrijheid.
Crosslinken doe ik met personen, die ik persoonlijk ken. En met organisaties, waarmee ik samenwerk.
Al jaren ben ik geen hulpverlener meer en op geen enkele vorm van individuele begeleiding ingesteld.
Intensief bezig zijn met mijzelf of met mensen, die intensief met zichzelf bezig zijn, is niet meer mijn ding.
Wij helpen elkaar, alleen wat mij betreft niet beroepsmatig, maar in gelijkwaardige uitwisseling.

Doel en opzet van deze website  Buitenaards Net
Dit is een behoorlijk specialistische website. Met onderwerpen, die je op weinig andere websites tegenkomt.
Op de  Index pagina  staat duidelijk aangegeven, voor welke materialen auteursrechten van toepassing zijn.
De meeste informatie komt vanuit mijn herinnering, buitenzintuiglijke waarneming en telepathisch contact.
Met de geboden gegevens hoef je helemaal niets. Het meeste is als voorbeeld bedoeld. Maar niet ter navolging.
Mede dankzij mijn kritisch wetenschappelijke insteek, worden doelgroepen bereikt, die anders zouden afhaken.
Ik overbrug zoveel mogelijk kloven tussen verborgen werelden en onze officiële alledaagse werkelijkheden.
Als incarnerend mens behoor ik tot uitgebreide intergalactisch teams, waarin ik vrij en zelfstandig functioneer.
Ik geef of vervul geen opdrachten van bovenaf of van buitenaf, maar co-creëer vanuit intentie van binnenuit.
Ik ga nogal ongebruikelijk te werk. Met amper methodes of middelen. Ik laat een en ander gewoon gebeuren.

Bijeenkomsten – De Intergalactische Mens
Van kleinschalige huiskamerbijeenkomsten tot presentaties in volle congreszalen, alles is meermalen gebeurd.
Ik heb geavanceerde mobiele apparatuur, zodat ter plekke met primitieve voorzieningen kan worden volstaan.
Ik regel op maat gemaakte PowerPoints, soundtracks, videoclips, live voordrachten en interactieve sessies.
Liefst geheel in het Nederlands en in principe uitsluitend in Nederland.

  ►   Agenda en opzet bijeenkomsten – De Intergalactische Mens  

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Waarom buitenaards?
Of ik nou echt niets zinvollers kan bedenken dan mij bezighouden met buitenaardse wezens?
Wij hebben in onze eigen wereld toch al voldoende ellende? Moet dat er dan ook nog allemaal bij?
Wel, als zij verder ontwikkeld zijn, dan kunnen ze ons misschien helpen wat puzzels op te lossen.
Ja, of ons hele boeltje overnemen en ons tot slaven maken of nog erger!
Wij beschouwen onze dieren immers ook als gebruiksvoorwerpen en wegwerpartikelen.
En soms zelfs sommige medemensen.

Aarde is uitzonderlijk
Heb je trouwens enig idee, hoe wij met ons allen aan al die wantoestanden komen?
Volgens de meesten is het blijkbaar normaal zoals wij handelen. Die misère hoort er volgens hen gewoon bij.
Oneens. We wonen eigenlijk in een erg maffe wereld. Ik weet het, want ik heb vergelijkingsmateriaal.
Wat mij vooral opvalt, is dat mensen zo vaak hun individuele belevingswereld als gemeenschappelijk beschouwen.
Wij beschikken over wetenschap, maar die begint eigenlijk pas. En slechts weinigen hebben daar verstand van.
En er zijn duizenden religies, die weer andere werelden presenteren.
Volgelingen van sommige stromingen beweren, dat zij alle wijsheid in pacht hebben.
En slaan andersdenkenden daar desnoods de hersens voor in.
Wonderlijk genoeg, is de Aarde zowat de enige planeet, waar nog oorlog wordt gevoerd.
En waar zo liefdeloos met andere levensvormen wordt omgegaan.
En waar bewoners hun leefomgeving door hun leefstijl verzieken.
En waar van zoveel circulerende informatie, de betrouwbaarheid niet is te achterhalen.

Wereldbewustzijn uit balans
Deze beschouwing van mij is geheel vrijblijvend. Al sta ik hierin beslist niet alleen.
Volgens mij  onderschatten veel mensen de collectieve aspecten van hun droomwerelden en gedachtenwerelden.
Dromen en denken, dat doet ieder voor zich, is een gangbare opvatting. Maar die verliest steeds meer terrein.
Aan de andere kant, wordt de overlapping van onze waakwerelden volgens mij schromelijk  overschat.
Onze belevingswereld is veel minder gemeenschappelijk dan algemeen wordt verkondigd. Vandaar al die ellende.
Het is als een droom, zo echt, dat je denkt, dat je wakker bent. Totdat je ontdekt, dat je wel degelijk droomt.
Dan kun je besluiten, wakker te worden, wat je vaak ook lukt. Of besluiten, je droom ten gunste bij te sturen.
Volgens mij is ook ieder mensenleven een droom. Alleen duurt die pakweg een miljoen keer zo lang.
Om die droom te verlaten, moet je meestal sterven. Je kunt ook ontwaken en proberen je wereld te verbeteren.
Wie weet, ben je in werkelijkheid een wezen, dat nóg eens een miljoen keer zo lang leeft.
En diverse droomlevens droomt. Als mens of als andere levensvormen. In onze of in andere werelden.
Misschien kom je wel uit een wakker bestaan met een gemeenschappelijke belevingswereld.
En koester je de illusie, dat onze huidige wereld ook zo in elkaar zit. Totdat je écht wakker wordt.

Is onze huidige toestand ergens zinvol?
Hoe komt het eigenlijk, dat onze gemeenschappelijke belevingswereld zo tekort schiet? Door onze evolutie?
Wel eh, ja en nee. Ergens is deze situatie bewust zo gecreëerd. Door degenen die ons hier hebben neergeplant.
Nota bene met onze toestemming. Omdat we zoiets nu eenmaal wilden beleven. En hierin tot het uiterste gaan.
Onze aardse incarnatie verschaft ervaringen, die bijdragen aan het behalen van ons kosmisch meesterschap.
Het is best heftig, wat wij hier allemaal meemaken. Oorlog, dood, ziekte, handicap, armoede, vervuiling, chaos.
Maar ook personen en organisaties, kerken en banken, die willens en wetens, koste wat kost, anderen uitbuiten.
Media, die bewust informatie achterhouden en verdraaien. Complottheorieën, waarbij de pot de ketel verwijt.
Zoals over hoogtechnologische, maar egoïstische buitenaardse wezens, die ons DNA hebben verknoeid.

Collectief ontwaken
En deze heftige toestand wordt binnenkort – eveneens volgens kosmische draaiboeken – geleidelijk geheeld.
Door innerlijk licht – zoals de nacht door de dageraad wordt verdreven – zij het soms met dichte ochtendmist.
Naarmate de verlichting vordert, zien we duidelijker, wat voor puinhopen wij met ons allen hebben veroorzaakt.
Hoe verder het puinruimen opschiet, hoe meer ook ons aller goddelijke oorsprong en intentie naar boven komt.
En dit is een notendop de situatie, waarin onze wereld momenteel verkeert, in een waar zuiveringsproces.

Zijn wij soms zelf buitenaards?
Aardig wat wereldburgers geloven niet, dat wij – in wat voor vorm dan ook – al voor onze geboorte bestonden.
Diverse religies ontkennen zoiets hardnekkig. Maar er bestaat ook geloof in reïncarnatie. En in dat wij al vóór onze
huidige fysieke incarnatie, op andere werelden leefden. Zo kunnen wij buitenaardse voorgeschiedenissen hebben.
Men veronderstelt, dat wij het meeste hiervan zijn vergeten, zoals met bijna alles uit onze babyjaren is gebeurd.
Maar toch zijn er mensen – zoals ik – met levendige herinneringen aan andere vormen van bestaan.

Waren de goden kosmonauten?
Verder wemelen aardse mythologieën van de verslagen over buitenaardse bemoeienissen.
Wat betreft samenwerking met andere werelden in de nabije toekomst, bestaan veel voorspellingen.
Zoals dat wij uit ons kosmische isolement worden verlost en meer gemeenschappelijke beleving krijgen.
In het kader van een feestelijke hereniging met onze galactische en intergalactische familie.
En dat de Aarde weer een paradijs wordt, waarin alle levensvormen vreedzaam samenleven.

Mijn intergalactische missie als 5D creator
Deze website werd opgezet als een speeltje, ter leeringhe ende vermaeck, maar vervult nu ook nuttigere functies.
Speciale aandachtsgebieden zijn biologie, sociologie, taal, informatica, transport, kosmologie en metafysica.
Ik doe steekproefsgewijs waarnemingen in de Hemel en op Aarde, waarbij ik vele ontwikkelingen op de voet volg.
Niet dwangmatig, maar speels. Het meeste komt vanzelf op mijn pad. Dit is geen bron van inkomsten voor mij.
Nu kun je niet iets zomaar waarnemen, want wat je waarneemt, dat beïnvloed je ook. Hetzij positief of negatief.
Kom ik iets tegen, dat past in onze bestemmingsplannen, dan draag ik bij, dat dit in co-creatie wordt bekrachtigd.
Signaleer ik iets, dat hier tegenin lijkt te gaan, dan sla ik alarm en als dat terecht is, dan wordt het verzwakt.
Ik heb trouwens geen omschrijving van mijn eigen pakket, want dat wordt van moment tot moment bijgesteld.Waaruit bestaat Navlis Mastara – het Lila Lelie Cluster – onze Locale Groep melkwegstelsels?
•  De Andromedanevel – M31 – ons grootste en langst bewoonde spiraalstelsel – in een stadium van voltooiing
•  Onze Melkweg – een circa de helft kleiner en veel jonger spiraalstelsel – in een stadium van transformatie
•  De Driehoeknevel – M33 – een nog kleiner en jonger spiraalstelsel – in een stadium van ontwikkeling
•  Circa 50 kleinere, anders gevormde sterrenstelsels – met kolonies vanuit onze drie spiraalstelselsAlbaran Zevenster Stelsel – nog nooit van gehoord
Dat is volkomen logisch. Dit stelsel is namelijk met onze huidige technologie op geen enkele manier vanaf onze
Aarde waarneembaar te maken, omdat onze galactische kern in de weg zit. Verder mocht dit stelsel terecht niet
meedoen bij onze transformatie, omdat hun meeste planeten nog geen lid waren van de Galactische Federatie.
Nu is dat hele stelsel wél lid. En wat een aanwinst! Zo hebben zij uitgebreide ervaring met paradijswerelden.
De Andromedanevel is hierin nóg ervarener, want dat melkwegstelsel is al miljoenen jaren in paradijselijke staat.
Hechte samenwerking tussen onze Galactische Federatie en de Andromedanevel Unie bestaat pas sinds kort.
En wel in het kader van onze op 2012-03-20 opgerichte, overkoepelende Lila Lelie Cluster Unie.Haken en ogen aan de Akasha Kronieken
Als intergalactisch 5D creator woon ik niet alle vergaderingen bij, maar ik bekijk wel agenda's en notulen.
Er komen steeds meer mensen, die toegang hebben tot de Akasha Kronieken, wat geen stoffige boeken zijn.
Ons aardse Internet is slechts kinderspel vergeleken met deze hypertechnologische multimedia voorzieningen.
Kom je voor het eerst die haarscherpe beelden en teksten tegen dan wil je het wel van de daken schreeuwen.
Maar aan dit enthousiasme hebben we ook veel van onze tegenstrijdigheden qua berichtgevingen te danken.
Het is zo menselijk om niet naar de aardse datum en tijd van een stuk te kijken. Veel is immers archivering.

De kosmische agenda wordt constant bijgestuurd
En dan zit je zomaar achterhaalde voorspellingen te verkondigen.
Het Bijbelboek Openbaring als toekomstscenario is minstens zeventig jaar voltooid verleden tijd.
En massale evacuaties met ruimteschepen van het Aštar Commando minstens vijftien jaar.
Kosmische agenda's worden constant bijgesteld. In 2011 was er al bijna geen touw meer aan vast te knopen.
2012 verliep nog heftiger. Er is zoveel veranderd. Elke prognose kan het volgende moment achterhaald zijn.
Verder kunnen jouw kosmische vrienden weliswaar aan de andere kant van de sluier zitten.
Maar dat maakt ze nog niet alwetend en onfeilbaar. Sommige dingen lijken wij zelfs beter dan zij te begrijpen.
Goed oppassen dus! Je moet er met je neus bovenop zitten, anders raak je de draad kwijt. Best spannend!

Mijn kosmische bezieling
Ik weet waar ik vandaan kom. En waarvoor ik hier ben. En over diverse vervolgmogelijkheden.
Maar verder zit ik in hetzelfde schuitje als andere aardbewoners. Met aardig wat blanco puzzelvelden.
Al valt het ene puzzelstukje na het andere op zijn plaats. En komen veel lichtwerkers steeds meer op één lijn.
Ik noem mijzelf overigens liever kleurwerker, want lichtwerker klinkt zo zwart-wit en zo in de ban van dualiteit.
Mijn passie is paradijswerelden. Ik weet hoe het voelt om er in te leven. Ik heb ze aan den lijve ondervonden.
Ik heb samen met kosmische meesters gewerkt aan hun ontwerp, creatie, beleving, begeleiding en evaluatie.
Ik heb niet gewacht op de aanstaande overgang van onze Aarde, maar ik leef nu al zo 5D paradijselijk mogelijk.
In harmonie met alle levensvormen en leefomgeving. Vegetarisch, naturistisch, biseksueel en in open liefde.
Al kan ik door omstandigheden jaren hetero monogaam of zelfs celibatair doorbrengen.

Mijn primaire werkgebieden

•   Ascentie
•   Creatie
•   Disclosure

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Bronvermelding
Mijn voornaamste informatiebron is mijn verbinding met Dé Bron. Ik put voornamelijk uit mijn innerlijk weten.
Ik vermijd zoveel mogelijk het napraten van anderen, waar je zelfs in onze Nieuwe Tijd niet altijd buiten kunt.
Veel spirituele mensen verkondigen extreme zwart-wit denkbeelden en werken met  Of–Of  stokpaardjes.
Terwijl ik alles liefst genuanceerd in kleurige  En–En  sfeer benader. Er is plaats voor meer visies naast elkaar.
Bovendien zijn mijn eigen modellen niet statisch, maar voortdurend in ontwikkeling.

Ik onderhoud trouwens alleen nog (para)normale vermogens die betrekking hebben op mijn actuele werkterrein.
Omdat ik geen individuele hulpverlener meer ben, zie ik momenteel geen aura's en lees ik geen gedachten.
Werelden zijn overigens voor mij uitsluitend waarneembaar, voorzover alle betrokkenen daarin toestemmen.
Ik ben een waarnemer. En geen spion. Verder moet ik vaak schiften op relevantie en prioriteiten stellen.

Mijn individuele ziel incarneerde circa 3,5 miljoen jaar geleden, in onze Melkweg in het Albaran Zevenster Stelsel.
Op 2013-07-03 ontdekte ik, dat ik zeker 7 miljoen jaar terug, uit een ander universum naar Andromeda was gegaan.
Wij hebben geen zintuigen of wetenschappelijke instrumenten om andere universa te kunnen waarnemen.
Hoewel? Onlangs hebben astronomen op foto's iets gezien, wat mogelijk wijst op een tweede universum.

De meeste gegevens op deze website, heb ik verkregen via mijn eigen herinneringen en waarnemingen.
Mijn ingevingen bestaan uit beelden, geluiden, andere zintuigachtige gewaarwordingen en abstracte concepten.
Zelfs aan mij verschijnende wezens, drukken mij op het hart om hun doorgevingen zoveel mogelijk te verifiëren.
Zij functioneren meestal voornamelijk als katalysatoren voor mijn waarnemingen. Het is, alsof ik alles zelf verzin.
Ik krijg zelden iets op een presenteerblaadje. Hoor ik muziek, dan componeer ik die als het ware zelf.

Zoals wetenschappers op hun vakgebied betaamt, verken ik verborgen werelden met gelijke onbevangenheid.
Zodra iets toch niet lijkt te kloppen, zoek ik verder, naar wat de werkelijkheid dichter zou kunnen benaderen.
Het is als een fascinerende, maar lastige legpuzzel. En dan nog in meer dimensies ook. En zonder voorbeeld.
Het begint met losse stukjes, dan geïsoleerde eilandjes. Soms wringt iets. Dan moet die verbinding weer los.
Sinds 2012 sluiten veldjes naadloos aan op die van anderen, met fraai doorlopende patronen en kleuren.
Sinds 2013-07-29 is de rand compleet en heb ik een totaaloverzicht in ruimte en tijd van mijn missie.
Ik kan me niet herinneren, dat ik ooit eerder een dergelijk uitgebreid bewustzijn heb gekend.

In 2012 werden planetenstelsels ontdekt, die wetenschappers tot voor kort als onmogelijk beschouwden.
Maar zulke stelsels – met dicht opeen liggende planetenbanen – blijken eerder regel dan uitzondering te zijn.
Evenals leefbare stelsels met meerdere sterren. En ook die stonden al in 2009 op deze website beschreven.
Zoals in Albaran Zevenster, waar planeten soms slechts een paar miljoen km van elkaar om hun ster cirkelen.
Daar schets ik ook de bewoonde, 8-vormige planeet 5.2. Mòlkwlaron, ontstaan door fusie uit twee planeten.
Die cirkelden om elkaar heen, vlijden zich zachtjes tegen elkaar en versmolten tenslotte. Absurd idee? Nee hoor.
Uit analyses door de ruimtesondes Philae en Rosetta blijkt, dat de komeet 67P/Churyumov-Garasimenko vrijwel
zeker op deze manier uit twee kometen is ontstaan en daardoor de vorm van een badeend heeft.

Ook worden in 2012 steeds meer nieuwe technologieën gepubliceerd, die ik al in 2009 op Aurorion waarnam.
Zoals 3D scannen en printen. Glas dat zichzelf reinigt en repareert. Liften, verticaal en horizontaal op magnetisme.
Ik kijk uit naar de ontwikkeling op Aarde, van technologieën zoals onderzoek van bloed en DNA zonder monsters te
hoeven nemen en het gebruik van toverkit en geluidsgolven bij de constructie en demontage van bouwwerken.

Hiaten in onze huidige aardse belevingswerelden
Sommige zaken kunnen wel worden waargenomen via onze instrumenten, maar niet door onze zintuigen.
Maar buitenzintuiglijke waarnemingen kunnen meestal niet door onze instrumenten worden waargenomen.
Niet alle mensen geven toe, dat zij buitenzintuiglijke waarnemingen ervaren, dus is deze kwestie ook subjectief.
Zintuiglijke en buitenzintuiglijke waarnemingen behoren grotendeels tot onze individuele subjectieve werelden.
Instrumentele waarnemingen behoren in principe tot onze gemeenschappelijke objectieve wereld.
Geen wonder, dat er nog zulke grote kloven bestaan tussen spiritualiteit en wetenschap.

Niet alleen onze waarneming is beperkt, maar ook onze mogelijkheden om die waarnemingen weer te geven.
Zo heeft een wereldbol drie dimensies. Wereldkaarten, met slechts twee dimensies, vertonen forse vertekening.
In werkelijkheid zijn de polen slechts twee punten. Op wereldkaarten zijn dat twee lijnen, zo lang als de evenaar.
Ook zie je op kaarten begrenzingen, die in werkelijkheid niet bestaan. Op de wereldbol loopt alles vloeiend door.
Ons Universum wordt waargenomen met 3D zintuigen en 3D instrumenten. In realiteit heeft het meer dimensies.
Veel begrenzingen en onmetelijke afstanden berusten daarom slechts op projecties van iets veel compacters.
Wat wij zien, zijn de langgerekte, vage, fletse schaduwen van de reëlere, haarscherpe, kleurrijke binnenwereld.
Er zijn vele methodes om te projecteren, dus ook om weer te geven, maar altijd met vervorming en verkleuring.
Dit gebeurt ook altijd bij verwoording en vertaling. Beticht boodschappers daarom niet te gauw van misleiding.
Hogere werkelijkheden kun je per definitie niet waarheidsgetrouw beschrijven met huidige beperkte middelen.

Buitenzintuiglijk waarnemen
Dankzij paranormale vermogens, gaan er steeds meer werelden voor je open.
Maar nemen ook je blinde vlekken toe.
En gaat je horizon steeds verder van je weg staan.
Als je dit onder ogen ziet, kun je veel verwarring voorkomen.

Volgens mij bestaan er bijziende helderzienden, die geen probleem hebben met details, maar wel met overzicht.
Het omgekeerde geldt voor verziende helderzienden. Als jongeling was ik visueel gehandicapt, een familietrek.
Mede dankzij training en twee operaties, zie ik nu op alle afstanden tegelijkertijd scherp, zonder hulpmiddelen.
Dit geldt zowel voor mijn linker, mijn rechter als mijn derde oog. Ook mijn auditieve waarneming is nauwkeurig.

Ik kan me wel op de borst slaan, omdat ik als een van de weinigen iets af weet van onze Cluster Voertaal.
En dat ik wel tientallen woorden ken en die ook nog eens accentloos kan uitspreken en exact fonetisch noteren.
Al is dit slechts een fractie van de honderdduizenden of wellicht miljoenen woorden, die deze taalgroep bevat.
Maar wie weet, sta ik misschien toch ooit voor de klas als leraar Cluster Voertaal.
Ik neem aan, dat ik dan wel vrijelijk gegevens kan raadplegen via Cluster Internet.

Niets is zeker. Alles kan zomaar gedroomd of gefantaseerd zijn. Dat heeft dan wel fraaie creaties opgeleverd.
En voor mij nog altijd betrouwbaarder dan welke schriftelijk of mondeling overgeleverde informatie ook.
Ik kan al die bronnen onmogelijk op waarheid testen. Met deze onzekerheid kan ik trouwens prima leven.
Evenals met het feit, dat herinneringsvervalsing wel degelijk bestaat. Ik ken dergelijke valkuilen maar al te goed.
Verder maak ik, mede dankzij dit creatieproces, ontwikkelingen door, die geen enkele therapie kan verschaffen.
Fouten in mijn websties corrigeer ik zo vlot mogelijk. Ik weet niet, van wie onderstaande uitspraak afkomstig is.

® Wie niet in staat is om fouten te maken
      Is tot helemaal niets in staat


Alles, wat is gebeurd, gebeurt of zou kunnen gebeuren, wordt opgeslagen in de universele Akasha Kronieken.
Door anderen ook wel Eindeloos Bewustzijn, Kwantumveld, Nulpuntveld of gewoonweg Het Veld genoemd.
Volgens wetenschappelijk verantwoorde experimenten, kan bijna iedereen buitenzintuiglijk leren waarnemen.
Hierbij bestaan er geen grenzen qua ruimte en tijd. Zulke grenzenloosheid kan echter ook nadelen opleveren.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Universeel Incarnatiemodel
Herinneringen aan zogenaamd vorige levens komen steeds vaker voor.
Volgens klassieke, lineaire reïncarnatiesystemen, doorloopt iedere aardse ziel een serie fysieke incarnaties.
Met eventueel kortere of langere periodes in niet-fysieke vormen van tussenbestaan.

Helaas voor regressietherapeuten, bestaan er gelijktijdig levende mensen, die beweren, dat ze Napoleon waren.
In diverse artikelen en in mijn tweede boek – Herschep je wereld – presenteer ik een genuanceerder model.
Daarbij ga ik uit van de  Al Ziel – die je  Dé God  zou kunnen noemen – en die naar behoeven incarneert.
Dat wil zeggen in alle tijden, plaatsen en levensvormen tegelijk. Zij het vaak in getrapte, hiërarchische systemen.
Zo ben ik een van de thans levende incarnaties van de Egyptische zonnefarao Echnaton.
Niet bij mijn geboorte, maar pas op mijn 50ste. Mijn vorige incarnatie Monika was géén incarnatie van Echnaton.

® Wij reïncarneren niet
      God incarneert


Volgens de kwantumfysica, bestaan sommige deeltjes pas, als je ze waarneemt. Zo bestaan volgens mijn model,
vorige levens pas, als je daar herinnering aan krijgt. Komt er  niets  boven, dan bestaat reïncarnatie voor jou niet.
Als je een ander leven begint te herinneren, bewijst dat niet, dat je die persoon bent geweest. Je verbindt jezelf
gewoon met dat leven en dan krijg je de beschikking over alle bijbehorende levenservaring, compleet met alle
bijkomende gevoelens. Een dergelijke verbinding kun je ook ervaren met personen, die gelijktijdig met jou leven.
Hoeveel meer resonantie, hoe beter de afstemming, dus hoeveel meer kans op versmeltende zielsuitwisseling.
'Ik ben een andere jij.' Of, zoals de Maya's zeggen: ' In lak'ech.'

Boven fysieke incarnaties onderscheid je wezens, die  Hoger Zelf,  Monade  of  Over Ziel  worden genoemd.
Vrij veel mensen zoals ik, koesteren tevens levendige herinneringen aan levens op andere planeten.
Beleefd vanuit lineaire tijd, ontwikkelen wij ons voortdurend, zowel technologisch als spiritueel.
Onze huidige aardse beschaving is betrekkelijk jong. Diverse andere volkeren zijn veel verder gevorderd.
Zo maak je op deze website kennis met ruimteschepen, die razend snel door ons planetenstelsel flitsen.

® Er bestaat niet zoiets als een algemeen geldend zielenpad
      Wat er na je dood met je gebeurt, bepaal je voornamelijk zelf
Andere verschijningsvormen van materie en energie
Materie en energie zijn uitwisselbaar, weten wij mede dankzij de relativiteitstheorieën van Albert Einstein.
Wat onze wetenschap nog niet officieel erkent, is dat er nog meer verschijningsvormen van materie bestaan.
Zo benoemt men fysiek, astraal, etherisch, morontia en geest. Ik spreek gemakshalve over fysiek en niet-fysiek.
Vaste en vloeibare vormen van fysieke materie zijn gemakkelijk zichtbaar en tastbaar. Gasvormige niet altijd.
Veel paranormaal begaafden kunnen andere materievormen waarnemen. En daar soms invloed op uitoefenen.
Er bestaan hoger ontwikkelde wezens, die hierin zoveel meesterschap hebben, dat zij onsterfelijk zijn geworden.

Ons onvoorstelbaar grote waarneembare Universum vormt slechts een fractie van het Heelal
Ons Universum is fascinerend en onvoorstelbaar uitgestrekt in tijd en ruimte. Het zou 13,8 miljard jaar terug door
de oerknal vanuit een puntje zijn ontstaan en zich nu honderden miljarden lichtjaar in alle richtingen uitbreiden.
Het zet nog voortdurend uit en zal nog tientallen miljarden jaren blijven bestaan. Maar tenslotte doven alle sterren.
Dan lost ons majestueuze, vanzelf ontstane Universum op in het niets. Het is dus zeker niet eeuwig en oneindig.
En in wezen zinloos en liefdeloos, al bevat het nog zoveel liefde en schoonheid. En berust het ergens op illusie.
Binnen ons bereik bevinden zich geen andere beschavingen. De lichtsnelheid is namelijk de maximumsnelheid.
Dit alles heeft onze officiële wetenschap ons in ieder geval proberen wijs te maken.
Beperkende denkbeelden, sluiten stervelingen op in onmetelijke ruimte en tijd.

Achter dit waarneembare Universum bestaat een eeuwige, oneindige, reëlere, zinvollere en liefdevollere wereld.
Een wereld, waarin alles wel voor elkaar bereikbaar is. Een wereld, die de uiteindelijke bron van onze wereld is.
Alleen kunnen onze huidige zintuigen en instrumenten, die wereld achter onze wereld helaas niet waarnemen.
Maar sommige buitenaardse beschavingen beschikken wel degelijk over dergelijke zintuigen en technologie.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Fysieke en hypertechnologie
De kreet  hypertechnologie  heb ik speciaal voor deze website geformuleerd.
Hypertechnologie omvat niet-fysieke materievormen en meer dimensies dan onze vier officiële.
Erkende wetenschappers kunnen weinig met hypertechnologie. Toch werken velen hier enigszins mee.
Homeopathie, bioresonantie, acupunctuur, psychometrie en kristaltherapie grenzen aan hypertechnologie.
Homeopathie werkt dankzij het vermogen van water om informatie op te slaan en over te dragen.

Hypertechnologische wezens zijn minder gebonden aan de beperkingen, samenhangend met de lichtsnelheid.
Zij flitsen binnendoor naar het andere einde van ons Universum en materialiseren daar desgewenst.
Voor zulk inter-dimensionaal reizen heb je eigenlijk helemaal geen technologie als ruimteschepen nodig.
In onze droomlichamen kunnen velen van ons in principe overal in de Kosmos komen.
Uiteindelijk – vanuit lineaire tijd gezien – worden wij geheel onafhankelijk van wat voor technologie dan ook.
In ons bewustzijn beleven we ruimte en tijd dan meer cyclisch en logaritmisch, dus minder schaalgebonden.
Maar technologie kan wel ontzettend leuk zijn. En zal daarom altijd blijven bestaan – voor hobbyisten zoals ik.

Aurorianen hebben geen eigen hypertechnologie, maar maken wel gebruik van die van hoger ontwikkelden.
De Bijbel en andere geschriften zinspelen op geavanceerde technologieën zoals genetische manipulatie.
Ook ruimteschepen en andere buitenaardse voertuigen worden daar vrij nauwkeurig in beschreven.
De Ark des Verbonds van Mozes was wellicht een superontvanger. Bij aanraking werd je geëlektrocuteerd.
De Liahona – Boek van Mormon – was een bolvormig navigatiemiddel met display, wellicht op zonne-energie.

Het Internet van vele beschavingen in ons Cluster is verbonden tot één hypertechnologisch netwerk.
Zodoende kunnen al deze werelden ook onderling communiceren, zonder de beperkingen van de lichtsnelheid.
Zodra de Aarde weer volwaardiger lid is van de Federatie, komen deze faciliteiten ook tot onze beschikking.
Dan kunnen we – voorlopig vooral in het Engels – diverse soorten informatie met andere planeten uitwisselen.

Niveaus van technologie – vrij willekeurig geformuleerd
•  Niet technologisch – Dat zie je bij veel dieren, maar nooit bij de mens
•  Dierlijk technologisch – Apen gebruiken stokken, vogels bouwen nesten, bevers bouwen dammen
•  Primitief technologisch – Zoals bij oermensen
•  Mechanisch technologisch – Met door lichaamskracht of natuurkrachten aangedreven machines
•  Elektrisch technologisch – Spreekt voor zich
•  Elektronisch technologisch – Ons huidige niveau
•  Hoog technologisch – Met ruimtevaart, die de lichtsnelheid dicht benadert
•  Hypertechnologisch – Met hoogwaardige technologie, gecombineerd met bovennatuurlijke voorzieningen

Sommige buitenaardse beschavingen leven expres met technologie die beneden hun ontwikkelingsniveau ligt.
Dit komt meestal vanwege het in dat tijdperk geldende bestemmingsplan van de betreffende planeet.
En in het kader van de hierop afgestemde individuele incarnatieblauwdrukken. Zonder dat isolement optreedt.
Het kan een verademing zijn om soms afstand te doen van technische speeltjes die je afleiden van je levensdoel.
Vaak kunnen de bewoners wel steeds terugvallen op geavanceerde voorzieningen van andere beschavingen.
Helaas is dit voor onze Aarde momenteel nog slechts in zeer beperkte mate – en heimelijk – het geval.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Buitenaards en religie
Waren de goden kosmonauten?  is een boek van de Zwitser Erich von Däniken – geboren 1935-04-14.
Er bestaan vele overleveringen en beschrijvingen over bemoeienissen van buitenaf met onze aardse mensheid.
Overbekend zijn verschijningen van engelen en goden. Dat zijn duidelijk hogere wezens dan mensenkinderen.
Verreweg de meeste engelen en goden worden als menselijk afgebeeld, maar andere lijken meer op dieren.
Maar buitenaards zijn zij per definitie, tenzij we ons laten wijsmaken, dat ze ergens in onze dampkring leven.
Op roze wolkjes soms?  Onze Vader die in de Hemelen woont. Deze tekst staat nota bene in onze Bijbel!
Ik pleit ervoor om alles – ook religies en alternatieve geneeswijzen – zo wetenschappelijk mogelijk te benaderen.

Maar sommige buitenaardse wezens hebben ons blijkbaar meer kwaad dan goed bezorgd.
In technologisch opzicht zijn zij verder ontwikkeld dan wij, maar hoe zit dat in moreel opzicht?
Hoe liefdevol zijn goden, die dreigen, zielen voor eeuwig in hun hellen te laten branden?
Hoe hoogstaand is het om wezens bang en dom te houden en ze in haat en oorlog tegen elkaar op te zetten?
Heilige schriften bevatten vele eeuwige waarheden, maar daarom hoeft nog niet alles daarin waar te zijn.
Wat die schriften zelf ook beweren. Kunnen wij hun betrouwbaarheid compleet verifiëren? Ik in ieder geval niet!
Wij missen momenteel voldoende onderscheidingsvermogen, maar dat krijgen wij binnenkort grotendeels terug.

Die buitenaardsen werkten vooral via godsdienstige en wereldlijke leiders en speelden ons uitbundig uit.
Zodra de tijd daarvoor rijp is, ontgroeien wij het meeste van dit alles en verliezen zij vrijwel alle macht over ons.
Het erkennen van onze beperkingen en sluimerende vermogens, is een belangrijke stap in de heilzame richting.
Onze hereniging met werkelijk hoogstaande en liefdevolle wezens volgt vrijwel vanzelfsprekend. Welkom thuis!

Ontelbare bewoonde werelden
Ons Universum telt minstens 100.000.000.000 sterrenstelsels zoals onze Melkweg.
Onze eigen Melkweg telt naar schatting 200.000.000.000 sterren.
De ene na de andere in principe fysiek bewoonbare planeet wordt momenteel ontdekt.
Volgens mij waren en zijn dit er in ons eigen melkwegstelsel ruim 4.000.
Ons totale Universum herbergt wellicht meer dan 10.000.000.000.000 intelligente beschavingen.
En er bestaat blijkbaar ook nog eens meer dan één universum!
Ik heb diverse mensen ontmoet, die net als ik beweren, oorspronkelijk van een ander universum te komen.

Dé Schepping, zoals beschreven in onder andere de Bijbel, dateert van recent in onze aardse geschiedenis.
Er waren meer scheppingen. Na bloeiende beschavingen, maakten catastrofen de Aarde weer woest en ledig.
De in Genesis behandelde, beschrijft volgens mij eerder de zoveelste rekolonisatie van onze planeet.
Na herstelingrepen aan dampkring en waterhuishouding kon alles in ongeveer een week worden gerealiseerd.
Wellicht zelfs met gewone technologie, voornamelijk vanuit naburige, toen nog fysiek bewoonde planeten.

Onze Melkweg en de Andromedanevel
Zowel biologisch als qua zielen, stamt de mensheid van vele planeten, soms zelfs van heel verre.
Ik ben steeds meer overtuigd, dat de levensvorm homo sapiens van het Andromeda melkwegstelsel afkomstig is.
Andromedanevel en Melkweg werkten al miljoenen jaren samen in de Andromedo-Galactische Alliantie.
Zij hebben als gezamenlijke voertaal het Andromedo-Galactisch. Een taalgroep met vele semantische niveaus.
Tegenwoordig – sinds de oprichting van onze overkoepelende Cluster Unie – heet dit de Cluster Voertaal.
Ik had in maart 2012 gelezen, dat de residentie van de Galactische Federatie kort daarvoor was verplaatst naar
de Andromedanevel, gezien de toenemende samenwerking van deze beide sterrenstelsels.

Melkweg en Andromedanevel zijn vrijwel de enige sterrenstelsels, die zich naar elkaar toe lijken te bewegen.
De rest van ons Universum drijft blijkbaar sinds de Oerknal steeds sneller uiteen en vervreemdt dan van elkaar.
Althans in het zicht van onze zichtbare vier dimensies. In het Grote Geheel blijft alles toch Eén.
Recentelijk rijzen er wetenschappeijke vragen over de bewegingen tussen onze beide melkwegstelsels.
Circa 10 miljard jaar terug zouden ze ook al bij elkaar zijn geweest, maar dat is strijdig met hun huidige vorm.
Verder zouden beide stelsels, in vergelijking met andere, opvallend veel donkere energie en materie bevatten.
Al met al leven wij dus in een uitzonderlijk Cluster van sterrenstelsels.

Levensvormen in alle maten en soorten
Op deze website maak je kennis met levensvormen, die nauwelijks van de aardse mens zijn te onderscheiden.
Ook vind je er menssoorten met tevens genetisch materiaal van aapachtige en reptielachtige wezens.
Al lijken zelfs die wezens veel meer op aardse mensen dan op andere diersoorten. Dus hoezo aliens?
Wij zijn in ieder geval lid van uitgebreide kosmische families. De meeste leden kennen wij nog niet.
Maar sommigen kennen en beminnen ons meer, dan dat wij onszelf kennen of zouden kunnen liefhebben.
Alles is liefde. Oorspronkelijk en uiteindelijk. Maar wat daar allemaal tussen in zit!

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Evolutie en schepping
Onze wetenschap geeft ons voldoende aanwijzingen voor het werkelijke bestaan van evolutie.
Maar het verklaren van al onze levensvormen door louter evolutie, vind ik wiskundig en statistisch twijfelachtig.
Er zijn zoveel cruciale factoren, dat volgens mij enkel evolutie, nooit leefbare producten had kunnen opleveren.
De 13.800.000.000 jaar van ons Universum vind ik zelfs te kort om een eencellig organisme te produceren.

Evolutie wordt door de allesdoordringende Al Ziel gestuurd richting Eigen Beeld en Eigen Gelijkenis.
Deze Al Ziel is verheven boven alle ruimte en tijd – zelfs boven de Oerknal – en beleeft alles tegelijkertijd.

En – of je dit nou leuk vindt of niet – hogere wezens hebben altijd naar hartenlust gestoeid met planeten en leven.
En zullen dit blijven doen. Genetische manipulatie – al dan niet deskundig – is nog ouder dan de mensheid.

Bacteriën vervullen vaak heilzame functies in onze ecosystemen. Bij virussen ligt dit soms anders.
Dat zijn afgesplitste stukjes genetisch materiaal, die zich niet zelfstandig kunnen voortplanten, maar parasiteren.
Volgens mij zijn vele – evenals computervirussen – door kwaad willenden ontworpen om systemen te ontregelen.
Aids beschouw ik trouwens als gematerialiseerde angst voor intimiteit.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Fysieke werelden
In werkelijkheid bestaan er veel meer fysiek bewoonde werelden, dan onze officiële wetenschap mogelijk achtte.
De omstandigheden van onze Aarde zijn zelfs ongunstiger dan die van honderden andere Galactische planeten.
Onze planeet wordt bedreigd door meteoren, door het tektonische systeem en vooral door haar eigen bewoners.
De afstand tussen een planeet en haar ster is minder cruciaal dan veel aardse wetenschappers durven denken.

Mars, Venus en de ontplofte planeet Maldek, kenden blijkbaar vrij lang fysiek leven en menselijke beschavingen.
Hun leefomstandigheden verschilden waarschijnlijk nauwelijks van de huidige van onze Aarde.
Kennelijk worden klimaten voornamelijk bepaald en gestabiliseerd door de bufferende werking van vegetatie.
Het is steeds de dominante levensvorm – tussen dier en hoger wezen in – die roet in het eten dreigt te gooien.
Toegegeven, een planeet als Mercurius en de verre dwergplaneet Pluto, maken vrij weinig kans op fysiek leven.

Onze Aarde functioneert met een gedegenereerd ecosysteem. Dit is een tijdelijke noodoplossing.
Het is niet altijd en overal vanzelfsprekend, dat fysieke wezens elkaar (hoeven te) doden om in leven te blijven.
Plukken van vruchten en snoeien van takken is trouwens even onschuldig als het knippen van haren en nagels.
Binnenkort wordt ook op onze planeet de paradijsecologie hersteld. Lam en leeuw grazen dan weer tezamen.
Alle paradijsbewoners leven dan in een mystiek eenheidsbewustzijn, dat alle dualiteit en lijden overstijgt.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Meerdimensionale werelden
Onze Melkweg telt enkele duizenden fysiek bewoonde planeten. De niet-fysieke beschavingen zijn nog talrijker.
Hoe meer fysiek een wezen is, hoe afhankelijker dat is van condities als temperatuur, lucht, water en voedsel.
Sommige niet-fysieke wezens kunnen zelfs probleemloos op onherbergzame planeten of op sterren verblijven.

Daarnaast zijn vele werelden, zoals onze Aarde, meerdimensionaal opgebouwd en bestaan uit meerdere lagen.
Zo zijn planeten als Mars en Venus – zij het niet-fysiek – nog steeds bewoond.
Ook onze lichamen bestaan uit fysieke en niet-fysieke componenten.

Als je een driedimensionale bol door snijdt – dan krijg je tweedimensionale cirkelvormige plakjes.
Snijd je een vierdimensionale over bol door – dan krijg je driedimensionale bollen van diverse groottes.

Onze officiële fysieke aardse wereld vertegenwoordigt slechts een fractie van onze totale Aarde.
Onze Aarde kent ook niet-fysieke werelden, zoals de holle Binnenaarde, die een magmabol als binnenzon heeft.
Verder is ons Universum in hogere dimensies opgevouwen, zodat doorsneden van verre planeten samenvallen.
Dit is althans mogelijk volgens mijn wereldmodellen.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Colofon van deze website

Uit technisch oogpunt – vooral om wille van compatibiliteit – zijn de extensies van bijna alle illustraties gelijk.

PPS   –   Link aanklikken – Downloaden – Autorisatieschermpje wegklikken – Diavoorstelling – Vanaf begin

Muziek op mijn websites
Veel muziek op deze website zijn mijn eigen composities, die ik hetzij heb gespeeld en opgenomen, hetzij elektronisch heb ingevoerd.
Vlinderdans – elektronisch, deel van Concertino, 36 seconden – speelt eenmalig vanzelf vanuit diverse pagina's van mijn websites.
Via een link kan dit stuk nogmaals worden afgespeeld, eventueel – meestal via de rechter muisknop – met automatische herhalingen.
De meeste muziek van anderen heb ik – vanwege auteursrechten – niet gedownload, maar via een link bereikbaar gemaakt.

Mijn websites en auteursrechten
Rechtstreeks ophalen van materialen uit andere werelden was nog geen optie, dus moest ik veel zelf tekenen, intoetsen en opnemen.
Dit geschenk kost veel geld, tijd en energie, maar de voldoening, op deze wijze bij te dragen aan een betere wereld, is mij voldoende.
Al mijn creaties kunnen, in co-creatie, met wijsheid, worden hergebruikt.
Bij materiaal afkomstig van derden, respecteer ik auteursrechten.
Ik link uitsluitend naar personen en organisaties die ik ken. Slechts zij zijn verantwoordelijk voor inhoud en functie van hun websites.
Bij verdenking op inhoudelijke of procedurele onjuistheden, gelieve spoedig – liefs per mail – contact met mij op te nemen.
Dan onderneem ik, zo snel mogelijk, zo gepast mogelijke acties.
Betreden van websites is trouwens op eigen risico.® ROOSJES
      Roosje van het Gouden Roos Sterrenstelsel


Deze Roosjes – meestal tweeregelige, vet en cursief weergegeven aforismen – hebben geen auteursrecht.
Ze komen – vaak in co-creatie gewijzigd – van kosmische meesters of van aardse mensen, waaronder mijzelf.
Ze staan allemaal verzameld onderaan de webpagina AGENDA.
  ►   Aforismen = spreuken = Roosjes  

Zoekonderwerpen
5D – 5D co-creatie – 5D cocreatie – 5D creatie – 5D creator –
Adam Kadmon – Albaran Zevenster Stelsel – Andromedaans – Andromeda Melkweg – Andromedanevel –
Andromeda Cluster – Andromedanevel Unie – Andromedo Galactisch – Andromedo Galactische Alliantie –
Ashtar Commando – Ashtar Sheran – Aštar Commando – Aštar Šeran – Asket –
beschermveld – buitenaards – buitenaards leven – buitenaardse talen – buitenaardse politiek –
buitenaardse architectuur – buitenaardse muziek – buitenaardse tram – buitenaardse trein –
buitenaardse technologie – buitenaardse windmolen –
Carlisqua – co-creatie – creatie proces – cluster – Cluster Internet – Cluster Voertaal – Cluster Waarnemer –
Driehoeknevel – dualiteit – Elrin – Fotonengordel – Galactisch Bestuur – Galactische Federatie – Galactisch Internet –
gezant – Gouden Roos Sterrenstelsel – Intergalactisch Internet – Interplanetair Internet – Kharliskwa –
Lila Lelie Cluster – Lila Lelie Sterrenstelsel – logos – Lokaal Intergalactisch – Lokaal Intergalactische Raad –
Lokale Groep – Navlis Mastara – Nemfis Astara – non-dualiteit – paradijsplaneet – paradijswereld – planetair –
Pleiaden – Plejaden Andromeda Disclosure – Ptaah – Roosjes – Rosa Dorada – SaLuSa – Semjase – solair –
Solaris Zevenster stelsel – sterrenpoort – subcluster – universeel – Violette Vlam – Virgo Supercluster –

Summary + Catalog in English
  ►   Overzicht van de gehele website op één webpagina in het Engels  
Tevens wordt hierop per webpagina bijgehouden hoever de illustratie van deze website is gevorderd.

Technische specificaties van deze website
Webmaster: Michael Wolfgang BEUGER – Amsterdam
Website provider: Active24
Muziek schrift en generatie programma: Finale
Muziek opname en editing programma: Cubase
Lettertype basisteksten: Calibri, sporadisch Arial
Lettertype in paginakoppen: Segoe Script
Submappen:   /   images, multimedia, pdf

Hoe fraai alles er uit ziet, is mede afhankelijk van hoe jouw Internet browser het HTML gedeelte doorgeeft.
In sommige situaties verschijnt een 3D-effect. Zo lijken alle menu-items dan op schuine lamellen te staan.
En dit zonder rood/groen- of polaroidbrilletje! Een voorproefje van Auroriaanse multimediatechnologie soms?

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

     DISCLOSURE     –     Hemel en Aarde   liefdevol herenigd