Zonnemens volgens Praktijk Happy Heart (vh De Zonneroos)
Zonnemens volgens Karina Mulder
•  De Zonnemens is enorm krachtig.
  De zon symboliseert dan ook kracht.
• De Zonnemens doorziet alles, ook als anderen
  bewust of onbewust proberen waarheid te  verbergen.
  De zon heeft dan ook het vermogen om op de meest
  onbereikbare plaatsen te komen,
  zelfs daar waar het donker is.
• De Zonnemens herkent zichzelf in de hoofdgroepen:
  – de Geïncarneerde engel
  – het Elementwezen
  – de Sterrenmens
  – de Wijze
  En dit alles zowel in de Evoluerende ziel
  als in de Heen-en-weer-springer.
  De Zonnemens maakt hier zelfs gebruik van,
  waardoor deze zich gemakkelijk in het wezen
  van de ander kan verplaatsen.
• Het doel / de missie van de Zonnemens
  is het geven van warmte.
  De zon symboliseert dan ook warmte.
• De Zonnemens zal er alles aan doen om vanuit
  warmte en kracht de mens en de engelen op aarde te
  steunen, te begeleiden, te helpen en aan te moedigen,
  al vanaf de vroegste jeugd.
• De Zonnemens is absoluut lichamelijk ingesteld.
  En probeert hiermee zelfs te overleven en relaties te
  redden door daadwerkelijk zijn/haar lichaam in te
  zetten voor het geven van warmte. Ook tijdens het
  werk middels massages en handopleggingen.
  Al is het maar om een arm om iemand heen te
  leggen voor troost.
• Kom echter niet te dichtbij, over de grenzen van de
  Zonnemens – al heeft de Zonnemens die nauwelijks –
  want dan wordt je 'verpletterd' door woede en kracht.
  Kom je te dichtbij de zon, dan verbrand je.
• De Zonnemens heeft de neiging de ander altijd te
  voeren – letterlijk en figuurlijk – al is de Zonnemens
  geen echte gastheer/-vrouw.
  De Zonnemens zorgt er altijd wel voor dat,
  wat de ander nodig heeft, aanwezig is,
  vanuit zijn/haar warmte.
• De Zonnemens is een perfecte leermeester,
  op basis van gelijkwaardigheid.
  Lesgeven zit in zijn/haar bloed.
  Dit geldt voor alles wat de Zonnemens doet,
  aangezien hij/zij dit vanuit een enorme
  gedrevenheid doet, zoals de zon ook schijnt.
• De Zonnemens leeft vanuit het hart/gevoel en vanuit
  de intuïtie, in alle gebieden van zijn/haar leven.
• De Zonnemens is absoluut afhankelijk van de ander
  voor erkenning en waardering, ook al wil hij/zij
  onafhankelijk denken en leven.
  De Zonnemens heeft de ander nodig om voor te
  kunnen schijnen, anders gaat de Zonnemens dood.

Voel je vrij om ons te mailen, als jij in jezelf wat voor
soort Zonnemens/Zonnenkind dan ook herkent.
Opgesteld oktober 2008

Zonnenkinderen volgens Micha Beuger
•  Semionsterfelijk: kerngezond tot op hoge leeftijd
•  Vreedzaam en vegetarisch: liefde voor alle leven
•  Meestal naakt levend – in overvloed en schoonheid
•  Universele intimiteit, eventueel verder monogaam
•  Authentieke beleving van verbondenheid

Vergelijking van beide bovenstaande visies
Karina refereert aan een aards menstype,
dat is verbonden met onze aardse Zon,
de centrale ster van ons zonnestelsel,
een zogenaamde gele dwergster,
met een doorsnede van ongeveer 1,5 miljoen km.
Onze planeet staat daar circa 150 miljoen km vanaf.

Micha doelt op het Albaran-megazonnenstelsel,
iets achter de kern van ons melkwegstelsel, met een
centrale blauwe ster van ongeveer 3 miljoen km,
waaromheen vier rotsplaneten –alle bewoond – en
zes gele dwergsterren van circa 1 miljoen km cirkelen.
Om deze sterren cirkelen diverse rotsplaneten,
waarvan vele zijn bewoond, omdat de afstand tot hun
zon circa 100 miljoen km en die tot elkaar slechts
enkele miljoenen km bedraagt.
Dus levensvriendelijker gebouwd dan ons zonnestelsel.

Generaties nieuwetijdskinderen volgens Micha
Micha bedoelt met Zonnenkinderen ook een bepaalde generatie nieuwetijdskinderen zoals:
•  Indigokinderen                4D    vanaf circa 1970
•  Zonnenkinderen              5D    vanaf circa 1998
•  Kristalkinderen                6D    vanaf circa 2000
•  Sterrenkinderen              7D    vanaf circa 2001
•  Kristalsterrenkinderen    9D    vanaf circa 2003

Genoemde jaartallen zijn globaal bedoeld en wijzen
slechts op geboortegolven.
De oude aardmens met 3D- bewustzijn erkent
uitsluitend onze fysieke wereld als dé realiteit.
4D-ers tonen, dat er méér is tussen Hemel en Aarde.
Maar rasechte Indigo's zijn chaotisch en onaangepast.
5D-ers gaan voor warme verbondenheid.
6D-ers bevorderen exacte structuren.
7D-ers verbinden planeten en sterren met elkaar.
8D-ers zijn waarschijnlijk kosmische leiders.
9D-ers integreren dit alles in universele compassie.

Maar dit is slechts een van de vele indelingen.
Er zijn er ook met wel 70 soorten nieuwetijdskinderen.
In mijn jonge jaren bleven mijn paranormale vermogens
nogal onopvallend.
Pas na mijn 50-ste ontwikkelde ik mij via Zonnenkind
tot uiteindelijk een Kristalsterrenkind.
Al jaren werk ik met uitsluitend volwassenen en kijk ik
reikhalzend uit naar de tijd, dat al deze soorten
nieuwetijdskinderen minstens 10 jaar oud zijn en onze
planeet verder naar licht, vrede en liefde (bege)leiden.
Pagina
Startpagina ◄
Chaosorde
Zonnenkindrecensie

Gratis E-boek
Zonnenkinderen...

Bovenkant pagina ▲

Bovenkant pagina ▲