Reacties en recensies
Het plaatsen van reacties
Website, folder, boeken en sessies maken veel los.
Alle geschikte reacties – hoe beknopter hoe beter –
worden geplaatst – in volgorde van recent naar oud.
Mocht het wenselijk zijn om jouw reactie in te korten,
dan mailen wij de aangepaste versie ter goedkeuring.
We vermelden liever geen namen en internetlinks.
En zeker niet van (ex)cliënten, vanwege de privacy.
Zend ons jouw reacties liefst per e-mail.


Reacties en recensies op 'Zonnenkinderen...'
-----
Inleiding door de auteur Micha Beuger
Dit boek heeft aan het begin van ons huidige millennium nogal wat heibel veroorzaakt.
Voor Uitgeverij Akasha zou een verbod trouwens het hoogst mogelijke compliment betekenen.
Oudetijdsspirituelen vonden het boek vloeken in de kerk. Zij kraakten het finaal af of zwegen het dood.
Veel nieuwetijdsmensen kwamen hier juist bij thuis.
Zij prezen dit werk de hemel in.
De fraaie recensie van Karina van Halteren-Mulder van de Reiki-praktijk De Zonneroos te Utrecht op mijn boek 'Zonnenkinderen en kosmische vrijheid' staat op een aparte pagina onder de link Zonnenkindrecensie.
Dit boek is vooral een gevoelsboek.

Bol.com-Recensies / NBD-Biblion-recensie
De auteur (1947) ontdekte in regressie verbindingen naar andere zonnestelsels, waar miljoenen jaren geleden de schepping en bevolking van diverse planeten werd voorbereid. Dat beschrijft hij onder pseudoniem, helaas in een quasi-romantische stijl.
De wereld Šolam schijnt een door goden gecreëerd lustoord en kosmische Meesters voort te brengen die, eenmaal op Aarde geïncarneerd als Zonnenkinderen, onsterfelijk kunnen worden. Ineens komt de lezer in Zolàrs recentere Aardse incarnaties terecht.
Het zogenaamd autobiografische verhaal klinkt even irreëel. In een tweede deel staan lucide dromen, ("paralleluniversa om dingen uit te proberen")
en cursief gedrukte gesprekken met een 'Hoger Zelf' over filosofische, groeibevorderende wijsheden.
Zijn aannames geven op zich een positief beeld van een oneindig, creatief universum, waarin tijd- en ruimtedimensies moeiteloos in elkaar overgaan.
Zo bereidt Zolàr ook al een incarnatie als Shirley
in een toekomstig heerlijk Zuid-Engeland voor.
Het is allemaal goed bedoeld.
Symbolische omslagtekening van een naïef paradijsje.
Peter den Haring
 
Reacties en recensies op 'Herschep je wereld'
-----
Inleiding door de auteur Micha Beuger
Oudetijdsspirituelen kunnen dit boek amper volgen.
Het komt bij hen blijkbaar uiterst chaotisch over.
Kennelijk missen zij minstens één bewustzijnsdimensie.
Nieuwetijdsmensen roemen dit boek juist.
En prijzen het vanwege de overzichtelijke eenvoud.
Dit boek is vooral een verstandsboek.
Mocht dat ooit uitkomen, dan is mijn toekomstige boek
Zelfcoachingsprojecten vooral een doe-boek.
-----
Bol.com-Recensies / NBD|Biblion-recensie
De auteur (1947) heeft een Amsterdamse coachingspraktijk, waarvan hij zelf zegt meestal niet zo diep te spitten: arme cliënten. Dit behoorlijk chaotisch ingedeelde boekje maakt zijn diepgang echter ook niet helder. In een staccatoschrijfstijl springt de auteur, middels korte alinea's van onderwerp naar onderwerp: integratie van denkbeelden, hersenhelften,
universa en paralleluniversa. We gaan in een soort brainstormsessie kosmisch downloaden,
via turbotelepathie en Anders Waarnemen met een beetje oefening en verbeeldingskracht.
Overal tussendoor krijgt men, literair-poëtisch bedoeld misschien, losse feitjes te verwerken (geboortedata van bepaalde mensen, uitspraken of spreekwoorden).
Het boek bevat twee delen:
1. Ken jezelf en je scheppingen
2. Scheppen en Herscheppen.
De geoefende New-Agelezer speelt nog wel (net) mee in al die dimensies, maar voor de beginner gaat het beslist veel te snel met al zijn zelfhulpideeën.
Zijn credo luidt: Jij en ik zijn god.
Dat is wel weer mooi.
Rommelige omslag met eigen olieverfschilderij
(spin in web). De kristalster wordt dus genegeerd!
Peter den Haring
-----
'Herschep je wereld' is de titel, die Micha Beuger
zijn bundel heeft meegegeven. Een bundel wat?
Onderdelen, flarden, fragmenten.
Tekstjes, overwegingen, inzichten, impressies.
Veelal gesorteerd, soms een bijna afgerond geheel,
en toch het gevoel van veel losliggend materiaal.
Alsof Beuger je uiteen wil wrikken, maar eigenlijk zelf
niet goed weet hoe alle onderdelen ineen staken,
laat staan hoe ze in een nieuwe orde tezamen
gevoegd zouden kunnen worden.
Maar hoe kan het ook anders?
De lezer moet zélf herscheppen
– mits hij of zij dit wenselijk acht natuurlijk.
Paperback, 120 blz, Free Musketeers, € 15,95.
(Spiegelbeeld, september 2006, pagina 27)
-----
'OSDORP – Osdorper Micha Beuger heeft onlangs zijn
esoterische boek Herschep je wereld gepubliceerd.
In dit inzichtbevorderend zelfhulpboek staan
wetenschappelijk filosofische verhandelingen
en korte verhalen.
Meer informatie is te vonden op
www.transformatiebegeleiding.nl.
ISBN 90-8539-462-7'
Amsterdams weekblad De Echo.
Woensdag 12 juli 2006.
-----
'Het boek ziet er goed uit.
Mooie inspirerende metaforen.'
Management Academie voor Counselling, Coaching
en Stressmanagement
-----
'Prettige schrijfstijl en geen ellenlange zinnen.
Dat is echt een kunst, om in korte zinnen zo duidelijk
weer te geven wat je bedoelt.'
-----
'Leest vlotjes. Zal veel mensen aanspreken.'

Reacties op andere teksten
-----
'Herkenning, herkenning, herkenning in alles wat je
schrijft; of het nou je website is (die ik overigens
ademloos gelezen heb, wat een schitterende site!)
of je poëzie, of je artikelen...'
-----
'Micha (heeft) een fijnbesnaard taalgevoel.'
-----
'Micha schrijft het onschrijfbare.'

Reacties op de website Edacteur©
Deze website is juli 2011 helaas opgeheven.
-----
'Je stuk over Aurorion is fascinerend!
Mooi geschreven ook.'
Een Hoofdedactrice ©
-----
'Hoi Micha,
Ik heb je liefdespoëzie en proza net gelezen.
En vooral het onderste verhaal vind ik prachtig!
Helemaal top!'
Een Hoofdedactrice ©
-----
'Hi Micha, ik heb je publicaties met veel interesse
en plezier gelezen. Vooral jouw stuk over het
reïncarnatiemodel vind ik heel erg mooi.'
Een Hoofdedactrice ©

Reacties op bedrijfscoaching
-----
Beoordeling van de coach:
Aan welke zaken had je veel?
'De aanleiding om aan het coachingstraject te
beginnen was, dat er een structuurverandering in het
bedrijf moest worden doorgevoerd,
die tot een situatie moest leiden, die
voor alle betrokkenen een verbetering zou opleveren.
Langzamerhand zijn wij ons er van bewust geworden,
dat de sterkten en zwakten er allemaal mogen zijn
en tot een unieke mix hebben geleid.
Dat betekent ook, dat bij de nu gestarte
structuurverandering de sterkten behouden kunnen
blijven en dat we voor de zwakkere kanten elders
oplossingen hebben gevonden.
Het in kaart brengen van de sterkten en zwakten op een
eerlijke en doortimmerde manier heeft veel tijd gekost,
maar daarmee werd de input geleverd voor een veel
gezondere start, dan anders mogelijk was geweest.
Dit gebeurt nu vanuit zelfbewustzijn
en niet vanuit onderhandelingstechnieken
of persoonlijke krachtsverhoudingen.
En daarom kunnen we ook verder.
Anders. Maar wel verder.'
Beoordeling van de coach:
Welke zaken zouden kunnen worden verbeterd?
'Micha is erg toegewijd, dat geeft rust en focus.
Vooral omdat hij niet zelf probeert in te vullen.
Belangrijk is ook, dat we al pratend over wat er binnen
het bedrijf speelt, er in geslaagd zijn om het
onvermijdelijke jargon deel van de gesprekken te laten
zijn. Alle achting, dat viel niet altijd mee.
Opvallend was, dat er in het vrij langdurige proces
dat wij zijn doorgegaan weleens spanningen waren,
maar dat hij daar op zeer elegante manier doorheen
wist te manoeuvreren,
waardoor er geen problemen ontstonden.
In het contact met Micha valt af en toe op,
dat hij veel detail meeneemt in de overwegingen.
Dat werkt weleens wat wrevel op.
Maar hij kan daar gelukkig heel goed mee omgaan.
Misschien ook wel een cultuuraspect.
Wij hebben uitdrukkelijk voor een coach gekozen,
die niet uit het bedrijfsleven stamt, omdat we als mens
en niet als bedrijfseigenaren tevreden willen zijn.'

Reacties op flitscoaching
-----
'Enig, flitsend, steengoed, met dank.'
-----
'Leuk!'
-----
'Verhelderend.'
-----
'Leuk!'
-----
'Brilliánt.' (zonnenstralen om de á en hartje erachter)

Reacties op trafo en counselling
-----
'Er worden vragen gesteld waarover ik nog niet had
nagedacht, en die toch zeer ter zake gericht zijn.
(Micha is) Een wolf in schaapskleren. Kan soms door
dingen heen prikken zonder dat je er erg in hebt.'
-----
'Micha luisterde alleen maar naar mijn verhaal
en deed verder helemaal niks.
Ik voelde me door hem bedrogen.
Zoiets werkt toch niet?!
Diezelfde middag sloegen bij mij de stoppen door
en was ik mijn blokkade kwijt.
Daarvoor had ik vergeefs bij allerlei reguliere
en alternatieve therapeuten gelopen.
Die deden de wonderlijkste dingen.
Maar deze niet-sturende gesprekstherapie
is het enige wat echt iets met me doet.
Ik wil ermee doorgaan.'
-----
'...Inmiddels ben ik erachter gekomen,
en vooral bij Micha, dat ik ratel over het verleden
en voortdurend uit het hier en nu ontsnap.
En dat er minder negatieve stemmen zijn sinds ik
bij hem kom...'
-----
'...De eerste was dus het intakegesprek, welke goed
verliep. Ik voelde me erg gezien en begrepen...'
Verslag van een uiteraard visueel ingestelde röntgenlaborante.
Pagina
Startpagina ◄

Reactie
Zonnenkindrecensie
Herschep je wereld
Andere teksten
Edacteur©
Bedrijfscoaching
Flitscoaching
Trafo en counselling


Reactie
Zonnenkindrecensie
Herschep je wereld
Andere teksten
Edacteur©
Bedrijfscoaching
Flitscoaching
Trafo en counselling
Reactie
Zonnenkindrecensie
Herschep je wereld
Andere teksten
Edacteur©
Bedrijfscoaching
Flitscoaching
Trafo en counselling

 Reactie
Zonnenkindrecensie
Herschep je wereld
Andere teksten
Edacteur©
Bedrijfscoaching
Flitscoaching
Trafo en counselling

 Reactie
Zonnenkindrecensie
Herschep je wereld
Andere teksten
Edacteur©
Bedrijfscoaching
Flitscoaching
Trafo en counselling Reactie
Zonnenkindrecensie
Herschep je wereld
Andere teksten
Edacteur©
Bedrijfscoaching
Flitscoaching
Trafo en counsellingBovenkant pagina ▲