Afbeelding boven links:  Zonnenkind met paradijsaapje – Lidwien Rodenburg – acryl op doek juli 2015
Afbeelding boven rechts: Auroriaans dertien punten vierkant – elektronische tekening Micha Beuger
Index Pagina
A Vlinderdans A

www.buitenaards.net

◄ Index Website


Šolam – woordenlijst

▼ Telwoorden
▼ Werkwoorduitgangen
▼ Naamwoorduitgangen
▼ A t/m Ĥ
▼ I t/m L
▼ M t/m O
▼ P t/m S
▼ Š
▼ T t/m Y

Deze pagina bevat voorlopig uitsluitend een woordenlijst Šolamees (Širi-dialect) ► Nederlands.
Gelieve elke  a  en  i  helder uit te spreken – zoals in het Nederlands in de woorden baat en biet. De u als in boek.
De  h / ĥ  steeds apart uitspreken, voor een andere medeklinker (behalve de  y) als  ch  in ons woord lucht.
De  š  uitspreken als  ch  in machine. De  y  als de  j  in  jas. Een accent circumflex maakt een klinker nasaal.
Klemtoon op de voorlaatste lettergreep, indien anders, met een accent aigue. Dit kan ook extra nadruk weergeven.
Alle persoonlijke voornaamwoorden worden in dezelfde vorm gebruikt als de betreffende werkwoordsuitgangen.
De voorzetsels worden in exact gelijke vorm gebruikt als alle corresponderende naamvallen.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

A   Telwoorden
  0      ut
  1      á
  2      tó
  3      hî
  4      mó
  5      fá
  6      kî
  7      šû
  8      kó
  9      rá
10      fî
11      hûAUDIO     ►   Šolamees – tellen  

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

A   Werkwoorduitgangen
-na
-thu
-sa-m(a)na
-muna
-muthu
-musaA   Startwoorden
Mik-ita
Mik-unat
Rak-ita
Rak-unat
Šuk-ita
Šuk-unat


Nederlands
ik
jij
zij (enkelvoud), hij, hetwij allen, men
wij, maar niet jij / jullie
jullie
zij (meervoud)Nederlands
Is aan de gang dat ...? Is er...?
Het volgende is aan de gang, er is
Gebeurde het dat ...? Was er ...?
Het gebeurde dat, er was eens
Zal het gebeuren dat ...? Zal er ... zijn?
Het volgende zal gebeuren, er zal ... zijnAUDIO     ►   Šolamees – overig 

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Naamwoorduitgangen
-(h)(a)m
-i
-ik
-im
-it
-ki
-mi
-ni
-nis
-nyi
-thi
-ti
-ti
na-
(u)t-
-y


Nederlands
(de) geliefde (vocatief zelfstandig))
behorend tot, van (genitief zelfstandig)
afkomstig van (locatief zelfstandig)
gaand naar (locatief zelfstandig)
bevindend te (locatief zelfstandig)
afkomstig van (locatief bijvoeglijk)
gaand naar (locatief bijvoeglijk)
-achtig (bijvoeglijk)
-achtig (verzelfstandigd)
door middel van, met behulp van (instrumentalis zelfstandig of bijvoeglijk))
-kleurig (bijvoeglijk – Hluthi-dialect)
-kleurig (bijvoeglijk – Širi- en Fyiti-dialect)
zich bevindend te (locatief zelfstandig of bijvoeglijk)
infra-, ultra-, post- (voorvoegsel zelfstandig of bijvoeglijk)
-loos, niet-, on- (voorvoegsel zelfstandig of bijvoeglijk)
dankzij, door

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Širi
a ... (los)
a (vast)
... a
Amantis
a muĥlot
amuĥlot
muĥlot á
Aruryon
Afhitis
Aĥlutis
Aprastis
Astatis
Ašulhamnis
-(a)m

fat
fhantur
fhiti
Fhiti
Fhiti Kritaya
fiš
ftir
ftirni
ftirnis
ftiris
ftiryon
Fúntyam

ham
hamna
hamni
Hamniĥlupta
hamnis
harni
harnis
hay
hirni
hirnis
hyó

ĥhuš
ĥhušni
ĥhušnyi
ĥhušnyi krapanka
ĥhušnyi put
ĥhušnyi tron
ĥhušnyi mutron
ĥhušnyi tronaya
ĥluti
Ĥluti
Ĥluti Phasta
ĥnork
ĥrit
ĥritaya
ĥtirif


Nederlands
één, een
de, het
nummer één, de eerste, de voorste
planeet: De Zilvergroene
één muĥlot, een muĥlot (soort zebra)
de muĥlot
muĥlot-1, de eerste muĥlot, de voorste muĥlot
planeet: De IJzergrijze, Aurorion
planeet: De Hemelsblauwe, Tiflis
planeet: De Violette (maar is donkergroen), Kurâna
planeet: De Oranje, Mansira
planeet: De Bronsgroene, Kurâna
planeet: De zonnige liefdevolle, Šolám
(de) geliefde ...

gewaad, kleding
transportvogel – komt op Amantis voor
hemelsblauw
Blauwe Bergen, -taal, -volk
Blauwe Bergen, -taal, -volk
vis
(de) dood, transformatie; sterven, transformeren
dood, sterfelijk
sterveling
grote blauwe vlinder (morpho helena-achtig)
begraafplaats, kerkhof
persoon: De Vertederende

geborgenheid, liefde; beschutten, liefhebben
ik houd van
gastvrij, herbergzaam, lief, vriendelijk (enzovoort)
persoonsnaam van een soort goudvis: Spettertje
liefje, schat(je)
oud
ouderling
inderdaad, ja, wel, zeker
jong, nieuw
jongeling, nieuws
grens van ruimte en tijd

lucht, wind
tochtig, winderig
op windkracht; windmolen
windmolen
zeilboot
blaasinstrument
blaasorkest
pijporgel
violet
Violette Vallei, -taal, -volk
Violette Vallei, -taal, -volk
geel moerasvarken
vogel
vogelzwerm
regenboogkleurige papegaaiduif

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Širi
-i
-(i)k
-(i)m
-(i)s
-(i)t
Ita
Ita šul
Ita thu Mántram

kaki
kami
kanti
kati
khantu
khanturya
kha(r)
kharaya
Khár(w)lam
kharlis
khatú
klaš
k(u)narat
krákita
krap
krapanka
krapaya
krita
kritaya
kritni
kukru
kuna
kworek

lantu
luki
lumi
luti
Luti Patyon


Nederlands
behorend tot, van
afkomstig van
gaand naar
iets ...s
aan, in, op, te (enzovoort)
Is het zo, dat ... ? Is er ... ?
Is er zon? Is het zonnig?
Ben jij Mántram? Heet jij Mántram?

vanuit het westen
westwaarts
zwart
in het westen
gras
grasveld, land, streek, veld, weide, wereld (enzovoort)
oog; zien
overzicht, uitkijktoren, weids uitzicht
persoon: De Helderziende
lila vijfhoekige oogbloem
overzichtelijke tijd, verleden
speeksel
bever, knaagdier
soort hagedis
bestek, gereedschap, viltstift; bewerken, hanteren
machine, molen, werktuig; vervaardigen
fabriek, werkplaats
berg, rots
gebergte
bergachtig, rotsachtig
zilvergroene veldduif
gebit, kies, tand; bijten, eten, happen, kauwen (enzovoort)
gele platkikker (vrijwel zeker een Auroriaans leenwoord)

kruid, mos
vanuit het zuiden
zuidwaarts
in het zuiden
Zuidstad (gepland, maar nooit gebouwd)

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Širi
ma(hi)
man
Mani
mantra
mántrana
mántramna
Mántram
man(t)
manti
mantraya
mi(hi)
Mik
Mik-ita
Mik-ita thu tú
Mik-unat
m(a)na
morkhon
Mrakunata
mrati
mu ... (los)
mu (vast)
muĥlot
mu muĥlot
mumuĥlot
muna
muni
m(u)sa
musi
m(u)thu
muthi
-m

-na / ná
na-
nafatni
naftirni
nahyó
(n)am
namaya
naprasti
našfatni
nawlás
ne-
ni
nur

olám
Olám Nahyó


Nederlands
groot, uitgestrekt, weids
mond; spreken
Van/voor ons allemaal! Delen we!
lied; zingen
ik zing
wij zingen met ons allen
persoon: De Zanger(es)
zilver
mintgroen, zilvergroen
koor
klein, weinig
(startwoord tegenwoordige tijd)
Gebeurt er ...? Is er ... ?
Heb je nu tijd (voor mij)?
Er gebeurt, er is
men, wij allen, jij/jullie en ik/wij samen
kleurspreider, lens, prisma, regenboog
persoonsnaam van een bever: Bruintje met de lange tanden
bruin, donkerbrons
enkele, meerdere
de (meervoud)
zebrasoort (zilverbrons gestreept, wat ezelachtig en rundachtig)
muĥlots, enkele muĥlots
de muĥlots
wij (maar niet jij/jullie)
onze (maar niet van jou/jullie)
zij (meervoud), (aan) hen
hun (bezittelijk)
jullie (persoonlijk)
jullie (bezittelijk)
naar ... toe

ik, mij
infra-, ultra-, voorbij ... (Širi- en Hluti-dialect)
naakt
onsterfelijk
eeuwigheid, grenzenloosheid, nu en hier, oneindigheid
mens(achtige)
volk
infraoranje, rood
blootvoets
opgetrokken mist, orde(ning), organisatie, plan, project, schema (enzovoort)
infra-,  ultra-, voorbij ... (Fhiti-dialect)
van mij
oor; horen

fysieke engel, god, onsterfelijke
Dé God

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Širi
pa(hi)
pan
panam
panit pan
panyi put
param
parim
pašir
pat
pataya
patyon
payam
phampu
Phampi
Phampi Khanturya
phaslan
phasta
plin
plinti
prasti
pri(t)
priti
pur
puraya
puryon
put
putaya
puti pat
putyon

Rak
Rak-ita
Rak-unat
ram
riki
rim
rimi
riti
Riti
Riti Khanturya
run
runaya
rur
rurti
rut

sa
si
sóki
sómi
sóti
splan(t)
splantaya
splantir
splantu
splanya
splanyi
splanyi krapanka
stat
stati
Stati
Stati Khanturya
su
sutra


Nederlands
vrouwelijk
hand
vrouw
hand in hand
kano, roeiboot, vlot
zus
dochter
koningin
gebouw, huis, hut, schuur, woning (enzovoort)
agglomeratie, metropool, woonwijk (enzovoort)
dorp, nederzetting, stad (enzovoort)
moeder
bamboe, riet
De Rietlanden
De Rietlanden
moeraskruid (basilicumachtig)
akker, dal, moeras, polder, vallei (enzovoort)
glas, kristal
doorzichtig, transparant
(brons)oranje
goud, vuur, zonlicht; branden, stralen (enzovoort)
(goud)geel
loofboom
loofbos
loofboomgaard
boei, boot, schip, vlot (enzovoort)
vloot
scheepswerf
haven

(startwoord verleden tijd)
Was er ... ?
Er was (eens)
broer, zus
vanuit het oosten
leerling, nakomeling
oostwaarts
in het oosten
De Oostlanden
De Oostlanden
naaldboom
naaldbos
ijzer
(ijzer)grijs
dit alles

het, hij, zij (enkelvoud), hem, (aan) haar
haar, zijn
vanuit het noorden
noordwaarts
in het noorden
water
breed kanaal, brede rivier, meer, oceaan, zee (enzovoort)
beek, sloot, smal kanaal, smalle rivier (enzovoort)
plas, vijver
fontein, waterbron
op waterkracht, waterkrachtmolen
waterkrachtmolen
brons
bronsgroen, bruingroen, mosgroen, olijfgroen
Het Bronsgroene Veld
Het Bronsgroene Veld
beweging; bewegen
dans; dansen

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Širi
š(a)fat
Šáĥhram
ša(n)(t)
šantaya
šantir
šantyon
šir
širaya
Širi
Širi Phasta
Širi Splantaya
Širi Šuraya
širni
šišiš
šlam
Šolám
Šolami Patyon
Šuk
Šuk-ita
Šuk-ita mnašantaya
Šuk-unat
Šuk-unat mnašantaya
Šúl
Šuli
šulni
šulnyi
šu(r)
šuraya
Šúryam
šutir


Nederlands
laars, sandaal, schoeisel, schoen, slof (enzovoort)
(persoonsnaam, betekenis mij onbekend)
voet;lopen
brede weg, plein; doelgericht lopen, gaan naar, zich verzamelen (enzovoort)
paadje; slenteren, doelloos wandelen, wegdromen (enzovoort)
perron, treinhalte
ambassadeur, contactpersoon, koning(in)
ambassade, congresgebouw, ministerie, paleis (enzovoort)
De Koningsvallei, -taal, -volk
De Koningsvallei
De Koningsrivier
Het Koningsfeest
koninklijk
grote blauwe slang (soort python)
dag, gegroet, hallo, welkom (enzovoort)
planeet: De Goudgele Zonnige Liefdevolle
de hoofdstad van de planeet Šolám
(startwoord toekomende tijd)
Zal (er) ... ?
Zullen we te voet gaan?
(Er) zal
(Ja,) we gaan te voet
De Zon
zonnen-
zonnig
op zonnenkracht, zonnenoven
blijdschap; blij zijn met, zich verheugen op (enzovoort)
congres, symposium, volksfeest (enzovoort)
persoon: Bron van vreugde
familiefeestje

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Širi
t-
ta
Thamnis
thesta
thestarya
thi
thir
Thírnam
thirun
thu
thunti
Thunti
Thunti Splantaya
timna tamna
tin
tinti
Tinti
Tinti Khanturya
tir
Tiryon
tliti
tomuĥlot
tó muĥlot
tra
Tríšlam
tron

tyitya

uhur
Unat
(u)t(-)
ut

wlás
wlatni
wlatú
wusu

ya(m)
yam
yon
yu(hi)
yunam
yuram
yurim
yušir
yuyam
-(n)yi


Nederlands
on-, -loos
dier
planeet: De Onherbergzame
soort spin
spinnenweb, spinrag
jouw
edelmoedigheid, zielenadel
persoon: De Edelmoedige
hoge rechte naaldboom (conifeer, cypres)
jij, jou
beige
De Beige Meren
De Beige Meren
hier en daar, nu en dan
sneeuw
wit
De Witte Wereld
De Witte Wereld
aarde, grond, zand
planeet: Aarde
ultraviolet-A
de beide muĥlots
twee muĥlots
muziek; musiceren
persoon: De Robuuste
harp, muziekinstrument
tijd
violette krekel

oranjelila berguil
Het geschied(t)/(de) dat ...  Er is ... (startwoord)
on-, -loos
geen, nee, niet, nul

bewolking, chaos, mist, nevel, onduidelijkheid, wanorde (enzovoort)
chaotisch, speels, verborgen
onzichtbare tijd, toekomst
hemelsblauwe veldhaas

bron, oorsprong
moeder, ouder, vader
hof, oord, plaats, planeet, tuin (enzovoort)
mannelijk
man
broer
zoon
koning
vader
door middel van, met behulp van

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

     DISCLOSURE     –     Hemel en Aarde   liefdevol herenigd