Afbeelding boven links:  Zonnenkind met paradijsaapje – Lidwien Rodenburg – acryl op doek juli 2015
Afbeelding boven rechts: Omslag boek Zonnenkinderen en kosmische vrijheid – Jo Walraven (1916 - 2003) moeder van Micha Beuger
Index Pagina
A Vlinderdans A

www.buitenaards.net

◄ Index Website


Šolám – Ašulhamnis – overzicht, geschiedenis

▼ Amantis – overzicht
▼ Amantis – toelichting
▼ Šolám – overzicht
▼ Šolám – toelichting
▼ Šolám – kolonisatie
▼ Šolám – dominante levensvorm
▼ Šolam – maatschappij
▼ Šolam – verwoesting
▼ Šolam – toekomst

Šolám was een paradijs in het Albaran Zevenster Stelsel. Voluit genaamd Ašulhamnis = De Zonnige Liefdevolle.
Deze kolonie, gesticht door Andromedanevelbewoners, was voor die tijd ongekend complex qua levensvormen.
Uitgeroeid tijdens de Tweede of Grote Albaran Oorlog. Alle zielen kwamen uiteindelijk op onze Aarde terecht.

Buurplaneet Amantis is nog steeds paradijselijk, maar betreft eigenlijk een onvoltooide schepping.
Van het plaatsen van menswezens is het namelijk tot nu toe niet gekomen, vanwege bovengenoemde oorlog.
De omloopbanen van beide planeten verschillen slechts 10 miljoen km. Dankzij de onderlinge aantrekkingskracht,
naderen zij elkaar periodiek tot op slechts 3 miljoen km en slepen zij elkaar dan telkens een tijdje mee.
Dit heeft ongetwijfeld invloed op hun omloopbanen, baansnelheden, getijden en tijdelijk ook op hun klimaten.
Op deze pagina wordt nu eerst die buurplaneet Amantis beschreven.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Amantis – overzicht
Soort hemellichaam
Rangorde in planetenstelsel
Natuurlijke satellieten
Afstand planeet tot zon in km
Diameter in km
Jaar in aardedagen
Etmaal in aarde-uren
Planetaire as
Procent land
Landreliëf
Landschappen
Temperatuurbereik in °C
Luchtvochtigheid in %
Luchtdruk in bar
Klimaat
Dominante kleuren op afstand
Levensvormen
Dominante levensvorm
Inwonertal
Hoofdstad
Valuta
Huidige bewustzijnsniveauRotsplaneet met massieve, gestolde kern
3e planeet van de 2e ster Mókim
Geen, ook geen kunstmanen
155 miljoen
12.500.000, dus een fractie kleiner dan onze Aarde
Een fractie langer dan van onze Aarde
26
Vertikaal
100, wel veel meren, rivieren en moerassen
Van beneden zeespiegel tot 5 km daarboven
Overwegend heuvelachtig, enkele vlakten en lage gebergten
-20 – +30
60
1,0
Gematigd tot subtropisch
Stralend mintgroen, vanwege de meest voorkomende grassoort
Momenteel het meest gevarieerd in de Aurorion Planeten Unie
Sinds 2013-03-01 Andromedanen, later ook violette reptilianen
Nog slechts enkele tientallen, wordt maximaal 2.000.000
Amàndabad volgens planning
Per definitie niet van toepassing
Hoog 5D en hoger

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Amantis – toelichting
Amantis was een van de weinig overgebleven paradijswerelden in ons melkwegstelsel.
Flora en fauna floreren er al 3,5 miljoen jaar in ecologische stabiliteit, harmonie en universele liefde.
Alles, wat ooit op Šolám heeft geleefd, bestaat thans nog steeds op haar buurplaneet Amantis.
En nog veel meer, onder andere grote vogels, waarop twee personen zouden kunnen worden vervoerd.
Hoewel Aurorianen haar lucht probleemloos kunnen inademen, patrouilleerden zij sporadisch in ruimtepakken.
Om die planeet vooral niet met Auroriaanse levensvormen (voornamelijk bacteriën) te besmetten.
Die overbodig gebleken maatregel is onlangs voorgoed afgeschaft. Het ekosysteem is behoorlijk onkwetsbaar.
Het was de bedoeling, dat Amantis pas na de transformatie van onze Aarde verder werd gekoloniseerd.
Maar op 2013-03-01 zijn de Aurorianen daar toch alvast mee begonnen. Uiteraard in overleg.

Op Mohoron is gestart met het opnieuw tot leven wekken van de destijds uitgeroeide violette reptilianen.
Die zullen ook op Amantis wonen, naast Andromedanen. Er wordt voorlopig gewacht met nieuwe levensvormen.
Zoals de 3,5 miljoen jaar terug geannuleerde hybriden tussen aapachtigen en Aurorianen. Maar eens komen die.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Šolám – overzicht
Soort hemellichaam
Rangorde in planetenstelsel
Natuurlijke satellieten
Afstand planeet tot zon in km
Diameter in km
Jaar in aardedagen
Etmaal in aarde-uren
Planetaire as
Procent land
Landreliëf
Landschappen
Temperatuurbereik in °C
Luchtvochtigheid in %
Luchtdruk in bar
Klimaat
Dominante kleuren op afstand
Levensvormen
Dominante levensvorm
Inwonertal
Hoofdstad
Valuta
Huidige bewustzijnsniveauRotsplaneet met massieve, gestolde kern
2e planeet van de 2e ster Mókim
Geen, ook geen kunstmanen
145 miljoen
11.000
Circa 357, in plaatselijke tijd 273 omwentelingen
31 uren en ongeveer 23 minuten
Vertikaal
100, wel veel meren, rivieren en moerassen
Uiterst gevarieerd, van iets beneden zeespiegel tot 15 km daarboven
Uiterst gevarieerd, zelfs gevarieerder dan op onze Aarde
-5 – +45
70
1,2
Overwegend subtropisch
Goudgeel (grassoort), zeer helder stralend, na de Val dof zandkleurig
Zeer gevarieerd, maar iets minder dan op Amantis
Aaphybriden in vier rassen, 3,5 miljoen jaren terug volledig uitgeroeid
Maximaal 171.514
Šolami Patyon, maximaal 50.000 inwoners, geen echte stad of dorp
Niet van toepassing, want er bestond zelfs geen ruilhandel
Uitgeroeid, destijds hoog 5D, neigend tot 6D en hoger

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Šolám – toelichting
Šolám is uniek in ons melkwegstelsel. Geen enkele andere planeet, zelfs Aarde, is zo divers qua geografie.
Alles, en veel meer dan bij ons op Aarde, tref je daar aan. Van duizenden kilometers vlak moerasgebied tot steile
bergen van 20 km hoog. Het meeste van deze planeet is onbewoonbaar. En slechts een fractie is daadwerkelijk
bewoond geweest. Er zijn geen zeeën, maar toch is het een buitengewoon waterrijke planeet.
Het klimaat was voor onze smaak ideaal. Toch kozen de scheppers, in overleg met de eerste bewoners,
ervoor om de gemiddelde temperatuur zodanig te verlagen, dat in de poolgebieden sneeuw en ijs ontstond.
Hiertoe werden er sterk broeikasgasabsorberende gewassen uitgezet.Šolám was een paradijsplaneet. En verkeerde dus op de grens van fysiek en niet-fysiek. Een lichtplaneet.
De nachtelijke hemel in het Albaran Stelsel is sowieso lichter dan in ons planetenstelsel. Rond de kern van onze
Melkweg staan alle hemellichamen veel dichter bij elkaar. Het wemelt er van de naburige, grote, heldere sterren.
En verlichte gasnevels. Buurplaneten staan zo dichtbij, dat ze er uitzien als bij de eigen planeet behorende manen.
Maar er straalde ook veel licht vanuit de materie zelf, die overdag door de plaatselijke zon werd opgeladen en
's nachts zoveel licht gaf, dat je er met gemak zonder kunstlicht de krant zou kunnen lezen.
Alles twinkelde als sneeuwkristallen, maar dan in alle kleuren van de regenboog. Kortom een schitterende wereld.
Stralend, kristalhelder, haarscherp, ruimtelijk en kleurrijk. Dus zeker niet vaag of schimmig. Maar wel romantisch.
Met warm gekleurde sprookjeslandschappen, waar onze huidige Aarde in de verste verten niet aan kan tippen.

Flora en fauna kenden duizenden levensvormen, de meeste welbekend op Aarde, maar dan in andere kleuren.
Er waren homderden bamboes, palmen, bladhoudende loofbomen, naaldbomen, exotische bloemen en vruchten.
En tientallen soorten vissen, kikkers, slangen, bijen, krekels, vlinders, vogels, hazen, zebra's en varkens.
Andromedanevelbewoners plaatsten deze wezens vanuit locale buurplaneten en vanuit de Andromedanevel.
Alles leefde met elkaar in paradijselijke vrede en onvoorwaardelijke, universele liefde, zoals nu nog op Amantis.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Šolám – kolonisatie
En de Andromedanevel scheppers en hun opdrachtgevers wisten, dat dit alles in principe perfect was verlopen.
Resteerde slechts het plaatsen van menswezens, die dit project weldra van hun scheppers zouden overnemen.
De recentste rekolonisatie van de Aarde werd voltooid met één mannelijke mens, de Adam-Kadmon Adán.
Uit deze Adam werd een kloon vervaardigd, die genetisch werd gemanipuleerd tot de verder identieke vrouw Eva.
Op Šolám werd meteen een echtpaar geplaatst. En wel vanuit twee verschillende mensenrassen.
Bij beiden werd het erfelijke materiaal aangevuld met genen van een bonoboachtig Amantisch, mintgroen aapje.
Zoals gepland tijdens conferenties van Andromedanevelbewoners, Mansiranen, Tifliërs, Kurâniërs en Aurorianen.

De vrouw was de mediterrane Máhyam, afkomstig van de planeet Mansira. Haar rasgenen waren dominant.
De man was de hoogblonde, blanke Šíryam, afkomstig van de planeet Tiflis. Zijn rasgenen waren recessief.
Zodoende zouden er veel meer mediterrane dan blanke mensen worden geboren, wat niet de bedoeling was.
Al kort na de kolonisatie, werden de blanken gemaand om in de Blauwe Bergen hun eigen cultuur te ontwikkelen.
In de volgende generatie werd opnieuw genetisch gemanipuleerd en wel vanuit beide donkere rassen van Kurâna.
Met enige moeite en pijn gaven de donkere mutanten toe en verhuisden zij naar de veraf gelegen Violette Vallei.
Deze drie volkeren zouden hun eigen talen en culturen ontwikkelen en pas in een later stadium weer versmelten.
Andromedanevelbewoners wilden in eerste instantie diversiteit creëren, als concurrentie met het project Aarde.
Maar vooral incarnatiepaden voor de vredesplaneten Mansira, Tiflis en de beide donkere rassen van Kurâna.
Daarna zou voor de Aurorianen een pad worden geopend naar de nieuwe, mintgroene levensvorm op Amantis.

Het Galactische Bestuur gaf toestemming voor deze kolonisatieprojecten, zij het onder zeer strikte voorwaarden.
Aurorion heeft altijd zichzelf verdedigd. De drie naburige vredesplaneten werden door de Federatie beschermd.
Tijdens de aanloopperiode kregen beide paradijsplaneten Galactische bewaking. Hun technologie moest in dat
tijdperk primitief blijven. Na afloop van die eerste fase moesten de paradijswerelden geheel zelfstandig worden.
Al was logistieke steun vanuit Aurorion toegestaan. Het contract met de Andromedanevel eindigde dan.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Šolám – dominante levensvorm
Deze werd geschapen naar beeld en gelijkenis van de Adam-Kadmon, oorspronkelijk van de Andromedanevel.
Hierbij werd voornamelijk uitgegaan van het genetische materiaal van de plaatselijke Galactische mensen.
Omdat die levensvorm in dat tijdperk te weinig verfijnd was, werd deze aangevuld met een handvol apengenen.
Daar dit bonoboachtige mintgroene aapje een dikke, zwarte staart heeft, moest het onderste chakra tijdelijk vervallen.
Bij de eerste upgrade zou dit euvel worden hersteld en zouden deze wezens onmiddellijk twaalf chakra's krijgen.
Daarmee zouden meteen ook hun kleurenblindheid voor rood en hum lage tonen doofheid worden verholpen.
Tevens zou er dan massale ascentie van 5D naar 6D plaatsvinden.

Het Šolamese menswezen leek het meest op de huidige aardse mens, maar was daarmee niet te kruisen.
Voornaamste verschil was de opponeerbare grote teen, waarmee ze aan één voet aan een tak konden hangen.
De ogen waren iets groter, met een fijne kring rond de oogkas. Met dunne wenkbrauwen en dikke, lange wimpers.
Kleine, laagstaande, cirkelvormige oren zonder lellen, maar toch met een uiterst scherp gehoor.
Vrij kleine neus, maar desondanks een fabelachtige reukzin, die zich voornamelijk in de neusbijholten bevond.
Lange, gladde tong. Lange, dunne armen en benen. Dik, veelkleurig hoofdhaar, maar lichte lichaamsbeharing.
Afwijkend voortplantingssysteem bij de vrouwen. Net als de mannen, scheidden zij bij het orgasme een overvloed
aan bewegende geslachtscellen af. Toch kwamen er op deze planeet geen meerlingzwangerschappen voor.
Dit mechanisme verschafte vooral een extra identificatiemogelijkheid bij de aldaar gebruikelijke orale seks.

Op de planeet kwamen geen ziektes of handicaps voor. Toch waren de bewoners daarom nog niet onsterfelijk.
Hun aller levens waren als tijdelijk bedoeld. Achilleshiel was de gebrekkige regeneratie van hun zenuwweefsel.
Zodoende zouden alle echtparen op hoge leeftijd aan een hartstilstand sterven, en wel tijdens de geslachtsdaad.
Het was een beeldschoon, lief, speels, humoristisch, gevoelig, paranormaal en spiritueel ingesteld volk.

Onderstaand schilderij Zonnenkind werd vervaardigd door Lidwien Rodenburg en geschonken aan Micha Beuger.
Acryl op doek – voltooid juli 2015 – gefotografeerd onder links en rechts verschillende belichtingen.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Šolam – maatschappij
De aldaar heersende eenheid en liefde zijn met geen enkele pen of tekstverwerker te beschrijven.
Velen van ons zullen dit wel aan den lijve ondervinden tijdens de in gang zijnde transformatie van onze Aarde.
Alle inwoners leefden vanuit een vanzelfsprekende eenheid en overvloed, dus waren hun ego's volstrekt irrelevant.
Men leefde grotendeels naakt en buiten, mede vanwege het aangename klimaat. Velen hadden zelfs geen huis.
Hun voortplanting was strikt monogaam. Hiervan is nooit afgeweken. Daar was ook geen enkele behoefte aan.
Maar hartstochtelijk tongzoenen, met overvloedig uitwisselen van speeksel, deed iedereen met iedereen.
Zelfs bij elke allereerste ontmoeting, zonder onderscheid in geslacht, leeftijd of wat voor criteria dan ook.

Men ging in liefde en respect om met dieren en planten, vooral de bomen, die dan ook nooit werden gekapt.
Stond een boom in de weg, dan werd die na telepathisch overleg met die boom secuur uitgegraven en herplant.
In de aanloopfase mocht geen vuur worden gemaakt. Per ongeluk ontstaan vuur moest meteen worden geblust.
Alle wetten waren op één hand te tellen. De planeet werd behoorlijk hiërarchisch bestuurd, maar zeer familiair.
Aan het hoofd stond een koningsechtpaar, bijgestaan door diverse adviseurs. Iedere regio had een onderkoning.
De grotere dorpen hadden een onderonderkoning. De burgerlijke stand werd op regioniveau bijgehouden.
De Širi-regio's waren: Koningsvallei, Rietlanden, Midlanden en Oostlanden. De Fyiti-regio was Blauwe Bergen.
De Ĥluthi-regio was de Violette Vallei. De meeste regio's waren nog verder onderverdeeld.

De planeet kende geen geld en zelfs geen ruilhandel. Op de uitwisselmarkten werd alles gewoon weggegeven.
Hiervan werd geen enkele administratie bijgehouden, want men leefde vanuit gevoelens van overvloed.
Men genoot zo van het delen van zichzelf met elkaar, dat ze eigenlijk verder geen geschenken nodig hadden.
Werken was niet verplicht, maar iedereen deed het, omdat ze het zo leuk vonden. Het was meer spelen.
Voor niets bestonden er leeftijdgrenzen. Kinderarbeid was dan ook heel gewoon. Vooral kleuters genoten hiervan.
Al heel jong leerden ze van hun ouders lezen, schrijven en rekenen. wereldoriëntatie van oudere zussen en broers.
Op hun schouders werden ze overal meegesjouwd, totdat ze zelf liepen. Los en niet hand in hand als op Aurorion.
Ze maakten kennis met ambachten en behaalden vakdiploma's. Sommige kleuters beoefenden wel vijf beroepen.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Šolam – verwoesting
De aanlooptijd van de planeet zou samenvallen met de regeringsperiode van het eerste koningspaar.
Gezien hun levensverwachting, werd de overdracht gepland tijdens de conjunctie van alle zeven sterren.
En wel op dag en tijdstip, dat Mokim precies voor Àlbaran langs schoof en Amantis precies achter Šolam langs.
Naar dit zeldzame fenomeen werd even reikhalzend uitgekeken als veel aardbewoners naar 21 december 2012.
Er zat dan transformatie in de lucht. Als alles goed liep, van 5D naar 6D. Alle tijdelijke beperkingen vervielen dan.
In 6D heb je vrije toegang tot de morfogenetische velden en sacrale geometrie, zodat je vrijwel onsterfelijk bent.
Zelfs zenuwweefsel regenereert dan onmiddellijk, zodat je geen externe bescherming meer nodig hebt.
In alle rust zouden voorbereidingen worden getroffen voor opwaardering naar hoogwaardige technologie.

Opvolging van het eerste koningspaar door hun jongste zoon Šáĥhram en diens vrouw Mántram lag voor de hand.
Šáĥhram was voor zijn ras vrij donker en had een opvallend lange, rechte neus. Mántram had rood haar.
Deze partnerzielen waren beiden in de Koningsvallei opgegroeid en trouwden al in hun kleuterjaren met elkaar.
Beiden waren buitengewoon zachtaardig, rustig en kunstzinnig. Ze hadden hun koningsopleiding al jong voltooid.
Šáĥhram was bovendien een technologisch genie. Hij en zijn vader waren de langste personen van de planeet.
En toen ging het goed fout met de planning. Echtparen kregen elk jaar een kind, totdat hun vruchtbaarheid stopte.
Šáĥhram was acht jaar, toen zijn beide ouders hartritmestoornissen kregen, dus binnen tien jaar zouden sterven.

Tot ieders grote verrassing, kreeg het oude koningspaar toen een nakomertje, een vrij klein, nogal blond jongetje.
Hij ontwikkelde zich tot een charismatisch kind, dat menig hart stal. Iedereen wilde uitgerekend hem als koning.
Ook Šáĥhram, die smoorverliefd was op zijn kleine broertje, en hem opvrat zoveel hij kon, wilde niets liever.
Het nieuwe kroonprinsje was veelzijdig en serieus, maar toch nog te speels en te naïef voor het koningschap.
Hij had liever nog veel langer gespeeld en geknuffeld met zijn vriendjes en vriendinnetjes in de Koningsvallei.
Zijn mentor Háthlam, onderkoning van de Koningsvallei, moest hem aansporen om zijn opleiding te voltooien.
Zonnenkind (ik ben een van zijn vele incarnaties) verloor zichzelf weleens in een van zijn vele afstudeerprojecten,
zoals ontwikkelen van een fonetisch schrift voor de talen van zijn planeet. Hij raakte zelfs af en toe in de stress.
Het ergste was, dat hij nog steeds zijn partnerziel niet had gevonden, die hij vergeefs in de Blauwe Bergen zocht.

Tijdens zijn laatste studiereis, naar de Violette Vallei, jawel hoor, daar ontmoette hij zijn geliefde Khárwlân.
Zou alles dan toch nog goed komen? Nee dus. Daarvoor was er teveel fout gegaan. Het hele volk was in tijdnood.
De uitvoerige, vooral technologische, documentatie van de Andromedanevel en Aurorion was te laat beschikbaar.
Die bleek in de Violette Vallei achtergebleven. De Andromedanevelbewoners konden niet eens afscheid nemen.
Het buitengewoon paranormaal begaafde prinsesje Khárwlân werd haastig ingewerkt door het oude koningspaar.
Op zijn tiende verjaardag en huwelijksdag, stond de kroonprins op om het jaarlijkse volkscongres toe te spreken.
Nog voor het uitspreken van de openingszin van zijn inauguratierede werd hij geraakt door een laserstraal.
Het gevechtsruimteschip van de reptilianen liet hem expres leven, maar hij raakte wel vanaf zijn nek verlamd.
In plaats van ascentie naar 6D, viel de planeet acuut en massaal terug naar 4D. Het licht doofde zichtbaar.

Zoiets is ook op Aarde gebeurd bij de Val in het paradijs, maar toen naar 3D, met zelfs een broedermoord.
Op de voormalige paradijsplaneet stierf het oude koningspaar en werden kinderen dood geboren. Ze werden
direct in de grond begraven, met daarboven een gelijkend beeld in blauwe steen, met een vlinder op het hoofd.
Tachtig jaar later stierf de voormalige kroonprins. Duizenden gevechtsruimteschepen wierpen kernbommen af.
Zelfs geen bacterie heeft die aanval overleefd. Gelukkig bleven omloopbanen, water en dampkring behouden.
Voor de meeste zielen was dit een bevrijdende euthanasie, maar ik moet nog steeds huilen als ik het voor het
eerst tijdens een regressiesessie verkregen beeld herbeleef, waarbij ik mijn toen zandkleurige thuisplaneet
voorgoed onder mij zag wegzinken. Amantis was daarbij onzichtbaar en stond toen blijkbaar in oppositie.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Šolam – toekomst
Deze toekomst kan rechtstreeks worden afgeleid uit wat daar de laatste tijd gaande is.
Alle radioactiviteit is allang verdwenen van deze voormalige paradijsplaneet. De dampkring is voldoende stabiel.
Zodra onze Aarde ver genoeg is getransformeerd, wordt Šolam volledig herbouwd. Over pakweg 300 jaar?
Dit mogen aardbewoners zoals ik, die daar hun kosmische kleuterjaren hebben beleefd, in vrij korte tijd verrichten.
Onze vrienden, de Aurorianen, hebben honderdduizenden jaren alles nauwkeurig in de gaten gehouden.
Hoewel dit voor henzelf absoluut overbodig is, hebben zij die planeet altijd in ruimtepakken bezocht.
Om vooral geen Auroriaanse bacteriën te introduceren. Zij hebben steeds noodzakelijk onderhoud gepleegd.
De meest tijdrovende klussen hebben zij al gedaan. Zoals inzaaien van de bodem met Amantische bacteriën.

Ik verheug mij al op die samenwerking met de Aurorianen. Met hun ruimteschepen planten en dieren aanvoeren.
Over de genetische manipulatietechnieken voor de dominante levensvorm hebben zij voldoende documentatie.
Maar de huidige aardse mens zou geschikt genoeg zijn om in die gerenoveerde paradijswereld te incarneren.
Vanzelfsprekend helpen wij dan de Aurorianen met de kolonisatie van hun paradijsplaneet Amantis.
Zodra alles klaar is, nodigen wij onze vrienden de Andromedanevelbewoners uit voor het grote inwijdingsfeest.
En bieden wij hen de herbouwde Albaranische paradijswerelden aan. Om er samen van te genieten. Wauw!

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

     DISCLOSURE     –     Hemel en Aarde   liefdevol herenigd