Afbeelding boven links:  Zonnenkind met paradijsaapje – Lidwien Rodenburg – acryl op doek juli 2015
Afbeelding boven rechts: Omslag boek Zonnenkinderen en kosmische vrijheid – Jo Walraven (1916 - 2003) moeder van Micha Beuger
Index Pagina
A Vlinderdans A

www.buitenaards.net

◄ Index Website


Paradijswerelden – 5D

▼ Paradijswerelden – overzichtstabel
▼ Paradijswerelden – kenmerken
▼ Oude aardse paradijzen
▼ Albaran tijdperk
▼ Ronak tijdperk
▼ Ramos tijdperk
▼ Late paradijstijd
▼ Ronak 2 – toelichting
▼ Haran – toelichting

De Melkweg wemelt van de hemelse hemellichamen. Maar die bestaan niet – of niet meer – uit fysieke materie.
Het is in ons sterrenstelsel namelijk gebruikelijk om steeds verder te vergeestelijken, naarmate de evolutie vordert.
Nadeel is wel, dat het bestaan op dergelijke geestelijke werelden veel vluchtiger is dan bijvoorbeeld op Aarde.
In onze naburige Andromedanevel heeft men daarentegen gekozen voor duurzame materialisatie.
Maar ook in ons eigen sterrenstelsel komt weer meer animo voor die optie.

Bijna alle fysieke werelden in onze huidige Melkweg zijn zogenaamde vredesplaneten – met een 4D sfeer.
Op 5D paradijsplaneten grazen lam en leeuw tezamen. En leven mensachtigen meestal naakt zonder schaamte.
Het zijn fysieke oorden van heelheid en geluk, vrede en liefde. Kortom, ware voorproefjes van de hemel.
Alle materie is daar tastbaar en zichtbaar, maar twinkelt er zonovergoten als met glitters.

Ook onze Aarde heeft voorgeschiedenissen en toekomstverwachtingen met dergelijke paradijsstaten.
In het Andromedanevel is zelfs de meerderheid van hun fysieke werelden op die manier paradijselijk.
In onze eigen Melkweg zijn enkele tientallen paradijswerelden geweest. Die zijn bijna alle verwoest of verwaterd.
De planeet Amantis in het Albaran Zevenster Stelsel was volgens mij ons enig overgebleven galactisch paradijs.
Maar daar leven nog uitsluitend planten en dieren. Menselijke kolonisatie is in voorbereiding.

Zie verder de pagina  Albaranbinnensterren, ook over het nieuwe paradijs Kurâna.
Kurâna, de aller binnenste planeet van Albaran, is op 2012-12-21 vervroegd getransformeerd tot paradijswereld.
Daar leven twee donkere mensenrassen, die op geen enkele manier van de aardse mens zijn te onderscheiden.

Op deze webpagina schets ik beknopt de paradijswerelden, die ik persoonlijk heb leren kennen.
Aan mijn uitgeroeide thuisplaneet Šolám heb ik op deze website diverse pagina's gewijd.

Update 2013-03-01
Sinds de ascentie van Kurâna is het gehele Albaran Zevenster Stelsel in geleidelijke paradijstransformatie.
Sindsdien gaan er ascentiegolven door onze Melkweg. Paradijzen zullen als paddenstoelen uit de grond rijzen.
Onder andere Ronak 1 en Ronak 2. Wij kunnen de meeste verwachten vanaf de lente-equinox op 2013-03-20.
Dit is uiteraard een enorme stimulans voor de ascentie van onze Aarde.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Paradijswerelden – overzichtstabel


Planeet
Lichtjaar Aarde
Jaren geleden
Jaren actief
Op initiatief van
Ontstaan door
Einde door
Menswezens
Rassen / talen
Inwoners
Bestuursvorm
Voortplanting
Technologie

Šolám
35.000
3.500.000
180
Andromedanevel
Creatie
Uitroeiing
Aapachtige mens
4 / 3
180.000
Hiërarchisch
Monogaam
Primitief

Maharin (maan)
35.000
3.500.000
180
Andromedanevel
Transformatie
Uitroeiing
Violette reptiliaan
1 / 1
1.000.000
Anarchistisch
Monogaam
Primitief

Ronak-2
25.000
2.500.000
60
Ronak-1
Kolonisatie
Uitroeiing
Bruine elf
1 / 1
60.000
Anarchistisch
Promiscue
Geavanceerd

Ramos-1
15.000
1.500.000
2.000
Gal. Federatie
Kolonisatie
Botsing
Homo sapiens
Vele / onbekend
2.000.000
Mij onbekend
Mij onbekend
Geavanceerd

Aarde

Variabel
Variabel
Variabel
Transformatie
Variabel / n.v.t.
Homo sapiens
Variabel
Variabel
Variabel
Variabel
Variabel

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Paradijswerelden – kenmerken
•  5-dimensionaal eenheidsbewustzijn, dat wil zeggen
•  Verbondenheid – met de Kosmos, met de Al Ziel, met jouw Hogere Zelf en met al jouw medeschepselen
•  Vreedzaam + vegetarisch – de leeuw en het lam grazen tezamen
•  Alle wezens koesteren dus hun eigen en elkaars leven en welbevinden
•  Overwegend naakte levenswijze
•  Fysieke lichamen met tweegeslacht voortplanting
•  Universele intimiteit en biseksualiteit – de voortplanting was meestal wél monogaam
•  De meeste paradijzen kenden ook semionsterfelijkheid, wat wil zeggen
•  Leven in de bloei van je leven – van kort na je geboorte tot kort voor je sterven

Paradijswerelden – uitleg
Bijzonder aan paradijsplaneten is, dat de sfeer er hemels is, maar dat die toch bestaan uit fysieke materie.
Het bewustzijn van de bewoners is 5D, evenals hun fysieke lichamen, maar dat laatste maakt ze juist kwetsbaar.
In onze Melkweg zijn de meeste paradijsplaneten zodoende al heel snel uitgeroeid door aanvallen van buitenaf.
Dit had voorkomen kunnen worden, door ze te laten transformeren naar 6D en hoger, maar zover kwam het nooit.
In de Andromedanevel hebben alle paradijzen wel stand gehouden, maar daar is dan ook meteen voorzien in 6D.
Onze Aarde loopt geen gevaar voor uitroeiing, omdat ons melkwegstelsel al lang in haar geheel militair veilig is.
Toch worden er voorzorgsmaatregelen genomen. Onze meeste bewoners zullen straks in 5D bewustzijn leven.
Al is 6D – met onsterfelijkheid – en hoger een optie. Maar onze planeet krijgt al vanaf het begin een 6D matrix.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Oude aardse paradijzen
Hiervan zijn er vele geweest, maar de meeste helaas onvolledig ontwikkeld.
En dit, aangezien die meestal als subculturen van bestaande systemen functioneerden.
Zo ontbrak vaak het vegetarisme. En bijna altijd de semionsterfelijkheid.

Ook deze aardse paradijzen zijn helaas alle verwoest of grotendeels verwaterd.
Zie het artikel van Sanatan Swemer in het tijdschrift Spiegelbeeld van september 2000
‘De zwarte magie van de reclame – gifslang in het paradijs’.
Zijn column gaat over het voormalige paradijs in West-Samoa.

Ik beperk mij verder tot de Egyptische Zonnecultuur van het faraopaar Nefertite en Echnaton, 3300 jaar geleden.
In harmonie met recente, wetenschappelijke gegevens blijkt dit alles zonneklaar.
Dit koningspaar moet levendige herinneringen aan de verwoeste paradijsplaneet Šolám hebben gekoesterd.
Alles werd geïmiteerd. De geografie, de nieuwe hoofdstad en het nieuwe koninklijk paleis.
Evenals de vreedzaamheid, de naaktheid en de knuffelachtige sfeer.

Ik heb een sterke zielsverbondenheid met Echnaton.
Zijn Zonnegedicht had ik ongetwijfeld zelf kunnen schrijven.
Maar ik ben zeker niet de enige geïncarneerde van deze farao, die thans op onze Aarde rondloopt.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Albaran tijdperk – 3.500.000 jaar geleden – Andromedanevel scheppingenŠolám
Nieuw ingerichte planeet in het Albaran Zevenster Stelsel
Afstand tot onze Aarde: 35.000 lichtjaar
Van homo sapiens afgeleide mensachtige wezens met veel bonobo-achite apengenen, totaal uitgeroeid
Bevolking: maximaal 180.000
Vier hoofdrassen – drie hoofddialecten
Hoofdkenmerken: door het Galactische Bestuur opgelegd hiërarchisch / veelzijdig / voortplanting monogaam
Duur paradijsbeschaving: circa 180 jaar
Biologisch totaal verwoest, geografisch en astronomisch nog steeds intact

Amantis
Iets vóór Šolám nieuw ingerichte buurplaneet
Niet toegekomen aan de geplande plaatsing van mensachtige wezens
Verlaten door de verdreven scheppers
Flora en fauna nog steeds intact en in paradijsstaat
Sinds 2013 in bescheiden kolonisatie vanuit Aurorion.

Maharin
De grootste maan van de planeet Mohoron, eveneens in het Albaran Zevenster Stelsel
Was al bewoond door violette reptilianen, totaal uitgeroeid
Bevolking: maximaal 1.000.000
Één ras – één taal
Onder begeleiding van Andromedanevelbewoners vlot getransformeerd tot paradijs
Duur paradijsbeschaving: circa 180 jaar
Biologisch totaal verwoest, vrijwel alle dampkring en water verdwenen, astronomisch nog steeds intact

Andere – mij nog onbekende – paradijsplaneten uit dat tijdperk

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Ronak tijdperk – 2.500.000 jaar geleden – ruimtekoloniesRonak-2
Ruimtevaartkolonie van bruine elfachtige mensachtige wezens vanuit Ronak-1
Ronak-1 is een zelfstandig geworden kolonie van de bruine-elfenplaneet Elkwintindrë in de Andromedanevel.
Ronak-1 ligt in een simpel planetenstelsel aan onze kant van de kern van onze Melkweg
Afstand tot onze Aarde: 25.000 lichtjaar
Diameter 20.000 km – overwegend donkerrood met donkergroen
Hoofdkenmerken: volstrekt non-hiërarchisch, monocultuur, qua opzet volkomen polygaam
Paradijsbevolking: maximaal 60.000 – uitgeroeid na 60 jaar
Daarna opnieuw gekoloniseerd vanuit Ronak-1
Huidige bewoners: zeer hoogstaand, maar niet paradijselijk
In 2013 zijn zowel Ronak-1 als Ronak-2 geascendeerd naar 5D en herenigd met Elkwintindrë.

Haran
Diameter 5.000 km – oranjeachtig – geen ideaal hemellichaam
Ovaal, dus met een zeer snelle rotatie – redelijk in de buurt van Ronak-2
Vanuit andere planeten gekoloniseerd – dit was slecht voorbereid
Haar paradijscultuur is al snel verwaterd
Haar bevolking is uiteindelijk uitgestorven

Andere – mij nog onbekende – paradijsplaneten uit dat tijdperk

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Ramos tijdperk – 1.500.000 jaar geleden – Galactisch BestuurRamos-1
Halverwege de kern van onze Melkweg en de Aarde
Afstand tot onze Aarde: 15.000 lichtjaar
Diameter 20.000 km – zeer kleurrijk en vormrijk
Gesticht door de Galactische Federatie
Bevolkt door diverse mensachtige wezens vanuit onze gehele Melkweg
Gematigde, multiculturele paradijsbeschaving
Paradijsbevolking: maximaal 2.000.000
Na 2.000 jaar verwoest door botsing met een ander groot hemellichaam
Dit was al voorzien bij de kolonisatie, die als tijdelijk was bedoeld

Andere – mij nog onbekende – paradijsplaneten uit dat tijdperk

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Late paradijstijd
•  Epsilon Eridani – 4e planeet van de 7 – Omstreeks 900 na Christus
•  Andere – mij nog onbekende – paradijsplaneten uit dat tijdperk
•  Diverse aardse gematigde paradijsbeschavingen: Hof van Eden, Lemurië, Egypte in Echnaton tijd, enzovoort

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Ronak 2 – toelichting
Op 25.000 lichtjaar van de Aarde, aan onze kant van de kern van onze Melkweg.
Hier bevindt zich de 4D-high-tech-planeet Ronak-1, bewoond door een hoogstaand, bruin elfenras.
Ronak-1 was destijds gekoloniseerd door bruine elfen van de planeet Elkwintindrë in de Andromedanevel.
Met vrij grote, wat scheefstaande ogen, spitse oren en kin, lichtbruine huid en donker, golvend hoofdhaar.
Hun gezichten zijn dus enigszins driehoekig. Lichaamslengte circa 150 cm. Prachtige en intens lieve wezens.
Zij hebben geen vleugels, in tegenstelling tot de Andromedaanse lila elfen, die libellenvleugels hebben.
De lila elfen hebben wat menselijkere trekken en zijn wat robuuster gebouwd, lichaamslengte circa 180 cm.
2.500.000 jaar terug koloniseerde een groepje bruine elfen de planeet Ronak-2, ook wel Rhonanks genoemd.
Hun reusachtige, zeppelinachtige ruimteschip maakte de maandenlange reis meermalen.
Totdat er voldoende planten, dieren en mensachtige wezens waren overgebracht.
Ten slotte werd dit schip verankerd en uitgebreid tot het controlecentrum van de moderne, doch kleine hoofdstad.
Die bestond slechts uit een handjevol openbare gebouwen.

Het volk woonde naakt in onder andere rode bakstenen huisjes in het omliggende heuvelachtige platteland.
Op loopafstand van de hoofdstad.
Via terminals op zonne-energie, stond elke woning draadloos in contact met dit centrum.
Dit controlecentrum onderhield ook alle interplanetaire verbindingen.
Vanwege de telepathie, werden deze terminals nauwelijks gebruikt.
Dit volk leefde zielsgelukkig, in eenheid en in universele liefde.

Ik heb geen fysiek leven op Ronak-2 gehad. Wel als bruine elf op het Andromedaanse Elkwintindrë.
Maar ik heb dit hele project wel als Elrin samen met andere niet-fysieke wezens vanuit de sferen begeleid.
Voor onsterfelijke Andromedanen gold in die tijd een gebiedsverbod door de Galactische Federatie.
Maar ik had inmiddels een dubbel paspoort en was toen niet in een incarnatie, dus wel beschikbaar.
Alle kwetsbaarheden van Šolám hebben wij toen vermeden.
Geen koningschap of huwelijken. En niet teveel levensvormen of rassen.
Geen genetische manipulatie, maar veredeling, zuiver door spiritualiteit.
Verder geen beperkingen qua technologie of relatievormen.
Ook de voortplanting was in principe vrij, maar dankzij telepathie wist iedereen, wie de vader van elk kind was.
Ik ken geen volk, met zoveel vrijheid en gelijkwaardigheid, als deze paradijselijke Ronakianen. Wat waren ze lief!
Bij toerbeurt deed iedereen alles. Zelfs kleuters draaiden leidinggevende diensten op het controlecentrum.

Helaas werd ook dit volk, van nog geen 60.000 zielen, al na zestig jaar, binnen één dag van buitenaf uitgeroeid.
Gelukkig werd de planeet zelf daarbij nauwelijks beschadigd.
Kort daarna landde een nieuwe kolonie van Ronak-1 op een ander – zuidelijker – deel van Ronak-2.
Om die planeet in bewaring te houden. In afwachting op herstel van de paradijsbeschaving.
Mei 2000 nam Ronak daartoe contact op met de Aarde, maar ik weet niet met wie.
Ik ga momenteel niet meer – of nog niet? – over Ronak.

Nog even over hun taal. Zowel Ronak-1 als Ronak-2 koesteren al miljoenen jaren dezelfde taal, zonder dialecten.
Ik weet niet, hoe verwant die is met onze Cluster Voertaal. Hun uitspraak komt mij enigszins Hongaars over.
A   Bij mij komt slechts één zinnetje op: 'Hòdor, Rónakič Rèmnaröy'. Ofwel: 'Hallo, hier Radio Ronak.'
De 2e  o  van  hòdor  is dof en lang, maar onbeklemtoond.
De  a   is steeds dof, zoals in  man.
De  i  is steeds helder, zoals in  tien.
Zoals  Lökim  de universele groet is op Aurorion, is  Hòdor  dit op Ronak. Klinkt als  Hòddoor.

AUDIO     ►    Ronakiaans  

Update 2013-03-01
Zowel Ronak-1 als Ronak-2 zijn in ascentie tot 5D paradijsplaneet. Dit proces kan elk moment worden voltooid.
Het sinds de uitroeiing verlaten noordelijk gedeelte van Ronak-2 wordt opnieuw in gebruik genomen.
Ook hebben ze weer uitvoerig contact met de bruine elfen van het Andromedaanse Elkwintindrë.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Haran – toelichting
Een vergelijkbare, maar kleinere kolonie op een kleine oranje planeet.
De ovale vorm van dit hemellichaam doet een snelle omlooptijd vermoeden.
Er werden veel mensachtige wezens meegenomen, die onvoldoende waren gemotiveerd en/of voorbereid.
Daarom verwaterde die paradijsbeschaving al gauw.
Mede omdat Haran geen ideaal hemellichaam is, stierf dit volk al na slechts een handvol generaties uit.
Alle op Aarde gereïncarneerde wezens krijgen een herkansing via Ronak of via onze getransformeerde Aarde.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

     DISCLOSURE     –     Hemel en Aarde   liefdevol herenigd