Afbeelding boven rechts: Denkbeeldig Mohoronees pictogram Spoorwezen – elektronische tekening Micha Beuger
Index Pagina
A Vlinderdans A

www.buitenaards.net

◄ Index Website


Mohoron – wereld in herstel

▼ Creatieproces
▼ Verwoeste werelden
▼ Wederopbouwprojecten
▼ Mohoron opnieuw inrichten
▼ Maatschappij, politiek
▼ Informatica
▼ Technologie, milieu
▼ Vervoer, verkeer
▼ Spoor – systeem

Stel dat wij, scheppers, van de grond af konden beginnen. Werelden geheel opnieuw inrichten en koloniseren.
In het Albaran Stelsel kunnen wij ons dan helemaal uitleven. Op miljoenen jaren terug verwoeste planeten.
Ik geef hierbij mijn impressie over de herschepping van de allergrootste rotsplaneet aldaar, namelijk Mohoron.
Deze wereld is uniek in onze Melkweg. Met haar grote, destijds bewoonde maan Maharin en vier kleine manen.

Ondanks haar grootte, valt de zwaartekracht mee, mogelijk mede dankzij het hoge trillingsgetal van haar materie.
Mohoron heeft – in dat stelsel zeldzaam – een scheve planeetas en kent dus seizoenen. En vele continenten en zeeën.
En – eveneens uitzonderlijk – veel reliëf, met hoge bergen en diepe dalen, mede ontstaan dankzij haar manen.
Ondanks deze vele getijdeninvloeden, is Mohoron al miljoenen jaren tektonisch stabiel en fysiek voldoende veilig.
Stel, dat het ons lukt om deze wereld opnieuw van dampkring en water te voorzien. Stabieler dan ooit tevoren.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Creatieproces
Hierbij een beknopte samenvatting. Voor het volledige artikel, op een van beide andere websites, zie de pagina
  ☻  Creatieproces  Volgens mijn model volgt het Creatieproces de volgende drie dialectische fasen.
Uit Eenheid wordt Verscheidenheid gecreëerd en tenslotte geïntegreerd tot Eenheid in Verscheidenheid.
Een beproefd middel om grotere Verscheidenheid te creëren is Dualiteit.
Deze methode werkt met tegenstellingen als Wit en Zwart, die isolatie veroorzaken.
Hierbij wordt een deel van de Creatie tijdelijk vernietigd.
De duurzame herschepping in Non-dualiteit geschiedt met Kleur.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Verwoeste werelden
Mede dankzij dualiteit zijn complete werelden gesneuveld.
Dit kan worden veroorzaakt door natuurgeweld, bijvoorbeeld door botsing met een ander hemellichaam.
Dit lot heeft de grote paradijsplaneet Ramos 1 getroffen. Deze ramp was van tevoren ingecalculeerd.
Zo is – althans volgens bepaalde theorieën – onze Maan door kosmische botsing uit onze Aarde ontstaan.
Ook kan een ecosysteem weer verdwijnen, als de omstandigheden toch niet optimaal blijken te zijn.
Zo zou Venus blijkbaar oververhit zijn geraakt en Mars juist teveel afgekoeld.
Sterren hebben een beperkte levensduur, zodat ze tenslotte uitdoven of exploderen.
Zelfs ons Universum heeft niet het eeuwige leven. Tenminste volgens gangbare modellen.

Maar werelden kunnen ook verloren gaan door toedoen van zogenaamd intelligente beschavingen.
Dankzij wanbeheer is onze Aarde gedeeltelijk naar de knoppen geholpen, zodat herstelingrepen nodig zijn.
Het meest spectaculaire is verwoesting van planeten door oorlogsgeweld.
In het ergste geval ontploft het hemellichaam compleet, zoals blijkbaar met Maldek is gebeurd.
Maldek was een bewoonde rotsplaneet tussen Mars en Jupiter. De brokstukken vormen de planetoïdengordel.
Andere planeten zijn uit hun baan gestoten en/of beroofd van hun lucht en/of water.
Op die manier hebben Mohoron en haar grootste maan Maharin hun dampkring en zee verloren.
Op de voormalige paradijsplaneet Šolám is alle leven met kernwapens uitgeroeid.
Op Ronak 2 is uitsluitend de mensachtige bevolking gedood.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Wederopbouwprojecten
Sommige werelden zijn als tijdelijk bedoeld, dus was al bij voorbaat in hun ondergang voorzien.
Toch is meestal ook dit verlies als tijdelijk bedoeld, zodat (vrijwel?) alle werelden zullen worden hersteld.
Alle creaties behoren immers tot ons universele culturele erfgoed.

Hoe dramatisch een verwoesting ook over komt, alles is te herstellen omdat van alles back ups bestaan.
In theorie is het technisch mogelijk om een dergelijke back up terug te zetten, maar dit wordt vrijwel nooit gedaan.
Het is namelijk veel vreugdevoller om min of meer handmatig een verloren wereld weder op te bouwen.
Planeten met een intact gebleven ecosysteem kunnen simpelweg opnieuw worden gekoloniseerd.
Dit is bij Ronak 2 gebeurd, zij het nog niet opnieuw in paradijselijke staat.
Is ook het ecosysteem verwoest, dan moet die planeet eerst opnieuw worden ingezaaid.
Zijn ook de dampkring en/of het water verdwenen, dan is geavanceerdere technologie nodig.
En bij complete verwoesting zelfs hypertechnologie.

Onze Aarde is meermalen gedeeltelijk verwoest en opnieuw opgebouwd en gekoloniseerd.
Momenteel verkeert onze planeet in een transformatieproces tot paradijswereld.

Begin 2012 is onze Cluster Unie opgericht. Daardoor komt technologie van de Andromedanevel beschikbaar.
Andromedanevelbewoners kunnen hemellichamen verplaatsen en (opnieuw) tot leven wekken.
Voor de herbouw van Mohoron en haar grootste maan Maharin bestaan sinds dat jaar uitgewerkte plannen.

Update 2013-02-20
Sinds de onverwachte ascentie van Kurâna blijkt het gehele Albaran Zevenster Stelsel geleidelijk te ascenderen.
Vandaar de wens tot vervroegde oprichting van de Albaran Unie met hoofdzetel te Mohòrowad op Mohoron.
Aangezien herstel van dampkring en watervoorraad eeuwen kan duren, is gekozen voor een snellere oplossing.
Moohòrowad wordt als eerste herbouwd en wel onder een tijdelijk koepelsysteem. Met een grote ruimtehaven.
Het nieuwe vergadercentrum krijgt Andromedanevel technologie zoals audiovisuele manifestatie door gedachten.
Dit bouwwerk wordt dan ook tevens een belangrijke zetel van de Galactische Federatie en de Cluster Unie.

Update 2013-03-01
Maar ook die plannen zijn inmiddels achterhaald. Wonderen bestaan! De Albaran Unie werd plotseling opgericht.
Met Mohòrowad op Mohoron als hoofdzetel. Ons Cluster doneerde die dag namelijk een gigantisch ruimteschip.
Dit verbindingsschip, tevens vliegdekschip met luchtsluizensysteem, was overcompleet, maar compleet intact.
Het werd permanent op Mohoron verankerd. Dit vrij langwerpige ruimteschip heeft de omvang van een grote stad.
Het is van alle hypermoderne gemakken voorzien, zoals door gedachten bestuurbare holoprojectiesystemen.
Met deze voorziening kan de Albaran Unie wel eeuwen vooruit. Tegelijk is de wederopbouw van Mohoron gestart.
In gigantische vrachtschepen worden lucht en water aangevoerd en overtollige grond afgevoerd.

Het oude Mohòrowad lag tegen een zuidzuidwestelijke berghelling op het noordelijke halfrond van Mohoron.
Dit ruimteschip ligt, met de neus naar het zuiden, langs de oostzuidoostelijke helling van dezelfde bergketen.
Over het grondgebied tussen ruimteschip en bergwand wordt een luchtdichte, doorzichtige koepel gebouwd.
Tevens wordt een deel van de tussenliggende rivier stromend hersteld, voorlopig in een gesloten circuit.
Het interne transportsysteam van het ruimteschip is tevens geschikt als openbaar vervoer voor de omgeving.
Dit gebied wordt verder voorzien van flora en fauna en van spaarzame agrarische bebouwing.
Albaran heeft er een bewoonde planeet bij! Een paradijselijke! En de hoogst technologische!

Moron wordt een uiterst multiculturele wereld. Met alle levensvormen van Albaran en Andromedanevelbewoners.
Als extra verassing, zijn ze begonnen met het opnieuw tot leven wekken van de uitgroeide violette reptilianen.
De eerste worden in de loop van 2013 verwacht. Ze gaan wonen op Mororon en later ook op Amantis en Kurâna.
En uiteindelijk ook op hun te herstellen thuiswereld, de grote Mohoron maan Maharin.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Mohoron opnieuw inrichten
Mohoron was oorspronkelijk een hypertechnologische wereld met paradijsgebieden.
Het nieuwe bestemmingsplan is: Hypertechnologische paradijswereld.
Tevens, na voltooiing van haar herbouw: Hoofdzetel van de Albaran Zevenster Unie.
Onderstaande fantasieën zijn met deze vast omlijnde plannen dus gedeeltelijk achterhaald.

Mijn vroegere fantasieën over de herinrichting van Mohoron
Hoe zou ik, Micha Beuger – als het ware kind aan huis in dit vergelegen planetenstelsel – dit alles aanpakken?
Allereerst zou ik contact opnemen met de oorspronkelijke scheppers en niet zelf opnieuw alle wielen uitvinden.
Alles, wat ooit was op die prachtplaneet, zou ik zoveel mogelijk laten herstellen, ter hunner ere en als monument.
Dus van harte welkom, geliefde Andromedanevelbewoners, met al jullie archivering!
Maar ook zou ik alle ruimte laten voor vernieuwing – als we dan toch helemaal opnieuw beginnen.

Alle klimaten zijn mede afhankelijk van de samenstelling en de dichtheid van de dampkring.
En van de hoeveelheid water op de planeet, dus ook van de hoogte van de zeespiegel. De vegetatie is cruciaal.
Die moet dan ook met de uiterste zorg worden geselecteerd. Evenals alle diersoorten en menssoorten.
Met het gemiddelde klimaat optimaal aangenaam, zodat de bewoners zoveel mogelijk naakt kunnen leven.

Mohoron wordt een paradijswereld, met een vreedzame ecologie. Hier wordt geen enkel wezen gedood.
Alle potentiële bewoners en bezoekers worden uiterst zorgvuldig geselecteerd en eventueel omgeschoold.
Bij de inburgering behoort ook het kunnen omgaan met het wereldwijde computernetwerk en spoorsysteem.
Mohoron wordt een uiterst gevarieerde, multiculturele wereld, nog veel meer dan onze Aarde.
Haar universele taal wordt onze Cluster Voertaal, mogelijk met het aloude lettergrepen blokschrift.
Ik beschrijf deze planeet, alsof zij al in gerenoveerde vorm bestaat. De toekomst zal het verder leren.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Maatschappij, politiek
Het opnieuw gekoloniseerde Mohoron heeft een liefdevolle, paradijselijke, multiculturele maatschappij.
Er zijn weinig werelden in onze Melkweg, waar zoveel verschillende bewuste wezens met elkaar samenleven.
Iedereen knuffelt er met iedereen en wel zo bloot mogelijk. Het hele volk leeft als één grote, wereldwijde familie.
Hier is plaats voor enkele honderden miljoenen permanente en tijdelijke menselijke bewoners.

Deze planeet heeft kenmerken van zowel het hoogtechnologische Aurorion als van het veel primitievere Šolám.
Op Mohoron werkt economie zonder geld. Alles is vrij beschikbaar. Er vinden geen financiële transacties plaats.
Wil je lekker uit eten? Nou, dan stap je gewoon een restaurant binnen en eet je zoveel als je maar wilt en kunt.
De Hor – een virtuele rekenmunt – wordt uitsluitend gehanteerd door economen, planologen en bestuurders.

Werken is niet verplicht – wezens zijn immers waardevol genoeg om wat en wie ze  zijn – maar wordt door bijna
alle mensen met plezier gedaan. En wel in hun eigen ritme, met optimale inzet van hun vermogens en interesses.
De planetaire koning(in) en ministers worden rechtstreeks door het volk gekozen. Deze regering gaat uitsluitend
over kwesties van wereldbelang. Voor ingrijpende beslissingen worden alle belanghebbenden geraadpleegd.

In tegenstelling tot op Aurorion, word je op Mohoron niet digitaal gevolgd. Alom heersen vrijheid en privacy.
Mohoron heeft geen leger of politie. Gebouwen en voertuigen gaan nooit op slot. Er zijn geen sleutels of pasjes.
Wereldwijd standaard zijn slechts taal en schrift, elektriciteitssysteem, computernetwerk en spoorsysteem.

De planeet telt duizenden autonome streken, die in hun eigen behoeften voorzien, met ieder hun eigen karakter.
Steden zijn niet zozeer bedoeld als woonplaatsen, maar meer voor grootschalige evenementen, cultuur, recreatie,
scholing, industrie en bestuur. Mohoron heeft prachtige steden, met betoverende architectuur, ook in hoogbouw.

Vrijwel iedereen die hier – permanent of tijdelijk – in een stad woont, heeft tevens een of meer buitenwoningen.
Mohoron telt duizenden pittoreske dorpjes. Maar nog meer dorpen, waar je zowat als een dier in een hol leeft.

Bezit is op Mohoron relatief. Je kunt hier beter spreken van  beheer. Op Mohoron heerst een sfeer van overvloed.
Komt daar iets moois en fijns op je pad, dan is jouw eerste impuls, om dit met zoveel mogelijk anderen te delen.

Op Mohoron wordt veel gereisd. En bij zogenaamd wildvreemden gelogeerd.  Vreemd bestaat hier eigenlijk niet.
Wel gaat het er soms  wild  aan toe. Gasten worden met innige kussen verwelkomd en slapen vanaf de eerste
nacht naakt in de armen van leden van de gastfamilies. Mohoron is echt een leuke planeet. En volkomen veilig.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Informatica
Evenals Aurorion, heeft Mohoron een wereldwijd computernetwerk, zeg maar met glasvezelbekabeling.
Maar op Mohoron is er veel meer plaats voor op zichzelf staande computers, in uiteenlopende vormgeving.
Hun planetaire computersysteem is veel soberder. Het werkt immers met slechts één taal en schrift.
Verder kent Mohoron geen financiële transacties, dus ook geen boekhouding of belastingstelsel.
En geen verplichte registratie van persoonsgegevens ten behoeve van planetaire en/of interplanetaire beveiliging.

Op Mohoron vindt geen mobiel internet en nauwelijks telefonie plaats. Persoonlijke ontmoetingen is het helemaal.
Ook bij alle toeristische trekpleisters en historische plekken word je met veel plezier persoonlijk rondgeleid.
Bovendien zijn de meeste bewoners telepathisch, zonder wat voor behoefte dan ook aan toeters en bellen.

Op deze paradijsplaneet kun je naakt leven, zonder spulletjes als pasjes of mobieltjes bij je te hoeven dragen.
Vrijwel overal vind je openbare computerterminals, die je volkomen anoniem kunt bedienen.
Wil je toch toegang tot jouw persoonlijke gegevens, dan hoef je maar eenmalig iets op het scherm aan te wijzen.
Die terminal herkent jou dan, hetzij via irisscan, vingerafdruk, handlijnen, stem of DNA – zonder monsterafname.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Technologie, milieu
Op Mohoron wordt vrijwel alle stroom – in uitbundige overvloed – opgewekt met zonnecellen.
Voor verdere specificaties van haar technologie, zie Aurorion en onze Aarde.

Creëren, leren, spelen en werken als één geheel. Dat is pas ideaal!
Laat er daarom op Mohoron voldoende gelegenheid zijn voor speelse kunstwerken.
In een paradijselijke wereld hoeft immers niets en mag bijna alles.
Correct beschouwd, is ons hele Heelal overbodig.
Er zou net zo goed  niets  kunnen hebben bestaan. Niemand zou dan enig probleem hebben gehad.
Maar er bestaat nu eenmaal  iets – en heel veel zelfs – dus moeten wij hier samen maar het beste van maken.

Ik, als Hollandse molenliefhebber, zou mij op Mohoron helemaal uitleven.
Die drie Rietlandenmolens op de miljoenen jaren terug verwoeste paradijsplaneet Šolám hadden toch wel iets.
Meteen op vele plaatsen herbouwen! Maar dan sommige wel met modernere technologie.
En uiteraard zijn al die nieuwe irrigatiemolens onderling verschillend, want lang leve de diversiteit.
Het prototype lijkt veel een wipstellingmolen of op een moulin cavier – zoals op de zuidoever van de Franse Loire.
De meeste met zelfzwichtende wieken. En zelfkruiïng via een aan het bovenhuis geplaatste windroos en staartflap.
De jakobsladder hangt niet aan de staart, maar is vast gemonteerd in de open ondertoren, vlak onder de stelling.
Alle assen en tandraderen zijn van duurzaam metaal vervaardigd. De vormgeving is telkens nieuw en subliem!

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Vervoer, verkeer
Op Mohoron leven veel wezens, die zich in een flits vanuit hun intentie kunnen verplaatsen.
Ook kunnen sommigen – met hun min of meer fysieke lichamen – razend snel door de lucht zweven.
De behoefte aan openbaar vervoer is hier dan ook minder groot dan op bijvoorbeeld Aurorion.
Maar dit vervoer moet dan wel veel sneller zijn, omdat Mohoron een uitzonderlijk grote rotsplaneet is.
Haar planetaire omtrek is immers bijna 100.000 km. Die leg je in ongeveer 1/3 seconde af met de lichtsnelheid.

Ook op Mohoron wordt veel gewandeld, gefietst en gezwommen. Je hebt er diverse rijdieren en transportvogels.
Uiteraard vind je ook hier – Andromedaans-Auroriaanse – ruimteschepen, die de lichtsnelheid benaderen.
Verder diverse voer- en vaartuigen, kabelbanen en regionale of stedelijke tramnetten – uiteraard op natuurstroom.
Vrijwel niets is er wereldwijd gestandaardiseerd. En dat hoeft ook niet. Hobbyisme voert hier – terecht – hoogtij.
Kortom, zelfs de meest monomane Aardbewoners zullen zich op deze planeet nooit hoeven te vervelen.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Spoor – systeem
Dit spoorsysteem werkt volgens Auroriaanse magneetinductietechnologie, maar is soberder en flexibeler.
Op lange, rechte stukken – bijvoorbeeld bij oversteken van een oceaan – wordt de geluidsbarrière doorbroken.
Met tienduizenden km/uur zweeft een trein in slechts enkele minuten tot uren naar de andere kant van de planeet.
Dit systeem werkt zonder personeel, dankzij de automatische beveiliging en omdat de reizigers alles zelf regelen.
Alle treinen zweven los en zijn ongeleed – pakweg 15 m lang – en herbergen elk ongeveer 40 zittende reizigers.
Elke dwars geplaatste bank – met neerklapbare, zachte armsteunen – biedt plaats aan minstens vier personen.
Meestal staan die banken twee aan twee tegenover elkaar, maar ze zijn ook allemaal in de zweefrichting te zetten.
De rugleuningen zijn namelijk met een druk op de knop omklapbaar. Reizen is hier tevens een sociaal gebeuren.
Dus minder slapen, telefoneren, computeren, lezen, eten, drinken, en meer naar buiten kijken, kletsen, knuffelen.
Net als op Aurorion, zijn de glazen zijwanden geheel opklapbaar. Je kunt tussen die wanden en de banken lopen.

Dit openbare vervoer kent geen dienstregeling of vaste lijnen, maar is geheel op ieders behoeften afgestemd.
Op computerterminals van de haltes staan alle ingezette treinen, inclusief beschikbare stops en aankomsttijden.
Jij beslist dan, of je hierop inhaakt – of een extra trein bestelt. In dat geval kies je op het scherm jullie bestemming.
En of je zonder tussenstops reist. Of dat je jullie trein als stoptrein tevens voor andere reizigers beschikbaar stelt.
Je kunt ook je favoriete routes – en nog veel meer – aangeven. Eveneens vanuit je trein tijdens de reis overigens.
Ook afkoppeling van het spoorwegnet en rijden over de weg – of zelfs varen – behoort tot de mogelijkheden.

Je hoeft binnen dit netwerk nooit over te stappen. In veel grote, moderne steden is de halteafstand slechts 700m.
Daar functioneert dit systeem tevens als metro. Elders heb je aanvullend vervoer, bijvoorbeeld met tramlijnen.
De Auroriaanse spoorgoot zou op Mohoron onveilig zijn, gezien de landschappen en de vogels op deze planeet.
Daarom is hier gekozen voor een monorail, die meestal op slechts enkele meters boven de straat loopt.
Op de beide aerodynamische koppen van elk trenstel bevindt zich een magnetische schoen, die contactloos het
onderste gedeelte van die monorail omvat. Elke schoen kan omlaag schuiven en met wielen over de weg rijden.

Tracés op maaiveld en in (berg)tunnels zijn zeldzaam. Soms is de baan gecamoufleerd of loopt door gebouwen.
Er bestaan geen centraal stations, want elke halte bevindt zich aan slechts één traject en heeft maar twee sporen.
Alle knooppunten, elk consequent met drie zweefrichtingen, zijn namelijk (net iets) buiten de haltes gelegen.
Van het hele wereldwijde spoornet zijn alle tracés – ieder tussen twee knooppunten – uiterst logisch genummerd.
Op die tracés hebben alle haltes een nummer. En tevens een naam, bestaand uit plaatsnaam en toevoeging.
Aan elk tracé- of haltenummer wordt zo nodig het spoornummer – 1 of 2 – toegevoegd.
Hierbij geldt spoor 1 vooral voor west naar oost of van noord naar zuid. En spoor 2 voor omgekeerde richtingen.

Alle trajecten bestaan uit vijf sporen. De buitenste voor doorgaande treinen. De binnenste voor stoptreinen.
Op het middelste spoor wordt gekeerd en worden alle extra in te zetten voertuigen opgesteld.
Alle sporen zijn overkapt. De dekplaat is voorzien van zonnecellen of – vooral bij bruggen – van een wegdek.
Hieronder lopen alle kabels, buizen en andere distributiesystemen van dit planetaire zenuw- en bloedvatenstelsel.
Bij elke halte dalen de stoptreinen tot op straatniveau. Beide doorzichtige zijwanden schuiven dan recht omhoog.
Zodoende wordt vanuit beide zijden van het voertuig gelijkvloers in- en uitgestapt. Ook als dit over de weg rijdt.

De meeste spoorbanen zijn vervaardigd van zijdeglans, donkergroengrijs metaal. Onopvallend, maar herkenbaar.
Ook de treinen – voor zover die niet doorzichtig zijn – zijn van zijdeglans, donkergrijsgroen met beige metaal.
Op alle plattegronden staan alle tracés aangegeven als donkergrijsgroene strepen.
En alle haltes met het Auroriaanse spoorlogo, dus een leeg diagonaal vierkant in een lege cirkel.
Alleen is donkerroodbruin hier vervangen door donkergrijsgroen. En mintgroen door beige.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

     DISCLOSURE     –     Hemel en Aarde   liefdevol herenigd