Boven links
Boven derde boven
Boven derde onder
Boven rechts
Onder links
Onder midden
Onder rechts
Anura – Eenheid – Embleem van onze op 2012-03-20 opgerichte Lila Lelie Cluster Unie – Navlis Mastara
Albaran Zevenster Stelsel in conjunctie – gezien vanaf haar tweede ster Mokim
Ftiris paradijsvlinder – Transformatie
Onbewerkte profielfoto Micha Beuger – genomen door Spiley – 2011-05-28 – Amsterdam Vondelpark
Andromedanevel melkwegstelsel met onze Maan in correcte zichtverhouding vanaf Aarde – 2006-12-28
Locatie M31-Andromeda-nevel en M33-Driehoek-nevel in de gelijknamige sterrenbeelden gezien vanaf Aarde
Locatie Zon + Aarde in de Orion-arm en Albaran Zevenster Stelsel in de Scutum-arm van onze Melkweg
Index Pagina
A Vlinderdans A

www.buitenaards.net

◄ Index Website


Galactische Federatie – Channeling – Berichtenarchief

▼ Droomtheater
▼ Esoterisch versus exoterisch
▼ Regenboogstreepjescode
▼ Turbotelepathie
▼ Hàmurab de 14e van Aurorion
▼ Annemiek van de Federatie
▼ Uitwisseling met de Federatie
▼ Federatie en Andromeda Unie
▼ Aanvullingen en toelichtingen

Anura – Eenheid – embleem van de Lila Lelie Cluster Unie – Navlis Mastara
De Galactische Federatie werd 4,5 miljoen jaar terug opgericht, met Sirius – haar belangrijke initiatiefnemer – als eerste voorzitter.
Het Umak Dan embleem dateert uit die beginperiode van de Galactische Federatie. Zie de door mij vertaalde tekst over Umak Dan.
Umak Dan bevat veel – zij het overstegen – dualiteit en 4D symboliek, die voor Aurorion grotendeels een gepasseerd station vormden.
Zo bestonden toen al in Albaran alle levensvormen uit twee geslachten, maar die hebben daar nog nooit met elkaar gewedijverd.
Toen Aurorion 3,5 miljoen jaar geleden lid werd van de Federatie, werd deze gedomineerd door de conservatieve Orion constellatie.
Die wilden, dat de Melkweg zolang mogelijk in 4D bleef en zij waren geen warm voorstander van intergalactische samenwerking.
Omdat de Aurorianen dat wel waren en opteerden voor 5D, vereenvoudigden die de Umak Dan meteen drastisch tot een 5D versie.
Dat paste bovendien bij hun huisstijl met tweekleurige pictogrammen. Zodoende ontstond 3,5 miljoen jaar terug het Anur embleem.
Dat prijkt sindsdien op hun paleizen, uniformen, koningskronen, voertuigen en documenten. Anur is Auroriaans voor Eenheid.

Toen op 2012-03-20 onze Cluster Unie werd opgericht, nam deze dit symbool over, gewijzigd in Anura, Cluster Voertaal voor Eenheid.
Dit werd mij bekend gemaakt op 2013-05-25. De volgende dag heb ik beide emblemen elektronisch getekend en gepubliceerd.
Ook onze Galactische Federatie gebruikt dit intergalactische 5D embleem steeds vaker, naast de Umak Dan en andere symbolen.
De Syrius constellatie – de huidige voorzitter van de Federatie, tevens onze 4D overgangstijdscoach – is trouwens zeer progressief.
Mede omdat de Umak Dan tevens hun eigen symbool is, zullen zij dit – volkomen terecht – blijven gebruiken, ook naar de Aarde toe.
Merkwaardigerwijs voerde de Egyptische zonnefarao Echnaton – die duidelijk verbonden is met Sirius – als kleur zilvergoud.
Dus niet zilver en goud apart. Wie weet, werkte Echnaton ook met het Anura symbool.
Anura – symboliek
Cirkel: Eenheid
Stertetraëder: Merkaba, ons alomtegenwoordige lichtlichaam
Violet: Creatie + Andromedanevel
Zilvergoud: Vrouwelijk / Mannelijk in balans + onze Melkweg
Smaragdgroen overgaand in zwart: Driehoeknevel + onze tientallen kleinere sterrenstelsels
Omdat die stelsels nog niet zelfstandig intergalactisch werken, wordt deze achtergrond soms weggelatenUmak Dan – embleem van de Galactische Federatie – symbool voor de Sirius constellatie
De Ummac Dan is het symbool van de Sirius constellatie. Dit embleem werkt intens activerend op alle menselijke wezens.
Dit wapenschild bestaat uit drie delen. Met centraal een gouden zespuntige stertetraëder.
Over de gouden ster ligt een zilveren kruis, met aan weerszijden een zilveren boog.
Kruis, bogen en ster worden omgeven door een zilveren binnencirkel en een gouden buitencirkel.
Dit alles tegen een violette achtergrond.
Elk onderdeel van de Umak Dan heeft een symbolische betekenis.
De gouden stertetraëder vertegenwoordigt de essentie van al het aanwezige leven in de Schepping.
Het zilveren kruis en de zilveren bogen staan voor de manifestatie van de geest in de materie en de overwinning over het duister.
De zilveren en gouden cirkels belichamen de integratie van het vrouwelijke en het mannelijke,
Het violette vlak symboliseert God's heilige Schepping.
  ☻  Planetary Activation Organization – Sheldan Nidle – English website   – bevat het Umak Dan embleem
  ☻  Aštar Commando – Nederlandse website   – bevat het officiele Aštar Commando embleem
  ► Geschiedenis van de Galactische Federatie en het Ashtar Commando  
  ► Verslag 2012  +  Prognose 2013 – Galactische Federatie  +  Lila Lelie Cluster Unie  
  ► Verslag 2013  +  Prognose 2014 – Galactische Federatie  +  Lila Lelie Cluster Unie  Hoofdonderwerp van deze webpagina is de Galactische Federatie en vooral haar relatie met onze Aarde.
De Galactische Federatie werd 4,5 miljoen jaar geleden opgericht als een soort kosmische Verenigde Naties.
Om door samenwerking een eind te maken aan de in die periode uitbundig woedende interplanetaire oorlogen.
Deze, van onderaf ontstane, organisatie werd steeds meer als officieel bestuur van onze Melkweg beschouwd.
De structuur is zeer complex en flexibel, met roulerende dubbelfuncties in gelijkwaardigheid op diverse schalen.
Het is tegenwoordig een netwerk van fysiek galactische, intergalactische en spirituele verbanden en hiërarchie.
Het Aštar Commando Locaal is een afdeling van de Galactische Federatie, maar die wordt weer overkoepeld
door het Aštar Commando Intergalactisch. Op al die schalen wordt Aštar Šeran ingezet.

Wij zouden het belangenverstrengeling noemen, als onze minister-president ook in gemeenteraden zou zitten.
Maar in de Kosmos zijn alle belangen onafscheidelijk verbonden. Voorzieningen worden zo optimaal benut.
Als voorzitter van de Galactische Federatie kom je vaak Aštar Šeran – van het Commando – op Internet tegen.
Je hoeft trouwens niet te vrezen, dat je contact met de verkeerde kosmische persoon of organisatie opneemt.
Alles wordt heus wel adequaat doorgespeeld naar de juiste verantwoordelijken.

Op 2012-03-22 is de Federatie met ons  moederstelsel  Andromeda overkoepeld tot Lila Lelie Cluster Unie.
Op 2012-12-21 is de Galactische Federatie officieel vervangen door de Gouden Roos Sterrenstelsel Unie.
In onze Cluster Voertaal luidt haar nieuwe naam  Nemfis Ástara.
Maar naar aardbewoners toe blijft zij, tot nader order, gewoon bekend als de Galactische Federatie.

De Orion constellatie is lang voorzitter geweest van de afdeling Algemene zaken van de Galactische Federatie.
Ook de constellaties van Arcturus, Plejaden en Vega hebben steeds belangrijke leidende rollen gespeeld.
Momenteel is de Sirius constellatie wederom de voornaamste voorzitter van de Galactische Federatie.
Het is de bedoeling, dat de Aarde deze taak binnenkort overneemt en dan tevens ons planetenstelsel voorzit.Mijn bijdrage is mede verkregen dankzij turbotelepathisch contact met Annemiek, hun hoofd Aardezaken.
Zij is tevens medewerker van de afdeling Werving en Selectie van de Galactische Federatie.
Het was dan ook zij, die mij in 2012 heeft voorgedragen voor de functie van Cluster Waarnemer.
Op mijn initiatief, worden mijn kosmische taken definitief samengevat als oorspronkelijk: 5D creator.
Met voortaan als officieel werkgebied ons Lila Lelie Cluster, ofwel onze locale groep melkwegstelsels.

Hieronder staan nog meer uitwisselingen. En wat uitleg over mijn stijl van kosmisch kanaalwerk.
Die wordt verder toegelicht in onderstaand voor beide officiële websites gemeenschappelijke document.
  ► Verantwoording websites  
Eveneens voor beide websites gemeenschappelijk is ondergenoemde webpagina.
  ► Actueel – Buitenaards  +  Transformatiebegeleiding  Deze presentatie is deels in de vorm van vraag en antwoord. Het had ook een interactieve pagina kunnen zijn.
Maar ik moedig je hierbij aan om, in plaats van mij allerlei vragen te stellen, zelf antwoorden te vinden.
Hiertoe vind je wat handvatten, hoewel elk woord over kosmisch kanaalwerk er eigenlijk een teveel is.
En je zelfs zou kunnen afleiden van de essentie in plaats van je hiernaar toe te leiden.
Hopelijk werk je meer volgens jouw eigen stijl, want de Aarde kan best meer authentieke mensen gebruiken.  ► Galactische Federatie – Running Fox  

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Droomtheater
Bewust dromen is een van mijn favoriete bezigheden. Vaak voelt dit aan als puur vakantie.
Geen audiovisueel hulpmiddel kan tippen aan dit meerdimensionaal multimediafestijn van virtuele realiteit.
In mijn dromen onderga en doe ik van alles, wat in het dagelijkse leven onmogelijk is.
Zoals door de lucht zweven en dingen scheppen, veranderen of laten verdwijnen door enkel mijn gedachten.
En omgaan met mensen, die allang zijn overleden. Of mijn huidige aardse leven totaal anders herbeleven.
Ook maak ik in een flits reizen naar andere tijdperken, planeten en sterrenstelsels.
Landschappen, architectuur en muziek – waaronder creaties van mijzelf – zijn vaak betoverend mooi.

® Voeg waakbewustzijn toe aan je dromen
      En je ontwikkelt hoger bewustzijn in je waakleven


Mijn droomleven vervult ook nuttige functies voor mijn non-duale lichtwerk.
Onder supervisie van mijn Hoger Zelf volg ik kosmische vergaderingen, workshops en helende sessies.
Die laatste vaak als film, met mij in de hoofdrol, samen met andere spelers en met mijn Hoger Zelf als regisseur.
Zoals op zondag 2012-01-08, toen ik in een droom van nog geen uur tientallen levensjaren herbeleefde.
Normaal gebeurt zoiets alleen tijdens een Bijna Dood Ervaring of wanneer je echt dood bent gegaan.
Ik herbeleefde een complete carrière, alleen had ik een iets ander beroep dan ik toen in mijn echte leven had.
Zodoende tuinde ik er in. Het begon fantastisch, maar op het laatst liep alles fout en zat ik met de puinhopen.

Alle medespelers gingen toen met mij in een kring zitten en mijn Hoger Zelf sprak mij toe:
'Troost je, dit is slechts een droom. Maar je maakt nu precies dezelfde onbedoelde fout als toen in je echte leven.
Omdat je in deze animatie een iets ander beroep had, viel je weer in dezelfde kuil zonder dit door te hebben.
Je dacht, dat je die episode had verwerkt, maar er is blijkbaar toch nog iets structureel onzuiver bij jou.
Als jij straks aan je nieuwe kosmische carrière begint, zou je die opnieuw op deze manier kunnen verprutsen.
We zullen dat stukje rond het moment, dat je de mist in ging, opnieuw beleven. Wat veranderde er toen bij jou?'
En toen snapte ik pas goed, wat er aan de hand was. En toen werd ik wakker. Nu heb ik dit pas echt verwerkt!

Bestaande structuren uitbreiden
De volgende inzichtdroom kreeg ik maandagochtend 2012-03-05 tijdens de eerste nacht van mijn wintersport.
Het waren drie dromen, vlak achter elkaar, met exact dezelfde boodschap, die mij al meteen overduidelijk was.
Bij alle drie betrof het een puzzel of een spel, zo groot, dat het op de grond in de kamer was uitgelegd.
De eerste deeldroom was ik helaas al voor het ontwaken vergeten.
De tweede betrof een opgeloste sudoku, waaraan ik een veelvoud van velden moest toevoegen.
De derde was een bordspel met al enkele Nederlandse provincies, die ik met de overige moest completeren.
Bij elke uitbreiding moest het oorspronkelijke deel intact blijven. En alle patronen doorlopen in de uitbreidingen.

Deze droomserie slaat duidelijk op in gang zijnde bewustzijnsverruimingen en transformaties.
Daarbij is het voor mij de bedoeling, dat hetgeen is bereikt, behouden blijft en naadloos op het nieuwe aansluit.
Ik blijf dus bij mijzelf, mede omdat wat ik ben, al was gebaseerd op systemen van de Nieuwe Tijd.
Ook bij de benadering van anderen, respecteer ik hun huidige zijn en belevingswereld. En haak ik daarop in.
Als belevingswerelden onverenigbaar blijken te zijn, zie ik tot nader order af van verdere uitwisselingen.

® Vind de juiste balans tussen Oud en Nieuw
      Tussen Authenticiteit en Eenheid
      Tussen Burgerlijke ongehoorzaamheid en Loyaliteit
      In verbondenheid en met vloeiende overgang


Symbooldromen
Ik hecht slechts beperkte waarde aan symbolische dromen. Het is een werkwijze die meer past bij de Oude Tijd.
Het kan je afhankelijk maken van droomuitleggers. En die afhankelijkheid past juist slecht in deze Nieuwe Tijd.
Vaak zijn mijn symbooldromen zo surrealistisch, dat ik ze niet kan opschrijven, laat staan anderen voorleggen.
Volgens mij gooit mijn regisseur er af en toe expres een onzinfilmpje tussendoor om mij te plagen.
En om mij te laten ontdekken, dat ik nog lang niet immuun ben voor inbrekende astrale pestkoppen.
Men zegt ook wel eens, dat symbooldromen pas echt belangrijk voor je zijn, wanneer ze zich telkens herhalen.
Verder zouden ze uit ons onderbewuste voortkomen. Nou, laat het onderbewuste dit dan ook maar opknappen!

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Esoterisch versus exoterisch
Bij religie gaat het bij esoterie om de inhoud, dus om de essentie. Bij het exoterische gaat het om de verpakking.
Exoterische religies – en dat zijn de meeste – hebben hiërarchische systemen met geboden en verboden.
Er wordt verteld, wat je mag eten en drinken, hoe en met wie je seks mag hebben. En wie je vijanden horen te zijn.
Volgelingen brengen de meest waanzinnige offers om het ultieme te ervaren. Soms lukt ze dat inderdaad.
Al die regels en methodes zijn dan wegwijzers naar een beleving, die eigenlijk niet onder woorden te brengen is.
Helaas leven velen in de slavernij van hun religie, maar beleven ze nooit datgene, waarvoor die is bedoeld.
Het is alsof ze een geschenk aannemen, uitpakken, het geschenk weggooien en met de verpakking weglopen.

® Onze Aarde is te ingewikkeld geworden
      Om nog met het verstand te kunnen begrijpen


Verpakking kan best mooi en waardevol zijn, maar vaak is het volkomen overbodig of zit het zelfs in de weg.
Als ik iemand een boek geef, dan pak ik het niet eens meer in. Het papiertje wordt toch meteen weggegooid.
Zo beleef ik ook het liefst mijn spiritualiteit – zonder toeters en bellen.
Eigenlijk doe ik er helemaal niets voor. Ik leef en dan gebeurt er, wat er is bedoeld om te gebeuren.

Zelfs moderne spiritualiteit wemelt vaak van de ingewikkelde methodes, hetgeen bij mij aandoenlijk overkomt.
Er wordt verteld, hoe je moet zitten en ademen en wat je dan allemaal behoort te beleven. En op welk tijdstip.
Maar dat zie ik als een nieuwigheid, die – voor zover nodig – vanzelf wel overgaat zodra alles meer gaat wennen.
Het is net als bij leren skiën. In het begin ben je constant bezig met technieken en met vallen.
Later wordt skiën even natuurlijk voor jou als lopen. Dan kun je ondertussen van het fraaie landschap genieten.
Of een hapje eten of een video maken van jouw medeskiërs.

Leren van fouten en successen
Van je fouten leer je het meest, zeggen ze. Nou vind ik het leuk om zoveel mogelijk vraagtekens te plaatsen.
Volgens mij zijn fouten in zoverre leerzaam, dat ze je helpen om ze de volgende keren te vermijden.
Wat heb je aan al die valpartijen? Straks val je nog een keer zodanig, dat je er blijvende schade aan overhoudt.
Je leert het meest van successen. Uitvinders en kunstenaars bouwen verder aan wat het beste blijkt te werken.

Zo ook met zogenaamd vorige levens. Wij moeten nederig zijn. Iedereen heeft banden met middelmatig bestaan.
Iedereen heeft schaduwkanten, zowel in dit als in andere levens. Iedereen was weleens een oorlogsmisdadiger.
Mocht zoiets jou dwarszitten, zorg dan dat je zo snel mogelijk van dit karma af komt. Er is nog maar weinig tijd.
En ontwikkel compassie. Hoe meer misdadigers transformeren tot lichtwerkers, hoe grondiger de transformatie.

® De beste manier om van je vijanden af te komen
      Is hun beste vriend te worden


Ik identificeer mij zoveel mogelijk met mijn succeslevens, bijvoorbeeld als koning. In deze sleutellevens leef je
bewuster en ben je meer verbonden met je Hoger Zelf, een intelligent kosmisch wezen van schoonheid en liefde.
Als je een lichtwerker bent, dan is je huidige leven een van je belangrijkste sleutellevens. De ultieme prachtkans.
Een sleutelleven op een sleutelplaneet in een sleutelfase. Beter kan het niet! Het hele Universum kijkt naar ons!
Toegegeven, elk leven of wereld is er een, in gelijkwaardigheid en bescheidenheid.
In veel films zijn figuranten dan ook onmisbaar.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Regenboogstreepjescode
Deze code is iets totaal anders dan de aura. Het is een prima manier om iemand op zielsniveau te identificeren.
Dit systeem wordt wel toegeschreven aan Aartsengel Michael, naar wie ik ben vernoemd. Ik werkte hier al mee,
voor ik erover las in een handboek. Bij ons barcodesysteem wordt gewerkt met zwarte (eigenlijk witte) streepjes.
En wel in twee breedtes. Hiermee wordt een product – eventueel tegelijk met de prijs ervan – geïdentificeerd.

Bij de kosmische code verschillen de streepjes in omvang, helderheid en kleur. Eigenlijk zijn het geen streepjes.
Bij elk leven, waarmee een ziel wordt verbonden, komen er een of meer streepjes bij. Daarom hebben ervaren
aardse zielen de ingewikkeldste codes. Engelen hebben minder streepjes, want die hebben geen grote serie
incarnaties en daarom ook geen persoonlijkheden zoals wij die kennen, want die danken wij vooral aan rollen,
die wij tijdens onze fysieke levens vervullen.

Van diverse kosmische contactpersonen zal ik op deze pagina ook iets over hun streepjescodes vertellen.
Maar blijkbaar zijn niet alle streepjes altijd voor iedereen waarneembaar.
Zo zie ik Aartsengel Michael zelf in transparant goudgeel licht, terwijl bijna iedereen hem in blauw visualiseert.
Er zijn zelfs mensen die beweren, dat de gevallen engel Lucifer slechts de schaduwzijde van Michael is.
En dat Michael dus tegen zijn eigen schaduw aan het vechten is. Ik vind mij totaal niet in een dergelijke visie.

® Wat transparant is, werpt geen schaduw
      Wat zelf licht geeft, werpt geen schaduw
      Dankzij kleuren zie je zonder schaduw
      Non-duale werelden zijn fascinerend


Een droomworkshop heeft veel inzichten opgeleverd. Ik schets dit systeem hierbij als een computerprogramma.
Je kunt op je kosmische beeldscherm streepjes zien en die sorteren op kleur. Dan verschijnt er een regenboog.
Je kunt ze ook chronologisch sorteren. Dan zie je, in welke volgorde de streepjes aan die ziel zijn toegevoegd.
Een andere optie is een vierkant totaalscherm met een fabelachtige resolutie, pakweg 10.000 bij 10.000 pixels.
Elke pixel schijnt in een van de samenstellende kleuren, die op afstand tot één parelmoerachtig licht versmelten.
Ik gebruik liefst deze laatstgenoemde mogelijkheid om mij nauwkeurig op een contactpersoon af te stemmen.

De kosmische regenboogstreepjescode helpt je om feilloos te weten, met welk wezen je te maken hebt.
En wat je aan dat wezen hebt, dus of het wel bij jou past en of het wel liefdevolle bedoelingen met jou heeft.
Ook kun je er kosmische afkomst en zielsverwantschap mee nagaan. Zo identificeer je ook tweelingzielen.
Betreft het een herhaalde ontmoeting, dan kun je een update van die ziel bij jou laten installeren.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Turbotelepathie, een manier van uitwisselen, die past bij deze Nieuwe Tijd
Een plaatje zegt meer dan duizend woorden, luidt een Chinees gezegde. Chinese talen werken met beeldschrift.
Een turbotelepathisch concept zegt meer dan duizend plaatjes. Turbotelepathie is  de  universele taal.
Het is woordloos en beeldloos. En onafhankelijk van taal, levensvorm, ruimte, tijd en bewustzijnstoestand.
Het werkt met iedereen en alles. Met pasgeboren baby's, demente bejaarden, dieren, planten en kristallen.
Maar ook natuurwezens, buitenaardse levensvormen, engelen, doden en goden. Per definitie dus ook met jou.
Als iemand totaal verlamd is, met uitschakeling van alle zintuigen of zelfs in coma, dan nog lukt turbotelepathie.
Maar waarom pas jij die telepathie dan niet toe? Omdat je het niet moet proberen, zou een Nu goeroe zeggen.
Wel, dan heb ik beter nieuws. Het maakt niet uit of je wel of niet probeert. Op zeker moment gebeurt het gewoon.
En dan ben jij ook een turbotelepaat. Je hoeft dan niet in trance en je kunt intussen gewoon iets anders doen.

Turbotelepathie werkt met het Universele Veld. Of geef het de naam die je wilt. Desnoods de Akasha Kronieken.
Of als gekscherend in mijn boeken, Kosmonet. Of zoals cardioloog Pim van Lommel zegt, Eindeloos Bewustzijn.
Het heeft niets met apparaten of andere technologie van doen. Het is ook anders dan Intergalactisch Internet.
Het werkt sneller dan wat dan ook. En altijd in beide richtingen tegelijk. Toch maar vergelijken met computers.
Tijdens turbotelepathie worden in fracties van seconden enorme programma's en databestanden gedownload.
Daarna worden ze in je brein geïnstalleerd en kun je er ook offline mee werken. Het kost je vaak wel dagen voor
je begrijpt, wat bij jou is gedownload en voor je het in begrijpelijke woorden aan je medemensen kunt doorgeven.
In ieder geval is jouw bewustzijn verruimd met het bewustzijn van de wezens, met wie je hebt gecommuniceerd.
Maar je blijft volledig in je eigen kracht en zelfwerkzaamheid. En verantwoordelijk voor wat jij er verder mee doet.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Hàmurab de 14e – voormalige koning van de planeet Aurorion
In 1999 begon ik bewust telepathisch te communiceren. Een van mijn eerste contactpersonen was Hàmurab
de veertiende, 3,5 miljoen jaar geleden de erfelijke kroonprins van de Albaranische planeet Aurorion
In diezelfde tijd was ik de gekozen kroonprins van mijn paradijselijke thuisplaneet Šolám.
Wij bezochten elkaars planeten en raakten bevriend. Hàmurab had opvallend veel gevoel voor een Auroriaan.
Nachtenlang had hij gehuild toen mijn thuiswereld was aangevallen.

Hàmurab – letterlijk Geliefde Koning – was de laatste erfelijke en de eerste gekozen koning van Aurorion.
Tijdens zijn regering voerde hij diverse hervormingen in. De dictatuur werd vervangen door een meritocratie.
Het koningschap werd een universitaire studie. En wel de langste en zwaarste. Cum laude studeerde hij zelf af.
En werd unaniem herkozen tot koning. En daarmee ook de eerste lokale voorzitter van de Galactische Federatie.
Aurorion was in zijn tijd – na het gedwongen vertrek van de Andromedanevelbewoners – hiervan lid geworden.
Hàmurab werkt nog steeds voor de Federatie. En wel vooral op het gebied van communicatie en public relations.

Op die bewuste zomerse ochtend in 1999 zocht ik telepathisch contact met het Albaran Zevenster Stelsel.
Terwijl ik tijdens mijn werk in gesprek was met cliënten, die hier totaal niets van merkten, verscheen Hàmurab.
Ik zag hem niet en hij zei geen woord, maar hij functioneerde voor mij als een katalysator voor mijn geheugen.
Zodoende kon ik mij veel herinneren uit die tijd met hem. In mijn voorstelling zag ik Auroriaanse landschappen.
Ook hoorde ik in mijn geest hun toenmalige volksliedjes, als van blatende schapen, begeleid op een soort citer.
Turbotelepathisch ontving ik veel informatie over het Albaran Zevenster Stelsel, die ik later noteerde.
Sindsdien kan ik ook op afstand waarnemen op die werelden.

Maandag 2012-01-09, terwijl ik naar mijn werk fietste, verscheen Hàmurab weer en verschafte mij een update.
In 1999 visualiseerde ik uitsluitend zilver licht, maar ditmaal ook wat groenig lichtblauw in zijn kosmische code.
Maar dat laatste kan ook aan mij liggen, want in die twaalf jaar ben ik heus wel veranderd.
Hàmurab kwam nog steeds bij mij over als zonder een fysiek lichaam, maar dat zou ik mis kunnen hebben.
Na thuiskomst dronk ik een chococappuccino met hem. Op Aurorion heerst immers een uitbundige koffiecultuur.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Annemiek – Hoofd Aardezaken van de Galactische Federatie
Jaren terug heb ik Vera Koenen leren kennen, die mij tijdens een groepsmeditatie terugvoerde naar Al-Nilam,
waar ik een niet-fysiek leven bleek te hebben gehad. Ook kennen wij elkaar van de politieke partij MenS.
Naar aanleiding van de website Natuurwezens mailde ik haar. Vera mailde mij terug en vroeg of ik de groeten
wilde doen aan Annemiek, Hoofd Aardezaken van de Galactische Federatie. Ik las haar betreffende webpagina.
Meteen mailde ik via de website naar Annemiek en bestookte haar met vragen over de Galactische Federatie.
Prompt kreeg ik een leuk mailtje van Vera, dat Annemiek geen mens is, maar dat Vera met haar communiceert.

Zaterdagochtend 2012-01-07 concentreerde ik mij tijdens een droom op bovenstaand zegel van de Federatie.
Ik werd wakker en kreeg prompt contact met Annemiek. Zij zei geen woord en ik zag ook haar gedaante niet.
Maar dankzij haar regenboogstreepjescode wist ik, dat zij het was. De hoofdkleuren van het zegel van de
Federatie zijn goud, zilver en lila. De hoofdkleuren van Annemiek zijn goud, zilver, lichtturkoois en een beetje lila.
Via Annemiek downloadde ik een turbotelepathische programma, zodat ik zelf vragen offline kan beantwoorden.
De vriendin met wie ik toen het bed deelde, merkte dit contact en voelde tegelijkertijd verbinding met Annemiek.

Onderstaande paragrafen bevatten enkele van die vragen en antwoorden.
Bij klassieke doorgevingen, zoals die via automatisch schrift en automatische spraak, krijg je voornamelijk te
maken met de stijlen van de entiteiten, van wie het betreffende medium de informatie ontvangt.
Bij turbotelepathie bespeur je vooral de stijl van de ontvanger, die de gegevens verwerkt en verwoordt.
Onderstaande teksten bevatten  mijn  woorden. En als er fouten in staan, dan zijn dat  mijn  fouten.
Zit er een harde toon in, dan komt dat door harde karaktertrekken van mij, want Annemiek is heel zachtaardig.
Al ben ik sinds de afgelopen tijd steeds meer aan het verzachten, mede dankzij de invloed van Annemiek.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Vraag en antwoordsessie 1 – Uit mijn mailtje van vrijdagochtend 2012-01-06
Hallo Annemiek. Mag ik jou wat vragen stellen?

Jazeker Micha. Je krijgt van mij ook een turbotelepathisch bestand.
Dan kun jij zelf na deze sessie de antwoorden op veel andere vragen vinden.

De Galactische Federatie, is dat een door het Galactische Bestuur geleide organisatie?
Of meer een verzameling particuliere initiatieven?
Die laatste noem ik in mijn publicaties de Andromedo-Galactische Commissie.

De Galactische Federatie is 4,5 miljoen jaar geleden opgericht door bewoners van een groep planeten.
Ze hadden schoon genoeg van al die kosmische oorlogen en wilden vreedzaam gaan samenwerken.
De Galactische Federatie is dus oorspronkelijk ontstaan als een particulier initiatief.
Hun motto was al vanaf de begintijd  Eenheid in Verscheidenheid.

Rond 3,5 miljoen jaar geleden werd de Federatie nogal autoritair en hiërarchisch bestuurd.
Dit is ook zo volgens jouw herinneringen uit dat tijdperk, dat toch behoorlijk lang heeft geduurd.
Pas de laatste tijd is de sfeer veel gelijkwaardiger en gemoedelijker.
Ook worden particuliere initiatieven nu weer serieuzer genomen en in de Federatie geïntegreerd.
Al die termen zijn trouwens niet zo relevant, want daar bestaat aardig wat verwarring over.

Is het trouwens goed, dat ik jullie zegel op mijn website heb geplaatst?

Je merkt, wat de energie van dit zegel met jou en je vrienden doet. Verspreid deze invloed vrijelijk.
Maar ik zou wel voor elke situatie zorgvuldig overwegen, of vertonen van dit zegel daarbij gepast is.
Zo zou ik het niet op jouw beide andere websites zetten. Goed idee van je vriendin trouwens, om het in
verkiezingstijd op de borden te plakken, bijvoorbeeld bij de poster van de Partij voor Mens en Spirit.
Maar dan zou ik er beslist niet  Galactische Federatie  op zetten. Laat het zegel zelf zijn werk doen.

Klopt het, dat 2012-12-21 staat gepland voor volwaardig lidmaatschap van de Aarde van de Federatie?
Of moet ik meer denken aan een kandidaat-lidmaatschap met handhaving van veel sancties?
In afwachting van een bindend referendum onder de hele wereldbevolking?
Of zie ik dit alles toch teveel aards politiek?

De Galactische Federatie is allang niet meer een kwestie van een papiertje met een handtekening.
Lidmaatschap van de Federatie betekent ook niet voor alle werelden hetzelfde. Het blijft maatwerk.
Verder heeft lid worden vaak geen begin of einde, maar is het een continu proces van eenwording.
Dit geldt vooral voor het troetelkind Aarde, dat nota bene door de Federatie zelf is gekoloniseerd.
Aan de ene kant zou jullie wereld wellicht nooit aan alle vereisten kunnen voldoen.
Aan de andere kant is de Aarde altijd al lid geweest en zal dit ook altijd blijven.
Verder is het niet zo verstandig om je zo vast te pinnen op data, voorspellingen en verwachtingen.
Doe wat je kunt. Laat gebeuren wat er kan gebeuren. Evalueer dan op 21 december waar we staan.


Vraag en antwoordsessie 2 – Enkele aanvullende vragen
Ik heb grote moeite met het tot in het absurde doorgevoerde non-interventiebeleid van de Galactische Federatie.
Om culturen niet te beïnvloeden, grijpt de Federatie niet in, wanneer kwaad willenden andere planeten aanvallen.
Hierbij werden zelfs complete beschavingen uitgeroeid.

Zoiets is tot ongeveer 3,5 miljoen jaar geleden inderdaad enkele malen gebeurd. Sindsdien treedt de
Federatie veel preventiever op, zij het achter de schermen. Anders was de Aarde allang ingenomen.
Vanuit het grote geheel gezien, hebben die kosmische oorlogen toch een heilzaam effect gehad.
Verder staat de Kosmos garant voor volledig herstel van al het verlorene wat van waarde is.

Jij zegt, dat ook planeten in de Andromedanevel lid zijn geworden van de Galactische Federatie.
De Andromedanevel is toch een apart melkwegstelsel?

Turkije wil lid worden van de Europese Unie, terwijl het grootste deel van Turkije in Azië ligt.
Dit vinden jullie geen punt. Zodra Turkije aan al jullie vereisten voldoet, mag het van jullie lid worden.
Stel dat China aan al die eisen voldeed, ook wat betreft de mensenrechten, en zelfs bereid zou zijn om
honderden miljarden euro te storten in Europese noodfondsen, zouden jullie China dan weigeren?
Jullie zouden waarschijnlijk zelfs bereid zijn om jullie unie om te dopen tot Wereldunie.

Toen ik het zegel van de Galactische Federatie vond, zocht ik op Internet een met een andere achtergrondkleur.
Daarbij kwam ik andere zegels tegen, die ook aan de Federatie worden toegeschreven. Welke zegels zijn echt?

Van het Nederlandse postbedrijf zijn in enkele jaren tijd diverse malen de naam en het logo veranderd.
Rode brievenbussen worden oranje. En dan moet alles van de Federatie miljoenen jaren gelijk blijven?
Die andere zegels zijn irrelevant voor je, want ze doen jou helemaal niets. Jij en wij gaan hier niet over.
Het zegel op deze webpagina is in ieder geval authentiek en minstens 3,5 miljoen jaar oud.
De vormgeving met erin vervatte symbolen wordt nog op alle planeten van de Aurorion Unie gebruikt.
De Auroriaanse pictogrammen passen perfect bij deze huisstijl. Verder zeg jij, dat dit zegel ook prijkt
boven alle poorten van het Koninklijk Paleis, dat tevens een lokale vergaderplaats van de Federatie is.
En dat de Auroriaanse koningen dit zegel op hun peervormige, goudkleurige kronen dragen.


Vraag en antwoordsessie 3 – De magie van het los laten

® Los laten stoelt op vertrouwen
      Vertrouwen stoelt op ervaring


Kun je mij helpen meer inzicht te krijgen wat betreft het in de moderne spiritualiteit zo populaire los laten?

Jazeker. Belangrijk is om de woorden los en laten ook los van elkaar te laten staan. Zet je ze aan elkaar,
dan krijg je een foutmelding van je spellingscontrole. De term vasthouden kan zowel los als aan elkaar.
Los laten gaat niet over het brengen van offers of het uit je handen laten vallen van kostbaarheden.
Het verwijst naar zaken, die al los van elkaar staan en waarvan het de bedoeling is, dat dit ook zo blijft.
Alles komt voort uit de Eenheid en blijft ermee verbonden, maar in onze huidige creatiewereld lijkt het,
alsof alles – ook ons ego en ons individuele bewustzijn – los staat van die Eenheid.

In je tweede boek – Herschep je wereld – beschrijf je het simpele dialectische principe van de creatie.
Van these Eenheid gaan we via antithese Verscheidenheid naar synthese Eenheid in Verscheidenheid.
Parallel met dit proces gaan we van Afhankelijkheid via Onafhankelijkheid naar Aanhankelijkheid.
Na voltooiing hiervan transformeert de Aarde van School voor Dualiteit naar Universiteit voor Creatie.
Die Nu goeroes maken dit alles veel te ingewikkeld. Ze beweren ook, dat je van je ego moet afkomen.
Terwijl de vorming en uiteindelijke integratie van je ego in de Eenheid juist een doel van de Creatie is.

Wat betekent dit alles in de praktijk van ons dagelijkse leven?

Dat wij – dankzij de ervaring van vele levens – steeds meer vertrouwen krijgen in het feit dat, ook al
beweegt alles zich in de creatiewereld schijnbaar los van elkaar, alles in de oorzaakwereld verbonden
blijft en steeds beter samenwerkt. Zodra je ervaart, wat je aan je kind hebt, dan kun je het vertrouwen.
Zodra jij jouw kind kunt vertrouwen, dan kun je het los laten. Dit principe geldt voor alles in het leven.
Zodra we geheel doordrongen zijn van de Eenheid, dan kunnen we vol vertrouwen creëren in het Nu.
Maar hoe ruim ons bewustzijn ook wordt, zolang wij als individuen leven, zullen wij niet alwetend zijn.
En zal elk moment van ons bestaan ons blij verrassen.

Dank je, Annemiek, dat je mij helpt met deze inzichten. En voor alles wat jullie voor de Aarde doen.

Dank je, Micha, dat je ons helpt om zoveel mogelijk aardbewoners te laten slagen voor hun kosmische
toelatingsexamen voor de Universiteit voor Creatie.


Zie ook een belangrijke pagina van mijn andere officiële website.
  ►  Creatieproces  

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

2012-04-05 t/m 09 – Offline – Annemiek – Fusie Galactische Federatie en Andromedanevel Unie
Wat heb ik afgelopen weken allemaal voor heftige nieuwtjes gelezen op Internet?
Wat een warboel allemaal. Kun jij me vertellen hoe dit nu echt zit?
•  Andromedanevel lid geworden van de Galactische Federatie
•  Hoofdzetel Galactische Federatie verplaatst naar de Andromedanevel
•  Plejaden willen hun hoofdstad verplaatsen naar de Aarde

Lachend: De wereld is uiterst complex, maar de achterliggende principes zijn oersimpel.
Jij snapt dit allemaal best, maar je hebt uiteraard wat moeite om alles duidelijk uit te leggen.
Als iemand je vraagt, hoe Nederland is georganiseerd, dan kun je diverse landkaarten tekenen.
Iedere indeling kent andere namen. Bij de indeling in provincies heb je de provincie Zuid-Holland.
Bij de indeling in waterschappen het Hoogheemraadschap Delfland. Bij de Rooms Katholieke Kerk
het Bisdom Haarlem. In de gerechtelijke wereld het Arrondissement Arnhem. Enzovoort.

Kun je iets meer vertellen over de indeling van ons Universum?

Ook hier bestaan diverse elkaar overlappende indelingen met de bijbehorende naamgeving.
De aarde noem jij Aarde. Jullie planeet staat ook bekend als Šan. En in het Urantiaboek als Urantia.
In het Urantiaboek zoek je vergeefs naar namen als Mars, Plejaden, Melkweg en Andromedanevel.
Wel spreekt het over bijvoorbeeld Havona. Het Urantiaboek vertelt uitvoerig over de engelenrijken.
Ook lees je er over de alternatieve materie manifestaties morontia en geest en over super universa.
Dit alles is niet waarneembaar met onze fysieke zintuigen en met onze huidige aardse instrumenten.
Jij bent zo praktisch om vooral uit te gaan van officieel astronomisch waarneembare hemellichamen.
Dan heb je ons Universum, onderverdeeld in superclusters, die weer zijn onderverdeeld in clusters.
En die bestaan uit sterrenstelsels. En die sterrenstelsels bevatten onder andere planetenstelsels.

Wat heeft deze uitleg voor consequenties in het kader van de huidige verwarring?

Vooral dat die verwarring de komende tijd nog groter wordt. Je zult op Internet de meest absurde
beweringen en kreten tegenkomen. Ga er maar van uit, dat die in principe allemaal waar zijn.
Vaststaand feit is, dat er maart 2012 een ingrijpende kosmische reorganisatie heeft plaatsgevonden.
Het besluit hiertoe is vrij impulsief genomen. Eigenlijk had dit pas na eeuwen moeten gebeuren.
In dit opzicht lopen we fors vooruit op de planning. In andere projecten lopen we helaas iets achter.

Is de Andromedanevel lid geworden van de Galactische Federatie? Zit wat in om dat zo te formuleren.
Zo is Jezus Christus zojuist lid geworden van de Nederduits Hervormde Kerk. Grapje. Wat uitleg.
De Andromedanevel Unie is eerder opgegaan in een soort van Galactische Federatie nieuwe stijl.
En die kun je nog juister omschrijven als de nieuwe Lokaal Intergalactische Federatie.
Of nog beter, als de nieuwe Andromeda Cluster Unie. Het is in ons Universum immers gebruikelijk,
om een unie te vernoemen naar de grootste component en dat die de hoofdzetel en voorzitter levert.

Hoofdzetel Galactische Federatie verplaatst naar de Andromedanevel?
Is de Andromedanevel ons dan soms aan het annexeren?
Ja, net zoals God de schepping gaat annexeren. Grapje. Ik leg nu wat uit over ons Virgo Supercluster.
In de meeste superclusters zijn alle sterrenstelsels ongeveer even groot en gelijkmatig verspreid.
In ons supercluster zit in een uithoek de grote Andromedanevel, onze half zo brede Melkweg, de nog
kleinere Driehoeknevel en enkele tientallen piepkleine sterrenstelsels. Deze Lokale Groep van
sterrenstelsels noemen we ook het Andromeda Cluster, volgens onze universele vernoeming regels.
Toen de Andromedanevel al ruimtevaart en hypertechnologie had, was de rest nog onbewoond.
In de Andromedanevel woont ruim de helft van alle intelligente wezens van ons hele Cluster.
De Andromedanevel Unie werd opgericht, met de hoofdzetel op de huidige locatie, bij de stelselkern.
Een top down organisatie, maar altijd in een sfeer van gelijkwaardigheid, toegankelijkheid en vrijheid.
De specialiteit van de Andromedanevel is immers als vanouds Eenheid.

Miljoenen jaren terug zetten Andromedanevelbewoners van tijd tot tijd levensvormen in onze Melkweg.
Ons stelsel is, vanwege haar opbouw, uitermate geschikt voor de ontwikkeling van Verscheidenheid.
Telkens zodra een creatie begon op te bloeien, lieten de Andromedanevelbewoners die met rust.
Later legden ze weer contact met die beschavingen, die hun meesters dan verwelkomden of afwezen.
In onze Melkweg ontstonden Verscheidenheid en Dualiteit in overvloed, met de nodige oorlogen.
Daarom werd 4,5 miljoen jaar terug onze Galactische Federatie opgericht, een bottom up organisatie.
Waarin het desondanks helaas af en toe behoorlijk autoritair is toegegaan.
Deze Federatie wordt trouwens niet officieel door onze Supercluster Raad erkend, maar wel gedoogd.
Slechts de Andromedanevel Unie voldoet aan alle organisatorische statuten van ons Universum.
De kleine stelsels hebben er altijd maar wat bij gehangen. De Grote Magelhaense Wolk werd al gauw
ingepikt door onze Melkweg en gebruikt als quarantainegebied. De meeste andere ministelsels vielen
onder het bestuur van de Andromedanevel Unie.

Aarde werd nooit gekoloniseerd door Andromedanevelbewoners, maar vanuit onze eigen Melkweg.
Er leven momenteel veel aardbewoners, die historische banden hebben met de Andromedanevel.
Vandaar dat er sinds kort contact is tussen hen en onze Aarde, onder andere met jou.

Wat is er allemaal veranderd sinds de reorganisatie? Moeten wij ons nu zorgen gaan maken?

Integendeel. Het is de hoogste tijd om uitbundig feest te vieren. Alle betrokkenen winnen hierbij.
Deze reorganisatie is een van de meest historische gebeurtenissen in tientallen miljoenen jaren.
Het is een van de belangrijkste mijlpalen in ons integratieproces naar Eenheid in Verscheidenheid.

Het komt er verder op neer, dat er een bestuurslaag is toegevoegd, namelijk op Cluster schaal.
Alle schalen profiteren hiervan. Alles zal voortaan veel efficiënter en harmonischer gaan verlopen.
Onze horizon is dertig maal verder af komen te staan. Van galactisch naar lokaal intergalactisch.
Veel kwesties op supercluster schaal of zelfs universele schaal worden voortaan lokaal afgehandeld.

Is er dan geen risico op toename van bureaucratie? Zijn er bij deze reorganisatie koppen gerold?

Nee, alle zetels en functionarissen zitten nog op hun plaats. Er kwamen zelfs zetels en functies bij.
Ieder stelsel van onze Lokale Groep is nu zelfstandig en heeft een volwaardig eigen bestuur gekregen.
Het is verder de bedoeling, dat onze voormalige Galactische Federatie wordt versterkt en uitgebreid.

Willen de Plejaden hun hoofdstad verplaatsen naar de Aarde? Deze kwestie zit ietsje anders in elkaar.
Vanouds lag de hoofdzetel van onze Galactische Federatie in Orion, niet echt centraal in de Melkweg.
Nu had Orion van tijd tot tijd – op zijn zachtst uitgedrukt – de neiging om wat uit de pas te lopen.
We zijn daarom meer decentraal gaan werken en hebben ook meer regionale zetels opgericht.
Jij kent de kleine lokale zetel in het Koninklijk Paleis van Aurorion in het Albaran Zevenster Stelsel.
Ook zijn wij steeds meer gaan samenwerken met door particulier initiatief ontstane organisaties.
Zo is bijvoorbeeld veiligheid in de regio Aarde vrijwel geheel uitbesteed aan het Aštar Commando.
Die organisatie doet trouwens veel meer dan alleen beschermen. Met name voor Aarde en omgeving.
Er zijn galactische zetels bijgekomen in Arcturus en Sirius en – thans de grootste – in de Plejaden.
De Plejadiërs dringen aan op een nog grotere zetel op Aarde. Met een gigantisch gebouwencomplex.
En dit vanwege hun honderdduizenden jaren bestaande liefdevolle verbondenheid met jullie.

Lelystad Zuid lijkt mij wel geschikt hiervoor. Alle ruimte. Vliegveld en spoorbaan vlakbij.

Nou, de sfeer is er daar zeker geschikt voor.
Alleen zou ik niet onder de zeespiegel bouwen, maar op palen of op een kunstmatige heuvel.
Naar verwachting wordt een aards Intergalactisch Centrum trouwens niet op korte termijn opgericht.
Op zijn vroegst in 2013, maar ik denk eerder, dat dit nog wel een paar eeuwen duurt.

Wat is er verder organisatorisch veranderd?

Kreten als Andromedo-Galactische Alliantie en Andromedo-Galactische Commissie kun je vergeten.
Daarmee zou je de kleinere sterrenstelsels van ons Cluster teveel discrimineren.
Daarom zou het ook niet correct zijn om te spreken van de Andromedo-Galactische Federatie.
Officieel heet Andromedo-Galactisch nu Andromedaans, maar Cluster Voertaal is een correctere naam.
Ook andere kwesties worden nu centraal gecoördineerd, zoals Internet, Aardezaken en ministelsels.

Dus heb jij nu ook een nieuwe baas? Omdat je officieel niet meer onder ons Galactische Bestuur valt?

Dat klopt. En het is inderdaad nog een nieuwe ook. Nota bene de hoogste baas van ons Cluster.
Al voelt hij zichzelf niet zo, want hij was helemaal niet uit op deze functie.
Zijn vorige werkterrein was communicatie tussen Andromedanevel Unie en Virgo Supercluster Raad.
Hopelijk vind je het niet erg, dat het een man is. Het is een tientallen miljoenen jaren oude onsterfelijke
Andromedanevel meester. Tenger gebouwd en wat klein van stuk. Van een donker ofwel violet ras.
Geliefd vanwege zijn innemende glimlach, bescheidenheid en toegankelijkheid. Veelzijdig en bereisd.
Wij zijn heel blij met hem. Het was liefde op het eerste gezicht. Jij had nog nooit van hem gehoord,
maar je weet nu zijn naam. Maak die liefst pas bekend, zodra je hem ergens anders tegen komt.
Niet om anderen zo te overtuigen van je mediamieke gaven, maar meer als aanmoediging voor jezelf.

Andromedanevelbewoners zijn meesters in het besturen van organisaties. Zelfs van sterrenstelsels.
Besturen betekent bij hen superviseren. Dus nagaan of alles op alle schalen gecoördineerd verloopt.
Zonder enig greintje machtswellust of neiging om zich aan wie of wat dan ook op te dringen.
Mensen van de werkvloer lopen bij hen drempelvrij de directiekamer binnen en omgekeerd.
Een Andromedanevel organisatie kun je vergelijken met een kegel, maar dan een heel platte.
De top is net hoog genoeg voor een duidelijk overzicht. En dat is beschikbaar voor alle medewerkers.
Het meeste wordt centraal gecoördineerd, maar in absolute gelijkwaardigheid van alle betrokkenen.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

2012-04-07 – Offline – Annemiek – Nieuws over Intergalactisch Internet
Hoe is trouwens de actuele stand van zaken rond het Galactisch Internet?

Dat is uitgebreid naar onze hele Lokale Groep sterrenstelsels en functioneert nu op Cluster schaal.
Op Aarde werken velen er al mee, onder wie een bekende wereldleider. Maak alsjeblieft niet bekend wie.
Jij krijgt voorlopig nog geen account. Het gaat nu net zo lekker met je buitenzintuiglijke waarnemingen.2012-04-07 – Offline – Hàmurab – Nieuws over Albaran en de Galactische Federatie
Wat is de huidige stand van zaken rond het lidmaatschap van de Hovron Unie van de Galactische Federatie?

Dat dit lidmaatschap stapsgewijs wordt ingevoerd en dat elke stap zorgvuldig wordt geëvalueerd.
Dan kunnen sceptische reptilianen geleidelijk wennen aan samenwerking met onze Federatie.
Het doet ze goed om te weten, dat ze niet worden veroordeeld voor hun vroegere dualiteit in Albaran.
Deze prachtige wezens beginnen zich steeds meer bij de hybriden en de mensen thuis te voelen.
De Albaran Alliantie begint al aardig vorm te krijgen, maar een Albaran Zevenster Unie is nog ver weg.
Dit alleen al vanwege de vraag, waar de hoofdzetel en het voorzitterschap dan heen zouden gaan.2012-04-07 – Offline – Annemiek – Nieuws over transformatieprocessen op Aarde
Er is dus een generale amnestie van kracht in Albaran, net als in Suriname wat betreft de decembermoorden.
Krijgen we ook op Aarde een generaal pardon voor alle voormalige dualiteit?

Absoluut. Op de Nieuwe Aarde zal niemand in de gevangenis zitten. Ons aller karma wordt gereset.
We beginnen allemaal op nul, met een schone lei. Sterker nog, we krijgen dan ons diploma dualiteit.
Schakers die het meest met zwart hebben gespeeld, krijgen evenveel lof als de witte spelers.
Dit is een soort Laatste Oordeel, maar heel anders dan zoals we dat vroeger hebben geleerd.
Deze rechtszitting vindt waarschijnlijk niet op één dag plaats, maar is eerder een langdurig proces.
De mensheid hoeft daar ook niet lijfelijk bij aanwezig te zijn. Slechts één vraag wordt dan gesteld:
'Wil je meedraaien op de nieuwe non-duale Aarde? Zo nee, dan wordt er iets anders geregeld.'Boodschap van Aartsengel Michael via Celia Fenn in het kader van de Lente-equinox 2012-03-20
Hierin staat beschreven dat onze planeet veel verder is getransformeerd dan velen durven dromen.
Volwassenheid en zelfstandigheid van de Aarde, met volwaardig lidmaatschap van de Galactische Federatie.
De nieuwe naam van onze Aarde wordt  Blauwe Ster Planeet.
De nieuwe naam van onze Melkweg is  Gouden Roos Sterrenstelsel  ofwel  Galaxia Rosa Dorada.2012-04-09 omstreeks – Conclusies naar aanleiding van eigen observaties en gesprekken met experts
•  Oliemaatschappij Shell heeft jarenlang zonne-energie en andere schone energiebronnen gepromoot
•  Olieraffinaderij Pernis loost haar kooldioxide niet als broeikasgas, maar verstrekt het aan de glastuinbouw
•  De overtollige warmte van de glastuinbouw gaat niet de lucht in, maar wordt benut voor stadsverwarming
•  Stadsverwarming Amsterdam werkt volledig op gas, verkregen door verwerking van huisafval
•  Ook een groot deel van de havenindustrie Amsterdam Westpoort verkrijgt haar energie hieruit
•  Alle Amsterdamse trams en metro's rijden op stroom, die door dit biogas is opgewekt
•  In het bos- en duingebied bij Castricum is de lucht zo zuiver, dat daar zeer veel soorten mos gedijen
•  In Noord-Holland zijn de meeste natuurgebieden onderling verbonden via onder andere paddentunnels
•  2012-05-02 – Nieuws – Nederlandse tieners leven het gelukkigst, gezondst en sociaalst in deze wereld
•  En deze situatie nam de afgelopen jaren nog verder toe
•  Binnenkort komen er doorzichtige, zelfreinigende en zelfherstellende deklagen voor bijvoorbeeld voertuigenDat onze Aarde inderdaad al veel verder is getransformeerd – vooral in Nederland – blijkt uit het bovenstaande.
Zie ook de – volgens mij toch wel wat onvolledige – positieve website:

  ☻  Happy News  Open je ogen, je oren en vooral je hart. En je merkt, dat de wereld echt ten goede aan het veranderen is.
Let ook op de toenemende vriendelijkheid en zorgzaamheid van de meeste mensen, die je ontmoet.
Uiteraard heeft je eigen instelling ook een enorme invloed in dit opzicht. Ga hier vooral mee door.
Velen hebben een veel somberder beeld van onze wereld, dan dat die in werkelijkheid is.
Berichtgeving van de media is nog steeds vervormd en verkleurd, maar zelfs dit gaat binnenkort veranderen.
Gelukkig ben ik niet alleen een soort medium, maar ook een soort mediamens, dus heb ik hierop enige invloed.
Zet het handjevol slachtoffers van schietincidenten maar af tegen de miljoenen mensen, die in veiligheid leven.
En die relatief weinige crepeergevallen tegenover al diegenen, die in welvaart en vrijheid verkeren.
Zeer veel mensen zijn spiritueel ontwaakt en actief, alleen weet nog niet iedereen dit van elkaar.
Op 2012-12-21 hoeven we misschien alleen maar tegenover elkaar uit de kast te komen en feest te vieren.2012-04-30 – Live – Ástrüd van de Andromedanevel – Nieuws over Andromedanevel en Aarde
Van 2012-04-27 t/m 29 volgde ik in België de workshop  Ontdek de Man / Vrouw in jezelf.
Ik was daar vooral heen gegaan om een bekende opnieuw te ontmoeten. Op Internet deed ik vooraf een test,
waaruit bleek, dat ik behoorlijk androgyn was, met zowel sterke mannelijke als vrouwelijke trekken, zij het met
vrouwelijke dominantie. Al vanaf kind is mijn linker oog dominant. Dankzij training zijn mijn ogen meer in balans.
Alleen meende ik altijd, dat het rechter oog voor vrouwelijk stond, zodat ik meer vrouwelijkheid ging ontwikkelen.
Pas tijdens dit workshopweekend werd dit onjuiste denkbeeld gecorrigeerd, zodat ik hiermee nu verder kan.

Als tekening voor mannelijkheid combineerde ik zowel het ronde als het vierkante galactische symbool voor zon
met dat voor oog en kleurde dit rechter oog goudgeel, zodat het ook staat voor het Gouden Roos Sterrenstelsel.
Als vrouwelijk linker oog tekende ik een violette vijfhoekige bloem, die ik associeerde met de Andromedanevel.
Sinds dit weekend voelt de fusie tussen de Andromedanevel en onze Melkweg voor mij aan als een huwelijk.

Op maandag 2012-04-30 voelde ik tijdens mijn fietstocht naar Zandvoort de liefdevolle aanwezigheid van Ástrüd.
Zij was 3,5 miljoen jaar terug de voorzitter van het project Albaran paradijswerelden. Zij is een onsterfelijke
Andromedanevel meester en heeft dus een fysiek lichaam, maar ik zag haar niet en hoorde haar stem ook niet.
Onze uitwisseling verliep dus telepathisch, maar was duidelijk voelbaar. Het hele weekend was zij nabij geweest.
Alle onderstaande woorden zijn dus fictief. Ik zei als het ware:

Wauw, Astrüdnyhem, wat fijn om na miljoenen jaren weer contact te hebben. En wat ben je lief. Dat had ik niet zo
verwacht, want jij kwam vroeger nogal streng bij mij over.

Lachend: Ben jij dan al onze kusjes vergeten? Die ene keer, dat ik boos was, vanwege het dodelijke
ongeval van jullie bevertje Mrakunata, had jij nota bene van horen zeggen, want dat was voor jouw tijd.
Ik was toen ook boos op mijzelf, want ik had jullie wel de technologie van waterkrachtmolens geleerd,
maar verzuimd om jullie te wijzen op veiligheidsmaatregelen. Ik besefte toen pas goed, hoe kwetsbaar
ons paradijsproject was. Terwijl de toenmalige Galactische bestuurders de andere kant op keken,
verwoestten hun vijanden onze creaties. Wij werden niet verdreven, maar vertrokken volgens contract.
Gelukkig vinden jullie nu eindelijk je draai op Aarde, dus is ons paradijsproject wel degelijk geslaagd.

Onze Melkweg heet nu het Gouden Roos Sterrenstelsel. Heeft de Andromedanevel nu ook een bloemennaam?
Achteraf voel ik, dat jij mij hebt geïnspireerd om die violette bloem te tekenen als mijn vrouwelijke linker oog.

Hier zat ik inderdaad achter. Hoewel dit symbool en deze kleuren vooral iets zijn tussen jou en mij.
Anderen hoeven hier totaal niets mee, al mogen ze er van ons beiden alles mee. De tijd zal dit leren.
Op pagina 38 van jouw boek Zonnenkinderen, heb je het over die grote vijfhoekige roze bloem op die
rechte steel aan de waterkant. Jullie waren toen kleurenblind voor rood, dus konden jullie ook geen
roze zien. In feite is die bloem ultraviolet. Met je huidige ogen zou je haar als lila zien. Noem ze gerust
de lila lelie, hoewel het geen lelie is, maar een unieke andere bloem. En je mag de Andromedanevel
voortaan het Lila Lelie Sterrenstelsel noemen, wat eigenlijk best een toepasselijke naam is.

Jullie noemden haar kharlis ofwel oogbloem. Maar eigenlijk ontstond die naam door klankassociatie.
Wij namen ze voor jullie mee van Kharliskwa (Carlisqua), onze grootste paradijswereld. Zowat een heel
ruimteschip vol, in bakken met potgrond. Met veel ceremonieel plantten jullie ze aan de waterkant,
waarna ik jullie liefdevol toesprak. De kharlis was sindsdien een teken van onze liefde voor jullie.
Jullie oranje bijen waren dol op haar honing. Jullie zelf ook, vooral vanwege de trance, als je de honing
uit de kelken likte. Het is een heel sensuele, vrouwelijke bloem. Telkens als je van deze bloemen en van
je intimiteit met elkaar genoten, voelden jullie tevens de liefdevolle verbondenheid met ons.

Zijn jullie nu alle veertien met onze Aarde verbonden? En dit nota bene voor het aller eerst rechtstreeks?

Ja en nog veel meer paradijsexperts met jullie. Neem gerust contact op, want wij zijn er ook voor jou.
We werken heel fijn samen met Annemiek, hoofd Aardezaken, voorheen van de Galactische Federatie.
Wij Lila Leliewezens hebben geen beslissingsbevoegdheden, maar zijn slechts liefdevol aanwezig.
Net als jij, zijn wij vooral katalysators. Stel dat jij meespeelt in een schoolmusical. Je ouders, broertjes
en zusjes zitten in de zaal. Die is zo donker, dat je ze niet kunt zien. En uiteraard mogen ze geen enkel
geluid maken van de regisseur. Maar dankzij hun aanwezigheid, speel jij je rol des te beter.

De Aarde profiteert nu mee van onze tientallen miljoenen jaren ervaring met besturen zonder sturen.
In onze welbekende stijl van ontwikkelingshulp, in respect voor de eigenheid van lokale culturen.
'Wij hebben een probleem.'
'Wij hadden dit zelfde probleem en dat hebben we op deze manier opgelost.
Dus is dit probleem in principe oplosbaar. Maar onze oplossing zou bij jullie niet werken.'
'Maar hoe kunnen wij dit probleem dan oplossen?"
'Daar zijn wij net zo goed benieuwd naar. Laat het ons weten. We houden contact.'

Met geduldig ongeduld volg ik nauwgezet alle ontwikkelingen in de Hemel en op Aarde.
Heb je nog tips over de ontwikkeling van mijn mannelijkheid en van mijn rechter oog?

Ja, maak hier vooral geen dominantiestrijd van. Laat alles in balans komen. Ook met je derde oog.
En geniet van alles, wat je ogen tezamen zien. En wees mannelijk op jouw zachte, vorstelijke manier.
Balans is het voornaamste. Als de stappen van één been iets groter zijn, dan loop je in een kringetje.

Ondertussen wandelde ik naakt op het strand tussen Noord- en Zuid-Holland , heen en terug in totaal 13 km.
Zoals gebruikelijk helemaal vrij, met niets aan mijn hoofd, handen of voeten, in eenheid met de vier elementen.
Veel spiritueel ingestelde mensen beweren, dat het Universum geen  Nee  verstaat en pas in beweging komt,
als je daarom verzoekt. Ik leef gelukkig in een Universum vol intelligente wezens, die alles verstaan, ook dingen,
die ik niet begrijp of verkeerd verwoord. Kosmische vrienden, die mij voortdurend verrassen met hun initiatieven.
Ik nam weer contact op met Ästrüd en zei tegen haar als het ware:
Toen ik ondersteuning vroeg voor mijn onderscheidingsvermogen, waren ze constant met mijn voeten bezig.

Verbaast me niets. Je rechter oog staat voor daadkracht en gronding. Daarvoor zijn je voeten nodig.
Wat je waarneemt, sla je pas goed op in de Aarde en in je ziel, wanneer je dat als een weg bewandelt.
Het woord Akasha kun je ontleden als A Khar Šan, ofwel De Oog Voet. Word de weg, die je loopt.
Geniet bewust van elke stap, zodat je later geen heimwee hoeft te hebben naar deze prachtige tijd.

De fusie tussen de Andromedanevel Unie en de Galactische Federatie, is dat meer een huwelijk?

Lachend: Absoluut! We zitten samen maar zelden aan de vergadertafel. Maar des te vaker zijn we te
vinden aan feestmaaltafels, op de dansvloer en in bed. Wij zijn smoorverliefd op elkaar geworden.
Dit is liefde op tweelingziel niveau. En die kleine sterrenstelsels zijn onze kinderen. Die zijn trouwens
allemaal het huis uit en genieten in gelijkwaardigheid van ons gezinsleven. Al miljoenen jaren hebben
we onder zeer moeilijke omstandigheden aan kruisbestuiving gedaan, zonder van onszelf en elkaar te
beseffen, wie wij werkelijk zijn. We vullen elkaar zo uitstekend aan. Al die tijd heeft ieder voor zich aan
legpuzzels gewerkt, die niet compleet bleken te zijn. Nu we ze samenvoegen, valt alles op zijn plek.
En dat is een veel leuker spel dan al die oude duale machtspelletjes bij elkaar.

Jij puzzelt trouwens aardig wat af over al die mogelijke verschillen tussen mannelijk en vrouwelijk.
Welk stelsel is het mannetje en welk stelsel is het vrouwtje. En hoe zit dat bij complementaire kleuren?
Jij lanceerde al de kreet complementaire regenbogen. Zo is dit ook met beide stelsels. Wat in het ene
stelsel mannelijk is, is in het andere stelsel vrouwelijk. En omgekeerd. Het blijft ons steeds verrassen.
En bij relaties is er altijd behoefte aan zowel overeenkomsten als verschillen.
Kortom zowel gezamenlijke leef- en werkterreinen als aanvullingen.

Geldt dit alles ook voor de in gang zijnde transformatieprocessen van onze Aarde?

Lachend: Jazeker! Op sommige punten liepen jullie een beetje vast. Ook ontstond er wat tijdnood.
Samenvoegen van onze beide stelsels was pas gepland voor als jullie Aarde voldoende in 5D zou zijn.
Het nu al doorhakken van die knoop, bleek een schot in de roos te zijn. Uiteraard in de Gouden Roos.
Beschavingen van beide stelsels zijn ijverig aan het uitwisselen, voor zover de technologie dit toelaat.
Op Intergalactisch Internet worden steeds meer onderlinge barrières verwijderd. Dit wordt heel druk.
Je hebt al gemerkt, dat nu ook jullie media om gaan en je wereld wordt overspoeld met goed nieuws.
Dit zijn zulke spannende en prachtige processen, Micha. Laat ons hier samen uitbundig van genieten.2012-05-04 t/m 10 – Live en offline – Ástrüd van de Andromedanevel – Diverse uitwisselingen
Welkom, Astrüdnyhem. Je bezoekt mij nu zelfs, terwijl ik me aan het scheren ben. Ben jij degene, die mij de
komende tijd het meest begeleidt? In dromenland laten jullie mij de laatste dagen trouwens aardig met rust.

Wie door wie wordt begeleid, laten wij grotendeels aan het toeval over. Gelukkig ben jij flexibel en
hoeven we elkaar niet alles van tevoren te vragen. We willen wel wat meer overdag met jou werken,
vooral omdat jij je gemakkelijk op meer dingen tegelijk concentreert. Ook jij weer welkom, Micha.
We praten straks verder, terwijl jij naar je werk fietst. En daarna zien we wel weer.

Al voor mijn geboorte hebben we elkaar kennelijk alle vrijheid gegeven en dat blijft prima tussen ons werken.
Ik word anders wel afgeleid door al die verzoeken om mee te doen aan evenementen en om petities te tekenen.
Ik zie het eigenlijk helemaal niet meer zitten om partij te kiezen of om überhaupt dat soort keuzes te maken.
Ook vragen mensen mij nog steeds om persoonlijke ondersteuning, terwijl ik geen coach of genezer meer ben.

Dat hebben wij gemerkt en daar houden we rekening mee. Samen met jouw lichaamsdeva
en jullie Planetaire Logos – of juister genaamd de Aarde Afdeling Logistiek – zijn daarom bepaalde
vermogens bij jou tijdelijk uitgeschakeld. Jij kunt momenteel geen aura's zien, gedachten lezen,
paranormaal genezen, partij kiezen of toekomst voorspellen. Al kun je daar nog wel wat mee spelen.
Zodra je deze vermogens nodig hebt of die blokkades niet langer nuttig zijn of op jouw eigen verzoek
– zonder opgave van reden – worden ze onmiddellijk weer aangezet. Hoe voelt deze beperking?

Vooral als een vrijstelling. Al het andere loopt des te beter. Mijn waarneming is op alle afstanden haarscherp,
meerdimensionaal ruimtelijk en kleurrijk. Ik zie zowel grote gehelen als minuscule details. Dit voelt perfect aan.
Ik werk momenteel meer als getuige en verslaggever. Het is voor mij meer een kwestie van zijn dan van doen.
Wel ben ik nog een beetje bang om de goeroe uit te hangen en volgelingen te krijgen. Dan kan ik natuurlijk zo
snel gaan lopen, dat niemand mij meer kan bijhouden, maar dat is niet mijn stijl. Ik kan ook stil staan en zwijgen,
dan gaan ze ook wel weg. Maar eigenlijk vind ik mijzelf nog te volgzaam. Ik zou best wat mannelijker willen zijn.

Als thema voor het Man/Vrouwweekend koos jij onderscheidingsvermogen. Vanwege jouw beperking,
kun je het wel vergeten, dat je zou kunnen onderscheiden in hoeverre iemand de waarheid spreekt,
als die persoon beweringen uit, die buiten jouw terrein liggen. Zo las jij onlangs, dat iemand beweert
over de Galactische Federatie en de Galactische Confederatie, dat de een tot het Licht en de ander tot
het Duister zou behoren. Wat voelde en dacht jij toen?

Ik voelde mijzelf verzwakken en ik dacht: 'Dat is toch niet aan de lezer om zoiets klakkeloos aan te nemen of in
staat te zijn om een dergelijk onderscheid te maken?' Gelukkig voelde ik mijn kracht toenemen, toen ik verderop
in diezelfde nieuwsbrief las, dat we sinds kort kunnen spreken van de Intergalactische Federatie.

Dan heb je alvast het onderscheidingsvermogen tussen wat wel en wat niet tot jouw terrein behoort.
En daar gaat het bij jou om. Dergelijk woordspelletjes zoals tussen Federatie en Confederatie behoren
typisch tot die ouwe trouwe dualiteit, dus niet tot jouw terrein. Het is jouw missie – en hier ben je pas
duidelijk mee bezig sinds begin 2012 – om non-dualiteit, kleurwerk, eenheidsbewustzijn te versterken.
Zorg, dat die regenboogenergie constant door je heen stroomt en dat je daar krachtig mee resoneert.
Jouw bijdrage aan dit krachtveld, is de beste bijdrage aan ons aller balans, heelheid en bewustzijn.

Toch ben ik wel nieuwsgierig naar de toekomst. Al zijn alle toekomstvoorspellingen best onderling tegenstrijdig.
Ik heb over de meest absurde scenario's gelezen. En die zijn geen van alle uitgekomen. Ik noem er maar wat.
Uiteraard is de Aarde niet vergaan en dat zie ik ook niet meer gebeuren. Alle zeeën zouden worden gedempt.
En alle bergen plat gegooid en alle valleien dicht gepleurd. Oersaai trouwens, zoiets hoeft voor mij echt niet.
Maar waar blijven die voor 2001 of 2011 beloofde Twaalf Dagen van Licht eigenlijk?

Lachend: Nou, dat alles komt echt niet van valse profeten, die allemaal onzin hadden uitgekraamd.
Maar van helderzienden, die heel nauwkeurig hebben gelezen. Alleen helaas niet in de juiste context.
De Akasha kronieken staan vol achterhaalde plannen. Hoewel, zelfs achterhaald is soms achterhaald.
Het zou zomaar kunnen, dat oude scenario's uit de prullenbak worden gevist en toch gerealiseerd.
Zo zou de Aarde worden verplaatst naar een planetenstelsel met twee zonnen. Dat lijkt heel absurd.
Maar er wordt serieus met de optie gespeeld om van jullie Zon een dubbelster te maken. Als extra zon
wordt dan jullie gasreus Jupiter tot een zwakke ster getransformeerd. Dan kunnen tevens de grootste
manen van die planeet worden gekoloniseerd. De logos van Jupiter – die een paar jaar terug zo fraai
heeft ingespeeld op die komeetinslag – werkt een en ander momenteel verder uit. Die planetaire logos
– ook daar een uitgebreid team – is overigens nauw betrokken bij alle aardse transformatieprojecten.

Het is verder vrij arbitrair, wat je een ster en wat je een planeet noemt. Dat ligt er onder andere aan,
vanuit welk dimensiesysteem je kijkt. De getransformeerde Aarde zal veel stereigenschappen hebben.
En veel paradijsplaneten stralen als sterren. Wat hebben jullie trouwens een boeiend planetenstelsel!
Al die diversiteit. Met al die honderden manen. En dan dat fascinerende ringenstelsel van Saturnus.
Even voor de goede orde. Tektonische aanpassingen van de Aarde zijn hoe dan ook onvermijdelijk.
Paradijzen mogen geen aardbevingen, vloedgolven of andere onveilige omstandigheden hebben.
Hoe dit alles zal worden geregeld, weet niemand. Natuurlijk zijn gebeurtenissen als komeetinslagen,
tot op de minuut nauwkeurig te voorspellen, maar de mensheid reageert dikwijls zo onvoorspelbaar.
Wat de paradijselijkheid betreft, maakt geleidelijke regionale invoering momenteel de grootste kans.
Nederland zal dan zeker bij de eerste getransformeerde zones horen.

Weet je wat? We gaan niet de toekomst, maar het heden voorspellen. Het verleden is achterhaald.
De toekomst is onzeker. Maar wat speelt er in het Nu? Met andere woorden, wat is het meest actueel?
Wij zorgen er voor, dat je steeds op de hoogte wordt gebracht van de recentste kosmische situatie.
Stel dat je langs de Dam fietst en je ziet daar twee leeuwen lopen, die zojuist uit Artis zijn ontsnapt.
De toekomst kan dan alle kanten op, maar je onderneemt nu actie, zodat alles heel en levend blijft.
Hoe gaat het trouwens met jouw vormgeving van non-dualiteit en kleurwerk?

De nog bestaande dualiteit dreigt constant mij uit balans te brengen. Ik kan en wil echt geen partij meer kiezen.
Hoe kan ik in vredesnaam beter mijn houding bepalen tegenover al die dualiteit?

Ten eerste, door tegenover te vervangen door in relatie tot. Anders creëer je juist meer dualiteit.
In deze overgangstijd zijn zowel het duale als het non-duale lichtwerk onmisbaar. Er wordt nog veel
aan het licht gebracht en geheeld. Duale lichtwerkers doen zwaar werk. En zo vreedzaam mogelijk.
Benader ze met waardering en je ontvangt waardering van hen. Dat heb je onlangs duidelijk gemerkt.
In een gebalanceerde paradijswereld bestaat trouwens nog altijd enige dualiteit voor de levendigheid.
Net als de fraaiste schilderijen niet alleen kleuren, maar ook enige verschillen qua intensiteit vertonen.
Op jouw paradijselijke thuisplaneet hebben we – met succes – expres een beetje dualiteit ingebracht.

Dank je, Ástrüd. Hier kan ik wat mee. Ik ben deze dagen ook gefascineerd door ons geocentrische wereldbeeld.
Kun je in dit opzicht nog wat met me meedenken en meevoelen?

Jazeker, want ook mij intrigeert dit onderwerp.
Wat ik nu tegen jou zeg, zeg ik vooral ook tegen bezoekers van jouw websites.
Een geocentrisch beeld – met de Aarde centraal – van de Kosmos lijkt misschien ouderwets.
Toch worden sterrenstelsels als Andromedanevel, Driehoeknevel en Virgo Supercluster nog steeds
officieel astronomisch vernoemd naar de sterrenbeelden, waarin zij vanuit de Aarde zichtbaar zijn.
Terwijl er van die sterrenbeelden, als je daarnaar kijkt vanuit andere stelsels, totaal niets over blijft.
Astrologisch is een sterrenbeeld wél belangrijk, vooral de invalshoek van haar energie op Aarde.
Volgens de zogenaamde vectorgeometrie.

Ook qua aandacht staat de Aarde centraal. Alle ogen en harten van ons Cluster zijn op jullie gericht.
Bezoekers van deze websites, jullie kunnen die alleen maar naar waarheid en waarde schatten vanuit
jullie eigen krachtcentrum. Op deze manier vormt zelfs egocentriciteit een heilzame uitgangspositie.
Laat daarna jullie ogen en harten stralen. In gelijkwaardigheid.

Wat is jouw laatste nieuws over de transformatie van de Aarde?

Dat je voorlopig nog geen spectaculaire veranderingen aan de Aarde zelf hoeft te verwachten.
Onze planetaire logos maakt momenteel al overuren om te zorgen, dat er geen stoppen doorslaan.
Ons aller eerste prioriteit is, het collectieve bewustzijn van de mensheid te verhogen en te stabiliseren.
Want het is de mens, die de meeste touwtjes in handen heeft van de planeet en haar ecosysteem.
Laat je niet van de wijs brengen door bijvoorbeeld de voorspelling van een vloedgolf voor morgen.
Dan zeg jij, dat die onheilsprofeten zelf de dijk op kunnen. En zie je ze overmorgen terug in de polder.
Blijf wel het nieuws op televisie en in kranten volgen, maar voor de rest? Eerst zien, dan geloven.
Jij bent onder de veilige hoede van je Lila Lelie vrienden. Maar ook wij gaan niet over aardse dualiteit.
Die is in handen van andere groepen van de Galactische Federatie. Wij dragen net als jij bij aan het
non-duale krachtveld van regenboogenergie en paradijselijke transformatie.En dit was dan voorlopig het laatste gedeelte van deze website in dialoogvorm.
Het is namelijk behoorlijk tijdrovend om dergelijk schrijfwerk netjes en overzichtelijk op een webpagina te zetten.
Verder kon ik steeds moeilijker onderscheid maken tussen online en offline en wie van beiden wat had gezegd.
Daarom publiceer ik voortaan liever cocreaties, waarachter ons hele kosmische team staat.
Gedurende het hele magische jaar 2012 staat overigens de in gang zijnde transformatie van de Aarde centraal.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Aanvullingen – Toelichtingen2012-05-23 en verder – Uitwisseling met de Voorzitter van onze recentelijk opgerichte Cluster Raad
Hij is een onsterfelijke, geboren en getogen Andromedanevelbewoner. Onsterfelijk wil zeggen, dat hij elk moment
in staat is om voor zichzelf een fysiek lichaam te genereren. Hij leeft in zowel fysieke als in niet-fysieke werelden.
Hij heeft miljoenen jaren ervaring met alle facetten van communicatie, fysiek, niet-fysiek, psychologisch, sociaal,
bedrijfskundig, politiek, religieus en technologisch. Ook verwierf hij deskundigheid als logos op diverse schalen.
Aangezien de aardse mens oorspronkelijk afkomstig is van de Andromedanevel, vertoont deze voorzitter al onze
karaktertrekken, maar dan hoger ontwikkeld. Opvallend bij hem zijn toegankelijkheid, gelijkwaardigheid, balans,
eenvoud, efficiëntie, openheid, empathie, liefde, speelsheid, humor en wat plagerigheid. Het enige wat hem in
uiterlijk van de aardse mens onderscheid, zijn de kleur van zijn huid en haar, maar zelfs die kan hij maskeren.
Hij en ik hadden tot voor kort nog nooit van elkaar gehoord, maar het klikte meteen. Ik ben immers een geboren
en getogen Albaraniër – zij het met veel Aarde ervaring – met al vanaf mijn kosmische kleutertijd vriendschappen
met onsterfelijke Andromedanevelbewoners. Momenteel zijn dat er vijftien.


2012-05-23 – Onze kersverse Cluster Voorzitter – Even voorstellen
Nou, dat is fraai. Mag ik me voorstellen en dan verzwijgt Micha mijn naam. Hij hoopt die natuurlijk als bevestiging
van andere lichtwerkers te krijgen, maar ik had dit liever anders gewild. Ik zal hem eens plagen en mij aan al zijn
collega's met een andere naam voorstellen en dan vragen om hem de groeten van mij te doen. Eens zien, hoe
snel mijn naam dan op deze website staat. Als onsterfelijke – eerder neergedaalde dan opgestegen – meester,
kan ik elke willekeurige gedaante aannemen, desnoods die van Lady Gaga of van een nijlpaard, maar ik toon
mijzelf liefst, zoals ik er op mijn thuisplaneet bij loop. Dus als een man van 1,65 m – ik bedoel lichaamslengte –
en 50 kg, met een 70-jarige seniorenblik als van een Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, maar als je
dichterbij komt, als een 30-jarige. Ik heb geen baard of snor. Mijn wenkbrauwen zijn niet te zwaar en niet te licht.
Opvallend zijn mijn parelmoer metallic violette huidskleur en dito lila haarkleur, maar als mensen ervan schrikken,
verander ik in een Indonesisch ventje. Ik word graag door iedereen herkend.

® Leven is Leuk
      Ik weet het, want ik ben onsterfelijk


Afgelopen weken heb ik mij ijverig op Aarde georiënteerd via een door Annemiek geregelde inburgering cursus.
Ondertussen spreek ik zelfs vloeiend Nederlands. Laatst liep ik langs een Amsterdamse gracht naast een jonge
meid, die een sigaret op stak. Ik vroeg of ik er ook een mocht proberen, omdat ik nog nooit had gerookt, omdat
we in ons sterrenstelsel geen sigaretten hebben. Ze vroeg, of ik niet bang was voor mijn gezondheid. Nee, want
ik ben onsterfelijk. We hebben gelachen samen, vooral toen ik vroeg, of ze niet van mijn kleur schrok en ze zei,
dat ze ook weleens met zulk haar liep. Ik had trouwens haar laatste peuk opgerookt, zodat ze meteen is gestopt.

Lieve aardmensen, ik ben dol op jullie. Ik waardeer jullie voor jullie meesterschap in het overstijgen van dualiteit.
Ik sta stomverbaasd over wat jullie allemaal in zo korte tijd en onder zulke moeilijke omstandigheden presteren.
Mijn ondersteuning aan jullie voelt helemaal niet aan als ontwikkelingswerk of als therapie, maar als cocreatie in
gelijkwaardigheid. Ik werk al miljoenen jaren in de communicatie, maar ik heb afgelopen weken zo enorm veel
nieuwe ervaringen opgedaan. Ik wil graag zoveel mogelijk van jullie ontmoeten, voordat mijn werk te druk wordt.
We kunnen nu nog samen uit eten gaan, zonder van tevoren te hoeven reserveren. Straks lukt dat niet meer.2012-05-23 – Kharliskwa – Bestuurszaken
Hoe dat voelt als hoogste baas van tientallen miljarden personen? Nou, (glimlach) zoals een aardse badmeester.
Die weliswaar diverse gouden plakken als topzwemmer op zijn naam heeft staan en af en toe als een strenge
zwemleraar optreedt, maar meestal muisstil op zijn hoge kruk zit te observeren. En zelfs niet ingrijpt, als mensen
in nood raken, maar adequaat worden opgevangen door medebadgasten. Tot voor kort bestond deze Raad niet.
De Andromedanevel blijft wel doordraaien. Met perfect functionerende zelfbesturen. Bijna geen omkijken naar.
En anders weten ze me wel te vinden. En het Gouden Roos Sterrenstelsel dan? Bijvoorbeeld de Plejaden?
Wel, de Plejaden komen soms wat chaotisch over, maar ze zitten prima in hun vel en ze zijn zelfvoorzienend.
De enige keren, dat ze ons benaderen, is om te vragen, of ze nog meer kunnen meehelpen bij het project Aarde.

En Aarde hebben we onze handen en harten vol aan. Nee, wij nemen niets over van de Galactische Federatie.
En zeker niet van Annemiek. Haar afdeling Aardezaken is wat onderbezet, heb ik gesignaleerd. Gelukkig heeft
jullie Federatie een prima afdeling Werving en Selectie. Dus hoefde ik verder geen enkele actie te ondernemen.
Jullie afdeling Planetaire Logos daarentegen heeft ruime reserves – en laat dit maar zo blijven – zodat jullie alle
energetische klappen adequaat kunnen opvangen. Aller eerste prioriteit is volwaardig aards zelfbestuur in het
kader van jullie Galactische Federatie. Getalsmatig en gezien alle transformatieprojecten, zou ik de hoofdzetel
van de Federatie liefst op Aarde zien, maar ik weet niet in hoeverre zoiets op afzienbare termijn realiseerbaar is.
In ieder geval hamer ik erop, dat de oprichting van bijbehorende gebouwencomplexen naar voren wordt gehaald.
Ook wezens als Aartsengel Michael benadrukken zelfstandig wording van de Aarde. Zo moet je planeet beslist
geen soort filiaal van de Plejaden worden. Bestuurders moeten zoveel mogelijk van de Aarde zelf afkomstig zijn.

En dan heb ik het over de achtergrondwereld, waarvan jullie waarneembare wereld hoogstens een schaduw is.
Een fysieke wereldregering komt er pas, zodra er onder de mensheid voldoende Eenheidsbewustzijn heerst.
Micha had onlangs een Internet petitie aan de Verenigde Naties namens onze Cluster Raad ondertekend.
Hij vroeg of hij daar goed aan had gedaan en of hij hopelijk niet de enige vertegenwoordiger van de Raad was.
Ik stelde hem gerust met de mededeling, dat voor deze functie op Aarde ruim zeven miljard vacatures bestaan.
Iedereen mag alle acties – ontstaan vanuit en gericht op Eenheidsbewustzijn – ondertekenen namens de Raad.

® Wie meent de toekomst te kunnen voorspellen
      Heeft onvoldoende inzicht in het heden


Nee, ik kan geen toekomst voorspellen. Niemand trouwens, behalve God, maar die doet niet mee met ons spel.
Alleen God heeft het overzicht over het gehele mechanisme van oorzaken en gevolgen. De rest is onderworpen
aan het spel van vrije keuzen – of de illusie dat iets dergelijks zou bestaan. Ik ben als een schaker, die miljoenen
zetten vooruit kan denken. Maar daarom kan ik nog geen toekomst voorspellen, doch slechts consequenties van
keuzen overzien. Het punt is, dat ik alleen mijn eigen zetten bepaal. En geen enkele zet van een andere schaker.
Het besturen van een organisatie is nog veel complexer. Het blijven onvoorspelbare cocreaties. Het feit, dat die
hele keuzevrijheid wellicht slechts op illusie berust, doet aan dit principe niets af. Het is trouwens volstrekt zinloos,
om alle mogelijke toekomstscenario's op te sommen, want dat zouden er dan ontelbare zijn.2012-05-23 en verder – Kharliskwa – Handreiking over kosmisch kanaalwerk
Micha en zijn kosmische vrienden houden van simpel, dus wat deze site betreft, zul je het met deze oersimpele
verhandeling moeten doen. Deze tekst wordt in de loop der tijd nog door Micha beter geordend en aangepast.
Maak je liever dieper kennis met mijn geavanceerdere, miljoenen jaren oude ervaringen op deze terreinen?
Neem dan gerust persoonlijk contact met mij op en maak je borst maar nat.

® Ik geloof niet meer in God
      God gelooft gelukkig nog wel in mij


Of ik in God geloof? Nou, gelukkig niet meer. Veel mensen beschouwen de wereld, zoals ze die op dat moment
waarnemen – aangevuld door informatie van anderen en hun instrumentarium – als De werkelijkheid.
Al het andere – inclusief God – zijn slechts veronderstellingen, waarin zij wel of niet geloven. Gelukkig verandert
deze situatie bij steeds meer mensen. En steeds meer in het tegenovergestelde. God wordt dan beleefd als de
ultieme werkelijkheid. Al het andere berust dan op illusie, die ook nog eens van moment tot moment verandert.
Mensen kunnen steeds meer werelden waarnemen. En steeds meer aspecten van zichzelf. En beleven zichzelf
daardoor steeds meer als deel van God. In werkelijkheid hoeven wij niet te veranderen, hoewel ook ik constant
aan het veranderen ben. Als ik over een miljoen jaar terugkijk op hoe ik momenteel denk, voel en leef, zal ik
daar waarschijnlijk stomverbaasd over zijn. Waar het vooral op neerkomt, is dat wij steeds zuiverder worden.
En dat komt vooral neer op bevrijding van overtollig verpakkingsmateriaal. Ik neem wel soms een modderbad.

® Surfen op Kosmonet
      Vrienden op Spacebook


Kosmisch kanaalwerk – hiervoor bestaat een nogal krom Engels woord – is heel populair onder lichtwerkers.
Iedereen kan dit, maar niet iedereen weet dit. Ik zie teveel aardmensen in hun rolstoel, die allang de marathon
hadden kunnen lopen. Dan zitten ze ook nog eens met hun gezicht tegen de muur naar hun projecties te staren
en te klagen, dat ze in een slechte wereld leven. Mens, kom toch uit je rolstoel, loop naar buiten, ga stevig op je
voeten staan, snuif de frisse buitenlucht op, observeer, communiceer, denk, voel, speel, leef. Oordeel desnoods.
Ook ik oordeel geregeld. Ik heb wel in de Bijbel gelezen en Jezus gevraagd, of ik dat mocht, maar ik mocht niet.
Nu word ik geoordeeld. Nou, wat dan nog. Dat hoort nu eenmaal bij mijn werk. Oordelen en geoordeeld worden.

® Ik weet niet of ik kan vioolspelen
      Ik heb het nog nooit geprobeerd


Stel, je vindt Barack Obama een toffe kerel en je wilt met hem in contact komen. Ja, maar hij moet voor tientallen
miljoenen mensen zorgen, dus ga je hem niet zomaar lastig vallen. Nou, dan heb ik een idee. Vanavond houdt hij
op televisie een toespraak. Jij kijken en luisteren, geweldig! Ja, maar dat is eenrichtingsverkeer en je wilt hem
graag wat persoonlijke vragen stellen. Ga je hem dan opbellen of een mailtje sturen? Nee, want zo werkt dat niet.
Beter idee. Hij heeft een pracht van een website met een zeer uitgebreid overzicht van  Vaak Gestelde Vragen.
Dankzij geavanceerde websitestatistiek weet hij, wie wat het meest vraagt, dus een soort tweerichtingsverkeer.

Zo zit het ook in de Kosmos. Ik heb het nu niet over Intergalactisch Internet, want dat is meer fysieke technologie.
Er bestaat ook een universeel telepathisch netwerk, dat Micha Kosmonet noemt, met als opslagmedium de
Akasha Kronieken. Iedere kosmische meester heeft daar een website, compleet met  Vaak Gestelde Vragen.
Je kunt ook vrienden met die meester worden via een soort Spacebook en daarop aangeven, wat je Leuk vindt.
Dit lijkt onpersoonlijk en afstandelijk, maar alle kosmische meesters zoals ik hebben een veel ruimer bewustzijn,
zodat we wel degelijk persoonlijk contact met jullie hebben. Velen van jullie hebben als mens al een behoorlijke
verruiming van bewustzijn ondergaan. Zo kan Micha in twee werelden tegelijk geconcentreerd communiceren.

® Denken is telepathisch communiceren met andere delen van jezelf
      Of zomaar wat zappen door de Kosmos


Zoals ik al zei, kan iedereen telepathisch communiceren. En doet dat ook voortdurend. Dit noemen wij denken.
Zo, en jij maar denken, dat je voortdurend je eigen gedachten zit te denken. Niets is minder waar. Ga maar na.
Denk maar eens vijf minuten terug. Had je toen ook maar een flauw benul, van wat je nu aan het denken bent?
Wij hebben slechts beperkte invloed op onze gedachten. Denken overkomt je gewoon. Idealiter komen zulke
gedachten vanuit hogere delen van onszelf. Maar meestal komen onze gedachten overal en nergens vandaan.
Je kunt wel aan iets denken, bijvoorbeeld aan een paarse olifant. Dan kunnen er beelden van bij jou opkomen.
Denk je aan iemand en die persoon staat telepathisch voor jou open, dan kunnen jullie gedachten uitwisselen.
Jullie zenders en ontvangers is niets mis mee. Alleen de afstemming kan vaak beter. Bij kosmische meesters
staat de communicatie constant aan. Je kunt je op die meester afstemmen, door eerst na te gaan, waar die
meester iets mee heeft en of dit ook voor jou geldt. Zo ja, dan denk je aan die meester en ontvang je informatie.
Mocht je interesse hebben in geavanceerdere communicatie dan in deze basale verhandeling, sla dan de stap
Micha over en stem je persoonlijk op mij af. Je zult je zeker niet vervelen. Ik nodig je bij dezen ook van harte uit
om vrienden met mij te worden via Spacebook. Dan kun je voortaan ook initiatieven van mijn kant verwachten.

® Het bronwater is kristalhelder, maar de zee ligt vol troep
      Hoe verder van de bron, hoe erger de vervuiling


Ik leef in een sterrenstelsel, waar nauwelijks meer dualiteit heerst. Toch ben ik afgestudeerd in communicatie op
duale planeten, dus ik weet hoe communicatie er bij jullie aan toe gaat. Bij kosmisch kanaalwerk ontstaat altijd
vervorming en verkleuring. En wel het meest bij de uiteindelijke ontvanger van de informatie. In het bergbeekje is
het water kristalhelder, maar onderweg naar de zee wordt er afval in de rivier geloosd vanuit riolen en fabrieken.
Mensen gooien er ook nog eens handmatig allerlei troep in, zodat de zee uiteindelijk in een vuilnisbelt verandert.

Prima voorbeeld is Aartsengel Michael, met wie velen communiceren. Michael is niet De Bron maar een bron.
Evenals Jezus trouwens, die wel zou zeggen, dat Hij De Weg is. Aangezien Michael niet De Bron is, hebben zijn
boodschappen unieke vormen en kleuren. Michael wordt alom geassocieerd met blauw. Micha, die naar hem is
vernoemd, ziet als hij aan Michael denkt, constant goud. Nu zendt Michael wel degelijk ook goud uit, maar dit is
toch een ontoelaatbare verkleuring. Gelukkig treedt bij Micha weinig vervorming op, wanneer bij met Michael
communiceert, maar vanwege die hardnekkige verkleuring, valt Micha af als officieel kanaal voor Michael.
Micha raadpleegt Michael wel, maar houdt die informatie op de achtergrond. Micha moet trouwens helemaal
geen kanaalwerk met Jezus proberen, hoogstens voor persoonlijke raadpleging, want anders verdwaalt Micha
op die kosmische website en ontstaan er afschuwelijke vervormingen. In alle van Aartsengel Michael afkomstige
berichten, komt duidelijk de stijl van Michael naar voren, maar ook die van zijn kanalen, al zijn die nog zo zuiver.
Bij het ene kanaal staat Michael op zijn kosmische strepen, bij het andere komt hij een stuk gelijkwaardiger over.
Veel kanalen van Michael zijn Engelstalig. Bij vertaling in het Nederlands ontstaat altijd vervorming en verkleuring.
In de ene vertaling spreekt Michael je aan met jij, in de andere met u. Dit kan een totaal andere sfeer scheppen.
Dan kun je nog andere factoren van vervorming en verkleuring bedenken, van beslagen bril tot computerstoring.
Maar de ergste vervorming en verkleuring treedt op bij de uiteindelijke ontvanger. Voor de kanalen en vertalers
is een bericht van Michael gesneden koek, maar een beetje nieuweling denkt bij de ontvangst: 'Wat heb ik nou
weer aan mijn fiets hangen.', gaat zich in die boodschap spiegelen en krijgt daarbij allerlei waanvoorstellingen.

® Alles ontspringt uit De Bron
      Komt iets ergens anders vandaan, dan ben je nog niet bij De Bron


Maar waarom zou je jezelf aan onnodige vervuilingen blootstellen, als je Michael ook zelf kunt raadplegen?
Ik verzeker je, dat Michael heel liefdevol en toegankelijk is. Maar misschien past een andere meester jou beter.
Maar zelfs met de zuiverste meesters kun je op dwaalsporen geraken. Zij zijn immers niet De Bron, waaruit alles
voortkomt, dus God. Met God zit je altijd goed. Ik spreek uit ervaring, dat God het ultiem toegankelijke Wezen is.
Ik bedoel De God, die alles is, die alles weet, die alles kan. Neale Donald Walsch heeft een hele serie boeken
gepubliceerd over zijn gesprekken met God. Micha slechts drie pagina's – 150 t/m 152 – in  Zonnenkinderen.
Maar daarin ben je wel meteen helemaal thuis. Het aller belangrijkste voor ieder mens is leven in Bronbewustzijn.
Als je op je pad iets tegen komt, dat ergens anders uit vandaan schijnt te komen, dan ben je nog niet bij De Bron.
Blijf dan zoeken naar bronnen achter bronnen, totdat je niet verder kunt. Dan heb je Bron en Bestemming bereikt.
Geen enkel gebed, meditatie, visualisatie, affirmatie, oefening of wat voor actie dan ook, werkt effectiever op de
heelwording van jouzelf en jouw omgeving, dan voortdurend leven in verbinding met De Bron.

® Met metalen afgodsbeelden kun je hersens inslaan
      Met mentale afgodsbeelden kun je werelden verzieken


Ons is geleerd, dat God de mensen schiep. De geschiedenis leert ons helaas voornamelijk het omgekeerde.
Nou kan een afgodsbeeld van hout, steen, plastic, of wat voor materiaal dan ook, vanuit zichzelf helemaal niks.
Maar mentale afgodsbeelden gaan al gauw een eigen leven leiden. En tiranniseren de mensheid met allerlei
verboden en geboden, zoals de godganse dag dwangmatig moeten ouwehoeren tegen die zelfgeschapen god.
Mensen verkopen er hun ziel en zaligheid voor en maken ook nog eens elkaar het leven zuur met alle mogelijke
en onmogelijke vormen van misbruik, tot het voeren van heilige oorlogen tegen andere zelfgecreëerde goden.
Maar net als trouwens het plantje look zonder look, bestaan er ook goddeloze afgodsbeelden. Dat wil zeggen,
politieke en andere ideologieën, die even desastreuze uitwerkingen hebben als goddelijke afgoden.

Nou is er wel wat voor te zeggen om te strijden voor een ideaalbeeld, maar dat zijn meestal gedrochten, die hun
ongelovigen dreigen met hel en verdoemenis en er op staan om met U of Gij te worden aangesproken en met
Heere, Heere, liefst met nog meer e's dan er op een tekstregel passen. Dergelijke fundamentalistische wezens
worden als alwetend bestempeld, maar ze hebben dan een blikveld, dat amper hoger reikt dan hun basis chakra,
laat staan dat ze hun koppen boven het maaiveld uit kunnen steken. Begrijp mij goed, ik heb op Aarde heel veel
moois en liefdevols gezien op het gebied van religie, maar wat deze schepselen jullie opleveren, is erbarmelijk.
Als mensen hun kinderen zo mishandelen, worden ze uit de ouderlijke macht gezet en krijgen ze levenslang met
tbs plus de doodstraf.

® Ik ben al miljoenen jaren expert in communicatie
      Ik kan via jou nog veel leren op dit gebied


Jullie zijn deze goden verre ontgroeid. Jullie verdienen zoveel beter. Maar waarom blijven intelligente mensen die
tirannen dan aanbidden? Ik vraag het jullie, omdat ik dit echt wil weten. Omdat ik al miljoenen jaren ervaring met
communicatie heb, wil dat nog niet zeggen, dat ik daar alles van weet. Ik heb deze vraag al aan velen gesteld,
maar krijg steeds verschillende antwoorden. Al komt één antwoord erg veel voor: 'Ik zou het bij God niet weten.'
Mocht dit ook bij jou het geval zijn, dan raad ik je aan, toch bij God te rade te gaan. Bij De God wel te verstaan.
Stel je dan voor, dat al jouw persoonlijke problemen zijn opgelost en dat je een en al liefde bent. Stel jezelf dus
beter voor dan je nu bent. Totdat je tegen je persoonlijke plafond aan zit en niet hoger kunt. Stel je dan voor, dat
God zoveel beter en liefdevoller is, dat daar geen woorden of beelden voor zijn. Dan krijg je contact met De God.
In rust en stilte. Je merkt dan, dat God niet met status of zo bezig is. God is Al Wat Is. Goede wijn hoeft geen prijs.
God is ook volkomen onkwetsbaar Maar communicatie met God is altijd tweerichtingsverkeer. Het is cocreatie.
De enige manier om God te kunnen treffen, is door jezelf tekort te doen. Maar zelfs daar heeft God in voorzien.

® Jij bent door God gecreëerd
      Maar zonder jou is God nergens


Hoe amicaal kun je zijn met God en met je andere kosmische vrienden? Wel, zo amicaal als voor jou prettig is,
want zij zijn heus niet zo met zichzelf bezig. Je hoeft ook niets voor ze te verbergen, want privacy staat niet in de
kosmische top tien. Sommige wezens zijn zelfs zo met jou verbonden, dat ze jouw orgasme kunnen meevoelen.
Nou, dan kun je net zo goed meteen met ze naar bed gaan. En daar is niets mis mee en dat wordt ook gedaan.
Kijk daar bijvoorbeeld de Egyptische of Griekse mythologie maar op na.2012-05-27 – Kharliskwa – Intergalactische interventie voorlopig afgerond
Nou, dat is even slikken voor mij, Micha Beuger. Ik dacht altijd, dat onsterfelijke wezens van lange adem waren,
maar blijkbaar kunnen zij tevens in recordtijd projecten afronden. Onze nieuwe voorzitter liet doorschemeren,
dat het onwaarschijnlijk zou zijn, dat onze Virgo Supercluster Raad, laat staan Universum Raad, zich rechtstreeks
met onze Aarde zou bemoeien. Nu is het tegenovergestelde het geval. Onze kersverse Cluster Raad heeft zojuist
onverwacht alle taken teruggegeven aan onze Galactische Federatie. Dit is trouwens een gunstig teken.
Aarde staat nu op de kaart als Intergalactische wereld en blijft uitbundig samenwerken met alle lokale stelsels.

En wij blijven vrienden, al is mijn snuffelstage bij onze Cluster Raad hierbij afgerond. Mijn verslag staat nog maar
nauwelijks op deze site, maar daar help ik je nog mee, zei Kharliskwa. Anderen – ja, ook Aštar – staan al klaar
voor je volgende snuffelstages. Ik had trouwens allerhartelijkst contact met mijn beste kosmische vriend. Ik werd
daarbij overladen met diepgaande, maar simpele inzichten, die mij wel enkele dagen kosten om te verwoorden.
Zijn naam Kharliskwa, is vernoemd naar zijn paradijselijke thuisplaneet, de grootste in de Andromedanevel.
Dit betekent letterlijk  dat wat duidelijk is. Khar = oog, li = duidelijk, qua = hoedanigheid. Oog heeft in onze
Cluster Voertaal verwantschap – niet in klank, maar in vorm – met Zon. Zijn naam komt dus neer op  Zonneklaar.2012-05-28 – Kharliskwa – Evaluatie eerste intergalactische interventie
Allereerst onze hartelijke dank voor jullie in alle opzichten geslaagde visualiserende meditaties op 2012-05-21.
Astraal en etherisch is de Aarde nu veel zuiverder, hetgeen een stuk prettiger werkt. Jullie zogenaamd duistere
machten hebben hiermee hun ondersteuning vanuit de ongeziene werelden grotendeels verloren. Om leegstand
te voorkomen, zijn wij massaal in dit zojuist ontstane vacuüm gesprongen. Mochten sommigen van jullie menen,
dat er afgelopen dagen helemaal geen interventies hebben plaats gevonden, bedenk dan wel, dat wij ten eerste
uitgaan van het totaalpakket van jullie noodkreten en hierbij prioriteiten stellen. Wij dragen er tevens zorg voor,
dat elke actie plaats vindt op het moment, dat die actie de meeste kans van slagen heeft. Diverse astrologische
omstandigheden, zoals de aanstaande Venus passage en zomerzonnewende worden dan zeker meegewogen.

Die lichtwerkers, die vergeefs hebben zitten wachten op vlootshows van het Aštar Commando of op een langs
Zandvoort zwemmende school dolfijnen of tropische zeeschildpadden, zullen wat langer geduld moeten hebben,
maar wij zijn jullie zeker niet vergeten. Afgelopen dagen zijn wij vooral bezig geweest jullie te ondersteunen bij
het orde op zaken stellen in de financiële, juridische en politieke wereld. Zo is een grootschalige fraude in een
grote supermarktketen adequaat aangepakt en zijn hoopgevende vorderingen bereikt in zake de inpassing van
het Iranese kernenergieprogramma in de wereldveiligheid. Onze intentie is ook gericht op zo gunstig mogelijke
uitkomst van de presidentsverkiezingen in Egypte. En zo wemelt het van de aardse kwesties, die onze volle
aandacht vergen. In plaats van elke week een spectaculaire interventie te verzorgen, zijn wij nu bezig om ieder
moment te interveniëren. En wel in voortdurende cocreatie met de mensheid. Wie onder jullie afgelopen dagen
de reguliere media hebben gevolgd, moeten wel concluderen, dat een en ander opvallend vlot is verlopen.2012-05-29 – Annemiek – Evaluatie lokaal intergalactische reorganisatie
Ja, ik werk weer officieel onder mijn vorige baas, de voorzitter van onze Galactische Federatie. Nog geen tien
weken lang viel onze afdeling Aardezaken rechtstreeks onder Kharliskwa, de voorzitter van onze pas opgerichte
Cluster Raad. Wij blijven wel intensief samenwerken. Ik heb hem wekenlang wegwijs gemaakt op onze Aarde.
Hij leidt mij nu rond in Andromedanevel paradijzen, zodat we op Aarde niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.

De reorganisatie van onze Galactische Federatie verliep vlotter dan wij durfden dromen en is een enorm succes.
Alle oorspronkelijke functionarissen zijn nog in dienst en er zijn er behoorlijk veel bij gekomen. Al onze afdelingen
– en vooral Aardezaken – zijn nu met ruime reserve bezet. De Galactische Federatie is nu een officieel erkende
kosmische overheidsorganisatie, met als hoofdbestuur de Gouden Roos Sterrenstelsel Raad. En die heeft exact
dezelfde hiërarchische structuur en werkwijzen als de Andromedanevel Raad, onze nieuwe Cluster Raad, onze
Virgo Supercluster Raad en onze Universum Raad. Hoeveel efficiënter dit werkt, heb je wellicht al gemerkt.2012-05-28 t/m 06-08 – Uitwisseling met Aštar Šeran – Snuffelstage bij het Aštar Commando
Ja Micha, je zag mij al aan komen. Daarnet liep je nog hand in hand tussen ons in en nu is Kharliskwa er vandoor.
En hij zou je nog wel helpen met je cocreatie over kanaalwerk. Wel, dat neem ik met alle genoegen van hem over.
Hoe verschillend hij en ik zijn qua achtergrond, karakter en werkterreinen, fundamentele zaken beleven wij gelijk.
Daarom zijn we ook goede vrienden geworden en werken we prima samen. Dat komt, omdat wij beiden perfect
zijn uitgelijnd met De Bron. En dit inzicht is meteen mooi meegenomen voor jou, Micha. Jij had trouwens al van
Kharliskwa vernomen, dat ons Commando er onlangs veel personeel en materieel van de Andromedanevel
heeft bij gekregen en dat we samen ontwikkelingswerk gaan doen in ons jonge Driehoeknevel Sterrenstelsel.

Jouw snuffelstages volgen elkaar steeds sneller op en overlappen elkaar steeds meer. Als een zinderende fuga.
Jij en ik waren het bij voorbaat eens, dat jij geen officieel kanaal of vertegenwoordiger wordt van ons Commando.
Onze werkwijzen en werkterreinen lopen te ver uiteen. Maar wij zullen samen een leuke en boeiende tijd hebben.
Prima idee trouwens om voor de duidelijkheid mijn naam anders te spellen dan gebruikelijk is onder lichtwerkers.
Of mijn naam is afgeleid van ons intergalactische woord voor ster? Hm. Ik ben vernoemd naar mijn thuisplaneet.
Herlees nog even je boeken over ons en oriënteer je verder via Internet, dan profiteer je des te meer van je stage.
Wij hebben veel goede kanalen, maar als aanvulling vertel ik je dingen, die ik bij jou als kritische buitenstaander
gemakkelijker kwijt kan dan bij mijn eigen groep. Je hoeft van mij trouwens geen uitgebreid verslag te publiceren.

Veel lichtwerkers blijven aandringen op buitenaardse interventies, terwijl wij daar al lang ijverig mee bezig zijn.
Het Aštar Commando is verder geen volledig buitenaardse organisatie. Wij hebben veel aardse medewerkers.
Bovendien is momenteel een groot deel van de aardbewoners, zoals jij, van buitenaardse oorsprong. Infiltratie is
een doeltreffende interventie. Wij werken daar veel mee. Wij hebben weliswaar de technologie om binnen twee
seconden een wereldstad weg te vagen, maar daar heeft niemand iets aan. Verkijk je verder niet getalsmatig,
want een kwart van de menselijke bewoners van onze Melkweg woont nu op Aarde. En dat wordt binnenkort een
derde deel. Jullie vragen ook niet die paar duizend inwoners van Bonaire om Nederland uit de nesten te helpen.
Laat iedereen eerst nagaan, hoeveel hulp de Aarde al krijgt. En laat interventies over aan degenen die daar echt
verstand van hebben en de benodigde bevoegdheid voor bezitten. Stel je hebt een brandje in de meterkast en je
vraagt je af waar de brandweer blijft. Uit ongeduld zet je er zelf maar alvast de tuinslang op, terwijl je zonder daar
erg in te hebben een brandweerman wegduwt, compleet met elektriciteitshandschoenen en een poederblusser.
En dat je dan ook nog eens verbaasd reageert, als het hele pand de lucht in vliegt.

Ja, er worden veel strategische fouten gemaakt. Zoals het in de Tweede Wereldoorlog door de Geallieerden
bombarderen van de Haagse woonwijk Bezuidenhout in plaats van het Nazi hoofdkwartier in Benoordenhout.
Daarom kun je voor dit soort operaties beter bekenden van de omgeving inzetten. Aardse wezens in ons geval.
Wij kunnen elektronisch gedachten lezen en zo mensen identificeren en ze met precisie en liefde opvangen.
De Illuminati zijn een kleine groep, maar zijn wel overal geïnfiltreerd. Als je ze met grof geweld zou uitschakelen,
dan kreeg je voornamelijk onschuldige slachtoffers. Dus liever selectieve eliminatie van Illuminati. Het is zinloos
om daarna te straffen of wraak te nemen, want zij vervullen gewoon hun duale taken. Net zoals je bij het schaken
elk geslagen stuk gewoon van zijn plaats haalt en netjes naast het bord zet. Het gaat er op Aarde trouwens al
veel subtieler aan toe. In de Tweede Wereldoorlog ging het om miljoenen doden, nu zijn tientallen oorlogsdoden
al wereldnieuws. Maar ons werk is pas klaar, als er helemaal niet meer wordt gedood, ook niet in het dierenrijk.
En ja, Syrië heeft onze volle aandacht. Is het je trouwens opgevallen, dat er afgelopen dagen via reguliere media
aandacht is geschonken aan een duidelijke ufo verschijning boven Italië en aan graaigedrag bij grote banken?
Ja, de media hellen steeds meer over naar de kant van de lichtwerkers.

Het soms matig gecoördineerde gedrag van lichtwerkers ligt trouwens niet helemaal aan hen zelf. Hun kanalen
ontvingen tot voor kort nogal wat onduidelijke boodschappen, vanwege ontoereikende slagvaardigheid van de
Galactische Federatie, waarmee ook wij af en toe lichte misverstanden hadden. Dat konden ook zij niet helpen.
Vanwege afwijkende structuur van ons Virgo Supercluster en gigantische verschillen tussen de sterrenstelsels
in onze Lokale Groep, werden pas recentelijk afdoende maatregelen genomen.

Er kwam een hiërarchische tussenlaag en al onze sterrenstelsels kregen een officieel en volwaardig zelfbestuur.
En zo kwam alles meer in balans en in uitlijning met ons Universum. En zijn onze krachten nu meer gebundeld.
Die kosmische uitlijning is ook steeds meer individueel merkbaar. Het werkt als bij een stuk ijzer. IJzer bestaat
uit magneetkernen op atoomschaal, maar omdat ze alle kanten uit wijzen, is dat stuk als geheel niet magnetisch.
Totdat je er met een magneet langs strijkt. Dan richten alle magneetkerntjes zich en wordt dat ijzer magnetisch.

Hartelijk dank. Ik verheug me intens op de rest van dit snuffelstage bij jullie.
Nog even min of meer gekscherend: Aštar, geloof jij in God?

® Alleen God bestaat
      De rest is illusie
2012-06-01 – Reguliere media – Andromedanevel en onze Melkweg gaan samensmelten
Slechts 60 dagen duurde het om onze lokale sterrenstelsels onder één nieuw overkoepelend bestuur te zetten.
Over 6 miljard jaar vormen onze drie grote spiraalstelsels en onze tientallen kleinere stelsels één groot eivormig
stelsel van ongeveer 1 biljoen sterren, die alle op nieuwe plaatsen terecht komen. Ook zullen de kernen van onze
stelsels samensmelten tot één grote centrale zon. Eerst zal over 4 miljard jaar de Andromedanevel, die ons met
ruim 100 km/seconde nadert en in dezelfde richting ronddraait als onze Melkweg, hiermee botsen, er doorheen
zwiepen en er weer naar terugkeren. Dit alles is volgens wetenschappelijke metingen en berekeningen en werd
met fraaie computeranimaties op televisie vertoond. Deze officiële bekendmaking is een reuze stimulans voor
de ontwikkeling van ons intergalactisch en uiteindelijk universeel bewustzijn.2012-06-04 – Jezus – Wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen verlichting
Toen ik die ochtend naar mijn werk fietste, moest ik steeds denken aan Jezus' gelijkenis over de bruidsmeisjes
met hun lampions, die zo lang op de bruidegom moesten wachten, dat de helft zonder lampenolie kwam te zitten.
De andere helft had weliswaar reserveolie meegenomen, maar onvoldoende om die ook nog eens uit te delen.
Wij worden van alle kanten gesteund in onze transformatieprocessen, maar er zijn dingen, die iedereen toch zelf
moet regelen. Binnenkort belanden wij in een fase, waarin het niet werkt om afhankelijk te zijn van geleend licht.
Wellicht komen er geen wereldrampen, blijven internet en telefoon werken en kunnen we collega lichtwerkers,
vrienden en geschriften nog altijd raadplegen. Maar 2012 is een overgangsjaar van oude naar nieuwe systemen.
Informatie via anderen kan steeds minder verheldering en steeds meer verwarring opleveren. Er komt een tijd,
waarin we zelfs met onze kosmische vrienden alleen nog maar vanuit onze eigen kracht kunnen communiceren.
Individuele en collectieve hulpverlening – vaak versnipperd en commercieel – zal mogelijk minder goed werken.
Vanuit eenheidsbewustzijn ontstaat uiteindelijk onuitputtelijke overvloed voor alle zielen.

® Je buitenwereld blijft misschien wel overeind
      Maar houd je hart maar vast voor je binnenwereld


De tijd van goeroes en volgelingen is dan voorgoed voorbij. Er bestaat tegenwoordig zoveel achterhaalde en/of
tegenstrijdige informatie, dat wij daar niet blindelings op kunnen vertrouwen. Veel raadgevingen zijn in de eerste
plaats voor de ontvanger en daarna pas eventueel voor anderen of algemeen. Jezus – en anderen – dringen
met klem aan, dat wij allemaal onze eigen verbinding aangaan en onderhouden met De Bron, waaruit wij dan
onbeperkt kunnen putten voor informatie, verlichting en onderscheidingsvermogen. Het staat ons altijd vrij om
uit te wisselen, zolang wij in dit opzicht zelfvoorzienend zijn. Verder hoeven we zeker niet alles alleen te doen.
We laten pasgeboren baby's toch ook niet aan hun lot over? We blijven allemaal liefdevol samenwerken.

® Lichtwerkers verspreiden geen brandstof
      Lichtwerkers verspreiden licht
2012-06-07 t/m 12 – Perioden van persoonlijke minicrisis
De afgelopen dagen heb ik fascinerende dvd's bekeken over ons wonderlijke planetenstelsel en Universum.
Ons Universum is zo onvoorstelbaar groot, dat je bijna zou zweren, dat er verder niets bestaat, laat staan God.
Mede vanwege persoonlijke stress, verloor ik mijn gevoel van verbondenheid met het niet waarneembare deel
van de Kosmos. Ik kreeg zelfs geen contact met mijn lichaamsdeva. Mijn rechter bovenkaak spookte weer.
Gelukkig kwam ik weer vlot in bronverbinding en genas alles spontaan, wonderlijk snel en volkomen.
Op korte termijn verwacht ik geen kanaalwerk of snuffelstages, want tijdens een korte droom kreeg ik bericht,
dat er momenteel geen nieuws is, maar dat ik wel continu verbonden blijf en dat alles naar wens verloopt.

Er circuleren waarschuwingen van diverse kanten, dat de matrix van onze wereld gedurende 2012 instabiel is.
Zodoende zitten we het ene moment in 3D, het volgende in 4D en dan weer in 5D. En zonder aankondigingen.
Net als bij een televisie, die spontaan tussen zenders heen en weer schakelt, zonder dat wij dit door hebben.
Of een autorit op een zonnige dag, waarbij ineens dichte mistbanken opkomen, zodat we aan de kant moeten.
Of zoals Petrus, die over het water wandelt, ineens begint te twijfelen en dan wegzinkt en moet worden gered.
Het ene moment zie ik er in de spiegel jong uit en ben ik kerngezond, het andere moment valt dit alles weg.
Heb jij dit ook? Zoiets kan bloedlink zijn, vooral wanneer problemen met gezondheid, geld of relaties opspelen.
Voordat je ingrijpende beslissingen neemt, zou je kunnen afwachten, tot die 5D belevingswereld terugkeert.Meer over persoonlijke begeleiders
Behalve het vreedzame, paradijselijke Costa Rica zelf, gingen er tijdens die reis meer werelden voor mij open.
Op 2012-07-31 kwam ik erachter, dat mijn lichaamsdeva Ademon (Ádémon) heet. Betekenis:  Bij (de) mens(en).
Een paar dagen later stelde mijn geleide-engel zich voor als Khàrdüwel, wat  Goddelijke Meekijker  betekent.
Hetgeen mogelijk meer duidt op een titel en/of een veelvoorkomende groepsnaam, ook wel gespeld als Carduel.
Dit vergemakkelijkt in ieder geval onze communicatie, die tijdens deze avontuurlijke vakantie wel van pas kwam.
Op mijn vraag, of ik nog meer namen ging doorkrijgen, luidde het antwoord: 'Wij zijn je enige vaste begeleiders.'
Een medium vertelde mij, dat mijn vaders moeder mijn geleidegeest was, hoewel mijn vader in die tijd bijsprong.
Blijkbaar worden mensen eerder door grootouders dan ouders begeleid, hoewel ik niet in vaste regels geloof.

Je beschermengel begeleidt je tijdens vele, zo niet al je, (aardse) levens. Behalve je veiligheid, bewaakt die ook
de zingeving van je incarnaties. Dus ook je synchroniciteit en dat de juiste sleutelfiguren tijdig op je pad komen.
De taken van je beschermengel verschillen van die van je lichaamsdeva, hoewel ze vaak samenwerken en
soms werkzaamheden van elkaar overnemen. Je lichaamsdeva heb je meestal tijdens slechts één leven.
Maar wel van vóór de conceptie tot in de astrale wereld, totdat je overgang compleet is voltooid. Behalve voor je
fysieke, zorgt deze deva ook voor jouw materiële welzijn en beheert die vaak tevens je paranormale vermogens.
Naast je vaste begeleiders, telt je persoonlijke team soms wel tientallen wisselende verborgen contactwezens.
Mijn hoger zelf is een verzamelaar van namen en heet zowel Zonnenkind als Michael – mijn huidige aardse naam.
Toch wel handig om te weten.2012-10-04 – Aanvulling over persoonlijke begeleiding
Beschermengel is eigenlijk onjuist. Geleide-engel is correcter. Vaak word je namelijk expres niet beschermd!
Als namelijk in jouw incarnatieblauwdruk staat, dat het de bedoeling is, dat je vanaf een vooraf bepaalde datum,
gehandicapt verder leeft, dan bevordert jouw begeleider juist dat bepaalde ongeval of die bepaalde ziekte.
Ik heb een lichtwerker ontmoet, die zei, dat hij blij was, dat hij in een rolstoel zat. Nou, mij niet gezien hoor!
Je geleide-engel waakt meer over je incarnatieplan dan over je welzijn, waarover eerder je lichaamsdeva waakt.
Je kunt trouwens altijd wijziging van je blauwdruk aanvragen of deels zelf regelen. Zoiets heb ik al gedaan.  ► Verantwoording websites  
  ► Artikel Non-dualiteit  
  ► Artikel Creatieproces  

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

     DISCLOSURE     –     Hemel en Aarde   liefdevol herenigd