Afbeelding boven rechts: Auroriaans pictogram Vervoer – elektronische tekening Micha Beuger
Index Pagina
A Vlinderdans A

www.buitenaards.net

◄ Index Website


Aurorion – vervoer, verkeer

▼ Ruimtehavens
▼ Ruimtevaart
▼ Scheepvaart
▼ Wegverkeer
▼ Wegprofiel Bazandar
▼ Transportbanden
▼ Fietsverkeer
▼ Huurtreinen
▼ Vervoer overig

Op Aurorion zie je nauwelijks verkeer. Het openbaar vervoer is er gratis. Dit wordt op aparte pagina's behandeld.
Er zijn geen auto's en geen vliegtuigen. Maar wel veel treinen en ruimteschepen. En geavanceerde zeilschepen.
Aurorianen zijn gewend om veel te wandelen. En om voor grotere afstanden comfortabele fietsen te gebruiken.
Steden en buitenwegen zijn daarom meestal geheel anders ingedeeld dan wij op Aarde gewend zijn.

Auroriaanse vervoermiddelen maken nauwelijks geluid en gebruiken lichtsignalen in plaats van geluidssignalen.
Alle vervoer geschiedt daar letterlijk zonder toeters en bellen. Wat een rust ondanks alle fabelachtige technologie!
Zelfs met dit extreem rustige verkeer, zijn er aardig wat kruisingen ongelijkvloers aangelegd, vaak in split level.
In de grote steden heb je lange, brede promenades, zandar geheten, met in het midden metalen transportbanden.



Maximum snelheden rond Aurorion
•   300.000 km/sec = 3.885.600.000.000 Auroriaanse el / minuut – Lichtsnelheid – 3D-ruimteschepen
•   100.000 km/uur = ruim  • □□□□□□□ Auroriaanse el / minuut – Langste flitsspoortracé  – 3.000 km
•   1.080 km/uur = 300 m/sec = 128,571 Auroriaanse el / minuut – Geluidssnelheid – Treinen op normaal spoor
•   29 km/uur =  • □□□ Auroriaanse el / minuut – Bebouwde kom – Huurtreinen op straat, fietsen en overig privé

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Ruimtehavens
Onze Aarde heeft honderden luchthavens. Alle fysiek toegankelijke Albaran planeten hebben ruimtehavens.
Op Aurorion heb je er ongeveer tien, die voornamelijk voor vluchten over de planeet zelf worden gebruikt.
De voornaamste regionale ruimtehaven ligt ongeveer 10 km boven de industriezone van Löbad (Zuidstad).

Ongeveer 20 km boven de hoofdstad Ahúrabad ligt, op een hoogvlakte, de grootste ruimtehaven, die zowel voor
planetaire als voor interplanetaire vluchten wordt gebruikt. Daar bevindt zich ook het planetaire douanecentrum.
Nieuwe bezoekers worden vriendelijk verwelkomd en gevraagd of ze wel achter alle planetaire spelregels staan.
Uiteraard nadat die eerst voldoende duidelijk zijn uitgelegd. Vervolgens wordt die bezoeker uitvoerig gescand.
Dan wordt er een persoonlijke website / database / account aangemaakt, waarop eenmalig 144 hur wordt gestort.
Ten slotte volgt een korte inburgeringcursus, die vooral bestaat uit, hoe je eventuele cultuurshocks kunt doorstaan,
hoe je efficiënt met het planetaire computersysteem kunt omgaan en veilig en vlot kunt in- en uitstappen in treinen.

Er is ook een sterrenpoort voor inter-dimensionale reizen. Eigenlijk heb je daarvoor geen voorzieningen nodig.
Je dematerialiseert en rematerialiseert gewoon. In een droom bezocht ik eens een park ten zuiden van Ahúrabad.
Die boswachter schrok zich het lazarus toen ik ineens voor hem opdook. Ik ook trouwens – van zijn reactie.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Ruimtevaart
Aurorion dankt haar ruimtevaart aan Andromedanevelbewoners. Voordat die het Albaran Stelsel verlieten,
schonken ze honderden ruimteschepen aan de Aurorianen. En wel van het toenmalige standaardtype.
Dit behaalde toen maximaal 1/10 van de lichtsnelheid. Het bestond uit een bak met een vierkant grondvlak van
circa 10 m breed en een opklapbare, doorzichtige koepel. Meestal zat of stond je dan met je voeten op de bodem.
Stijgen en landen geschiedde nogal behoedzaam. Maar reële dreiging door reptilianen noopte tot versnelling.

Mede dankzij de bijgeleverde documentatie, slaagden de Aurorianen erin, om dit concept verder te ontwikkelen.
Alle toestellen kunnen nu de lichtsnelheid benaderen en razend snel opstijgen en landen.
Aurorianen hebben, anders dan veel mensen, perfect evenwicht en kunnen tegen supersonische snelheden.
Daartoe word je wel liggend op de bodem vastgeklemd, zodat je tijdens de vlucht recht door de koepel kijkt.

De Aurorianen hebben thans duizenden ruimteschepen, deels gestationeerd op de andere planeten in hun stelsel.
Er zijn ook meer types. Zeer kleine, met een ronde bodem, uiterst geschikt voor de politie en als traumahelikopter.
En ruimteschepen met een grondvlak van vele honderden meters, die worden gebruikt voor massale transporten.

Alle benodigde energie wordt rechtstreeks uit het universele nulpuntveld afgetapt. De navigatie is geënt op het
raster van de vierdimensionale ruimtetijd. Vooral de kleinere ruimteschepen zijn zeer gemakkelijk te besturen.
Favoriete demonstratie: Je plant vier eieren in het zand en laat een kleuter erop landen, zonder één ei te breken.
Je hebt dus eigenlijk geen aparte landingsplaats nodig. Alle ruimteschepen zijn goudkleurig en werken geluidloos.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Scheepvaart
Scheepvaart was in het begin van de Auroriaanse beschaving – naast wandelen – de voornaamste vervoerswijze.
Dit vind je terug in de taal. Bad (stad) betekent eigenlijk: 'groot schip'. Ràboðin (Paleis) letterlijk: 'Koningshaven'.
Bijna alle oude dorpen en steden liggen aan rivieren of aan de Zee. Vroeger had je daar honderden veerdiensten.
Ook op Aurorion heb je diverse pleziervaartuigen, van zeilbootjes en surfplanken tot roeibootjes en waterfietsen.

De beroepsvaart geschiedt al miljoenen jaren op windkracht en wel thans met grote, geavanceerde windschepen.
Op het hoofddek staat één metalen mast, met een rechthoekig veld van rijen en kolommen metalen lamellen.
Die dienen voor de voortstuwing van het schip, maar ook voor het produceren van elektriciteit voor de noodaccu's.
Zowel de stand van de mast als die van alle rechthoekige lamellen wordt volledig computergestuurd geregeld.

Dit windschip is eigenlijk het enige Auroriaanse voertuig, dat geluid maakt. De technologie om het te dempen,
is voorhanden, maar toepassing geeft kennelijk meer nadelen dan voordelen, dus heeft men dit maar zo gelaten.
Het heeft ook wel iets, als je op een dergelijk schip of aan de kant zit te mijmeren en het vaartuig gaat overstag.
Dan hoor je een stille, zwevende, ruitvormig aanzwellende en uitstervende zoemtoon.
Met soms een klein verschil in toonhoogte tussen het wenden over bakboord en over stuurboord.
Alle schepen hebben elektromotoren voor noodgevallen en diverse voorzieningen, onder andere voor stabiliteit.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Wegverkeer
Alles op Aurorion loopt en rijdt zo consequent mogelijk links. In principe heeft alle verkeer van links voorrang.
Naast de onverharde paden en wegen, waar je gewoon je gang gaat, is er strakker georganiseerde infrastructuur.
Op authentiek geplaveide pleinen en straten, in beschermde stadsdelen, zijn vrijwel alleen voetgangers welkom.
Voetpaden worden olijfgroen aangegeven. Fietspaden donkergeel. Stroken voor motorverkeer donkerroodbruin.

De wegen worden vervaardigd van kant en klare, inklikbare, asfaltachtige kunststofsegmenten, antislip en slijtvast.
Bekabelingen, wegmarkeringen, bewegwijzeringen, verkeerstekens en verlichting bevinden zich in dit wegdek.
Inclusief alle straatnamen en huisnummers. Je vindt er bijna nergens aparte (verkeers)borden, lantaarnpalen of zo.
Alle verlichting is wit, zij het dat er onderscheid wordt gemaakt in doorlopend, onderbroken en knipperend.

De contouren van alle motorvoertuigen zijn zacht verlicht.
Beide einden hebben een stervormige felle lamp, die kan fungeren als koplamp, achterlicht en richtingaanwijzer.
Twee kleine pijlen omlaag betekent voorligger. Een grote pijl omhoog betekent tegenligger
Pijlen naar opzij dienen voor afslaan en stoppen. Vlak voor afslaan, stilstaan of (weer) wegrijden, knipperen ze.



Alle wegen zijn gemarkeerd via verlichte, witte zijstrepen.
Dit licht kan mobiel worden gedimd of uitgeschakeld.
Bijvoorbeeld als je op een heldere nacht de sterren wilt bekijken.
Mits de betreffende verkeersgebruiker daartoe voldoende bevoegdheid bezit.
Overigens wordt het betreffende segment pas verlicht, zodra daar verkeer nadert.

Alle wegdekken zijn intelligent, dus bewaken ze via sensoren al het weggebruik en verstrekken ze stuursignalen.
Zelfs fietsen, die dan gelukkig niet omvallen, ontvangen remsignalen, zodra ze geactiveerde stopstrepen naderen.
Op drukke (fiets)kruisingen vind je een soort overwegen, met van beide kanten uitschuivende, witverlichte stangen.

Sommige wegdekken bestaan zelfs uit beeldschermen, zodat hun indeling naar behoeven kan worden gewijzigd.
Is een gebied taboe voor een categorie vervoermiddel, dan wordt dit aangegeven door een verlichte stopstreep.
Met daar vóór een verlichte, dikke streep in de kleur van het betreffende soort vervoermiddel.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Wegprofiel Bazandar
Als voorbeeld van een wegprofiel, hierbij dat van de Bazandar (Grote Promenade / Boulevard) van Ahúrabad.
De middenpromenade van de Bazandar wordt op twee plaatsen onderbroken door de entreehal van een station.
Ook de transportbanden worden geregeld (zoals bij alle zijstraten) onderbroken om oversteken mogelijk te maken.
Deze, overal minstens 100 m brede, weg is grotendeels met doorzichtig glas overkapt vanwege de regenval.
Alle breedtematen zijn bij benadering aangegeven. Kijkrichting zuidwest-noordoost. Profiel van links naar rechts:

•   Var    Bebouwing, maximaal vier woonlagen
•   6 m    Voortuinen, toegangspaden, enzovoort
•   6 m    Verhoogd trottoir met hellingbanen
•   2 m    Sierstrook met beplanting, hekwerk, verhoogde stoepranden, enzovoort
•   3 m    Parkeerstrook
•   6 m    Twee onderling toegankelijke rijstroken voor gemotoriseerd verkeer in de kijkrichting
•   2 m    Sierstrook met beplanting enzovoort
•   3 m    Fietsstrook in de kijkrichting
•   3 m    Fietsstrook in de tegen richting
•   3 m    Sierstrook met beplanting en design lantaarnafvalbakken
•   3 m    Beloopbaar, doorzichtig dak treintunnel
•   9 m    Promenade
•   3 m    Beloopbaar, doorzichtig dak treintunnel
•   1 m    Sierstrook met beplanting en design lantaarnafvalbakken
•   3 m    Transportband in de kijkrichting met aan weerszijden armleuningen
•   1 m    Sierstrook met beplanting
•   3 m    Transportband in de tegen richting met aan weerszijden armleuningen
•   1 m    Sierstrook met beplanting en design lantaarnafvalbakken
•   3 m    Beloopbaar, doorzichtig dak treintunnel
•   9 m    Promenade
•   3 m    Beloopbaar, doorzichtig dak treintunnel
•   3 m    Sierstrook met beplanting en design lantaarnafvalbakken
•   3 m    Fietsstrook in de kijkrichting
•   3 m    Fietsstrook in de tegen richting
•   6 m    Twee onderling toegankelijke rijstroken voor gemotoriseerd verkeer in de tegen richting
•   3 m    Parkeerstrook
•   2 m    Sierstrook met beplanting, hekwerk, verhoogde stoepranden, enzovoort
•   Var    Trottoir, bij de sporadische bebouwing verhoogd en dan met hellingbanen
•   Var    Hekwerk, enzovoort
•   Var    Bebouwing ter hoogte van de treinstations, verder lage kaden en/of stranden
•   Var    Rivier de Ahuran

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Transportbanden
Privé vervoersmiddelen waren op Aurorion altijd al zeldzaam. Het openbare vervoersnetwerk was best grofmazig.
Als aanvulling heeft men daarom al gauw horizontale transportbanden op de voornaamste promenades ingevoerd.
Ook vind je die banden op lange treinperrons en in grote openbare gebouwen.
Waar op Aarde roltrappen bestaan, heb je op Aurorion hellende transportbanden, zoals bij ons op Schiphol.

Aangezien Aurorianen prima evenwichtszintuigen hebben en uitstekend tegen hoge snelheden bestand zijn,
was de maximumsnelheid vroeger circa 30 km/uur. Via aanloopbanden met 10 en 20 km/uur stapten ze daarop.
Maar Aurorion kreeg steeds meer bezoek van andere menswezens, die hier fysiek minder op berekend zijn.

Na vele, gelukkig niet fatale, valpartijen werd de maximumsnelheid teruggebracht tot 10 km/uur.
Hierbij werd ook het drietrapssysteem verlaten, hetgeen resulteerde in een veel rustiger straatbeeld.
Als compensatie werd het metro-/treinnetwerk verfijnd en de frequentie drastisch verhoogd.
Ook worden er steeds meer viaduct- en tunneltracés vervangen door kruisingvrije treinbanen op straatniveau.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Fietsverkeer
Door Aurorianen wordt zeker al 3,5 miljoen jaar gefietst. Hun fietsen verschillen echter spectaculair met de onze.
Ze zijn licht en compact, met vele elektronische snufjes. Voortbeweging geschiedt consequent op lichaamskracht.
Geen breed stuur, maar een knuppel voor zijdelings sturen, remmen en bijstellen van de automatische versnelling.

De wielen zijn van kunststof, zonder luchtbanden, die trouwens overbodig zouden zijn op de perfect vlakke wegen.
Er zijn geen losse kabels, kettingen of andere kwetsbare delen. De overbrenging geschiedt via een cardanas.
Deze fiets is gemakkelijk verstelbaar, tussen zitfiets en ligfiets, en perfect aanpasbaar aan ieders lichaamsbouw.
Met één druk op de knop vouwt dit voertuig zich tot een plat pakketje. Handig om mee te nemen op de flitstrein.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Huurtreinen
De eerste magneetinductietreinen op Aurorion bestonden uit één enkele bak van circa 12 meter lang.
Met de introductie van de huidige, dubbel gelede treinstellen, werden die oude treinen eigenlijk overbodig.
Men besloot ze om te bouwen tot hybride voertuigen, die dankzij uitklapbare wielen ook de weg op kunnen.
De geprivatiseerde industrie verbouwde ze tot diverse types, van busjes tot vrachtwagentjes of combi's.
Ze zijn helemaal leeg of bevatten (over een deel van de lengte) de traditionele langs banken of dwars banken.
Alle voertuigen voor vier of meer personen zijn aan beide uiteinden voorzien van een stuurinrichting met knuppel.
Achteruitrijden is namelijk verboden op Aurorion. Parkeren geschiedt wel dwars, met alle wielen in haakse stand.

Mede dankzij sensors en maximumsnelheid van 29 km/uur in de steden, is een rijbewijs binnen één dag te halen.
Voor slechts een paar hur per dag kun je een treintje huren, mits je over de juiste bevoegdheid beschikt.
Dit huursysteem wordt het meest gebruikt bij verhuizingen, maar diverse industrieën hebben treintjes in eigendom.
Het is de bedoeling, dat je er zo min mogelijk mee over straat rijdt. Bij diverse stations zijn voorzieningen om met
je huurtreintje binnen te rijden. En ofwel te worden aangekoppeld aan een trein die volgens dienstregeling rijdt.
Ofwel geheel zelfstandig en computergestuurd verder te zweven over een openbaar, goederen- of besloten traject.
Het is elke keer weer een verrassing, waar je dan terecht komt. Soms zweef je onverwachts over koninklijk spoor.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Vervoermiddelen overig
Sporadisch zie je op Aurorion andere voertuigen, hetzij door lichaamskracht voortbewogen, zoals rolkoffers,
kinderwagens, handkarren en bakfietsen, maar ook bijvoorbeeld elektrische scooters, vooral geliefd bij de politie.
Vroeger, toen er op Aurorion nog handicaps bestonden, reden er ook rolstoelen en ander invalidenmaterieel.

Er zijn wereldwijd nog enkele tientallen kabelbanen en veerdiensten in gebruik.
In de grote steden heb je ook een soort elektrische taxi's.
Althans voor zolang dit duurt. Aurorion is immers in transformatie.
Het treinsysteem blijft in ieder geval bestaan. Veel te leuk om op te heffen!

Goederen- en afvaltransport
Op Aurorion heb je ondergrondse transportsystemen op basis van magneetinductie, vooral voor het automatisch
bevoorraden van winkels. Dergelijke systemen worden ook toegepast voor transport en verwerking van afval.
Maar het meeste goederentransport geschiedt per trein, windschip of ruimteschip.

Vooral buiten de grote steden zie je nog bakfietsen, door ossen getrokken karren en elektrische vrachtwagentjes.
Althans voor zolang dit duurt. Aurorion is immers in transformatie.
Het treinsysteem blijft in ieder geval bestaan. Veel te leuk om op te heffen!

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

     DISCLOSURE     –     Hemel en Aarde   liefdevol herenigd