Afbeelding boven rechts: Auroriaans pictogram Toerisme – elektronische tekening Micha Beuger
Index Pagina
A Vlinderdans A

www.buitenaards.net

◄ Index Website


Aurorion – talen, schriften, talstelsels

▼ Auroriaans – kenmerken
▼ Obwaĝees
▼ Vaktalen
▼ Schriftstelsels
▼ Pictogrammen
▼ Ruimtematen
▼ Tijdrekening
▼ Geluidsfragmenten 1
▼ Geluidsfragmenten 2

Het Auroriaans is ongetwijfeld grotendeels afgeleid van onze kosmische Cluster Voertaal, maar wijkt er van alle
Albaran talen het meest van af. De voornaamste oorzaak van deze uitzonderingspositie is beïnvloeding door
de reptilianen en de Obwaĝese oermensen, met wie de Aurorianen korte tijd hebben samengeleefd.
Van alle Albaran talen is het Auroriaans het meest afgesleten. Naamvallen worden veelvuldig weggelaten of door
voorzetsels vervangen, althans in de spreektaal. Maar vooral qua uitspraak is het Auroriaans een buitenbeentje.
Het Auroriaans is een niet-muzikale taal, met doffe klinkers en – behalve de  k – stemhebbende medeklinkers.
Dit hangt ongetwijfeld samen met de vergeleken met mensen zeer plompe lichaamsbouw van de Aurorianen.

Frappant is, dat in het Auroriaans de klemtoon vaak voorin het woord valt, maar in het Obwaĝees juist achteraan.
Het Auroriaans komt kortweg neer op: één planeet, één continent, één volk, één ras, één taal. Zonder dialecten.
Er bestaan weliswaar – irrelevante – uitspraakverschillen, maar daarin valt nauwelijks systematiek te ontdekken.
Behalve dat vrouwen vergeleken met mannen neigen tot helderdere en meer nasale uitspraak van de klinkers.
En tot het enigszins rekken van de laatste lettergreep van veel woorden.

Met uitzondering van de beginperiode, dankzij beïnvloeding door beide andere genoemde volkeren, en de korte
periode van intensief radio- en faxcontact met Šolám, waarbij beide planeten elkaars uitspraak gedeeltelijk
overnamen, is het Auroriaans een uiterst stabiele, al 3,5 miljoen jaar vrijwel onveranderde taal.
Op mijn thuisplaneet was ik, als koning in opleiding, Auroriaans tolk. De meeste woorden ben ik helaas vergeten.
Maar er komen er steeds meer terug. Ik houd je op de hoogte. De pagina Woordenlijst houd ik intensief bij.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Auroriaans – kenmerken
Het Auroriaans kan wel tegen een stootje. Ook als je het verkeerd uitspreekt, verstaat het volk je goed genoeg.
De stemhebbende medeklinkers spreken voor zich en staan ook duidelijk via mijn fonetische notatie aangegeven.
De doffe klinkers hoeven ook niet al teveel problemen op te leveren, maar je moet er wel consequent aan denken.
Het Auroriaans kent enkele typisch eigen klanken. Zoals de smeuïge tweeklanken  öy (als in sneu) en  ùy (ui).
Maar vooral de blatende eind-èèèèè (5 x blaten) als in Brazè (educatief pretpark in de hoofdstad Ahúrabad).
En de (veel zeldzamere) blatende eind-ùùùùù zoals in het plaatsje Hered Nù.
De  d  wordt, behalve aan begin van woorden, voor een  e  of een  i  uitgesproken als de  th  in het Engelse  this.
De  l  wordt vrij dik uitgesproken en neigt dus naar de uitspraak van de  w.
Evenals het Latijn, kent ook het Auroriaans veelvuldige assimilatie. De  m  en de  n  worden vaak verwisseld.
De Aurorianen gaan überhaupt slordig om met het verschil tussen de m en de n.
Met uitzondering van bijvoorbeeld de persoonsnaam Zörźim, waarbij de eind-m lang wordt aangehouden,
met op elkaar geperste lippen, en uitgesproken, alsof je een kogel afschiet.
De r wordt midden in de mond gevormd, dus niet rollend voor in de mond, maar ook niet achter in de keel.
Als je hem uitspreekt als  hr, dan zit je altijd goed.
De  v  en de  w  spreek je precies zo uit als in het Nederlands.
De  z  klinkt na een  n  of een  r  als  dz.
Vanwege al vroeg opgetreden afslijting, is er in het Auroriaans een groot verschil tussen schrijftaal en spreektaal.
In de schrijftaal vind je alle naamvalsuitgangen. In de spreektaal zijn die weggelaten of vervangen door voorzetsels.
Vooral het genitief  -ad  (behorende tot / genoemd naar) moest het vaak ontgelden, naar gelang de klemtoon.
Zo heten twee nabijgelegen dorpjes respectievelijk Karlan Wak en Zolarad Vlak.
Aan de andere kant bestaan er zelfstandige naamwoorden, die zijn afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden, zoals:
Habòmbadad (Informatica, letterlijk: Van de stadsmuren) en Hàmbarad (Beveiliging, letterlijk: Van de liefdesbrug).

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Obwaĝees
Dit is de uitgestorven taal van het uitgeroeide volk van de oermensen van Aurorion.
Aurorion heette toen nog Obwàĝ.
Deze taal vertoonde weinig of geen verwantschap met onze Cluster Voertaal.
Voornaamste kenmerk was de consequente klemtoon op de laatste lettergreep van elk woord.
Alle klinkers waren dof. De medeklinkers had je zowel stemloos als stemhebbend.
Alle persoonsnamen begonnen met de familienaam, ofwel stamnaam, en eindigden met de roepnaam.
Bijvoorbeeld: Bwan-Hïtìr, Bwan-Jalúq, Jin-Lutàn.
Ob betekende: plaats (of planeet). Waĝ betekende: voet (of voeten).

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Vaktalen
Op Aurorion (en op andere Albaran planeten?) bestaan er aparte vaktalen, bijvoorbeeld voor wiskunde.
Formules worden uitgesproken met heldere klinkers en stemloze medeklinkers , die verder nergens voorkomen.
Dat is nog eens wat anders dan het Latijn bij ons onder medici. En ons juridische vakjargon.
Wiskundetaal klinkt ongeveer als volgt:
‘Kripiti ktiripiri ka fiti niptiri.’
Alle bijbehorende cijfers en getallen worden daar in gewoon standaard Auroriaans tussengevoegd.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Schriftstelsels
Standaard op Aurorion is al 3,5 miljoen jaar het lettergrepen blokschrift. Wegens hun computersysteem.
Het dertien puntenvierkant wordt consequent als basis gehanteerd. Er bestaan slechts enkele honderden tekens.
Grafische of proportionele weergave is er nooit van gekomen, zodat alle tekens er nog steeds vierkant uit zien.
Elke teken wordt in de breedte volledig opgevuld. Hun onderlinge afstand verschilt naar gelang woord of zin.
Wel is het, vooral op Aurorion, gebruikelijk om veelgebruikte woorden met slechts één enkel teken weer te geven.
Zo zie je de hoofdstad Ahúrabad, eigenlijk drie tekens, terug als een driehoek met punt omhoog en centrale stip.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Pictogrammen
Op Aurorion wordt al miljoenen jaren intensief met pictogrammen gewerkt.
Er zijn pijlen, wel of niet omcirkeld, in diverse kleuren. Bekendst is de oriëntatiepijl op verticale plattegronden.
Het is een gevuld schijfje met een pijl die alle kanten uit kan wijzen. Op alle plattegronden staat het noorden boven.
Een paar jaar terug moest ik bij Weert een camping zoeken. Bij het treinstation staat een duidelijke plattegrond.
Helaas las ik die ondersteboven, zodat ik met mijn fiets urenlang ronddoolde. Zoiets is onmogelijk op Aurorion.
Daar staan plattegronden consequent Noord/zuid georiënteerd. Het pictogram geeft tevens de kijkrichting aan.
Dus niet alleen: 'Hier bevindt u zich.', maar ook: 'En in deze richting kijkt u.'. Uiterst simpel, toch?

Tweekleurige, ronde pictogrammen worden op borden en beeldschermen gemengd met lettergrepen blokschrift.
Dit soort pictogram bestaat uit een cirkelvormige schijf van de ene kleur met daarop een contrasterende kleur.
In die zelfde kleur wordt die schijf door een dik getekende cirkel van de omgeving afgegrensd.
De eigenlijke afbeelding kan gevuld of dik getekend leeg zijn en raakt vaak de omringende cirkel.

Toen de Aurorion Unie en de Hovron Unie begonnen met intensievere samenwerking, ontdekten ze tot hun grote
verbazing en vreugde, dat beide volkeren pictogrammen in vrijwel identieke stijl gebruikten. Het enige relevante
verschil is, dat die van Hovron natuurgetrouwer zijn, maar die van Aurorion gestileerder. Na enige aanpassingen
werd een uniforme Albaran huisstijl ontwikkeld, waarna het gebruik van pictogrammen ook op Mansira en Tiflis
wordt ingevoerd, onder andere op metrostations, met opschriften zowel in Hovron als in Cluster Voertaal.

Het Anur pictogram – zonder de smaragdgroen naar zwarte achtergrond – wordt gebruikt voor aanduiding van
Lila Lelie Cluster, Galactische Federatie, Albaran Zevenster Stelsel.


Oriëntatiepijl
Met kijkrichting


Onderwijs
Indalen kennis


Informatica
Pasje – druppel


Regering
Kroon – peer


Beveiliging
Helm – ui


Landbouw
Marvabuffel


Toerisme
8 windstreken


Spoorwezen
4 windstreken


Vandra Metro
Witte lijn


Wegverkeer
Tweewieler


   Scheepvaart
   Zeilschip


Ruimtevaart
Ruimtependel


Hovron
Planetenregio


Gouden Roos
Sterrenstelsel


Groene Palm
Sterrenstelsel


Lila Lelie
Sterrenstelsel


Lila Lelie Cluster
Anur embleem


Kharliskwa
Oogbloem

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Ruimtematen
Op Aurorion geldt de Auroriaanse el, ongeveer 28 cm, de gemiddelde ellepijp, als standaardlengtemaat.
Deze maat wordt in beide richtingen (groot en klein) verder via het twaalftallige stelsel uitgewerkt.
Standaardsnelheid wordt gerekend als Auroriaanse el per minuut (op Aurorion vrijwel gelijk aan onze minuut).
Wij Nederlanders hanteren het postcodesysteem. De Aurorianen wereldwijd het ruimte coördinatensysteem.
Naast gemeentenaam, straatnaam en huisnummer, heb je daar coördinaten van lengtegraad en breedtegraad.
De evenaar tipt aan de zuidgrens van de hoofdstad Ahúrabad.
De nulmeridiaan loopt midden door het oude centrum van de hoofdstad Ahúrabad.
Op enkele plaatsen, zoals in de ontvangsthal van grote treinstations, staat een wereldbol van circa twee meter.
Dit zijn driedimensionale beeldschermen, waarop je zelfs alle treinen ziet zweven, compleet met hun lijnkleuren.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Tijdrekening
Aurorion had tot 2013 geen natuurlijke satellieten en rekent nu nog steeds niet in maanden.
Zij hanteren ook geen tijdzones. Slechts de werkroosters worden aangepast.
De weken bestaan uit zes of twaalf dagen, waarvan vier tot tien dagen wordt gewerkt en één tot drie gerust.
Een etmaal op Aurorion bedraagt ongeveer 27 aarduren. Dit etmaal wordt onderverdeeld in 12 uren of shifts.
Elk uur bestaat uit 144 minuten. Elke minuut bestaat uit 144 seconden.
De Auroriaanse minuut, hun voornaamste rekeneenheid, blijkt vrijwel gelijk te zijn aan onze aardse minuut
Gezien hun twaalftallige stelsel, hoeft op Aurorion de dagtijd door slechts vijf cijfers te worden weergegeven.
Op treinstations wordt gewerkt met de zogenaamde drievoudige tijd, overzichtelijk weergegeven als aftreksom.
•  Actuele tijd in (jaren, dagen,) uren, minuten en seconden
•  Resterende tijd in minuten en seconden
•  Geplande (vertrek)tijd in uren en minuten

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Geluidsfragmenten 1

AUDIO     ►   Auroriaans – tellen    
AUDIO     ►   Auroriaans – overig    

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Geluidsfragmenten 2

AUDIO     ►   Auroriaans – Stadsmuur omroep door een man    
AUDIO     ►   Auroriaans – Weerbericht door een vrouw    
AUDIO     ►   Auroriaans – Weerbericht door een man    
AUDIO     ►   Auroriaans – Metrostations omroep door een vrouw    
AUDIO     ►   Auroriaans – Metrostations omroep door een man    

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

     DISCLOSURE     –     Hemel en Aarde   liefdevol herenigd