Afbeelding boven rechts: Auroriaans pictogram Spoorwezen en reizigerstrein, modernste type – elektronische tekening Micha Beuger
Index Pagina
A Vlinderdans A

www.buitenaards.net

◄ Index Website


Aurorion – spoor – systeem

▼ Systeemkenmerken
▼ Voertuigen
▼ Baanvakken, haltes
▼ Noord-Zuid – wereldlijn
▼ Ahúrabad – regiolijnen
▼ Ahúrabad – stadslijnen
▼ Midden en Zuid – regiolijnen
▼ Versterkingslijnen
▼ Overige lijnen

Aurorion heeft een volstrekt uniek spoorsysteem, waarvoor het terecht vele galactische prijzen heeft ontvangen.
Op deze pagina wordt de – voor zover mij bekend – recentste situatie beschreven. Met een wereldwijd spoornet.
Alle trajecten – zelfs die paar van 3.000 km – worden volgens de nieuwste spoorwet binnen drie minuten afgelegd.
Deze opwaardering heeft veel lokale ruimtevluchten overbodig gemaakt. Ook vonden forse verschuivingen plaats.
Van voorzieningen als personeel, internet, sanitair en horeca in de treinen naar inzet van dit alles op stations.

Alle treinen bewegen door magneetinductie en kunnen maar liefst een topsnelheid van 100.000 km/uur bereiken.
Elk spoor waarover wordt geflitst – dus de geluidsbarrière wordt doorbroken – loopt door een kooiconstructie.
Veilig en kaarsrecht, zonder enige wisselverbinding met andere sporen. En meestal langs saaie landschappen
Per keer zweeft er slechts één – meestal samengestelde – trein op elk flitsspoor – consequent in één richting.
Tijdens het flitsen zijn reizigers, bagage en vouwfietsen met zachte beugels veilig vastgeklemd.
Versnellen en vertragen geschieden comfortabel via een formule, die ook bij ruimteschepen wordt gebruikt.
Hierbij wordt tevens de schok van het passeren van de geluidsbarrière volledig gecompenseerd.

Als personentrein wordt thans slechts één type gebruikt, dat bestaat uit drie onderling doorloopbare geledingen.
De vier voortstuwingseenheden worden ondergronds door de spoorgoot omvat, zodat ontsporen onmogelijk is.
Extra voordeel is, dat de treinvloer op gelijke hoogte ligt als de straat, zodat er geen verhoogde perrons nodig zijn.
Verder zijn alle treinen laag, smal en wendbaar, zodat ze prima kunnen worden ingepast in diverse omgevingen.
Voor de ongelijkvloerse kruisingen zijn slechts lage bruggen en lage, oppervlakkig gelegen tunnels nodig.
Optrekken, stoppen, instappen en uitstappen verlopen zeer vlot, zodat alle treinen op alle baanvakhaltes stoppen.
Treinreizen is gratis, veilig, comfortabel en supersnel.

Soort treintracé
Aantal reizigerssporen per richting
Aantal gekoppelde stellen per trein
Interval in minuten per richting
Onderlinge halteafstand in km
Topsnelheid in km/uur
Stad
  1 – 2
  1 – 3
 ¼ – 3
 ½ – 3
30 – 300

Regio
    1 –  2
    1 –  6
    1 –  6
    1 – 30
100 – 1.000

Wereld
  1 – 2
  2 – 12
  3 – 36
10 – 3.000
1.000 – 100.000
▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Systeemkenmerken

•  Alle openbaar vervoer per spoor is gratis
•  Voor logistieke doeleinden wordt automatisch en draadloos bij elk voertuig ingecheckt en uitgecheckt

•  Alle treinen worden zwevend voortbewogen door middel van magneetinductie
•  Vrijwel alle treinbewegingen worden automatisch door het wereldwijde computersysteem geregeld
•  Op alle openbare reizigersdiensten wordt momenteel uitsluitend het treintype BlimZar 3.2 ingezet

•  Alle treinstellen zijn via beide uiteinden bestuurbaar
•  Op de meeste haltes kan gelijktijdig aan beide zijden van elk voertuig worden ingestapt en uitgestapt
•  Alle ringlijnen en luslijnen worden altijd in beide richtingen gevolgd
•  Alle treinen stoppen altijd op alle aan hun baan gelegen haltes

•  Minimale onderlinge halte afstand  • □□□ – 1.728 Auroriaanse el – een kleine halve km
•  Maximale onderlinge halte afstand 3.000 km
•  Maximale onderlinge halte reistijd 3 minuten
•  Minimale frequentie per richting 1 trein per 36 minuten
•  Maximale frequentie per spoor 1 trein per kwart minuut

•  Alle perrons zijn kaarsrecht en waterpas, de meeste baanvakken eveneens
•  Bochten, hellingen en wissels liggen zoveel mogelijk vlak bij haltes, ter bevordering van optimale snelheden
•  Alle spoorbanen zijn veilig afgeschermd van hun omgeving met – ook onderling – ongelijkvloerse kruisingen
•  Op plaatsen, waar spoorbanen elkaar kruisen, bestaan uitgebreide spoorverbindingen en een knoopstation
•  Dit geldt uitdrukkelijk  niet  voor plaatsen, waar flitsbanen en gewone spoorbanen elkaar kruisen
•  Flitsverkeer – met snelheden boven de 1080 km/uur (geluidsbarrière) – is namelijk extra streng beveiligd

•  Het spoornetwerk bestaat uit stadstracés, regiotracés en wereldtracés
•  Deze tracés hebben ieder hun eigen status, maar mogen naadloos in elkaar overvloeien

•  Heeft een gemeente meerdere haltes, dan heet een van die haltes Centrum, zelfs als die niet centraal ligt
•  De haltes aan de gemeentegrenzen worden dan het allereerst vernoemd naar de acht windstreken
•  Knoopstations hebben als eerste recht op de namen Centrum en van windstreken, zelfs bij afwijkende ligging

•  Voor elke richting gelden vaste vertreksporen, zodat alle frequenties optimaal worden benut
•  Aansluitende treinen wachten niet op elkaar, maar stationeren alternerend, voor een rustiger overstapgedrag

•  Alle hoofdlijnen worden aangegeven met kleurenparen, de ene richting in lichte, de andere in donkere tint
•  Wegens gebrek aan kleuren, kunnen diezelfde kleurenparen ook in andere regio's en steden worden gebruikt
•  Daarom bestaat er thans tevens een wereldwijd, overzichtelijk en logisch systeem met lijnnummers
•  Met telkens een even nummer voor de ene richting en een oneven nummer voor de tegengestelde richting

•  Tijdens nachtdienst zweven uitsluitend de hoofdlijnen, zodat soms moet worden overgestapt
•  Overdag zweven op drukke trajecten versterkingslijnen voor frequentieverhoging en overstaploze verbindingen
•  Elke versterkingslijn wordt met de kleuren van alle bijdragende lijnen aangeduid

•  Bij samengestelde treinen, wordt van elk treinstel apart de route aangegeven
•  Bij samengestelde treinen, zitten de treinstellen, die het langst op de hoofdroute blijven meestal vooraan
•  Bij samengestelde treinen, bevinden de treinstellen, die het eerst afslaan, zich meestal achteraan
•  Bij twee parallelle sporen per richting, stoppen beide treindelen logisch voorgesorteerd aan hetzelfde perron

•  Op alle beeldschermen is alle informatie steeds gelijktijdig zichtbaar
•  Alle treinen worden aangekondigd met drievoudige tijd – actuele tijd, resterende tijd en verwachte vertrektijd
•  Van elke trein worden alle haltes aangegeven, compleet met de aldaar verwachte vertrektijden
•  Op alle haltes wordt van elk spoor de zweefrichting en positie van de perrons – links of rechts – aangegeven
•  Alle plattegronden hebben noord als bovenzijde – met aanduiding van zowel actuele locatie als kijkrichting

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Voertuigen
De standaardtrein – BlimZar 3.2 – ingezet op alle spoorbanen van de planeet, lijkt veel op een aards metrostel.
Dit voertuig is opvallend laag – er is immers geen bovenleidingsysteem – en zweeft zonder wielen over de baan.
De vier voortstuwingseenheden hangen onzichtbaar in een goot, die het ondergrondse deel van de trein omsluit.
Elk treinstel is dubbel geleed en telt drie onderling doorloopbare bakken. Tot twaalf stellen worden gekoppeld.
Koppelen en ontkoppelen geschiedt automatisch, vlot en comfortabel, middels een magnetisch weefmechanisme.
Maatvoering bij benadering: 35 m lang, 2,5 m breed, zichtbare deel 2,5 m hoog. Officieel 3 x 24 = 72 zitplaatsen.
Op stads- en korte regiotrajecten mag worden ingeschoven en gestaan. Hiermee wordt de capaciteit verdubbeld.

Elke trein is strak gestroomlijnd en bestaat vrijwel geheel uit doorzichtig glas, met buiten wat zilverkleurig metaal.
Naast het witte kop- en sluitlicht schijnen er langs de volle lengteas van het dak lichtstroken in de lijnkleur(en).
Deze daklichten knipperen vlak voor elk vertrek. Treinen maken namelijk vrijwel geen geluid, ook niet als signaal.
Het sobere interieur is in spoorstijl uitgevoerd, dus in de kleurencombinatie mintgroen met donkerroodbruin.
In de as van elke bak staan ruggelings twee donkerroodbruine banken, zodat reizigers dwars naar buiten kijken.
De afdoende beveiligde stuurinrichtingen in de beide koppen zijn niet van het passagiersgedeelte afgescheiden.
De bestuurders – of liever conducteurs – hebben nauwelijks invloed op de geautomatiseerde treinbewegingen.
Hun voornaamste taak is het waarborgen van veilig en vlot uitstappen en instappen van alle reizigers.
Eventuele vertraging wordt gecompenseerd door computergestuurde snelheidsverhoging tot de volgende halte.

Spectaculair aan de huidige reizigerstreinen, zijn de magnetisch volledig wegschuifbare, doorzichtige zijwanden.
Die lopen over de volle hoogte en lengte van elke bak. Van plafond tot vloer. En van scharnier tot scharnier of kop.
De schuifwanden zinken tegelijk met de perronwanden de grond in. De vloeren onder de banken schuiven iets uit.
En vullen de kloof boven de verzonken glaswanden en klemmen het voertuig vast tussen de beide perrons.
Beide scharnierdoorloopjes bevatten glaswanden, die bij noodgevallen opzij kunnen worden geschoven.

Vroeger klapten de treinwanden geknikt omhoog. Dit is nog steeds zo bij de meeste andere treintypes.
Alle zijwanden bestaan uit intelligent glas, dus functioneren zij tevens als informatieschermen.
Door het grootste deel van de zijruiten wordt meestal gewoon naar buiten gekeken.
Waar dit zinloos is, bijvoorbeeld in tunnels of flitskooien, worden er beelden van de omgeving in geprojecteerd.
Vroeger gaf een ruitdeel spiegelend het landschap van de andere zijde weer. Thans gebeurt ook dit elektronisch.
In de zijruiten wordt tevens alle relevante route-informatie vertoond, inclusief alle haltes met hun aankomsttijden.
Met je mobieltje kun je van het raamgedeelte recht voor je regelen, wat je daarin ziet.

BlimZar serie . type
Aantal geledingen
Treinstel lengte m
Zijruiten type
Internet / sanitair
Toepassing
Topsnelheid km / uur
1.1
1
15
Knik
+ / +
Museum
1.080
1.2
1
15
Knik
+ / –
Huurtrein
29 / Variabel
1.3
1
15
Geen
+ / –
Goederen
Variabel
1.4
1
15
Geen
+ / –
Onderhoud
100.000
1.5
1
15
Knik
+ / –
Overheid
100.000
3.1
3
35
Knik
+ / +
Museum
1.080
3.2
3
35
Zink
– / –
Reizigers
100.000▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Baanvakken, haltes
Het Auroriaanse treinsysteem neemt qua hoogte en breedte opvallend weinig ruimte in.
Alle rechte spoorbanen bestaan uit geprefabriceerde segmenten, die uit zichzelf voldoende stevigheid bezitten.
De ondergrond hoeft daarom nauwelijks te worden voorbereid, zodat de aanleg ongelooflijk vlot kan geschieden.
Alle componenten worden razend snel door robotmachines aan elkaar geklikt, inclusief elektronica en afwatering.
Per etmaal kan op die manier minstens 30 km, volledig exploiteerbaar, viervoudig spoor worden opgeleverd.
Tunnels – de meeste geboord – vergen iets meer tijd. En stations – meestal op maat gemaakt – vaak veel meer.

De meeste treinbanen bestaan uit twee sporen. En hun aanliggende haltes dus meestal uit drie perrons.
Wereldtracés hebben vaak meer sporen. De buitenste voor reizigers. De binnenste grotendeels voor goederen.
Bij sommige stations duiken de goederensporen onder het middenperron en hebben daar een emplacement.
Veel andere stations liggen wat verdiept. Het goederenemplacement overdekt dan de reizigersperrons.
Veel wereldstations hebben perrons van circa 450 m lang, zodat daar treinen van twaalf stellen kunnen stoppen.
Die perrons zijn ook extra breed en voorzien van horizontale transportbanden voor de reizigers.
Alle perrons zijn van de sporen afgeschermd door magnetisch geheel wegzinkbare wanden van intelligent glas.
In die wanden wordt alle voor de reizigers nuttige informatie weergegeven, zoals routes en verwachte haltetijden.

Haltes heb je op Aurorion in alle maten en soorten. De simpelste bestaan eigenlijk uitsluitend uit twee zijperrons.
Grotere stations hebben ook een centrale hal met een servicebalie. Daarachter zitten mensen van het spoor.
En van beveiliging – dus ook van persoonsregistratie – en van toerisme, bij kleinere stations als combifunctie.
Ook vind je er plattegronden en andere informatie, openbare computers, toiletten en vaak horecavoorzieningen.
In veel gemeentes wordt het stationsgebouw gecombineerd met bijvoorbeeld stadhuis en/of winkelcentrum.

De meeste spoorbanen lopen op straatniveau. Bij sommige haltes zakt het spoor iets, zodat split level ontstaat.
Het kruisende verkeer loopt dan over de kap heen. Bij bruggen passeert het overige verkeer onder de spoorbaan.
Spoorbanen op viaducten komen voornamelijk rond Ahúrabad voor. En wel op de grijsblauwe, rode en oranje lijn.
Spoortunnels vind je in de meeste grote steden, onder natuurgebieden, onder wateren en door bergketens heen.

Knoopstations heb je grofweg in twee uitvoeringen. Compact en stervormig. Er bestaan ook combinaties hiervan.
Bij een compact knoopstation, bijvoorbeeld Löbad Centrum, liggen de kruisende perrons recht boven elkaar.
Alle spoornummers zijn dan samengesteld, met links het nummer van de verdieping, van boven naar beneden.
Om het juiste vertrekspoor te bereiken, zweven de treinen daar over een ingenieus stelsel van fly-overs.
Bij stervormige knoopstations, zoals Dorbad Centrum, zijn de sporen verbonden via ongelijkvloerse rotondes.
Vertreksporen bevinden zich dan weg van de hal, zodat instappers zich iets in de zweefrichting moeten begeven.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

A   Noord-Zuid – wereldlijn
Welkom op de aller oudste magneetinductie zweeftreinlijn van de planeet Aurorion, vroeger de witte lijn geheten.
Die verbindt de twee grootste ruimtehavens en de vier voornaamste steden, waaronder de hoofdstad, met elkaar.
En binnen die steden, de centra en de meest cruciale openbare gebouwen en andere publieke voorzieningen.
De dagfrequentie is 6 minuten, hoog voor een wereldlijn. Rond steden, dankzij versterkingslijnen, soms 1 minuut.
Deze lijn is thans, zij het met een veel lagere frequentie, verlengd naar het uiterste noorden van het continent.

De nu beige lijn bestaat uit de onderstaande trajecten, met bij benadering het hiervoor benodigde aantal minuten.
•  14 – Weinig frequente regiolijn van Züzak (knooppunt met de wereldringlijn) tot Ruimtehaven Noord
•    6 – Zeer frequente regionale metro van Ruimtehaven Noord via Ahúrabad Centrum tot Ahúrabad Zuid
•  10 – Frequente wereld flitslijn van Ahúrabad Zuid tot Ruimtehaven Zuid
•  10 – Frequente regiolijn van Ruimtehaven Zuid via Löbad Centrum tot Lüzak (knooppunt met wereldringlijn)

Over het flitsdeel zweven lange treinen, die bij Ahúrabad en Löbad splitsen en zich over de lokale lijnen verdelen.
Treinen van de deeltraject dagdiensten verdelen zich ook over diagonale regiolijnen van Hàmurabad en Dorbad.

We beginnen in het uitgebreide, ondergrondse station Ruimtehaven Noord. Vandaar gaan we tweesporig verder.
Via de aan het onbevaarbare deel van de Azüran gelegen bergdorpjes Zanźam Zak, Lùywan Zak en Zörźim Zak.
Deze tocht tot Ahúrabad Noord duurt 12 minuten, maar het uitzicht is fraai. Dit is de oude, thans grijsblauwe route.
Thans flits je ook binnen 2 minuten dwars door het gebergte – via een 6-sporige tunnel – naar Ahúrabad Noord.
Via de nieuwe beige route. Beide lijnen zweven oppervlakkig ondergronds 4-sporig verder door de hoofdstad.
We stoppen op de gemiddeld 2 km uit elkaar gelegen haltes Wuda (Universiteit), Kökin (Gezondheidscentrum),
Ràboðin (Koninklijk Paleis) en het knoopstation Brazè, waar de paarse lijn kruist en de groene lijn erbij komt.

4-sporig en eveneens met op elk station 5 perrons, zweven we door onder de Bazandar (Grote Promenade).
Vanwege de voorsorteerlogica, zijn de binnenste sporen voor de beige lijn en de buitenste voor de groene.
Het dak van de ondiepe tunnel is daar geheel doorzichtig, zodat treinreizigers en voetgangers elkaar kunnen zien.
Via Dorźim (Grote Markt) en Hàmbarad (Stadhuis) komen we op Centrum, waarlijk het planetair Centraal Station.
Ook van daar uit zijn er twee routes. De oude, grijsblauwe lijn, volgt het Torenbrug tracé, via station Westpark.
Waar de diepe tunnel overgaat in een kilometers lang, 4-sporig viaduct, waarna we stoppen op Torenbrug Noord,
Torenbrug Midden, Torenbrug Zuid, Industrieknopen en Ahúrabad Zuid. De nieuwe beige route is 3 minuten korter.
En loopt door de nieuwe, 8-sporige tunnel kaarsrecht via Zuidknoop en Zuidplein naar Ahúrabad Zuid.

Terwijl de trein op alle vorige haltes slechts enkele seconden stil staat, blijft die op Zuid ongeveer 1 minuut staan.
Die korte trein is via een weefproces verlengd tot 12 treinstellen. Je kunt nu nog overstappen naar een ander stel.
Zojuist ingestapte reizigers installeren hun bagage. Dit tracé is verdeeld in 6 flitstrajecten van ieder 1.500 km.

We stoppen op Hàmurabad Centrum (oude hoofdstad regio Midden), Karlan Wak Centrum (Openluchtmuseum),
Dorbad Centrum (Middenstad) en de dorpjes Hamur Wak en Harun Vlak. Die laatste haalden oorspronkelijk niet
het minimum inwonertal om een treinhalte te rechtvaardigen, maar anders zou de reis te lang aaneengesloten zijn.
Dankzij bouwprojecten is dit dilemma verholpen. De overige dorpjes langs de lijn kregen een bouwstop opgelegd.
Vanwege het wereldwijde belang van deze circa 9.000 km lange flitslijn, mogen er beslist geen haltes bij komen.
We stoppen kort op de haltes Ruimtehaven Zuid, Löbad Noord en Industriezone Zuid.

Na ontkoppeling en koppeling wachten we circa 1 minuut op Löbad Centrum en gaan via Gezondheidscentrum,
Universiteit, Sportpark, Löbad Zuid en enkele dorpjes naar het dorp Lüzak, dat deels op een berghelling ligt.
Dit voormalige eindpunt is tegenwoordig een knoopstation, waar tevens de minder frequente wereldringlijn stopt.
Alle 7 haltes van Ahúrabad Zuid t/m Ruimtehaven Zuid zijn nu knoopstations, met ook uitwisseling van treinstellen.
Die zweven dan vooral diagonaal westwaarts door naar de kustlijn. Al die stations heten thans tevens Centrum.

AUDIO     ►  Auroriaans – haltes omroep door man  
AUDIO     ►   Auroriaans – haltes omroep door vrouw  

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Ahúrabad – regiolijnen
Hun basis dagfrequentie is iedere 6 minuten. Dankzij versterkingslijnen loopt die op tot circa 1 trein per minuut.
Onderstaande afbeelding is schematisch en geeft daardoor een enigszins vertekend beeld van stad en regio.
Noord - Zuid is in werkelijkheid langer. West - Oost is korter. En de hoofdstad kleiner ten opzichte van de regio.
Veel lijnen zijn in het echt iets kronkeliger. Kusten en rivieroevers vertonen diverse niet getekende inhammen.Grijsblauw / Oude Noord-Zuidlijn
Lichtgrijsblauwe route: Plezierhaven C – Plezierhaven N – Noordwestzeedorp – Tussendorp – Ruimtehaven N –
Zanźam Zak – Lùywan Zak – Zörźim Zak – A N – A C – A Westpark – A Torenbrug N, M, Z – A Industrieknopen –
A Z – Merenstad C.

Deze aller oudste magneet zweeflijn is dankzij recente verlengingen naar beide einden tevens de aller nieuwste.
De grijsblauwe lijn keert eigenlijk nooit op Plezierhaven C of Merenstad C, maar vloeit dag en nacht over in het
paarse traject Plezierhaven C – Merenstad C en vormt zo een ringlijn, die zichzelf kruist te A Brazè.
In dagdienst is er ook een ringlijn, bestaand uit de noord tak van de grijsblauwe en de west tak van de blauwe lijn.

Groen / Zuidwest – Noordoost / Industrielijn
Een zeer oude en belangrijke regiolijn in Noord is de groene lijn. We volgen die in haar nieuwe lichtgroene route.
Ahúrabad Z – Industriehaven – Ahúranmond Z – A ZW – A Torenbrug Z – A Zuidknoop – centrumtunnel –
A Centrum – A Stadhuis – A Grote Markt – A Brazè – A Bolwerkbrug N – A NO – Mijnbouwzone (en verder).

Deze lijn keert overdag niet op A Z, maar zweeft steeds verder via Merenstad C of over de Noord-Zuid wereldlijn.
Zeker eens per 36 minuten zweven treinen via de groene wereldlijn door naar het noordoosten van het continent.
De groene lijn bestaat meestal uit vier sporen. De binnenste, voor goederenvervoer, gaan onder de perrons door.
Tussen A Zuidknoop en A NO lopen die diep ondergronds, met uitgebreide emplacementen.

Blauw / West – Oost / Ahúran-oeverdorpenlijn
Deze lijn begint officieel, zij het met doorgaande treinen vanuit de grijsblauwe of paarse lijn, op Plezierhaven C.
Kustdorpjes – Ahúranmond N – dorpjes NW-oever Ahúran – A W – A Torenbrug N – A Havenkwartier – A C –
tunnel – A Zuidknoop – A Oud Z – A Bolwerkbrug Z – A ZO-knoop – A O – Ahurandorpjes – Heropvoedingskamp.

Minstens eens per 36 minuten zweven treinen door naar de oostkust.
Vanwege vrij korte halteafstanden, heeft deze regiolijn binnen de grenzen van Ahúrabad de status van stadslijn.
De toeristische waarde van deze pittoreske, tweesporige, vrijwel overal over straat lopende lijn is zeer groot.
In het Havenkwartier ligt de lijn met vier sporen op een dijkachtige kade met een boulevard via de middenperrons.
De twee buitenste sporen zijn voor de blauwe lijn, de twee binnenste sporen geheel voor de centrale stadsringlijn.

Paars / Noordwest – Zuidoost / Diagonaal / Woonwijkenlijn / Watersportcentralijn
Deze lijn begint officieel, zij het met doorgaande treinen vanuit de blauwe of grijsblauwe lijn, op Plezierhaven C.
Deze sneldienst naar Ahúrabad stopt verder slechts op Plezierhaven O en het vestingstadje Bom ed Azúran.
Verder: A NW - haltes in woonwijk – A Brazè – tweesporige Brazètunnel – ZO-knoop – haltes woonwijken
Z en ZO – A ZO – haltes in Merenstad – Merenstad C.

Verder minstens elke 36 minuten een doorgaande trein als wereldlijn naar het zuidoosten van het continent.
Tussen NW en even voorbij ZO-knoop ligt de lijn oppervlakkig ondergronds en heeft vier sporen.
In ZO en Merenstad tweesporig en bovengronds over de oostelijke lage kade van de Nieuwe Vaart.
Bij knoopstation Merenstad C ligt de lijn verdiept. De paarse wereldlijn loopt onder natuurgebied De Meren door.

Rood / Perifere stadsringlijn
Deze lijn loopt dicht langs of net iets over de gemeentegrenzen van de planetaire hoofdstad Ahúrabad.
De ringlijn verbindt alle acht de windstreekstations van Ahúrabad en heeft vele tussenhaltes met korte afstanden.
A N –  A NO – Tweede Oostbrug inclusief station Tweestromendorp – A O – Merenstad NO – Merenstad –
A ZO – Merenstad – Merenstad ZW – A Z – A ZW – Tweede Westbrug – A W – A NW – A N .

De complete ring wordt in beide richtingen dag en nacht minstens elke 12 minuten bediend.
Deze geheel bovengrondse lijn loopt grotendeels over viaducten en op alle andere plekken op straatniveau.
Station Ahúrabad ZO en de aangrenzende banen liggen net op het grondgebied van Merenstad.
De westelijke tak is dus meer een stadslijn, de oostelijke tak meer een regiolijn.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Ahúrabad – Stadslijn
Deze efficiënte, harmonisch ingepaste tweerichtingsringlijn verdient op zich al een galactische prijs.
De losse, dubbel gelede treinen bedienen dit tracé ruim driemaal zo frequent en zo snel als de voormalige tram.
Sommige bewoners noemen deze metro nog steeds liefkozend  De Tram. De hele baan bestaat uit twee sporen.
Die zijn op vele plaatsen intensief met het overige spoornet verbonden, voor een vlotte uitwisseling van materieel.
Waar andere lijnen gelijk met de Stadslijn lopen, hebben ze aparte buiten sporen. De baan heeft dan vier sporen.

De dienstregeling, voor zover je die zo kunt noemen, wordt bovenal bepaald door de actuele vervoersvraag.
In de nachtdienst – waarin de voormalige tram niet reed – zweeft elke richting minstens één trein per 12 minuten.
Overdag elke 1 tot 3 minuten. Bij drukke evenementen op sommige trajecten zelfs tot 4 treinen per minuut.

Omdat deze metro gewoon over straat zweeft, kijkt de conducteur vaak vanaf de besturingsplaats over de baan.
En dit ondanks het strenge beveiligingssysteem. Extra treinen worden zelfs door bevoegde kleuters bestuurd.
Fietsen, meer dan twee bagagestukken per persoon, huurtreinen en goederentreinen zijn taboe op deze tracés.

Op de knoopstations na, zijn de haltes laag en bescheiden, met korte, smalle perrons, die geen echte perrons zijn.
De vloer van het voertuig bevindt zich namelijk op exact dezelfde hoogte als het voetgangersdeel van de straat.
De haltes hebben als voorzieningen slechts toiletten, openbare computers, stadsplattegronden en andere info.
Over de simpele kap kunnen de reizigers en al het kruisende verkeer de spoorbaan oversteken. Veel haltes zijn
onder bruggen gelegen. Hier en daar wordt split level toegepast, zodat de dwarsweg maar weinig omhoog hoeft.
Waar dat beter past, liggen de sporen strak tegen elkaar en wijken bij de haltes uiteen voor het middenperron.
Op veel fraaie stadstracés, bijvoorbeeld langs de Oude Gracht, hebben de haltes uitsluitend twee zijperrons.
Daar wordt duidelijk aangegeven en omgeroepen, dat er uitsluitend links kan worden uitgestapt.
Op andere trajecten blijven de sporen op perronbreedte van elkaar lopen en wordt de tussenruimte sierlijk gevuld
met beplantingen, waterpartijen, beelden en/of andere verfraaiingen. We volgen de lijn in haar lichtoranje richting.

Ondergronds op knoopstation Centrum, waar de trein soms iets langer blijft stilstaan – bovengronds over de lage,
oostelijke en noordelijke kade van de Oude Gracht, destijds de slotgracht van de Oude Stad, waar de haltes kort
op elkaar onder toegangsbruggen liggen – kronkelig door stadsdeel Noordwest – knoopstation Noordwestplein
(paars) – overkapt onder de noordelijke Paleistuin – knoopstation Paleis (grijsblauw + beige), kronkelig door de
villawijken Noord en Noordoost – haltes bij de wijk Bòmbadur en ingangen van het Brazèpark – knoopstations
Bolwerkbrug Noord (groen) en Bolwerkbrug Zuid (blauw) – woonwijk Zuidoost – knoopstation Zuidoostplein
(paars) – langs de grens van de wijken Zuidoost en Oud Zuid – knoopstation Zuidplein (beige) – tussenhaltes –
Industrieknoop 1 – Torenbrug Z, M, N – Havenkwartier samen met de blauwe lijn – Centrum.

De luslijn met Ruimtebasis Noord via de grijsblauwe route wordt gekoppeld bij Koninklijk Paleis.
De luslijn met Hàmurabad via de beige route wordt gekoppeld bij Zuidplein.
Met laatstgenoemde lijn is nota bene het traject van de voormalige aller oudste sneltramlijn vrijwel in ere hersteld!

Ahúrabad – Vandra Metro
Sinds 2012-08-03 is de Hovron Planeten Unie volwaardig lid van onze Galactische Federatie.
Sindsdien wisselen reptilianen steeds uitbundiger uit met bewoners van de Aurorion Planeten Unie.
Overigens zijn op 2013-03-01 beide unies opgegaan in de nieuwe Albaran Zevenster Unie.
Deze samenwerking heeft ook tot gevolg, dat alle interplanetaire ruimtehavens fors moeten worden uitgebreid.
Op Ruimtehaven Noord zijn transportbanden dan ontoereikend om de reizigers tussen alle secties te vervoeren.
Een BlimZar is te massaal voor zulk locaal vervoer, maar de compactere Vandra Metro is uitermate geschikt.
Dit vervoerssysteem is ontwikkeld in de Hovron Planeten Unie en wordt op die webpagina uitvoerig beschreven.
Er is dan ook besloten om al in 2013 de zogenaamde gouden ringlijn aan te leggen en in gebruik te nemen.

Prompt wilden beheerders van het Brazè park aldaar een Vandra museum metrolijn, de zogenaamde witte lijn.
En wel tussen BlimZar station Brazè en Openbaar Vervoer Museum, met een tussenhalte bij het centrumgebouw.
Het klikt echter zo goed met de reptilianen, dat besloten is, ze een eigen dorp te laten bouwen tegenover het
bestaande dorp Zörźim Zak, dat al uitbreidingsplannen had. Reptilianen dorp krijgt tevens toeristische functies.
Overigens waren er in de oertijd ook al reptiliaanse nederzettingen in die omgeving. Welkom terug thuis!
Je kunt er binnenkort uitgebreid kennis maken met hun cultuur en architectuur en in dit dorp ook eten en logeren.
Verder krijgt de Hovron Planeten Unie onder andere een ambassade in de villawijk van Ahúrabad Noord Oost.
En wel op loopafstand van de huidige ambtswoningen. Dan maar een complete metrolijn, die dit alles verbindt.
Die kan dan midden onder de historische stadsdelen stoppen en zo tevens andere toeristische functies vervullen.
Oplevering van deze witte Vandra metrolijn – waar nodig ondergronds – staat nu gepland voor omstreeks 2015.
Omdat de Vandra Metro niet onder de Auroriaanse spoorwet valt, hoeft niet bij elke kruising een halte te komen.
Alle overstapstations met de BlimZar staan onderstreept aangegeven in onderstaande routebeschrijving.

(ondergronds) Centraal Station – Havenkwartier V – Westpark V – Oud Centrum – Nieuw Centrum – (op palen) –
Brazè – Centrumgebouw – Openbaar Vervoer Museum – (ondergronds) – Bòmbadur V – Ambassade Hovron
Planeten Unie – (op palen) – Noordoostrand – Zörźim Zak V – Reptilianen dorp – Ruimtehaven Noord sectie
Hovron Ruimtevaart (overstapstation gouden Vandra lijn) – (ondergronds) – Ruimtehaven Noord (tevens sectie
Aurorion Ruimtevaart + overstapstation gouden Vandra lijn).▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Midden en Zuid – regiolijnenWestkustlijn
Deze met olijfgroen aangeduide lijn, officieel een wereldlijn, is eigenlijk een verzameling overlappende regiolijnen.
De basisfrequentie is dag en nacht 36 minuten, met één doorgaande trein rond het gehele, wereldwijde, continent.
Vanwege grillige rijen van kustdorpen, zijn lang niet alle trajecten van deze wereldringlijn geschikt voor flitsverkeer.
In de omgeving van Hàmurabad, Dorbad en Löbad liggen belangrijke dorpen. Daar heb je veel versterkingslijnen.
Die bestaan deels uit een stukje langs de kust doorlopende trajecten van regiolijnen van genoemde steden.

Hàmurabad
Met de opheffing van de tram, had Hàmurabad geen haltes N en Z (tram) en W en O (trein) meer.
Maar nog wel Centrum (knoopstation met de beige wereldlijn), NW, NO, ZW en ZO.
De drukste regiolijn, nog altijd met turkoois aangeduid, loopt een stuk langs de westkust en via dorpjes langs de
Herver en Hàmurabad ZW, tussenhaltes, parallel aan de Bazander en diagonaal ondergronds via Centrum.
Vandaar bedient die lijn het noordelijke deel van de oude stad tot station NO en gedeeltelijk verder.
De rustigere lila lijn volgt, vanaf de westkust, dorpjes in binnenland en station NW via vergelijkbare patronen.

Bij Hàmurabad Centrum ligt de beige wereldlijn op straatniveau. De regiolijnen wisselen uit via een diepe rotonde.
En wel via het ABAC schema. A zijn doorgaande regiolijnen, oostelijk van de stad sporadisch verder doorgaand.

Tegenwoordig heeft ook Hàmurabad een WO flitslijn en een perifere stadsringlijn met acht windstreekhaltes.
Hiervan mochten de in ere herstelde haltes N en Z beslist niet aan de aldaar flitsende NZ wereldlijn liggen.
De knoopstations W en O waren wel toegestaan, omdat die wereldlijn voornamelijk van regionaal belang is.Karlan Wak
De regionale treinlijn pendelt tussen westkust, Zolarad Vlak, Karlan Wak en een oostelijker gelegen wereldlijn.
Twee kustdorpen – Zolarad Vlak W – Zolarad Vlak C – Karlan Wak C – Karlan Wak O en verder.
De van de regionale tramlijn overgebleven museumlijn heeft betrekkelijk weinig openbare vervoerswaarde.Dorbad
Dorbad (Middenstad, nieuwe hoofdstad van regio Midden) kende allang de huidige spoorsituatie als Hàmurabad.
Dorbad was toen nog in aanbouw en voldeed verreweg niet aan de vereisten voor een vaste regiodienstregeling.
Het was daar, waar het treinhuur systeem succesvol werd uitgetest en ten slotte wereldwijd werd ingevoerd.
Het was ook in Dorbad, waar voor het eerst een treinrotonde werd en nog steeds wordt gebruikt.

Opvallend zijn de verticaal cilindervormige stationsgebouwen, waarvan dat van Dorbad C groter dan de overige.
De tracés grijsoranje NW – ZO en grijsgeel NO – ZW zijn thans officiële regiolijnen.
Beide lijnen wisselen reizigerstreinen uit met de Westkustlijn.

Tegenwoordig heeft ook Dorbad een WO flitslijn en een perifere stadsringlijn met acht windstreekhaltes.
Hiervan mochten de nieuwe haltes N en Z beslist niet aan de aldaar flitsende NZ wereldlijn liggen.
De knoopstations W en O waren wel toegestaan, omdat die wereldlijn voornamelijk van regionaal belang is.Löbad
Al bij de opbouw van deze betrekkelijk nieuwe stad werd uitgegaan van twee kruisende openbaar vervoerslijnen.
De al beschreven beige (vanouds witte) lijn verbindt alle vitale locaties van regio Zuid via station Löbad Centrum.
De gele lijn, de derde lijn op deze planeet, verbindt alle oorspronkelijke woonkernen, waaruit Löbad ontstond.
De Alùyran is een smalle rivier met zeer veel bruggen, zodat er uitsluitend langs de zuidoever een treinbaan liep.

Kamlöbol ed Babandur (ZW Zeedorp) – nog twee dorpjes aan zee – Alùyranmond Z – dorpjes aan de Alùyran –
Löbad W – tussenhaltes – Löbad C – tussenhaltes – Löbad O – tussenhaltes – Marvan Kandar (Buffelpark,
een groot natuurgebied ten oosten van Löbad) – minstens elke 36 minuten verder tot de oostkust.

Mede vanwege de compacte bouw van station Löbad Centrum, wordt aldaar uitbundig automatisch magnetisch
gekoppeld en ontkoppeld. Binnen één minuut komt elke nieuwe treinensamenstelling probleemloos tot stand.
Daar geldt het volgende ABAC schema. A: alleen eigen regiolijn, B: doorgaande wereldlijn, C: andere alternatief.
Alle alternatieve treinen worden bij Löbad Centrum gerecombineerd, zodat die de hele regio tezamen bedienen.
Het is wellicht verwonderlijk, dat de tweede stad qua bevolkingsgrootte van Aurorion zo weinig vervoerslijnen heeft.
Dit komt door het compact opgezette stadscentrum met hoogbouw en de lintbebouwing langs beide regiolijnen.

Tegenwoordig heeft ook Löbad een perifere stadsringlijn met acht windstreekstations. De halteafstand van deze
rode lijn is nota bene groter dan van de regiolijnen. Rond de tussenhaltes zijn bescheiden woonwijken bijgebouwd.
De noordelijke takken zijn ook belangrijk voor het industriegebied en maken de vroegere spitslijnen overbodig.
Dit traject wordt tevens bediend door luslijnen en halve luslijnen (deze laatste via Löbad C, dus de beige lijn),
die via Ruimtehaven Z doorzweven naar de westkustlijn of naar Dorbad.Nieuwe regiolijn Midden Zuid
Zelfs de destijds te kleine dorpjes Hamur Wak en Harun Vlak hebben nu knoopstations, dankzij een nieuwe lijn.
Die loopt kronkelig vanaf de kust, verbindt een handvol dorpjes en kruist de NZ wereldlijn bij Hamur Wak.
Aan de oostkant verbindt die lijn tientallen dorpjes en kruist de NZ lijn bij Harun Vlak.
Vandaar verbindt die regiolijn een handvol dorpjes en loopt verder naar de westkustlijn.
Ongeveer halverwege Hamur Wak en Harun Vlak is er een spoorverbinding tussen de oostelijke tak en het oosten.
Het komt er op neer, dat momenteel vrijwel alle nederzettingen op Aurorion zijn verbonden met het spoorwegnet.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Versterkingslijnen
Versterkingslijnen worden op informatieschermen aangeduid middels de kleuren van alle bijdragende hoofdlijnen.
Deze varianten worden uitsluitend geëxploiteerd tijdens de dagdienst, die overigens tot laat in de avond doorloopt.
Ze dienen om op drukke tracés de frequentie te verhogen en verschaffen daarbij vele overstaploze verbindingen.
De Noord-Zuidlijn kent in dagdienst vele alternatieven, waarvan de meeste thans op Ahúrabad Centrum stoppen.
Hierbij wordt vaak tweemaal de Ahuran overgestoken. Dit gebeurt dan steeds op twee verschillende plaatsen.
Zoals Torenbrug en Centrumtunnel of Centrumtunnel en Brazètunnel.

Vanaf Ruimtehaven Noord of verder
•  (Züzak – lichtbeige –) Ruimtehaven N – lichtgrijsblauw – A C – donkergroen – Industriehaven (– d-olijfgroen)
•  Ruimtehaven N – lichtbeige – A Brazè – lichtgroen – Mijnbouwzone (en verder)
•  Ruimtehaven N – lichtbeige – A Brazè – lichtpaars – Merenstad C (en verder)
•  Ruimtehaven N – lichtbeige – A C – lichtblauw – Heropvoedingskamp (en verder)
•  Ringlijn: Plezierhaven C – lichtgrijsblauw – A C – donkerblauw – Plezierhaven C
•  Luslijn: Plezierhaven C – lichtgrijsblauw – A Paleis – lichtoranje – Stadslijn linksom – A Paleis – enzovoort
•  Luslijn: Plezierhaven C – lichtgrijsblauw – A Paleis – donkeroranje – Stadslijn rechtsom – A Paleis – enzovoort
•  Luslijn: Ruimtehaven N – lichtbeige – A Zuidknoop – donkergroen – Ahuranmond Z – lichtolijfgroen –
    Ahuranmond N – lichtblauw – A Torenbrug N – donkergrijsblauw – A C – donkerbeige – Ruimtehaven N
•  Luslijn: Ruimtehaven N – lichtbeige – A C – lichtgrijsblauw – Torenbrug N – donkerblauw – Ahuranmond N –
    donkerolijfgroen – Ahuranmond Z – lichtgroen – A Zuidknoop – donkerbeige – Ruimtehaven N
•  Luslijn, vrij korte tijd met eigen lijnkleur geeloranje, maar uiteindelijk uit de nachtdienst verwijderd.
    Ruimtehaven N – lichtbeige – A Brazè – lichtpaars – Merenstad C – donkergrijsblauw – A Z – lichtgroen –
    Industriehaven C – lichtolijfgroen – Plezierhaven C – lichtpaars – A Brazè – donkerbeige – Ruimtehaven N
•  Luslijn, vrij korte tijd met eigen lijnkleur geeloranje, maar uiteindelijk uit de nachtdienst verwijderd.
    Ruimtehaven N – lichtbeige – A Brazè – donkerpaars – Plezierhaven C – donkerolijfgroen – Industriehaven C –
    donkergroen – A Z – lichtgrijsblauw – Merenstad C – donkerpaars – A Brazè – donkerbeige – Ruimtehaven N

Over delen van de perifere ringlijn van Ahúrabad
•  Ringlijn: A N – lichtrode oostelijke tak – A Z – donkergrijsblauwe Torenbrug route – A N
•  Ringlijn: A N – lichtbeige snelle route – A Z – lichtrode westelijke tak – A N

Ahuran-oeverringlijn
Ringlijn, vrij korte tijd met eigen lijnkleur turkoois, maar uiteindelijk uit de nachtdienst verwijderd.
Ahuranmond N – lichtblauw – A Havenkwartier – A C – lichtgroen – A NO – lichtrood – Tweestromendorp – A O –
donkerblauw – A Zuidknoop – donkergroen – Ahuranmond Z – lichtolijfgroen – Ahuranmond N

Luslijn Ahúrabad met de groene wereldlijn
Mijnbouwzone – A Brazè – lichtpaars – Merenstad C – donkergrijsblauw – A Z – lichtgroen – Mijnbouwzone

Luslijn Ahúrabad met de paarse wereldlijn
Merenstad C en verder – donkergrijsblauw – A Brazè – lichtpaars – Merenstad C en verder

Tussen Ahúrabad Regio en Löbad Regio per treinstel
  1. (Züzak –) lichtbeige – Ruimtehaven N – lichtgrijsblauw – A N – lichtbeige – Löbad
  2. Ruimtehaven N – lichtbeige – Löbad
  3. Ruimtehaven N – lichtbeige – Löbad (of naar behoefte als 4.)
  4. Mijnbouwzone (en verder) – donkergroen – A Z – lichtbeige – Löbad

  5. (Züzak –) lichtbeige – Ruimtehaven N – lichtgrijsblauw – A N – lichtbeige – Löbad
  6. Ruimtehaven N – lichtbeige – A N – donkerrood – westelijke tak – A Z – lichtbeige – Löbad
  7. Luslijn: donkerbeige – A C – donkerblauw – Plezierhaven C – lichtpaars – A Brazè – lichtbeige – Löbad
  8. Heropvoedingskamp (en verder) – donkerblauw – A C – lichtgrijsblauw – A Z – lichtbeige – Löbad

  9. (Züzak –) lichtbeige – Ruimtehaven N – lichtgrijsblauw – A N – lichtbeige – Löbad
10. Ruimtehaven N – lichtbeige – A N – lichtrood – oostelijke tak – A Z – lichtbeige – Löbad
11. Luslijn: donkerbeige – A Brazè – donkerpaars – Plezierhaven C – lichtblauw – A C – lichtbeige – Löbad
12. Merenstad C (en verder) – donkerpaars – A Brazè – lichtbeige – Löbad

Op tracés met twee sporen per richting, stoppen de treindelen voorgesorteerd naast elkaar aan hetzelfde perron.
Pas na Ahúrabad Z zijn alle treinstellen aangekoppeld en zweeft de 12 stellen lange trein over de flitsbanen.
Pas vlak voor Löbad C wordt de trein gesplitst en stoppen de drie treinen elk aan hun eigen vertrekspoor.
Onderstaand de eindtracés van elk treindeel.
1  -   2   -   3   -   4       Lichtbeige – Löbad Z – Lüzak
5  -   6   -   7   -   8       Lichtgeel – Löbad O – Buffelpark (en verder)
9  - 10   -  11  - 12      Donkergeel – Löbad W – Alùyranmond – ZW Zeedorp

Tussen Ahúrabad Regio en Hàmurabad Regio per treinstel
1. (Züzak – donkerolijfgroen – NW Zeedorp –) lichtgrijsblauw – RH N – A Z – lichtbeige – Hàmurabad
2. Luslijn: A Z – donkergrijsblauw – A Brazè – lichtpaars – Merenstad C – donkergrijsblauw – A Z – Hàmurabad
3. Luslijn: A Z – donkerbeige – A Zuidknoop – donkergroen – Ahuranmond Z – lichtolijfgroen – Ahuranmond N –
    lichtblauw – Torenbrug N – donkergrijsblauw – AC – lichtbeige – Hàmurabad
4. Luslijn: A Z – donkerbeige – A Zuidplein – lichtoranje – Stadslijn linksom – A Zuidplein – lichtbeige – H

5. (Züzak – donkerolijfgroen – NW Zeedorp –) lichtgrijsblauw – RH N – A Z – lichtbeige – Hàmurabad
6. Luslijn: A Z – lichtgrijsblauw – Merenstad C – donkerpaars – A Brazè – lichtgrijsblauw – A Z – lichtbeige – H
7. Luslijn: A Z – donkerbeige – A C – lichtgrijsblauw – A Torenbrug N – donkerblauw – Ahuranmond N –
    donkerolijfgroen – Ahuranmond Z – lichtgroen – A Zuidknoop – lichtbeige – Hàmurabad
8. Luslijn: A Z – donkerbeige – A Zuidplein – donkeroranje – Stadslijn rechtsom – A Zuidplein – lichtbeige – H

Op tracés met twee sporen per richting, stoppen de treindelen voorgesorteerd naast elkaar aan hetzelfde perron.
En wel op het oostelijke spoor 1 dat naar Hàmurabad ZO. Op het westelijke spoor 2 dat naar Hàmurabad ZW.
Vlak na A Z worden beide treindelen gekoppeld tot een lange trein van 8 stellen.
Vlak voor Hàmurabad C wordt de trein weer in twee delen van 4 stellen gesplitst.
Onderstaand de eindtracés van elk treindeel.
1 - 2 - 3 - 4.       Lila – Hàmurabad ZO (en verder)
5 - 6 - 7 - 8.       Torkoois – Hàmurabad ZW – Hark aan zee

Treinen van Hark naar Ahúrabad bestaan uit de stellen 1-3-5-7. Die uit H ZO uit de stellen 2-4-6-8.
Vlak voor Hàmurabad C worden ze binnen enkele seconden om en om ingeweven tot de flitstrein van 8 stellen.

Tussen Hàmurabad Regio en Dorbad Regio
4 treinstellen vanuit H NW en kust weven bij H C per twee in met 4 treinstellen vanuit H NO (en verder).
Splitsing bij D C, dan 4 treinstellen via D ZW naar de kust en 4 treinstellen naar D ZO (en verder).

Tussen Dorbad Regio en Löbad Regio
Op soortgelijke wijze wordt uitgewisseld vanuit beide noordelijke takken van Dorbad Regio.
En de drie zuidelijke takken van Löbad Regio. De aantallen treinstellen zijn in dit geval variabel.

Extra luslijnen Hàmurabad
•  Luslijn: Westkust – H W – H C – H O – perifere ringlijn linksom – H O – H C – H W – westkust
•  Luslijn: Westkust – H W – H C – H O – perifere ringlijn rechtsom – H O – H C – H W – westkust

Extra luslijnen Dorbad
•  Luslijn: Westkust – D W – D C – D O – perifere ringlijn linksom – D O – D C – D W – westkust
•  Luslijn: Westkust – D W – D C – D O – perifere ringlijn rechtsom – D O – D C – D W – westkust

Extra luslijnen en ringlijnen Löbad
De meeste gebruiken Löbad Noord als knoopstation.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Overige lijnen
Alle spoortrajecten op de planeet, die niet tot openbaar vervoer horen, worden in donkerroodbruin aangegeven.
Onafhankelijk van de richting. Met name industriegebieden zijn voorzien van een uitgebreid netwerk van sporen.
Die zijn ook geschikt voor goederenvervoer. Hun eventuele tunnels zijn dan ook hoger en liggen dieper en soms
onder reizigerssporen, zoals onder de Bazander van Ahúrabad. Het spoornet van de uitgestrekte industriezone
aan de zuidwestkant van Ahúrabad heeft vele verbindingen met de Westkustlijn, groene, beige en grijsblauwe lijn.
Thans heeft elke fabriek minstens één halte. Die zijn besloten en sober. En bijvoorbeeld zonder schuifwanden.
Vanwege de verhoogde frequenties, zijn er geen aparte spitslijnen met individuele incheckpoortjes meer nodig.

Besloten spoorlijnen
Die zijn voornamelijk in dienst van de Overheid. Ze liggen in Ahúrabad op gelijke diepte als de goederensporen.
Dit netwerk verbindt diepere lagen van stations Centrum, Hàmbarad (Stadhuis, tevens politiebureau en kazerne),
Ràboðin (Koninklijk Paleis) en de ambtsvilla's in Noordoost en Ruimtehaven Noord met elkaar.
Bij calamiteiten is men dan snel ter plaatse, waarbij desnoods de geluidsbarrière fors wordt overschreden.
Ook deze sporen zijn uitgebreid met het overige spoornet verbonden. Voor zover op dat moment verantwoord is,
komt het weleens voor, dat een huurtreintje, tot verbazing van de bestuurder, over besloten spoor wordt geleid.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

     DISCLOSURE     –     Hemel en Aarde   liefdevol herenigd