Afbeelding boven rechts: Embleem Lila Lelie Cluster – Anura – Creatie in Eenheid – elektronische tekening Micha Beuger
Index Pagina
A Vlinderdans A

www.buitenaards.net

◄ Index Website


Aurorion – overzicht, geschiedenis

▼ Aurorion – overzicht
▼ Aurorion – toelichting
▼ Aurorion – geschiedenis
▼ Aurorion – dominante levensvorm
▼ Aurorianen – karaktertrekken
▼ Aurorion – actueel
▼ Aurorion – verhaal – deel 1
▼ Aurorion – verhaal – deel 2
▼ Aurorion – verhaal – deel 3

Aurorion heet in onze Cluster Voertaal Awruryon en in haar eigen taal Ahurim.
Deze naam heeft meer dan één betekenis, variërend van Eersteling tot IJzergrijze Planeet.
Het is al miljoenen jaren een van de hoogst technologisch ontwikkelde fysieke werelden in het Albaran Stelsel.
Aurorion vervulde eerst geen sleutelrol voor onze Aarde, maar de Aurorianen wisten meer van ons, dan wij zelf.
De Aurorianen waren niet spiritueel en konden dat ook niet. Ze hebben geen religie en hebben die niet nodig.
Religie is immers een onbeholpen surrogaat voor verloren gegane natuurlijke verbondenheid.
Een verbondenheid, die zij nooit hebben verloren. Jezus en Boeddha zijn er bij wijze van spreken kind aan huis.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Aurorion – overzicht
Soort hemellichaam
Rangorde in planetenstelsel
Natuurlijke satellieten
Afstand planeet tot zon in km
Diameter in km
Jaar in aardedagen
Etmaal in aarde-uren
Planetaire as
Procent land
Landreliëf
Landschappen
Temperatuurbereik in °C
Luchtvochtigheid in %
Luchtdruk in bar
Klimaat
Dominante kleuren op afstand
Levensvormen
Dominante levensvorm
Inwonertal
Hoofdstad
Valuta
Huidige bewustzijnsniveauRotsplaneet met massieve, gestolde kern
3e planeet van de centrale grote blauwe ster Albaran
In 2013 wordt de planetoïde Fílitron als de maan Vildrin geplaatst
Mij onbekend, lijkt mij groter dan die van onze Aarde tot onze Zon
14.000
Mij nog onbekend
27
Vertikaal
30, zowel landmassa als zee aaneengesloten, enkele eilandjes
Van beneden zeespiegel tot circa 3 km daarboven
Grotendeels vlak of licht heuvelachtig, sporadisch lage gebergten
+10 – +35
80
1,5
Gematigd tot subtropisch, wat broeierig, meestal geheel bewolkt
Wat blauwachtig middengrijs
Niet al te gevarieerd, geen vliegende dieren
Aurorianen, een mengvorm van oermensen en reptilianen
10.000.000, al 3,5 miljoen jaar constant
Ahúrabad, circa 500.000 inwoners, agglomeratie circa 1.500.000
Hur, circa 35 eurocent, niet onderverdeeld, uitsluitend elektronisch
Hoog 4D, met neiging tot laag 5D

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Aurorion – toelichting
Deze vrij grote, vlakke rotsplaneet bestaat uit slechts één continent en slechts één zee.
Het continent, dat zich iets meer naar het zuiden uitstrekt, meet grofweg 15.000 bij 15.000 km.
De noord- en de zuidkust zijn wat bergachtig en onbewoonbaar. De west- en oostkust zijn vrij vlak en bewoond.
Het klimaat is redelijk constant, gematigd tot subtropisch en wat broeierig. De hemel is meestal geheel bewolkt.
Er is verder veel mist en regen. De wind is vrijwel nooit stormachtig.
De bevolking leeft in duizenden dorpjes en een handvol kleine steden. Het inwonertal is al miljoenen jaren stabiel.
De technologie is veel geavanceerder dan op Aarde, maar op het platteland nog steeds expres vrij primitief.▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Aurorion – geschiedenis
Over de geschiedenis van deze planeet staat al veel vermeld op de pagina  Albaran – overzicht.
De oorspronkelijke bewoners, de Obwaĝezen, zijn alle uitgeroeid tijdens de Eerste of Kleine Albaran Oorlog.
De huidige Aurorianen zijn door genetische manipulatie ontstaan uit deze Obwaĝezen en groene reptilianen.
De korte samenwerking met Andromedanevelbewoners heeft de ontwikkeling van Aurorion enorm bevorderd.
In de eerste plaats de technologie, maar ook maatschappij en moreel zijn vanuit de Andromedanevel beïnvloed.
Aurorion is al miljoenen jaren een loyaal en hoog gewaardeerd lid van onze Galactische Federatie.
Aurorion voert het overkoepelende bewind over alle fysieke planeten van de binnenste drie sterren.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Aurorion – dominante levensvorm
Volgens mij komen de Aurorianen uitsluitend in het Albaran Stelsel voor. Ze hebben een aparte lichaamsbouw.
Ze lijken enigszins op de Laven in de Efteling, maar de kleur van de Aurorianen is grauw en soms wat mintgroen.
Aurorianen zijn vanaf hun kinderjaren zeer plomp gebouwd, vooral hun onderbenen. Ook hun kin loopt breed uit.
Hun ogen zijn rond, met wijduitstaande wimpers en wenkbrauwen, net zonnestralen.
De mannen zijn behoorlijk behaard, vooral hun onderarmen, maar wonderlijk genoeg niet hun onderbenen.
Het hoofdhaar is van nature gemêleerd grijs, zowel van mannen, vrouwen (vaak in een knoet) als kinderen.
In de begintijd kwamen er veel oogafwijkingen voor, zoals kleurenblindheid, bijziendheid en verziendheid.
Hun neus en oren zijn te slap om een gewone bril te dragen, daarom droegen ze diademen.
Ze hadden niet voor elk oog een apart glas, maar een lichtbrekende (difrax)plaat voor beide ogen tegelijk.
Sommigen hadden een tweede (en soms zelfs een derde) plaat, die ze er als leesbril overheen konden klappen.
Al dit soort beginkwalen zijn momenteel blijkbaar verholpen, want je ziet er nu niemand meer met een bril.
De kleding was vanouds oersaai en bestond uit overalls in de kleuren grijs, lichtblauw, kaki en olijfgroen.
Tegenwoordig dragen vooral vrouwen en jongeren modieuzere kleding en gewaagde kapsels met geverfd haar.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Aurorianen – karaktertrekken
In tegenstelling tot hun voorouders, zijn de Aurorianen van nature gemoedelijk en geduldig, op het flegmatische af.
Ze kennen geen echte emoties, intuïtie of paranormale vermogens. Zij doen alles met hun superscherpe verstand.
En dit is zo scherp en verfijnd, dat je oppervlakkig beschouwd zou denken, dat Aurorianen heel gevoelig zijn.
Ik zeg: 'Aurorianen hebben geen gevoel, maar ze hebben wel gevoel voor gevoel, als je begrijpt wat ik bedoel.'
Ze hebben een olifantengeheugen. Ze kunnen zich als het ware dingen in een volgend leven herinneren.
In hun dagelijkse gesprekken herhalen ze veel woorden, maar in wezen zijn zij heel to-the-point.
Zeer complexe problemen kunnen ze feilloos overzien en herleiden tot iets simpels. Ze werken heel efficiënt.
Het zijn rasechte perfectionisten, vooral waar het gaat om veiligheid, milieu, standaardisatie en integratie.
Verder kunnen zij uitstekend observeren en imiteren. Vreemde talen spreken zij daarom perfect en accentloos.
Dankzij deze vermogens en hun leergierigheid lijken ze een en al empathie, maar ze blijken alles te beredeneren.
Ook hun computers analyseren je gelaatstrekken zo geraffineerd, dat ze je gedachten lijken te kunnen lezen.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Aurorion – actueel
De toekomst van de Aurorianen kun je afleiden uit wat er momenteel gaande is. Aurorion is aan het veranderen.
Het intensieve contact met mensen, vooral met leden van onze nieuwe Cluster Unie, doet hen kennelijk goed.
Hun lichaamsbouw, vooral van vrouwen, wordt geleidelijk verfijnder, dankzij evolutie en/of genetische manipulatie.
Velen – ook in dit opzicht in de eerste plaats vrouwen – ontwikkelen echte gevoelens en paranormale vermogens.
De Aurorianen, met wie ik recentelijk contact had, kan ik eigenlijk nauwelijks van aardse mensen onderscheiden.
Aurorion transformeert spiritueel gelijktijdig – zij het veel geleidelijker en simpeler dan bij ons – met onze Aarde.
Hun overdreven veiligheidsmaatregelen worden verzacht. Hun zwaarbewapende politie wordt meer folklore.
Voor toeristen demonstreren ze via rollenspel, hoe ze vroeger boeven vingen met uitschietende vangnetten en zo.
Persoonsgegevens worden niet meer zomaar opgeslagen. Metroreizigers worden nu anoniem digitaal geteld.
Wat gebeurt er dan met hun technologie, als die deels overbodig wordt? Die blijft. Veel te leuk speelgoed!
En sinds kort hebben we er miljoenen goede vrienden bij! Ik verheug me op hernieuwde fysieke omgang!

Verder worden de toekomstdromen in deze galactische regio steeds innovatiever en vastomlijnder.
Het klimaat van Aurorion mag een stuk zonniger, droger en koeler. Haar dikke dampkring kan best wat ijler.
Er werd ijverig gewerkt aan donatie van water en dampkringgas aan verwoeste hemellichamen van Čèstahraw
Dit plan is maart 2013 bijgesteld. Materiaal daarvoor wordt voortaan met transdimensionale vrachtschepen uit
de Oranje Nevel gehaald, die genoeg heeft om miljoenen hemellichamen te voorzien van water en dampkring.
Aurorion wisselt in het nieuwe scenario meer uit met buurplaneet Tiflis, die best wat warmer en vochtiger mag.
Vaste materie wordt bij dit project aan Aurorion toegevoegd, anders zou het waterpeil aldaar dalen.
De nieuwe landmassa bij de Zuidpool van Aurorion gaat een fantastisch wintersportgebied opleveren.
De Noord-Zuid flitslijn wordt daarnaartoe verlengd. Ook worden enkele nieuwe regionale lijnen aangelegd.
Er is nog geen beslissing over het wel of niet scheef zetten van de planetaire as ter introductie van seizoenen.
De nieuw ontstane situatie zal eerst worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Update 2012-02-24
Sinds 2012-12-21 is het hele Albaran Zevenster Stelsel, ook Aurorion, in geleidelijke ascentie tot 5D paradijzen.
In 2013 is een begin gemaakt met de geplande forse uitbreiding van de Interplanetaire Ruimtehaven Noord.
En met de aanleg van de gouden en de witte lijnen van de Vandra Metro op en van/naar dit ruimtevaartcomplex.
Alle authentieke stadsdelen worden zo spoedig mogelijk geheel tot hun oorspronkelijke situaties hersteld.
Inclusief het thans nog ontbrekende zuidelijke deel van de stadswal en slotgracht van Ahúrabad Oud Centrum.
Verplaatsingen in het Havenkwartier zijn geen optie, aangezien dit inmiddels eveneens een monoment vormt.
In plaats daarvan wordt de viersporige dijk afgebroken en de metrolijnen over enkele km ondergronds gebracht.
Al met al wordt deze miljoenen jaren oude planetaire hoofdstad een levend monument van schoonheid.
Ook Bòmbadur wordt authentieker. Beide gele glazen stationskoepels worden van de Bolwerkbrug verwijderd.
Gezien de aanstaande klimaatverbetering, hebben die dan trouwens geen functie meer.
Rond Zörźim Zak en in Ahúrabad Noordoost gaan zich weer reptilianen vestigen, zoals in de oertijd.

Van verafgelegen planetoïde Filitron tot Aurorionmaan Vildrin
Deze steenklomp was in alle opzichten het buitenbeentje van de derde ster Türcin.
De naam Fílitron – harp met tien snaren – dankt het waarschijnlijk aan een rotsformatie met die vorm aldaar.
Fílitron draaide in een nagenoeg cirkelvormige baan rond Türcin, ver verwijderd van haar overige vier planeten.
Op de naar haar ster gekeerde zijde, bouwden de Aurorianen een ruimtehaven, voor observaties en bewaking.
Al vanaf het begin bleek, dat de Aurorianen vanuit Fílitron nauwelijks iets te observeren of te bewaken hadden.
Alle vier de planeten van dit stelsel zijn immers niet-fysiek bewoond en vallen dus onder het Galactische Bestuur.

Sinds het Tweede Albaran Pact was het een van de ontmoetingsplaatsen tussen Aurorianen en reptilianen.
Landen op en opstijgen vanaf Fílitron diende wel uiterst behoedzaam en uitsluitend vertikaal te geschieden.
Dit om de omloopbaan van dit zeer kleine hemellichaam niet te verstoren en om geen rotaties te veroorzaken.
Ondanks het gebrek aan zwaartekracht, verveelden de Aurorianen zich op Fílitron al gauw te pletter.
De aanvankelijk uiterst behoedzame toenadering door de reptilianen was dan ook meer dan welkom.
Met rapportage aan en goedkeuring door het Galactische Bestuur, werd steeds meer informatie uitgewisseld.
Het begon steeds meer storm te lopen. De ruimtehaven werd dan ook continu uitgebreid tot ontmoetingscentrum.
Er werden ingenieuze luchtsluizensystemen aangelegd, met consequent vacuüm pompen van de buitenste sluis,
alvorens een ruimteschip opsteeg, om niet onnodig kostbare lucht te laten ontsnappen.

Dit hemellichaam, doorsnede circa 20 km, is inmiddels onderweg naar Aurorion en zal medio 2013 aankomen.
Deze steenklomp is vrijwel bolvormig en behoorlijk helder. En verder vergelijkbaar met het Marsmaantje Phobos.
De omloopbaan wordt cirkelvormig, op circa 20.000 km afstand van het planeetoppervlak, onder een baanhoek
van ongeveer 30' met de evenaar. Het maantje krijgt tevens asrotatie. Zodoende is het van alle kanten en vanaf
de hele planeet zichtbaar en wel zo groot, als wij onze Maan zien. Vanwege samenstelling en soortelijk gewicht,
heeft Vildrin toch een relevant gunstige invloed op het planeet magnetisch veld en een merkbare getijdenwerking.
Wel grappig, dat de Aurorianen hun werkterrein rond Türcin zijn verloren, maar wel als dank voor miljoenen jaren
trouwe diensten, van ons Cluster als toepasselijk aandenken, dit hemellichaampje krijgen thuisbezorgd.
De ruimtebasis wordt opgeknapt, krijgt een functie als sterrenwacht en wordt toegankelijk voor excursies.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Aurorion – verhaal – deel 1
Het volgende verhaal heb ik verzonnen, maar het geeft wel een passend beeld van Aurorion. Als voorproefje op
de resterende pagina's over deze planeet. Die sterrenpoort is overigens nog niet toegankelijk vanuit onze Aarde.
In dit verhaal kom ik aan via deze poort op Ruimtehaven Noord en meld mij bij de balie van de douane.
Ik zeg, dat dit een herhaalbezoek is. De meisjes nemen een DNA monster en vinden supervlot mijn database.
Inclusief alle door het Galactische Bestuur verstrekte aanvullingen. Deze website staat zelfs op hun schermen.
'Lökim, Micha, Lökim. Je komt hier zeker als stadsgids werken voor bezoekers vanuit andere planeten?'
'Leuk bedacht, lieve meisjes, maar vandaag kom ik voor een afgesproken audiëntie met de koning.'
'Inderdaad, Micha, om 00480.' In een flits staat nu op hun schermen de geheel openbare agenda van de koning.
'Nou, dan ben je behoorlijk vroeg, Micha. Wil je ondertussen onze nieuwe inburgeringvideo zien?' 'Prima idee.'
Binnen een paar minuten flitst zowat de hele planeet voorbij, in drie dimensies, compleet met surround muziek.
Op mijn slip na, stop ik al mijn aardse kleding en spullen in een kluisje. Ik ontvang een overall en een mobieltje.
Ik neem een flitstrein naar het Koninklijk Paleis. Omdat ik extra vroeg ben, reis ik niet door de nieuwe flitstunnel,
die je in twee minuten van Ruimtehaven Noord naar Ahúrabad Noord voert, maar via de oude bergdorpjesroute.
In die extra achttien minuten geniet ik uitbundig van het prachtige ravijnenlandschap.
Ook op station Ràboðin, Koninklijk Paleis, kom ik veel te vroeg aan. Ook daar meld ik mij netjes bij de balie.
'Lökim, Micha, Lökim. Je bent vroeg. Kijk gerust rond in het Paleis. Alle bordjes zijn wel weggehaald, hoor.
Zet je headset op en je wordt automatisch rondgeleid. Je krijgt bijtijds voor je afspraak een signaal.'
Terwijl ik mij vergaap aan dit miljoenen jaren oude, majestueuze gebouw, krijg ik een seintje via mijn mobieltje.
Tot mijn verbazing word ik rechtstreeks naar de troonzaal geleid, waar de koning mij al tegemoet komt.
'Lökim, Micha, Lökim. Goedemorgen, Micha! Van harte welkom!' En dit alles in perfect Nederlands!
'Vraag wat je wilt. Ik zal jou weinig vragen, want ik weet al zoveel van jou. Toen jij bij de douane die video bekeek,
werd er tegelijk een 3D-gelaatsscan van jou gemaakt. De manier waarmee jij op onbekende jongeren reageerde,
toont aan, dat jij prijs stelt op tutoyeren. Jouw reactie op beelden van dieren bewijst dat jij, net als ik trouwens,
principieel vegetariër bent. Ook jouw voorkeur voor laatromantische klassieke muziek kwam duidelijk naar voren.
Maar hiermee zijn wij natuurlijk niet alwetend. Noem mij eens een van jouw favoriete muziekstukken.'
'Hm... De prelude in cis van Rachmaninov bijvoorbeeld. Ik heb een opname rond 1978 van Vladimir Ashkenazy.'
En zo begon, heel gemoedelijk, mijn gesprek met de voor iedereen zo toegankelijke koning Zoran de 1435-ste.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Aurorion – verhaal – deel 2
'Maar nu heb ik een vraag aan jou. Zoran, geloof jij in God?' Zoran moest bijna lachen en antwoordde:
'Dat ligt er helemaal aan, Micha. En welke god bedoel jij eigenlijk? Wij kennen zo veel onsterfelijken.
Die zijn hier zowat kind aan huis. We werken nauw met ze samen. Wij weten gewoon, dat er méér bestaat.
Laatst op het planetaire symposium over de transformatie van jullie Aarde, spraken ook Jezus en Boeddha.
Na afloop hebben we gezellig koningskoffie gedronken met die twee, die overigens boezemvrienden zijn.
Uitgebreide holovideo's over hun beider aardse levens zijn hier drempelvrij te bekijken via ons Internet.
Dat zou ik jou trouwens afraden, anders durf je de andere aardbewoners niet meer in de ogen te kijken.'
'Maar Zoran, geloof jij in Dé God, waaruit alles is voortgekomen?'
'Jazeker, Micha, anders zou er immers niets bestaan. Waar jullie nog in moeten geloven, weten wij gewoon.
Zo hebben wij allang wetenschappelijk bewezen, dát homeopathie werkt en waaróm het werkt.'
'Dank je, Zoran. Zou je voor mijn nieuwe website iets willen vertellen over jouw dagindeling?'
'Met alle plezier, Micha. Maar allereerst over mijn weekrooster. Ik ben al op leeftijd, volgens jullie tijdrekening rond
zeventig jaar oud, dus ik werk nog maar 4,5 dag per week van zes dagen. Nog één dag minder en ik moet eruit.
Eens per week hebben we de hele dag raadsvergadering, waarvan ongeveer eens per acht weken interplanetair.
Eén dag per week heb ik dienst en ben ik voor alles en nog wat oproepbaar. Vanochtend houd ik audiënties.
Vanmiddag ben ik op de universiteit voor diploma-uitreikingen en een leuke nascholingscursus informatica.
Audiënties vind ik heel prettig. Zojuist gesproken met een koffieteler en met een kunstzinnig kleutermeisje.
Ik woon met mijn gezin in een villa in Ahúrabad Noordoost. Dat is twee stadstreinhaltes van het Paleis.
Maar ik ga liever te voet, ongeveer 36 minuten, dan kan ik onderweg nog wat met mensen praten.'
'Ben je dan niet bang voor een aanslag of zo?'
'Welnee, niemand zou daarmee gebaat zijn. Bovendien loopt er veel politie in burger rond. Die scannen iedereen
op wapenbezit. Mensen met een verdachte gelaatsscan worden aan de praat gehouden totdat ik voorbij ben.
Ik begin elke werkdag met handmatig koningskoffie zetten en beantwoorden van mailtjes en holovideovoicemails.
Dat zijn er per dag hoogstens twintig, want iedereen houdt rekening met mijn drukke agenda. Ik reageer overal
persoonlijk op, maar soms verwijs ik ze verder door naar personen, die meer van dat onderwerp afweten.'

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Aurorion – verhaal – deel 3
'Zo, Micha, tijd voor een mok koningskoffie met biologische vegasnack. Lökim, Indriz, lökim. Indriz is mijn eerste
assistent-koningin. Zij spreekt van de aardse talen uitsluitend Engels. Ik heb bovendien Nederlands geleerd.
Omdat Nederland een sleutelrol vervult bij de spirituele transformatie van jullie planeet.'
Een hip geklede jonge dame met paars geverfd, gewaagd kapsel gaat naast ons zitten. 'Lökim, Micha, lökim.'
'Mijn tweede assistent Nurim is vandaag vrij. Indriz heeft vandaag dienst. Zij heeft iets voor jou geregeld.'
Zoran klikt op zijn mobieltje en door de troonzaal klinkt de prelude in cis van Rachmaninov, prachtig en ruimtelijk.
De gelijkzwevende stemming is omgezet in reine stemming, zodat alle akkoorden ongelooflijk zuiver klinken.
Ook lopen de akkoorden niet door elkaar, terwijl de bassen en de bovenmelodieën juist extra lang doorklinken.
Het is duidelijk de speelstijl, inclusief pedaalvoering, van Vladimir Ashkenazy, maar alle foutjes zijn eruit gehaald.
Heel subtiel klinken op de achtergrond orkestpartijen, zodat het in de eerste plaats een pianostuk is gebleven.
Zoran en Indriz zitten muisstil en bewegingloos met open ogen en iets scheve hoofden op hun tronen te luisteren.
'Dank je, Indriz, wat prachtig. Wat moet jij daar een werk aan hebben gehad!'
Graag gedaan, Micha. Ook wij vinden deze bewerking mooi. Omzetten naar reine stemming gebeurt automatisch.
Bij het naregelen van het doorklinken komt enig handwerk kijken. Het meeste werk was de orkestratie.'
'Indriz is in haar vrije tijd een begaafd dirigent, arrangeur, componist en organist.' zei Zoran.
'Helaas, Micha en Zoran. Ik krijg een oproep voor de opening van een biologisch landbouwproject bij Harun Vlak.
Ik zal een kleine ruimtependel nemen, dan ben ik vanmiddag alweer terug.'
'Is dit niet meer iets voor Zanźam, onze minister van landbouw?'
'Hij is daar al drie dagen. Die oproep kwam trouwens van hem.'
'Haast je niet, Indriz. Ik heb minstens vijf van de vijftien ongenummerde assistenten paraat staan.'
'Lökim, Indriz, lökim. En nogmaals bedankt,' zeiden Zoran en ik in koor.
'Vind je het niet vervelend om al die tijd met die gouden helm op te zitten, Zoran?'
'Nee hoor, zet hem maar eens op, dan voel je hoe licht en comfortabel die is. Hij heeft een ingebouwde headset.
Zoals ik al zei, zal ik over een paar jaar moeten stoppen als koning. Ik wil wel ongenummerd assistent worden.
Mijn jonge eerste en tweede assistent zouden het zo van mij kunnen overnemen. Maar een even grote kans maakt
mijn oudste kleindochter Karlan. Die is bijna afgestudeerd als koningin en assisteert mij al jaren. Zij is bijzonder
geliefd bij het volk. Ze heeft veel paranormale vermogens, hetgeen op onze planeet nog steeds zeldzaam is.
Ik draag ze gewoon alle drie voor. Laat het volk verder maar een keuze maken. Iedereen weet zowat alles van ze.
Ook de resultaten van mijn functioneringsonderzoeken staan open en bloot op Internet. Hiervoor meld ik mij
geregeld bij een gemeenteambtenaar. Ik ben immers dienaar van het gehele volk en van onze buurplaneten.'

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

     DISCLOSURE     –     Hemel en Aarde   liefdevol herenigd