Afbeelding boven rechts: Auroriaans pictogram Informatica – elektronische tekening Micha Beuger
Index Pagina
A Vlinderdans A

www.buitenaards.net

◄ Index Website


Aurorion – informatica

▼ Tijdperk stadsmuuromroep
▼ Tijdperk radio
▼ Tijdperk druppelpasjes
▼ Supermobieltje
▼ Extra mobiele functies
▼ Intelligent toetsenbord
▼ Computersysteem
▼ Audiovisuele technieken
▼ Bevoegdhedenprofielen

Het wereldwijde computersysteem van Aurorion is waarschijnlijk het meest geavanceerde van alle fysieke
werelden in ons melkwegstelsel. Aurorion heeft hier terecht een galactische prijs mee behaald. Ze hebben er
anders wel honderdduizenden jaren over gedaan om dit te ontwikkelen. Die geschiedenis wordt hier besproken.
We behandelen het stadsomroep tijdperk, waarin vanaf de torens van de stadsmuren onder begeleiding van lage
paukenslagen het nieuws werd verkondigd. Dit heet habòmbadad, wat letterlijk 'vanaf de stadsmuur' betekent.
Die term werd later gebruikt voor radio en is nog steeds de officiële naam voor alles, wat op informatica slaat.

Het pictogram is tegenwoordig nog altijd een omcirkelde turkooizen druppel op een geeloranje achtergrond.
Dit stamt uit het pasjestijdperk, waarbij iedere burger een druppelvormig pasje aan een koord bij zich droeg.
Dit pasje zit thans vergrendeld in ieders mobieltje, oftewel multifunctionele interactieve handcomputer.
Onze Aarde staat qua informatie- en communicatietechnologie hoog in onze galactische top tien.
Wonderlijk genoeg is dit alles in slechts tientallen jaren ontwikkeld. Vooralsnog streeft Aurorion ons hierin voorbij.

Sterkste punten van de Auroriaanse ICT zijn: integratie, standaardisatie, overzichtelijkheid en bedieningsgemak.
Zowat alles op de planeet wordt door dit systeem geregeld, vooral het complexe treinverkeer en alle geldzaken.
Papier wordt uitsluitend door kunstenaars gebruikt. Papiergeld en munten bestaan al helemaal niet op Aurorion.
Je zult daar tevergeefs zoeken naar printers, muizen en losse randapparatuur, zoals luidsprekers en camera's.
Er zijn wel toetsenborden in alle maten en soorten. Alle schermen zijn aanraakschermen, plat en vierkant.
Mensen met grove vingers gebruiken puntige verlengingen van zacht kunststof. Er zijn headsets in gebruik.

De schermen zien er uiterst rustig uit. Geen gescroll, pop-ups of pull-downs. Al het nodige is gelijktijdig zichtbaar.
De bediening is zo simpel, dat wij aardbewoners zouden zeggen: 'Dat wij daar nou niet aan hebben gedacht.'
Het systeem is nagenoeg storingvrij en volkomen veilig tegen bijvoorbeeld hackers en virussen.
Het besturingssysteem en de meeste programma's bestaan uit chips, dus uit hardware en niet uit software.
De gegevensopslag geschiedt op meer plaatsen tegelijk in flash-achtige geheugens zoals bij ons in USB-sticks.

Alle servers, terminals en randapparaten zijn verbonden via glasvezelachtige kabels, die zich in uitklikbare kokers
in wegdekken en spoorbanen bevinden. Elke pakweg tien meter is er een interactiepunt voor het mobiele verkeer.
Dit maakt gebruikt van onschadelijke straling zoals onze infrarood afstandsbedieningen. In natuurgebieden en op
het platteland is er buiten de gebouwen en (spoor)wegen geen dekking. Dit vindt men geen probleem.
Uitsluitend voor noodgevallen wordt nog gebruik gemaakt van radiogolven via de communicatiesatellieten.
En dat zijn dan ook nog eens gerichte laserbundels, dus die stralen niet lukraak naar alle kanten uit.
Op Aurorion, en op alle andere hoogtechnologische fysieke planeten, bestaat dus geen stralingbelasting.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

A   Tijdperk stadsmuuromroep
Habòmbadad is het Auroriaanse woord voor Internet, uit de tijd toen op de planeet nog drie volkeren leefden.
Het was geen leuke tijd, want ze waren constant in oorlog met elkaar. Nieuws was toen meestal slecht nieuws.
Nieuwsberichten werden vanaf de stadsmuren geroepen. Hab = vanaf, bom = vestingmuur, badad = van de stad.
Bom betekent letterlijk: een verzameling torens. Het is ook het geluid van de pauk, die de berichten begeleidde.
Dit gedreun ging door merg en been en was tot op kilometers afstand te horen. Hoorde je paukenslagen, dan liep
je gauw naar de stadsmuur om het bericht af te luisteren. De omroeper, soms met een of meer helpers, begon bij
één toren, scandeerde het nieuws, liep dan naar een volgende toren en herhaalde het bericht, totdat dit de hele
muur was rondgegaan. De pauk sloeg elke seconde, bij elke lettergreep of pauze. Elk bericht rijmde en werd
(meestal) in drietelsmaat voorgedragen, afhankelijk van wel of geen opmaat, met vijf of zes paukenslagen vooraf.
Het opstellen van een bericht was nog een hele kunst. Het moest over grote afstanden duidelijk verstaanbaar zijn.
Er werden dan ook veel dichterlijke vrijheden toegepast, zoals het weglaten van uitgangen en het plaatsen van
hier en daar een extra  m  of  n, eventueel ter vervanging van minder sonore medeklinkers.

Een jaar of tien terug liep ik over straat en kreeg een impressie van een dergelijk gebeuren. Ik wist toen nog niet,
dat het om een stadsomroep ging, maar ik kreeg er een naargeestig gevoel bij. Pas sinds een paar jaar weet
ik wat het was, maar ik had van elke zin slechts de laatste vijf lettergrepen onthouden. Pas 9 december 2009,
zoals meestal tijdens het fietsen, kwam de rest van de tekst bij mij boven. Hier gaat hij dan:

Im öm-ban-dan Han-run dwem tùy-tën ben nün.
Vim vam ham rim ram bom dùy-tën ben nün.

AUDIO     ►   Auroriaans – stadsmuuromroep  

Schrijftaal (bij benadering):
Benün öbadanim Harun dwem tùytën.
Bomed vim vam hamid rabad rim dùytën.

Misschien kom je er wel uit met de woordenlijst Auroriaans. Hoewel, een woord dat klinkt als 'tuiten' vind je er niet.
Die klank is totaal on-Auroriaans. Het woord komt al miljoenen jaren niet meer in die taal voor. Ik weet ook niet,
wat het betekent. Verslaan? Misschien betekent 'dùytën' wel 'gedoden'. Dit bericht komt op het volgende neer:

Nog voor zonsopgang heeft veldheer Harun weer toegeslagen.
Het is gebeurd.
Bij de stadsmuur vielen zestig doden, waaronder onze geliefde kroonprins.
Het is gebeurd.

Deze manier van omroepen wordt nog nu en dan gedemonstreerd, onder andere vanaf de herbouwde stadsmuur
tussen de vestingwijk Bòmbadur en het Brazèpark in de hoofdstad. Meestal in combinatie met openluchttoneel.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

A   Tijdperk radio
Op Aurorion werd al 3,5 miljoen jaar elektriciteit ontdekt en toegepast. Toen werd daar ook de radio uitgevonden.
Verspreiding van nieuws ging voortaan veel sneller en met meer mogelijkheden.

Rond 2009 noteerde ik onderstaande tekst, die ik toen nauwelijks snapte, maar thans moeiteloos kan vertalen.

Lökim, Ahúrim Habòmbadad, lökim.
Ab öbadan dobod dab od möd hab Löbad.

AUDIO     ►  Auroriaans – weerbericht door man  
AUDIO     ►   Aororiaans – weerbericht door vrouw  

Het bleek om het volgende weerbericht te gaan:
'Goedemorgen, hier Radio Aurorion.
Vanaf zonsopgang is het rond Zuidstad onbewolkt en volkomen helder.'

Later werd radio ook voor amusement gebruikt. Ik kreeg een impressie van een talkshow met Zoraya en Zoran.
Zoraya is wellicht een verbastering van een Mansiraanse naam, die evenals Zoran 'Bron van vreugde' betekent.
Zoraya sprak als een toffe meid. Zoran zei enthousiast, gemoedelijk en met warme stem: 'Lökim, Zoraya, lökim.'
Lang heeft het radiotijdperk niet geduurd, vanwege de verdenking van gezondheidsschade door radiogolven.
Alles wat draadloos was, werd toen meteen in de ban gedaan.

Een wereldwijd netwerk werd aangelegd van wat je kunt vergelijken met onze glasvezelkabels.
Draadloze televisie is er op Aurorion nooit gekomen.
Eerst werd daar de computer ingevoerd, aanvankelijk uitsluitend voor geluid en tekst en later ook voor beeld.

Op en vanuit Aurorion is nog sporadisch radioverkeer, maar dan meestal via gerichte, laserachtige straalbundels.
Search for Extra Terrestrial Intelligence zal deze signalen nooit kunnen oppikken, vooral omdat het zwarte gat
in het centrum van ons melkwegstelsel hierbij in de weg zit. SETI, vergeet het maar, om via radiosignalen andere
beschavingen op te sporen. Op hoogtechnologische werelden duurt de eventuele radiofase daar veel te kort voor.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Tijdperk druppelpasjes
Met de invoering van de computer, werd op Aurorion een wereldwijd, glasvezelachtig kabelnetwerk aangelegd.
Alle kabels zijn onzichtbaar weggewerkt in prefab spoorbanen en wegdekken. Op zowat elke straathoek kwamen
openbare computerterminals te staan. Iedere burger had een metalen pasje, in de vorm van een waterdruppel,
met aan beide zijden een holografische pasfoto, volledige naam, burger servicenummer en verdere informatie.
Dit pasje, dat nog steeds wordt gebruikt, heeft als grootste afmeting circa 4 cm en is druppelvormig, omdat het via
de punt met een koordje aan de kleding was bevestigd. Dit pasje werd dan in de gleuf van een terminal gestoken.
Dit turkooizen pasje is voorzien van een computerchip, die uitsluitend de inlogcodes van de gebruiker bevat.

Alle overige gegevens bevinden zich in het planetaire computernetwerk, waarvan op vele plaatsen servers staan.
Dit pasje was multifunctioneel. Je kon er op alle computers mee inloggen, je fiets mee van slot halen, deuren van
onder andere woonhuizen en hotel(kamer)s openen en alle mogelijke financiële transacties regelen.
Andere sleutels of passen zijn daarom op Aurorion al miljoenen jaren overbodig. Alles in één, gemakkelijk toch?

De openbare terminals staan of stonden meestal met vier in een kring, in de kleurenstijl turkoois op geeloranje.
Op vele plaatsten in de stad had je servicegebouwtjes, met op het dak een turkooizen waterdruppel.
Daar kreeg je instructies en kon je verloren pasjes (via een pincode) laten blokkeren en razend snel vervangen.
Was je ook je pincode kwijt, dan moest je vroeger helemaal naar de douane op een ruimtehaven.
Later, toen je niet meer zonder pasje in de trein kwam, kon je hiervoor naar een stadhuis annex politiebureau.

Maar ook dit, voor onze Aarde uiterst geavanceerde computersysteem, is op Aurorion thans deels achterhaald.
Alle servicegebouwtjes zijn verdwenen. Wel zijn er nog vele servicebalies, vooral op alle vitale treinstations.
Veel openbare terminals zijn weggehaald, vooral in beschermde stadsgebieden. Je vindt ze nog op de stations.
Maar het pictogram voor informatica is nog steeds een turkooizen waterdruppel op een geeloranje achtergrond.
Het pasje – iedereen heeft nu reservepasjes – zit thans als een soort SIM-kaart vast geklikt in je supermobieltje.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Supermobieltje
Vanaf een gegeven moment wordt op Aurorion ook onschadelijkere elektromagnetische straling toegepast.
Onze afstandsbedieningen werken op infrarood. Daar is nooit heibel over. Hiermee kun je dit systeem vergelijken.
Het korte bereik vonden de Aurorianen geen enkel punt. De dekking hoefde ook zeker niet wereldwijd te zijn.
In de hele bewoonde wereld, dus in alle gebouwen, wegdekken en spoorbanen, kwamen tweerichtingssensors.
Elke tien meter? Wie zal het zeggen. Ook alle voertuigen, zelfs fietsen, zijn thans met zulke interactors uitgerust.
Dit maakte al het verkeer meteen een stuk veiliger, zodat treinen veel sneller en frequenter konden gaan glijden.

De stap naar mobiele handcomputers was al snel gezet. Die lijken behoorlijk veel op onze aardse mobieltjes.
Het lijkt wel of er morfogenetische uitwisselingen, buiten ruimte en tijd, tussen Aurorion en Aarde plaatsvinden.
Alle functionaliteit van onze mobieltjes vind je terug in het standaard Auroriaanse supermobieltje, dat gratis door
de Overheid wordt verstrekt. De door de geprivatiseerde industrie geleverde exemplaren bieden mijns inziens
nauwelijks meerwaarde. Die hebben iets meer functies en aangepaste vormgeving, soms zelfs in laptopformaat.

Het standaardmobieltje is van metaal en glas, klein, licht, plat, overzichtelijk en voorzien van een aanraakscherm.
Raak je het, ondanks het koordje, toch kwijt, dan kun je terecht bij een van de vele servicebalies.
Daar krijg je (voorlopig) een nieuw standaardmobieltje, waarin je een van je reservepasjes laat vergrendelen.
Heb je geen reservepasje, dan word je via DNA-onderzoek geïdentificeerd en krijg je ook (een) nieuw(e) pasje(s).
Je verloren mobieltje wordt geblokkeerd en vaak opgespoord. Ongewenste transacties kun je ongedaan maken.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Extra mobiele functies
Veel van die functies geschieden volautomatisch, zodat je dan zelfs niet op een knop hoeft te drukken.
Waar dit beter is, volstaat het indrukken van de, goed beveiligde, zogenaamde F-nul-toets.
Nader je een vrije computer, hetzij openbaar, zoals in een trein, of bij iemand thuis, dan word je vanzelf ingelogd.

Het werken aan een grote computer vinden de meesten immers toch prettiger dan op een klein mobieltje.
Je zit meteen op je persoonlijke, vooraf ingestelde welkomstscherm, met je eigen hoofdmenu, in je eigen taal.
In dit hoofdmenu zit ook een knop voor de standaardfunctie van die terminal, zoals routeplanner op stations.

Als je jouw fiets nadert, dan springt die vanzelf van slot. En weer op slot zodra je wegloopt van je fiets.
Magnetische schuifdeuren, bijvoorbeeld van je huis, en treinpoortjes gaan vanzelf open, mits je bevoegd bent.
Stap je een trein binnen, dan word je automatisch ingecheckt voor statistische en reserveringsdoeleinden.
Er wordt trouwens van al je wandelgangen een logboek bijgehouden, voor jezelf en eventueel voor justitie.

Je kunt alles op je schermpje volgen, maar ook in je eigen taal gesproken via je persoonlijke headset.
Heel gebruikelijk is, om met het ene oor naar je headset te luisteren en met het andere oor naar je omgeving.
En zo kun je worden rondgeleid, bijvoorbeeld op straat of in een museum. Je krijgt dan alle uitleg, die je maar wilt.
Verdwalen is praktisch onmogelijk, gezien het positiebepalingsysteem, dat werkt via de vele openbare sensors.
Reis je met meer personen, dan kun je onderling je mobieltjes als walky talky gebruiken.

Uitsluitend in noodgevallen, bijvoorbeeld in de vrije natuur, kun je een radioverbinding met hulpdiensten maken.
Bij het winkelen werkt het mobieltje als scanner. Het aankoopbedrag wordt meteen van je rekening afgeschreven.
Je kunt aankopen ongedaan maken, bijvoorbeeld bij waarschuwing over voedselallergie van jezelf of huisgenoten.
Ook wordt gelet op onverenigbaarheid met zelfgekozen diëten zoals veganisme. Dus uitvoerige productinfo.
Met je mobieltje kun je diverse zaken thuis regelen, zoals het licht aanschakelen op de slaapkamer van je partner.
Met het apparaatje kun je ook holografische opnames maken en afspelen. Ook bevat het diverse meetfuncties.
Zoals afstand, gewicht, temperatuur en luchtvochtigheid. En uiteraard een digitale klok met datum en agenda.
Het werkt dus als een universele sleutel, toegangspas, bankpas, rijbewijs, identificatie en mobiele computer.
Tevens als een felle lichtbron. En nog veel meer...

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Intelligent toetsenbord
Naast intelligente zitzakken, die zich na inloggen naar jouw planetair bekende lichaamsbouw vormen, heb je op
Aurorion ook intelligente toetsenborden. Zodra je met je mobieltje bij een vrije computer – waar dan ook – komt,
past het toetsenbord zich meteen aan volgens je ergonomische databank. En volgens je persoonlijke voorkeuren.
Hierbij wordt onder andere gelet op de door jou meest gebruikte taal en functies. Een dergelijk bord is eigenlijk
een tweede aanraakscherm, met dit verschil, dat toetsen die op dat moment worden gedefinieerd, oprijzen,
zodat je ze ook met je vingers kunt voelen.

Voor kleine tekens en grove vingers, worden vingerverlengingen gebruikt. Die zijn puntig, maar zacht, dus veilig.
Op Aurorion zijn geen computermuizen. Er wordt niet gesleept of gescrolld. Al het benodigde is direct bereikbaar.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Computersysteem
Het computersysteem op Aurorion is gestandaardiseerd, volledig geïntegreerd, stabiel, veilig en supersnel.
Veel van wat op Aarde software is, bestaat op Aurorion als hardware, en wel in de vorm van uitneembare chips.
Voor opwaardering van het besturingsprogramma of applicaties, worden de desbetreffende chips vervangen.
Inbreken en saboteren is op die manier vrijwel uitgesloten. Ook kunnen programma's eigenlijk nooit vastlopen.
Computers hebben nauwelijks bewegende onderdelen. Geheugens zijn onbeperkt stabiel, ook bij stroomuitval.

De sobere, uniforme schermen zijn exact vierkant, rustgevend en zeer gebruikersvriendelijk. Met geen klik teveel.
Zo hoef je keuzes bijna nooit te bevestigen, maar je kunt ze wel stuk voor stuk achteraf ongedaan maken.
Winkelen, telebankieren en boekhouden geschiedt steeds via één en dezelfde handeling.
Belastingafdracht geschiedt volledig automatisch. Terwijl je er geen omkijken naar, maar wel zicht op hebt.

Sinds de invoering van het supermobieltje, wordt er op Aurorion bijna geen papier meer gebruikt.
Je vindt dan ook bijna nergens printers of kopieerapparaten. Er zijn ook geen brievenbussen of postbezorging.
Wel koeriersdiensten voor goederen. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de balies van treinstations.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Audiovisuele technieken
In alle huishoudens van Aurorion bevindt zich minstens één computer met een plat beeldscherm en stereogeluid.
Hierop wordt via Internet gratis bekeken en beluisterd, wat gewenst is. Er bestaat daar geen aparte televisie.
Ook het tijdstip maakt nauwelijks uit. Wil je het nieuws volgen, dan klik je gewoon in het hoofdmenu op  Actueel.
Dankzij de Galactische Federatie is er ook aards nieuws beschikbaar. Vooral Amerikaanse zenders zijn populair.

Maar wil je pas echt genieten van beeld en geluid, dan kun je terecht in een holografische, audiovisuele ruimte.
Die vind je in openbare gebouwen en in aardig wat woningen. Massaproductie maakt die technieken betaalbaar.
De bekleding van een dergelijke ruimte, die op zichzelf pikdonker en akoestisch volkomen dood is, bevat rondom
duizenden microscopische lensjes en membraantjes, van waaruit via interferentie, staande licht- en geluidsgolven
worden geproduceerd. Beelden kunnen tot op de kubieke nanometer worden gelokaliseerd, geluiden tot op de
kubieke centimeter. Om zulke randapparatuur aan te sturen, schieten aardse computers vooralsnog tekort.
Vanuit je intelligente zitzak geniet je zo, zonder verdere hulpmiddelen, van haarscherpe, bewegende 3D-beelden.
Auroriaanse, holografische geluidsweergave overtreft al onze aardse quadrafonie of surround sound.
De meeste mensen willen niets anders meer, als ze eenmaal zoiets aangrijpends hebben meegemaakt.

Hierbij doe ik een beroep op je auditieve voorstellingsvermogen: Åsa's Dood uit de 1e Peer Gynt suite van Grieg.
Dit betreft een Auroriaanse, elektronische bewerking, met kunstmatige instrumenten, die je niet op Aarde hebt.
Alle bassen trillen door tot in je hele onderbuik. Qua akkoorden verdrink je haast in een eindeloze zee van muziek.
De stemmen vertonen een ongekende klankrijkdom en ruimtelijkheid, zodat je ze als het ware kunt vastpakken.
Het ingrijpendst is de hoofdmelodie, die geregeld varieert qua timbre, luidheid en vooral qua ruimtelijke locatie.
Nu eens hoor je die op één plaats, dan weer op meer plaatsen tegelijk. Soms cirkelt die rond je hoofd of prikt er
dwars doorheen, zeer klankrijk, nu eens strak, dan weer sprankelend, maar meestal snel en scherp pulserend.
De gedragenheid van dit stuk van Edvard Grieg is hier nog duidelijk aanwezig, maar aan de andere kant is het,
alsof de ziel van Åsa nog steeds speels bij ons rondwaart. Dit is muziektechnologie om van in trance te raken.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Bevoegdhedenprofielen
Cruciaal op Aurorion is het beheer van bevoegdheden, inclusief beperkingen en tijdelijke of permanente rechten
en plichten wat betreft eigendom en gebruik. Dit gebeurt al honderdduizenden jaren nagenoeg automatisch.
Via dit planetaire computernetwerk, zijn al je bevoegdheden, inclusief alle diploma's, wereldwijd raadpleegbaar.
Hoewel, uitsluitend door wie daartoe bevoegd zijn. Jouw medische dossier kun je wel inzien, maar niet wijzigen.
Ben je tijdelijk slechtziend, dan tikt jouw behandelend arts dit in en zijn je rijbewijzen tot nader order geblokkeerd.
Dan krijg je geen enkel vervoermiddel aan de praat, totdat je visuele systemen afdoende genezen zijn verklaard.
Je kunt er nog wel  bijvoorbeeld boodschappen in leggen. Mits je (mede)beheerders bevoegdheid hebt.

Het is aan te bevelen om al je kostbaarheden via Internet te registreren. Stel dat je een zeldzame vaas aanschaft.
De betreffende antiquair verstrekt dan, na betaling van die aankoop, de holografische scan voor jouw website.
Die 3D-scan kun je virtueel alle kanten op draaien, in- en uitzoomen en bij vermissing aan de politie verstrekken.
Jouw vaas is gechipt, hetgeen in de Aurorion Unie strikt verboden is om bij wat voor levend wezen ook te doen.
Zelfs op Aurorion zijn uiterst strenge beveiligingssystemen te kraken. Op fraude staan echter keiharde sancties.
Laat je bijvoorbeeld een ander met jouw mobieltje via een spitstrein reizen, dan riskeer je ontslag uit jouw fabriek.
Het meeste van jouw website kun je zelf instellen, bijvoorbeeld of je banksaldo wel of niet openbaar zichtbaar is.

Totalitaire informatica, een zegen voor werelden als Aurorion, waar de Overheid tolerant, respectvol, bescheiden
en vriendelijk met haar bewoners omgaat. Maar de allerergste nachtmerrie in een zelfzuchtige, militaire dictatuur.
Dan kun je geen kant meer uit. Aurorion boft al miljoenen jaren. Maar een gewaarschuwd wezen telt voor oneindig.
En als er nou eens een staatsgreep zou plaatsvinden? Wel, dan werd er onmiddellijk, en zonder bloedvergieten,
ingegrepen door het Galactische Bestuur. Aurorion is immers lid van de Galactische Federatie en ligt niet meer in
de vrije wil zone, zoals vooralsnog de Aarde, wier bewoners zelfs hun eigen planeet zouden kunnen verwoesten.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

     DISCLOSURE     –     Hemel en Aarde   liefdevol herenigd