Afbeelding boven rechts: Andromedanevel met twee veel kleinere sterrenstelsels van ons Cluster
Index Pagina
A Vlinderdans A

www.buitenaards.net

◄ Index Website


Andromedanevel – M31 – en ons Lila Lelie Cluster

▼ Mijn Andromedaanse afkomst
▼ Andromedanevel meesters
▼ Andromedanevel en Melkweg
▼ Andromedanevel kolonisaties
▼ Andromedanevel Unie
▼ Kharliskwa – hoofdzetel
▼ Andere wonderwerelden
▼ Cluster Voertaal, commissies
▼ Plaatsbepalingstabel M31

Alle sterrenstelsels op deze webpagina ontlenen hun namen aan ons geocentrische astronomische systeem.
Ze zijn namelijk vernoemd naar de sterrenbeelden, waarin ze vanaf onze Aarde zichtbaar zijn.

Ons Universum bevat circa 100 miljard van dit soort sterrenstelsels.
Die stelsels tellen gemiddeld elk 100 miljard sterren, waarvan de meeste met hun bijbehorende planeten.
Vrijwel alle sterrenstelsels bewegen zich van ons af. Ons Universum dijt sinds de Oerknal namelijk constant uit.

Een van de weinige uitzonderingen vormt de naburige Andromedanevel, met officiële astronomische code M31.
Dit stelsel is genoemd naar het sterrenbeeld, waarin het – 5x zo breed als de Maan! – vanaf de Aarde te zien is.
Andromeda is in alle opzichten ons Moederstelsel.  Zo wonen daar mensen, die er exact zo uitzien zoals wij.

  ►   2014-01-07 – Micha Beuger ontmoet een Andromedaanse bezoekster in de trein  
  ►   2014-01-11 – Disclosure nieuws – Andromedanen als grondpersoneel  
  ►   2014-01-25 – Rodne van Andromeda – Disclosure – Hemel en Aarde liefdevol herenigd  
  ►   2014-03-02 – Telepathie met Èšnür van het Andromeda melkwegstelsel  
  ►   2014-03-02 – Eshnur from the Andromeda Galaxy – Telepathic session with Michael Beuger  
  ☻   Video 18 minutes – English – Scientific guided tour through our Lilac Lilly Cluster by David Butler  
  ►   Intensievere samenwerking met het Andromeda melkwegstelsel in 2015  
  ►   More intensive collaboration with the Andromeda Galaxy during 2015  Onder gunstige omstandigheden zie je Andromeda met het blote oog. Zie ook onderstaande foto van 2006-12-28.
Ik geef toe, dat dit een bewerkte opname is, anders zou het maanlicht de Andromedanevel geheel overstralen.
Met het blote oog zie je trouwens slechts de verlichte kern, de rest wordt overstraald door nabije sterren.De Andromedanevel beweegt naar ons toe en zal na ongeveer 4 miljard jaar met onze Melkweg botsen.
Beide stelsels zijn zo ijl, dat daarbij betrekkelijk weinig schade ontstaat. Ze versmelten na circa 6 miljard jaar.
De laatste tijd rijzen er toch wetenschappelijke twijfels over de bewegingen tussen onze beide melkwegstelsels.
Circa 10 miljard jaar terug zouden zij ook samen zijn geweest, maar dat is trijdig met hun huidige stabiele vorm.

De Andromedanevel heette in hun eigen culturen het  Ástrüd Stelsel  ofwel  Het sterrenstelsel.
Dat klinkt even arrogant als bij ons  De aarde, maar eens wisten zelfs Andromedanevelbewoners niet beter.
De officiële naam van de Andromedanevel (Unie) is  Navlis Ástara  ofwel  Lila Lelie Sterrenstelsel (Unie).
De officiële naam van ons/onze Cluster (Unie) is  Navlis Mastara  ofwel  Lila Lelie Cluster (Unie).

Onze Melkweg heet in onze Cluster Voertaal het  Mòrqhoy Stelsel, vanwege haar fabelachtige diversiteit.
Het woord  morqhon  staat voor alles, wat kleuren spreidt, zoals een lens, een prisma of een regenboog.
Sinds de lente-equinox op 2012-03-20 heeft onze Melkweg als nieuwe naam  Zilvergouden Roos Sterrenstelsel.
In onze Cluster Voertaal heet onze Melkweg daarom nu officieel  Nemfis Ástara.

Onze Melkweg heeft een diameter van circa 150.000 lichtjaar. De Andromedanevel van circa 220.000 lichtjaar.
Beide spiraalstelsels draaien rond in ongeveer 225 miljoen jaar. Onderlinge afstand circa 2,5 miljoen lichtjaar.
Onze Melkweg cirkelt om een gigantisch zwart gat. De Andromedanevel mogelijk om twee zwarte gaten.
Ons Cluster heeft nog een – veel kleiner – spiraalstelsel, de Driehoeknevel, naar het sterrenbeeld Driehoek.
Op bovenstaande plattegrond staat dat sterrenbeeld ingetekend als Triangulum, links onder Andromeda.
Afstand 3 miljoen lichtjaar. Officiële naam:  Munyis Ástara  ofwel  Smaragdgroene Palmbloem Sterrenstelsel.

Lila Lelie Cluster
Navlis Mastara


Alle getallen zijn
bij benadering
MELKWEGSTELSEL
Naam in Cl. voertaal
Diameter lichtjaar
Aantal sterren
Fysiek bewoonde pl.
Paradijswerelden 5D
Ontwikkelingsfase
Specialiteit
Bestuursorgaan
Andromedanevel
Navlis Astara
220.000
1.000.000.000.000
9.000
7.000
Voltooid
Eenheid
Andromedanevel Unie
Onze eigen Melkweg
Nemfis Astara
150.000
500.000.000.000
4.000
100
Transformerend
Diversiteit
Galactische Federatie
Driehoeknevel
Munyis Astara
50.000
40.000.000.000
1.000
5
Ontwikkelend
Vernieuwing
Driehoeknevel Unie
51 diverse
Elk een eigen naam
Elk veel kleiner
Elk veel minder
100
Nog geen
Gekoloniseerd
Quarantaine
Elk een eigen unie

Volgens wetenschappers kan uitsluitend in spiraalvormige en balkspiraalvormige stelsels fysiek leven ontstaan.
Sommige planeten in sterrenstelsels met andere vormen zijn wel leefbaar en kunnen dus worden gekoloniseerd.
Ons Cluster telt nog enkele tientallen anders gevormde stelseltjes, zoals de Grote en de Kleine Magelhaense Wolk.
De Grote Magelhaense Wolk bevatte werelden, waar zielen uit onze Melkweg tijdelijk in quarantaine verblijven.
Dat stelsel werd tot voor kort bestuurd vanuit de Melkweg, de Driehoeknevel vanuit de Andromedanevel Unie.
Sinds de Lente-equinox 2012 valt ons hele Cluster ofwel Locale Groep onder één nieuw gezamenlijk bestuur.
Namelijk onze  Cluster Raad  ofwel de  Locaal Intergalactische Raad.

Al onze stelsels hebben tevens volwaardige zelfbesturen gekregen. Ook is de Galactische Federatie versterkt.
Volgens de statuten van onze Universum Raad, wordt ons Cluster vernoemd naar haar grootste sterrenstelsel.
Onze Locale Groep is een zogenaamd arm cluster, omdat het uit slechts enkele tientallen sterrenstelsels bestaat.
De meeste andere clusters zijn rijke clusters en bestaan elk uit duizenden tot tienduizenden sterrenstelsels.

Ons Cluster behoort tot het Virgo Supercluster, dat is vernoemd naar het sterrenbeeld, waarin het zichtbaar is.
Het grootste cluster van het Virgo Supercluster is het Virgo Cluster – M87 – met duizenden melkwegstelsels.
Het grootste daarvan is het Virgo melkwegstelsel – eveneens M87 – waarin ons aloude Supercluster Bestuur zetelt.

Afgezien van het grootteverschil, lijken de Melkweg en de Andromedanevel, oppervlakkig gezien, veel op elkaar.
In onze Melkweg bestaat circa 40% van de humanoïden uit homo sapiens.
In de Andromedanevel is circa 30% homo sapiens, maar in totaal ruim tweemaal zoveel als in onze Melkweg.
Homo sapiens dook eerst op in de Andromedanevel en verspreidde zich later over onze andere melkwegstelsels.

Zowel technologisch als spiritueel is de Andromedanevel ons 225 miljoen jaar – dus één omloop – vooruit.
Andromedanevelbewoners hebben diverse volkeren in ons stelsel al miljoenen jaren onbaatzuchtig bijgestaan.
De Andromedanevel is ons tweelingstelsel, waarmee onze Melkweg veel heeft gehad en sinds kort weer heeft.

Andromeda – Overzichtelijkheid – Adelaar Meditatie
Een belangrijk kenmerk van de Andromedanen die ik ken, is Overzichtelijkheid. Zij hebben Adelaarszicht.
Vanuit de verte overzien zij het grote geheel. Tevens kunnen zij op elke afstand scherp inzoomen op details.
De Adelaar is een belangrijk totemdier in Andromeda. Alleen is het daar geen roofdier, maar een gidsdier.
Sinds oogoperaties in 2008 heb ik adelaarszicht met alle drie mijn ogen en is de adelaar mijn totemdier.
Samen met de vlinder en de leeuw.

  ►   Van jampotbril naar Adelaarszicht   –   Micha Beuger  

Op 2018-01-23 gaf de Adelaar Meditatie mij het laatste zetje naar stabiel 5D en Eenheidsbewustzijn.
Je kunt hiervoor terecht bij lichtwerkers van het Golden Energy Center.

  ☻   Golden Energy Center  

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Mijn Andromedaanse afkomst – Elrin mijn Andromedaanse hoger zelfHet duurde maar liefst 28 jaar voordat ik hier achter kwam
In 1985 kreeg ik tijdens een regressiesessie een herbeleving van de verwoesting van mijn thuisplaneet.
Pas in 2000 – zie verderop – kwam ik te weten, dat die was gecreëerd door Andromedaanse onsterfelijken.
Mijn beste kosmische vrienden. Ik denk, voel en handel zoals zij. Toen vermoedde ik nog geen verwantschap.
Achteraf maar goed ook, want al die herinneringen zouden mij hebben afgeleid van mijn toenmalige prioriteiten.
Zoals het voor de Aarde op de kaart zetten van het Albaran Zevenster Stelsel met haar sleutelplaneet Aurorion.
Het is zinloos om processen van ontwaken en herinneren te forceren, zelfs bij jezelf. Alles heeft zijn juiste tijd.
Op 2013-07-11 had ik een droom, waarin mij duidelijk werd, dat ik toch ook zelf van Andromeda kom.
De andere dag bezocht ik, volgens afspraak, naar aanleiding van mijn 5D creatie oproep, een jonge vrouw.
Zij begon er uit zichzelf over, dat zij al haar leven lang wist, dat zij van het Andromeda melkwegstelsel stamt.
Vandaag, 2013-07-30 mailde zij mij, dat ze meteen na onze ontmoeting, zilverblauwe energie had opgemerkt.
Dit moet duidelijk mijn Andromedaanse mentor Danjwi zijn geweest. Ik stemde mij vanochtend op hem af.
Ik merkte verbinding met hem en dat werkte als katalysator voor uitgebreide en haarscherpe herinneringen.
Een en ander ontroerde mij zodanig, dat ik in de trein bijna niet met mensen durfde te werken.

Danjwi en ik kennen elkaar al veel langer dan ik eerder dacht
Wij leefden samen in ons lichtuniversum On bij onze kosmische zielenouders. Hij voelt aan als oudere broer.
On voelt aan als mijn ware Thuis, terwijl het thuisgevoel bij mijn leven in Orion meer als een adoptie aanvoelde.
Danjwi verhuisde naar ons schaduwuniversum Nebadon. En wel naar het nog redelijk verlichte 5D Andromeda.
Van tijd tot tijd keerde hij huiswaarts en deelde enthousiast zijn ervaringen uit de Andromeda melkweg met ons.
Toen de tijd voor mij rijp was om ons ouderlijke huis te verlaten, ging ik met Danjwi mee naar Andromeda.
Daar kreeg ik voor mijn nieuwe hoger zelf de naam Elrin – ik dacht eerst Enjwi – de betekenis leer ik later wel.
Bij het achterhalen van feiten, reageer ik vaak secundair, hetgeen blijkbaar een paranormale doodzonde is.
Alleen je eerste ingeving is waarheid – zeggen ze – de rest is leugen. Maar dit gaat bij mijn werkwijze niet op.
Ik moet vaak met (op)nieuw verkregen informatie stoeien, totdat ik het mij helemaal eigen heb gemaakt.
En dat leidt weleens tot kleine correcties achteraf. Elrin klinkt typisch Andromedaans, maar ook wat Keltisch.
Wat als betekenis momenteel het beste bij mij voelt is: De Jongeling. Eventuele verbetering volgt.

Elrin komt neer op incarnerende 5D creator
2013-07-31 – De betekenis van Elrin is mij nu volkomen duidelijk, maar moeilijk naar de Aarde toe te vertalen.
Een geslachtsloze naam, zodat die zowel tijdens vrouwelijke als mannelijke incarnaties kon worden gedragen.
Ik herinner mij, dat ik vrouw en moeder was, met gouden huid en haar, die fraai iriseerden naar groen en oranje.
In 5D Andromeda zijn processen als incarnatie, geboorte en sterven minder dramatisch dan in onze Melkweg.
Als even een andere jas aantrekken. Er is ook minder verschil tussen fysiek leven en niet-fysiek tussenbestaan.
Er is nauwelijks splitsing tussen de verschillende rijken. Engelen en mensen kunnen elkaar gewoon waarnemen.
En met elkaar uitwisselen. Bij de overgang naar een nieuwe incarnatie blijven veel herinneringen behouden.
Je kosmische naam neem je meestal mee. Toegegeven, ik had op Andromeda van tijd tot tijd ook 4D levens.
Dan ben je bij je geboorte meer vergeten en krijg je een locale naam van je nieuwe ouders.
Elrin is zowel roepnaam als titel. Het heeft inderdaad iets van Jongeling, maar ook van Koningskind en van
Tovenaarsleerling, in dit geval een incarnerende co-creator. Meesters zijn geascendeerd tot 6D of verder.
Die hoeven niet meer te incarneren en krijgen dan als titel Elran. Of Olám, wat onsterfelijke betekent.
Meester en leerling zijn gelijkwaardig. Leerlingschap is geen fase, maar berust op taakverdeling bij missies.
Waarschijnlijk heb ik, net als in onze Melkweg, miljoenen jaren doorgebracht in Andromeda.

Warm welkom met de lila waternimfen van Kharliskwa
De volgende herinnering is de oudste, maar ook helderste en meest liefdevolle, die ik mij kan herinneren.
Ik werd door Danjwi naar de hoofdplaneet Kharliskwa gebracht en wel in het sprookjesachtige merengebied
rond haar noordpool, met watervallen, bubbelende warmwaterbronnen en een adembenemende fauna en flora,
waaronder Kharlis, de vijfhoekige violette Oogbloem en Navlis, de Lila Lelie. Wij allen waren naakt.
Prachtige lila elfen, zo groot als mensen, de meeste vrouwen, met vleugels als van libellen, vingen mij liefdevol
op in een welkomstceremonie van wedergeboorte, doop en naamgeving. Zij liefkoosden mij teder, dompelden
mij telkens onder in het heerlijke water en zongen a capella en meerstemmig, waaronder mijn nieuwe naam Elrin.
Hoewel steeds aangenaam aan het gehoor, werd hun zang luider en indringender, totdat mijn hele ziel meetrilde.
Hoeveel ik tussentijds ook vergat, in Andromeda heb ik mij overal en altijd geliefd en gewaardeerd gevoeld.
Maar dat was in onze Melkweg weleens anders.

Mijn huidige missie in onze Melkweg en op onze Aarde
Na een lange, liefdevolle en creatieve tijd, was mijn ziel oud en gemotiveerd genoeg voor gevorderde missies.
Sinds mijn verhuizing van tig-D On naar 5D Andromeda was ik nog niet eerder lager gedescendeerd dan 4D.
Danjwi ging met zes andere onsterfelijke mannen en zeven onsterfelijke vrouwen op missie naar ons buurstelsel.
En wel onze Melkweg en daarvan enkele planeten in het Albaran Zevenster Stelsel. Zij zouden veel stervelingen,
flora en fauna meenemen om een nieuwe kolonie en hun hoofdkwartier te stichten op de destijds onbewoonde
reusachtige rotsplaneet Mohoron. Ook zouden zij opnieuw contact opnemen met oudere koloniën, die al langer
waren overgenomen door de Galactische Federatie. Eveneens met Aurorianen en reptilianen om samen 5D
te creëren in dit door hevige interplanetaire oorlogen geteisterde stelsel. Het 5D zou worden gemanifesteerd
op nieuw in te richten planeten. Hiernaar zouden bestaande bewoners van het stelsel kunnen reïncarneren.
Als incarnanten hadden ze ook wat ervaren Andromeda meesters nodig. En zo ging ik als Elrin mee op missie.
Mij ter dege bewust van de serieuze gevaren, waaraan ik mij hiermee blootstelde. Ik leidde eerst een aantal 3D
en 4D levens op buurplaneten, alvorens te worden geboren op mijn geliefde thuisplaneet. Een onvergetelijke
ervaring, maar helaas kort, want het ging al gauw helemaal mis. Onze creaties sneuvelden en onze onsterfelijke
meesters werden terugverdreven naar Andromeda. Mijn ziel werd overgenomen door de Galactische Federatie.
Na diverse omzwervingen kwam ik rond het tijdperk van Lemurië op Aarde terecht en leidde hier tig levens.
En zojuist ben ik herontwaakt als 5D creator en als Elrin van Andromeda.

Panoramazicht van mijn complete 5D missie in ons Lila Lelie Cluster
Deze herontdekkingen van wat en wie ik werkelijk ben, zijn mij meer waard dan landingen van buitenaardsen.
Ik heb immers ontelbare verre ruimtereizen gemaakt en zal ze binnenkort weer in overvloed maken.
Mijn missie in onze Melkweg zit er over een paar eeuwen waarschijnlijk op. En dat na miljoenen jaren.
Ik blijf – naar verwachting nog circa 300 jaar – meewerken aan het in 5D en verder brengen van onze Aarde.
En – tegelijkertijd of daarna – aan het herstellen en opwaarderen van ons complete planetenstelsel.
Daarna wil ik hetzelfde doen in het Albaran Zevenster Stelsel. Ik wil worden herboren op mijn thuisplaneet.
Weer in die semi-menselijke levensvorm, maar ditmaal met een staart. Daarna wil ik fysiek onsterfelijk zijn.
En als Elran – een Olám – meewerken aan de opbouw van het Driehoeknevel melkwegstelsel.
Dit is – in een notendop – mijn complete missie als 5D creator in ons Lila Lelie Cluster.Mijn in 2000 hernieuwde contacten met de Andromedanevel
Woensdag 2000-03-15, omstreeks 05:00 uur, begonnen in een droom, maar verder gaand in waaktoestand.
Eigenlijk nog steeds actueel tot in die zelfde avond, niet in trance, maar in een natuurlijk verruimd bewustzijn.
Dit was in mijn huidige leven mijn eerste – totaal onverwachte – bewuste contact met een ander sterrenstelsel.

Ik wist, dat ik op een andere planeet, in een ander, maar vrij naburig melkwegstelsel stond. Alles was vaag.
Met als hoofdkleur lichtgrijs en als voornaamste accentkleur blauwachtig, paarsachtig, donkergrijs (dus UVA?).
Al na enkele seconden werd ik telepathisch aangesproken. Kort daarop werd ik wakker, maar de communicatie
ging ononderbroken verder. Er was geen verschil tussen luisteren naar spraak (in het Nederlands), computeren,
gedachten lezen, beelden opvangen en zelf denken plus voorstellingen maken. Alles liep op een natuurlijke wijze
aan mijn zintuigen voorbij. Alles wat ik begreep, zette ik zelf in aardse begrippen en later in aardse woorden om.

In het nu volgende verhaal weef ik ook enkele eerder verkregen inzichten, die ik in deze sessie voorlegde en
bevestigd kreeg. Mijn gesprekspartner was enerzijds één van de goden van Šolám, en tevens alle godinnen en
goden van Šolám tegelijk, anderzijds de opperziel, dus het collectief van alle individuele zielen en die van alle
hemellichamen tezamen van dat andere sterrenstelsel.
Ik doe nu net of ik echt persoonlijk werd aangesproken, maar in feite zijn het mijn eigen gedachten.
Gespiegeld aan dat stelsel, dat ik al na enkele minuten had verlaten.

Uitwisseling – deel 1
Hij sprak: ‘Ja, ik ben een van de goden van Šolám, diezelfde die jou in een eerdere droom (voorjaar 1999)
verscheen en die tevens Jezus Christus was, maar Jezus Christus reikt verder dan een handvol sterrenstelsels.
Je weet nu eindelijk, waar de goden van Šolám zijn gebleven. In een naburig melkwegstelsel. Dus niet in een
soort kosmische gevangenis. Wij zijn onsterfelijke meesters met fysieke lichamen, zichtbaar en tastbaar voor
hedendaagse aardbewoners, zij het in een iets hoger trillingsgetal. Als je de huidige aardse materie een octaaf
hoger stemt, heb je al materie zoals op Šolám. De aardse materie wordt binnenkort een kwint hoger gestemd.
Tijdens de Waterman transformatie. Je kunt voorlopig aannemen, dat jullie Melkweg momenteel geen fysieke
werelden van grenzenloze liefde kent. In ons stelsel zijn de meeste planeten (drie kwart) zo.
Er zijn er, die expres zo primitief zijn als Šolám, maar er zijn ook met een zover gevorderde technologie,
als zelfs bij de meest fantasierijke aardmens nooit is opgekomen.

Ons stelsel is anders dan jullie Melkweg. Ons stelsel is volwassen. Zowel technologisch als spiritueel.
Jullie Melkweg is evolutionair nog een kleuter. En nog een zwaargewonde kleuter ook.
In het hart van jullie Melkweg liggen complete planetenstelsels al miljoenen jaren in puin.
Jullie vredesplaneten, 99% van jullie fysieke werelden, zitten al die tijd in patstelling, omdat het vervolg ontbreekt.
Jullie paradepaardje Aarde is vele malen aan de ondergang ontsnapt.
Wij hebben niet zo’n paradepaardje, want alles is gelijkmatiger over onze planeten verdeeld.
Bij jullie is homo sapiens – de mens – het meest voorkomende.
Bij ons heb je juist meer andere hogere levensvormen, die jullie dieren of buitenaardse wezens zouden noemen.

Jullie stelsel is een mengsel van fijne en dichte materie.
Het onze bestaat voornamelijk uit dichte materie.
Jullie stelsel stagneert voornamelijk in groei vanwege het ambitieuze project Aarde.
Het moest de mooiste planeet worden, het rijkst gevarieerd in levensvormen.
Van alle buitenaardse culturen moest er iets te vinden zijn. Eenheid in Verscheidenheid.
Alle mogelijke dichtheden van materie komen er voor.
Jullie Aarde zit momenteel in een overgangsfase naar vredesplaneet.
Maar jullie bewoners zitten niet op één lijn en zullen dat wellicht nooit komen.
Universele liefde en eenheid zijn ook niet echt onmisbaar.
Louter respect en tevredenheid zijn voldoende voor stabiele vrede.

Uitwisseling – deel 2
In elektrische apparaten met verschillende voltages en informatiestromen moeten draadjes geïsoleerd zijn.
Anders krijg je kortsluiting. Zo ook heb je op een multiculturele Aarde altijd grenzen nodig.
Daar moet jij nog beter mee leren werken, want jij neigt naar grenzenloosheid.
Jullie religies, ook die van New-Age, kennen twee hoofdstromingen:
De spirituele, die beweren dat je los moet komen van je ego, je lichaam, ruimte en tijd.
En de fysieke, die stellen dat het de opzet is, dat spiritualiteit indaalt en integreert met materie, ruimte en tijd.
Voor beide richtingen is er plaats in de Kosmos. Het is maar net, wat jouw aanleg en jouw passie is.

Spiritueel ingestelde mensen neigen meestal naar onbegrensdheid.
De meeste fysiek ingestelde mensen neigen juist naar meer begrensdheid en individualiteit.
Slechts een minderheid van de mensheid – 1 op de 1.000 – neigt naar fysieke onbegrensdheid.

Een geestelijke wereld is vrijblijvend: Als je ergens niet meer aan denkt, verdwijnt het tenslotte.
In een fysieke wereld blijven voorwerpen meestal langer bestaan.
Voor fysiek ingestelde mensen is zo’n wereld veel echter en tastbaarder.

Jullie Melkweg is een zwaar zieke kleuter, maar wij hebben jullie stelsel innig lief.
Het heeft kenmerken, die ons stelsel nooit zou krijgen. Neem alleen al jullie vrolijke kleuren: rood, oranje, geel
en appelgroen, tegenover ons grijs, blauw en violet – al hebben ook wij nu alle kleuren van de regenboog.

Ons bewustzijn en technologie zijn zo uitgebreid, dat wij jullie Melkweg in één oogopslag als op een beeldscherm
overzien, zowel als geheel als elke planeet en ziel afzonderlijk. Tevens zien wij heel jullie verleden en toekomst.
Wij zien uit naar jullie volwassenheid en integratie met ons stelsel. Jij ziet ons stelsel als geheel, zij het vaag,
want het zou niet goed zijn als jij nu details kon zien. Jij spreekt ook met ons als met één ziel, want wij zijn zo één,
zoals geen aardbewoner zich kan voorstellen. Toch zijn onze individuele persoonlijkheden volledig intact.
Wij zijn vrij en spontaan. Veel aardse religies verfoeien het ego en het lichaam, maar als je er aan de ene kant
niet in bent opgesloten en je er aan de andere kant ook niet bang voor bent, wordt het een fabelachtig voertuig
en geen gevangenis. Het gaat pas fout, als je ego en lichaam teveel als doel ziet in plaats van als middel.'

Toen volgden enkele uitgebreide persoonlijke raadgevingen, die ik voor deze website te weinig relevant vind.
Pas maanden later kwam ik er achter, dat dit contact met mij het Andromedanevel Sterrenstelsel betrof.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

A   Andromedanevel meesters


Godinnen
Ástrüd
Bìrta
Dürdrë
Khármal
Môntroy
Pìĥtil
Ròdnë

Goden
Dànjwi
Èšnür
Fhòtor
Hôndrüj
Jínjrij
Málinq
Náwkan
Cluster Voertaal
ástr – üd
bir – ta
dür – drë
khar – màl
môn – troy
piĥ – til
rod – në

Cluster Voertaal
dan – jwi
eš – nür
fhot – or
hônd – rüj
jinj – rij
mál – inq
náw – kan
Nederlands
ster – in, op, te
poort, tunnel, wormgat – (vrouw)
kern – beroeren
oog – ontvangen, plaatsen
stem – bewegen naar
detail – waarderen
alles – overstijgen, verbinden

Nederlands
nulpunt, stilte – energie, licht
punt, scherpte – oor
snel vliegen – (man)
waarde – opslaan, verankeren
pad – vernieuwen
zenden – (man)
eenheid – (man)
Omschrijving
Wij zijn sterrenwezens
In de diepte verbonden
In onze kern geraakt
In het Overzicht valt alles op de plaats
Volmaakt op elkaar afgestemd
Iedereen en alles is waardevol
Met heel ons wezen versmolten

Omschrijving
Verlicht in stilte
Oprecht luisteren
Overal in vrijheid vliegen
Alles van waarde bestendigen
Nieuwe wegen inslaan
Door de Hemel gezonden
Deel van het Grote Geheel

AUDIO     ►   Andromedanevel – onsterfelijken     Toegevoegd Kharliskwa, voorzitter van onze Cluster UnieKenmerken van enkele van bovengenoemde onsterfelijke meesters uit de Andromedanevel
De namen van deze veertien Andromedanevelbewoners kreeg ik destijds allemaal tegelijk op de fiets door.
NB! De naamsuitgangen van de vrouwen en de mannen zijn consequent verschillend.
Je kunt dus aan de naamsuitgang exact horen, of het een vrouwelijk of een mannelijk wezen betreft.
Zoiets bestaat ook in het Nederlands. Voor vrouwen heb je als uitgang -a, -e, -egge, -es, -in, -res, -trice en -trix.
En bij mannen géén uitgang, -aar, -er, -egom -teur of -tor. Dat uitgangen systeem kwam ik pas veel later achter.
De Cluster Voertaal wordt gevormd uit alle locale talen. Hierbij bleven al die uitgangen als synoniemen bewaard.

Deze veertien meesters vormden – en vormen opnieuw – een stuurgroep voor onze paradijzen projecten.
Zij zijn onsterfelijk, dus kunnen zij vanuit hun hogere zelven naar willekeur in fysieke lichamen materialiseren.
Net als Sinterklaas, kunnen zij op meer plaatsen tegelijk verschijnen. Met of zonder baard en snor, enzovoort.
Ondanks hun markante persoonlijkheden, is hun ego amper gedefinieerd. Zo kunnen zij tegelijkertijd Jezus zijn.
Fysiek stammen zij af van de Adam Kadmon, de modelmens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.
En wel in verschillende rassen, de meeste tevens welbekend op onze Aarde.

Enkele toelichtingen
Ástrüd  werd door ons, nota bene in Locaal Intergalactisch, meestal  Astrüdnyhem  – Lief Sterretje – genoemd.
Zij was de voorzitster van de groep, liefdevol, maar enigszins streng, ons soms met armgebaren terechtwijzend.
Ik herinner mij haar met lang, sluik, bruin haar, verder sprekend lijkend op mijn schoonzusje, die oranje haar had.
Ròdnë  is een negroïde, zwoele, geestige vrouw, met wie ik graag knuffelde. En dat was wederzijds.
Dànjwi  was de vicevoorzitter en is nog mijn mentor. Een lange, zwijgzame, blonde man, met blauwe uitstraling.
Altijd zonder baard, maar verder precies zoals velen van ons zich Jezus voorstellen.
Hij was tevens de planetaire logos van Šolám. Hij is mij tot nu toe tweemaal in een droom verschenen.
Èšnür  betekent Puntoor. Komen daar soms de Vulkans van Startrek vandaan? Voorzover ik weet, is hij de enige van deze
veertien onsterfelijken, die niet zuiver menselijk is. Hij stamt af van een licht, een donker en van het violette mensenras.
En van de bruine elfen van Elkwintindrë. Van de laatstgenoemde levensvorm heeft hij die puntige oren geërfd.
Zijn haar is zwart en vrij kort, met een steile kuif. Hij draagt nooit een snor of een baard.
Nu kun je de betekenis van zijn naam beter figuurlijk opvatten, want hij is een alert en toegewijd luisteraar.
Met communicatie en transport als voornaamste werkterreinen. Hij is ook een hartstochtelijk piloot van ruimteschepen.
Jínjrij  verscheen op mijn thuisplaneet de ene keer met, de andere keer zonder zijn zwarte ringbaard en snor.

Het zijn stuk voor stuk blije, humoristische, liefdevolle wezens, wier grootste vreugde is om anderen blij te maken.
In gelijkwaardigheid stimuleerden zij ons om zo zelfstandig mogelijk onze creatieve vermogens te manifesteren.
In hun goudkleurige ruimteschip landden ze steeds op het terras van ons koninklijk paleis. In hun witte gewaden.
Maar die trokken ze meestal zo gauw mogelijk uit om heerlijk naakt met ons te stoeien en te knuffelen.
Wauw! Ik ben stapelgek op ze! En ook dit is wederzijds! Voor eeuwig!

Met de Tweede Albaran Oorlog leek hun rol in onze Melkweg volkomen te zijn uitgespeeld.
Nu zijn ze gelukkig weer in beeld en ditmaal voor goed. Alle veertien hebben ze zitting in zowel een commissie
van de Albaran Zevenster Unie als in de Cluster Commissie voor de paradijstransformatie van de Aarde.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Andromedanevel versus Melkweg
•  De Andromedanevel heeft een diameter van circa 250.000, onze Melkweg van circa 120.000 lichtjaar
•  De omwenteling van beide vrij platte, spiraalvormige stelsels is ongeveer 250.000.000 jaar
•  De Andromedanevel is ons 250.000.000 jaar in ontwikkeling vooruit, zowel technologisch als spiritueel
•  De Andromedanevel heeft meer fysieke – wij meer geestelijke werelden
    In de Andromedanevel vormen de fysieke en de geestelijke wereld meer één geheel met elkaar
    Ook is daar veel minder verschil tussen levend en dood, waken en dromen, materieel en geestelijk
    Onze Melkweg is meester in het verstoppertje spelen – in de Andromedanevel heerst meer transparantie
•  De Andromedanevel heeft meer dieren ofwel buitenaardse wezens als overheersende levensvorm
    Dat komt, omdat de dieren daar langer hebben kunnen evolueren
•  Wij hebben meer mensachtige wezens als overheersende levensvorm
    Naarmate onze Melkweg evolueert, worden ook onze dieren menselijker
•  De Andromedanevel is minder kleurrijk en vormrijk dan onze Melkweg
    Bij hen overheersen zilver, blauwtinten en (ultra)violet
•  Ons stelsel heeft meer goud en andere warme kleuren, met uitzondering van onder andere de Aarde,
    waar momenteel de koelere kleuren overheersen
•  In de Andromedanevel is minstens 75% van de fysieke werelden 5D-paradijselijk
    Bij ons zijn vrijwel alle paradijzen verloren gegaan en verkeert de meerderheid van de fysieke planeten in 4D,
    een minderheid in 3D en een kleine minderheid, zoals sommige Plejadische beschavingen, in gematigd 5D
•  De Andromedanevel wordt bestuurd door de gecentraliseerde Andromedanevel Unie, zij het gelijkwaardig
•  Onze Melkweg wordt decentraal gecoördineerd door de Galactische Federatie, zij het destijds wat autoritair

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Andromedanevel kolonisaties
3,5 miljoen jaar geleden waren er veel minder werelden dan thans aangesloten bij onze Galactische Federatie.
Er werden toen nog oorlogen gevoerd tussen verschillende technologisch ontwikkelde levensvormen en planeten.
De Andromedanevel was al heel lang als geheel vreedzaam. Hun bewoners besloten onze Melkweg bij te staan.
In overleg met ons Galactische Bestuur namen zij contact op met diverse planetaire beschavingen.

Ik beperk mij in dit verslag gemakshalve tot het Albaran Zevenster Stelsel.
Door sommige, zoals de groene reptilianen, werden zij afgewezen, door andere min of meer toegejuicht.
De Aurorianen, amper bijgekomen van de Eerste of Kleine Albaran Oorlog, stemden na enig aarzelen in met
de kolonisatie van een handvol planeten, waarop nog geen hoogtechnologische beschaving bestond.
Als wederdienst zouden ze meeprofiteren van enkele van hun technologieën, vooral op gebied van ruimtevaart.
Dit laatste zou goed van pas komen bij eventuele verdediging tegen de reptilianen in het Albaran Stelsel.
Aurorion zelf zou geheel met rust worden gelaten, met uitzondering van spaarzame bezoeken voor overleg.

De Andromedanevel onsterfelijke meesters richtten voor hun eigen volk de enorme rotsplaneet Mohòron in.
Op de grootste maan van die planeet bestond toen nota bene al een reptiliaanse beschaving!
Ook gingen zij samenwerken met de mensen op Aurorion's drie buurplaneten Kurâna, Mansira en Tiflis.
Vredesplaneten, door eerdere Andromedanevelbewoners bevolkt en later overgedragen aan de Federatie.
Tenslotte transformeerden ze Amantis en het naburige Šolám tot paradijsplaneten.

Al spoedig ontstond er een allerhartelijkste vriendschap tussen de Aurorianen en de Andromedanevelbewoners.
De explosief groeiende en zich technologisch snel ontwikkelende bevolking van Šolám verwekte grote argwaan.
En later angst en woede bij de groene reptilianen. Dit leidde tenslotte tot de Tweede of Grote Albaran Oorlog.
Hierbij werden volkeren compleet uitgeroeid en werden planeten ernstig beschadigd.

Andere kolonisaties door Andromedanevelbewoners
Onlangs kwam ik er via Internet achter, dat de Andromedanevel onze Melkweg op meer plaatsen koloniseerde.
En wel in hetzelfde tijdperk – 3,5 miljoen jaar geleden – en met exact dezelfde menselijke rassen als bij Albaran.
Vrijwel zeker op planeten in het sterrenbeeld Andromeda, waarin vanaf Aarde de Andromedanevel zichtbaar is.
En volgens mij zelfs veel eerder op de Plejaden, waar Andromedanevelbewoners ook veel langer bleven komen.
Hun menselijke rassen – in elk stelsel dezelfde vier – vertonen namelijk verdacht veel onderlinge gelijkenissen.
De aardse mens is kennelijk een recente, door genetische manipulatie verkregen variant van de Adam Kadmon.
Bij veel buitenaardse rassen zijn de ogen iets groter. En de oren iets kleiner, iets ronder en iets lager ingeplant.
Ook andere levensvormen hebben onze Melkweg vanuit de Andromedanevel gekoloniseerd.
Zoals bruine elfen vanuit de planeet Elkwintindrë naar Ronak-1, die weer Ronak-2 koloniseerde.
Zie over Ronak, de webpagina  Paradijswerelden.

Huidige samenwerking Andromedanevel Unie en Galactische Federatie
Als ik het goed begrijp, heeft de Andromedanevel onze Melkweg honderdduizenden jaren met rust gelaten.
Het contact tussen deze beide sterrenstelsels is de laatste tijd wel weer steeds intensiever aan het worden.
Volgens Internetberichten zou de Andromedanevel nota bene lid zijn geworden van onze Galactische Federatie.
Ik heb gelezen, dat de zetel van ons Galactische Bestuur zelfs onlangs is verplaatst naar de Andromedanevel.
Volgens mij zou dit zomaar kunnen. De Andromedanevel draagt blijkbaar veel bij aan de aardse transformaties.
Ik zal deze kwesties binnenkort grondig uitzoeken. Aldus schreef ik begin 2012.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Andromedanevel Unie en Cluster Unie
Zoals beloofd, hierbij recent nieuws over de historie van onze locale groep sterrenstelsels.
Het lukte mij ineens om uit die verwarring te geraken en heldere inzichten te verkrijgen.
Blijkbaar is mijn bewustzijn aan het expanderen van Galactisch naar Locaal Intergalactisch.
Zie mijn gedetailleerde verslagen op de webpagina  Galactische Federatie.

Ons Universum is opgebouwd uit superclusters. Ons eigen Virgo Supercluster heeft een nogal afwijkende bouw.
Naast de gebruikelijke homogeen verdeelde 2.000 ongeveer even grote sterrenstelsels, zit in een uithoek nog
een kluitje van enkele tientallen stelsels, waaronder drie grote spiraalvormige en/of balkspiraalvormige.
Andromedanevel – M31 – is hiervan het grootste sterrenstelsel, met meer inwoners dan onze overige tezamen.
Het tweede spiraalstelsel in grootte is onze eigen Melkweg, thans genoemd het Zilvergouden Roos Sterrenstelsel.
Derde in grootte is de Driehoeknevel – M33 – circa 50.000 lichtjaar breed, zichtbaar in sterrenbeeld Driehoek.
De overige twintig tot vijftig sterrenstelsels zijn veel kleiner en hebben diverse, niet spiraalachtige vormen.

De Andromedanevel had als eerste stelsel, mensachtige beschavingen, die zich van centraal uit organiseerden.
Zo ontstond de Andromedanevel Unie, met nog steeds haar hoofdzetel in het hart, vlak bij de kern van dit stelsel.
Deze Unie is hiërarchisch georganiseerd, maar de sfeer is vanaf het begin gelijkwaardig, toegankelijk en vrij.
Typisch voor de Andromedanevel is integratie van bestuursschalen. Zo is de voorzitter van de Andromedanevel
tevens de koning van zijn of haar planeet en de burgemeester van zijn of haar stad. En dit om steeds tevens alle
lokale belangen goed voor ogen te houden. De lokale functies worden wel constant aan anderen gedelegeerd.
Ook zijn Andromedanevel hoofdzetel, lokaal koninklijk paleis en lokaal stadhuis in één gebouw gehuisvest.

Het staat planetaire beschavingen vrij om het centrale bestuur wel of niet en geheel of gedeeltelijk te erkennen.
Zodra de technologie dit toeliet, bezochten Andromedanevelbewoners de Melkweg en plantten er levensvormen.
Deze bevolkingen werden daarna zoveel mogelijk in isolement gelaten om hun authenticiteit te bevorderen.
Later keerden de Andromedanevelbewoners terug en probeerden met die jonge beschavingen uit te wisselen.
Dit lukte soms wel en soms niet, maar dat hadden deze meesters al bij voorbaat ingecalculeerd.

Ook in onze Melkweg kwam steeds meer samenwerking en harmonie. De Galactische Federatie werd gesticht.
Tot vrij recent is er nogal wat ambivalentie geweest tussen Andromedanevel Unie en Galactische Federatie.
De in gang zijnde transformatie van onze Aarde heeft deze beide organisaties wel dichter tot elkaar gebracht.
Maart 2012 namen zij het impulsieve besluit om nu al te fuseren. Dit bleek een schot in de (gouden) roos te zijn.
Ons Cluster staat hiermee veel duidelijker op de kaart van het Virgo Supercluster en van ons Universum.

Tevens krijgt hiermee het transformatieproces van de Aarde enorme impulsen.
Vele miljoenen jaren ervaring met Eenheidsbewustzijn en paradijzen worden des te toegankelijker voor ons.
En de Andromedanevel geniet uitbundiger dan ooit mee met onze moeizaam verworden Verscheidenheid.
De Andromedanevel en het Zilvergouden Roos Sterrenstelsel lijken nu meer op huwelijkspartners.
En de kleinere stelsels op hun inmiddels uitwonende kinderen.
Kortom, een integratieproces – Eenheid in Verscheidenheid – dat zijn weerga niet kent.

Ontwikkelingen in de Driehoeknevel en in de Grote Magelhaense Wolk
Aardezaken rapporteerde, sinds de recente reorganisatie, rechtstreeks aan onze Cluster Raad.
Sinds kort valt Aardezaken – na opwaardering van de regionale hiërarchie – weer onder onze Galactische Raad.
Het Aštar Commando blijft in ieder geval ook intergalactisch werken.

De Driehoeknevel – een juweeltje van een jong spiraalstelsel, met fraaie regelmatige vormen – heeft er massaal
voor gekozen om geen extreme dualiteit toe te laten, maar om wel totaal nieuwe wegen in te slaan. Zodra de tijd
rijp is, wil dit stelsel uitbundig met de andere stelsels uitwisselen, ook levensvormen. Maar ondertussen mag dit
prille stelsel niet een soort vuilnisbelt worden – wat daar gelukkig nog niet is gebeurd – waar bijvoorbeeld zielen
van andere stelsels in quarantaine worden gehouden. Het Aštar Commando zal hier op toezien en ook andere
vormen van ondersteuning aan hen verlenen.

De Grote Magelhaense Wolk heeft daarop te kennen gegeven, versneld van haar quarantainefunctie af te willen.
Elk stelsel is in principe verantwoordelijk voor haar eigen zielen. Het kan dus gebeuren, dat zielen massaal gaan
terugkeren naar het Zilvergouden Roos Sterrenstelsel. Hiervan zijn velen oorspronkelijk aardse zielen, maar terugkeer
naar de Aarde is geen optie, omdat hier uiterlijk eind 2013 alle extreme dualiteit zal worden verwijderd.
Er worden in onze Melkweg dus waarschijnlijk een of meer planeten voor het afronden van dualiteit ingericht.
Aangezien ons hele stelsel binnenkort volwassen en min of meer non-duaal wordt, zullen de quarantaineplaneten
vrijwel hermetisch moeten worden afgesloten, hetgeen hun dualiteit bijna ondraaglijk zou kunnen maken.
Er is in ons Cluster dus nog veel te regelen, maar eerst gaan we verder met de transformatie van onze Aarde.

Driehoeknevel – Update 2012-11-05
De hoofdzetel van de Driehoeknevel – Bàšur – is tevens naar grootste – diameter circa 30.000 km – en meest
centraal gelegen planeet. Mede omdat Andromedanevelbewoners dol zijn op grote planeten, hebben ze daar al
vroeg een kolonie gesticht, in harmonisch overleg met de eigen bevolking, die het maar al te fijn vond om mee te
profiteren van de Andromedanevel hypertechnologie. Omdat de Andromedanevel de Driehoeknevel toch wat
dreigde te domineren, heeft ons Cluster bestuur – nota bene voor het merendeel Andromedanevelbewoners –
maatregelen genomen om de Driehoeknevel meer haar eigen gezicht te laten zien.
Kolonisten doen nu aan geboortebeperking, de eigen bevolking wordt gestimuleerd om zich te vermenigvuldien.
Andromedanevel bestuurders worden massaal vervangen door bestuurders vanuit de eigen bevolking.
Ook is er nu een lokale zetel van ons Cluster gevestigd, waarin veel Driehoeknevelbewoners zitting hebben.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Kharliskwa (Kharlìskwaron, Kharlìskwlaron, Carlisqua) – hoofdzetel Andromedanevel + Cluster Unie
Soort hemellichaam
Rangorde in planetenstelsel
Natuurlijke satellieten
Afstand planeet tot zon in km
Diameter in km
Jaar in aardedagen
Etmaal in aarde-uren
Planetaire as
Procent land
Landreliëf
Landschappen
Temperatuurbereik in °C
Luchtvochtigheid in %
Luchtdruk in bar
Klimaat
Dominante kleuren op afstand
Levensvormen
Dominante levensvorm
Inwonertal
Hoofdstad
Valuta
Huidige bewustzijnsniveau
Tussen planeet en ster in, met een uitgebreid ringenstelsel
Mij onbekend, in ieder geval dicht bij hun galactische kern
Variabel! Andromedanevelbewoners slepen met hemellichamen
Mij onbekend, irrelevant en wellicht variabel
31.500
Mij onbekend, irrelevant en wellicht variabel
Mij onbekend, irrelevant en wellicht variabel
Variabel! Andromedanevelbewoners spelen met zulke parameters
Veel meer land dan zee, wel veel water
Van diepzee tot honderden km boven de zeespiegel
Uiterst gevarieerd
Wordt door de bewoners per moment aangepast
Wordt door de bewoners per moment aangepast
Mij onbekend, bovendien irrelevant
Wordt door de bewoners per moment aangepast
Geel en violet, verder zeer kleurrijk
Uiterst gevarieerd
Uiterst gevarieerd
Ruim 1 miljard permanente bewoners
Kharliskwáti (Ompìntüliks) met 10.000.000 permanente bewoners
Niet van toepassing, er is overvloed aan alles
In een onbeperkt aantal dimensies


Toelichting
Kharliskwa is volgens mij de grootste en in alle opzichten meest geavanceerde fysieke wereld van ons Cluster.
Al moet ik toegeven, dat zij veel van haar huidige kleurrijkheid en vormrijkheid aan onze Melkweg dankt.
Vanwege al deze kenmerken, had onze Galactische Federatie er geen enkel probleem mee, dat Kharliskwa,
residentie van de Andromedanevel Unie, tevens hoofdzetel van onze begin 2012 opgerichte Cluster Unie werd.
Ons Aštar Commando heeft weliswaar vergelijkbare voorzieningen, maar Kharliskwa slaat alle records.

Kharliskwa is een sprookjeswereld, of zo je wilt een droomwereld, met onbeperkte mogelijkheden op elk terrein.
Je kunt zelfs niet definiëren, of het een planeet of een ster is. Geest en stof gaan daar naadloos in elkaar over.
Ook kun je nauwelijks nagaan, waar technologie ophoudt en spiritualiteit en paranormale vermogens beginnen.
Het wemelt er dan ook van de bezoekers, van goden, aartsengelen en engelen tot vele exotische levensvormen.
Ook wij zijn er welkom, zij het voorlopig in onze astrale ofwel droomlichamen. Ik heb er al wat mogen rondkijken.
Iedere bezoeker wordt er persoonlijk verwelkomd en begeleid en ontvangt de noodzakelijke nazorg.

Alle computerapparatuur aldaar – die overigens nergens zichtbaar is – reageert rechtstreeks op je gedachten.
En zo lijkt het net, alsof je er kunt scheppen vanuit je intenties, zij het met allerlei restricties. Dit werkt uitsluitend,
zolang je intenties zuiver zijn. Ook bestaat daar permanente infrastructuur, die niet op gedachten reageert.
Sommige voorzieningen, zoals de vliegend tapijt metro, kunnen alleen maar worden bestuurd vanuit cocreatie.
Gelijkgestemden komen echter zeer vlot op je pad. Zo lijkt het net, alsof je ineens hartstikke paranormaal bent.
Maar het berust puur op hypertechnologie. Gedachten lezende sensors. Zonder implantaten of andere inbreuk.
Maar zodra je weer terug bent op Aarde, ben je extra hulpeloos en kun je zelfs in een diepe depressie vallen.
Je wordt dan ook getroost en persoonlijk ondersteund bij je aardse bezigheden. Ook worden nieuwe bezoeken
aan Kharliskwa mogelijk gemaakt, waarbij ervoor wordt gewaakt, dat je dan niet telkens de Aarde ontvlucht.

Kharliskwa is een fascinerende wereld, met ook adembenemende natuurgebieden. Zoals de uitgestrekte meren
en moerassen rond haar Noordpool, vol bubbelende warme geisers, waarin je heerlijk kunt weg zwijmelen.
Te midden van lila lelies en andere kleurrijke vegetatie en allerlei waterdieren, die je huid op en top verwennen.
Je kunt op Kharliskwa allerlei sporten bedrijven, ook wintersport en zeker bergsport. Vanwege haar grootte en
haar centraal galactische ligging – die het hemellichaam rijkelijk heeft voorzien van zware elementen – is haar
zwaartekracht extra sterk, maar die kan door gedachten kracht geheel of gedeeltelijk worden opgeheven.
Kharliskwa is duidelijk meerdimensionaal, zodat dezelfde tijden en ruimtes meermalen kunnen worden gebruikt.
Op Kharliskwa is dus nergens gebrek aan, zelfs niet aan tijd en ruimte. Geld komt er dan ook niet voor.

De planetaire hoofdstad Kharliskwáti
Die wonderbaarlijke stad staat ook wel bekend als Ompìntüliks, ofwel  Waar Alles Kan.
Deze hypermoderne stad, zo te zien voornamelijk gebouwd in donkergrijs metaal en glas, hetgeen fraai afsteekt
tegen de kleurrijke vegetatie, ligt op een grillig gebergte van wel honderden kilometers hoog. En is daar volledig
mee geïntegreerd. Aangezien je snel met gedachten kracht kunt zweven, zijn vervoermiddelen eigenlijk onnodig.
Ter wille van sociaal contact is er wel een metro in de vorm van een soort brede, onoverdekte, vliegende tapijten,
zoals ook in de Running Fox Papers wordt beschreven op de planeet Amadis in onze Melkweg.
  ►   De planeet Amadis – Hans Brockhuis  Het Intergalactische Ontmoetingsgebouw
Dit hypertechnologische bouwsel is zowel stadhuis, planetair koninklijk paleis, hoofdzetel Andromedanevel Unie,
hoofdzetel Cluster Unie als zomaar een ontmoetingscentrum, waar in principe iedereen welkom is. Dit gebouw is
asymmetrisch, tientallen kilometers lang en breed, enkele kilometers hoog en innig versmolten met het gebergte.
Het lijkt te bestaan uit donkergrijs getint metaal en glas. Dominant is de enorme Grote Vergaderzaal, die deels
boven de stad zweeft en op gedachten kracht van vorm kan veranderen. Er passen vele miljoenen bezoekers in.
Karakteristiek zijn de bolstaande glasgevel, de vrij platte metalen koepel en twee vrij spitse torens naast de zaal.
Via intentie zweef je dwars door het glas naar binnen en blijft iedereen tijdens de vergadering in de lucht hangen.

Telkens als je aan het woord bent, kan iedereen je duidelijk zien en verstaan. Je gedachten worden meteen
omgezet in levensgrote, ruimtelijke, bewegende beelden, voorzien van diverse andere zintuiglijke indrukken.
Hiervoor hoef je op geen enkele knop te drukken, geen schermen aan te raken of te bekijken en niets te zeggen.
Als je spreekt over bestaande voorwerpen of gebeurtenissen, dan worden die meteen exact aangevuld vanuit de
computerdatabanken. Hoe echt ze ook lijken, ze komen toch duidelijk over als animaties. Je kunt markeringen
aanbrengen en als een gesprekspartner dit ook doet, dan is te zien, wie welke markeringen heeft aangebracht.
En zo kun je samen een gebouw of een spoorlijn ontwerpen. En als je een stuk componeert, dan kun je meteen
een orkest projecteren, dat dit voor jou en de zaal uitvoert. Dat is pas efficiënt vergaderen en samen creëren!

In dit gebouw zijn ook computervoorzieningen die toegang verlenen tot alle Akasha kronieken van ons Cluster.
En zo hebben bestuurders een overzicht over alle hemellichamen en individuele zielen in heden en verleden.
Met tevens de mogelijkheid om diverse toekomstscenario's waar te nemen.
Een ideale setting voor het beheren van bestemmingsplannen en incarnatieblauwdrukken.
Uiteraard functioneert dit systeem tevens als de hoofd server van ons Cluster Internet.
Dit alles is volmaakt beveiligd en onmiddellijk beschikbaar vanuit alle werkruimten van het gebouw.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Andere wonderwerelden in de Andromedanevel
Sinds medio 2012 is mij toegestaan en mogelijk gemaakt om ook in de Andromedanevel waar te nemen.
Onze Melkweg bestaat uit minstens 200 miljard sterren, de Andromedanevel telt circa 400 miljard sterren.
In onze Melkweg zijn ruim 4.000 fysiek bewoonde planeten, waaronder slechts een handvol paradijsplaneten.
Onze vele paradijswerelden zijn door transformatie het fysieke ontstegen of nog nooit fysiek bewoond geweest.
Bij ons wordt het geestelijke namelijk zeer vaak hoger gewaardeerd dan het fysieke.

In de Andromedanevel daarentegen, streeft men vanaf het begin naar duurzame materialisatie.
Van hun ruim 9.000 fysiek bewoonde planeten zijn er inmiddels al ruim 7.000 getransformeerd tot paradijzen.
Hun technologie varieert van expres primitief tot hypertechnologisch, maar bij de meeste is die gemengd.
Met bewoners van niet van de onze te onderscheiden mensen en elfachtige wezens tot geëvolueerde dieren.
De meeste werelden dragen vierlettergreep namen met korte, lichte klinkers zoals in het woord nudistenvel.
Elkwintindrë, Elmírowin, Munèldrüwin, Molìndrüwel, Elkhàrmonel en Khalàndrüwel. Wat doen die klanken met je?
Bovendien zijn er enkele werelden, zoals de hoofdzetel Kharliskwa, die de paradijsstaat zijn ontstegen.
Maar ze hebben nog altijd fysieke componenten. Zuiver geestelijke werelden zijn er naar verhouding zeldzaam.
En die weinige zijn blijkbaar zelfs door Andromedanevelbewoners niet geschikt te maken voor fysieke bewoning.

Elkwintindrë is een sprookjesachtige 5D planeet met bruine elfen. Ik heb er eens als een bruine elf geleefd.
Bruine elfen hebben geen vleugels, lichaamslengte circa 150 cm, fijne bouw, lichtbruine huid, donkerbruin haar.
Wat scheve ogen, spitse oren en kin, zodat hun gezicht enigszins driehoekig is. Prachtige, intens lieve wezens.
Vanuit Elkwintindrë is in onze Melkweg de planeet Ronak-1, destijds in 4D, gekoloniseerd.
Een klein deel van de bevolking koloniseerde later Ronak-2 en richtte die in als 5D planeet.
Deze laatstgenoemde kolonisatie begeleidde ik als de in die tijd onbelichaamde Elrin.

De lila elfen, die onder andere op Kharliskwa leven, hebben libellenvleugels en vliegen daar ook mee.
Lichaamslengte circa 180 cm, iets robuuster, iets menselijkere trekken. Licht lila huid, donker lila hoofdhaar.
Prachtige wezens, buitengewoon lief en zorgzaam, ook naar mensen en andere levensvormen toe.
Er zijn veel elfensoorten in de Andromedanevel. Voor zover ik weet, hebben ze allemaal twee geslachten.

De Andromedanevel is van nature veel minder kleurrijk en vormrijk dan onze Melkweg. Met meer koele kleuren.
Al tijdens hun eerste bezoek aan ons, werden de Andromedanevelbewoners op slag verliefd op onze diversiteit.
Veel van onze culturen en levensvormen werden gekopieerd en in hun werelden geïntroduceerd.
Wat zij momenteel aan diversiteit bezitten, ook op Kharliskwa, hebben zij grotendeels van ons overgenomen.
Zoals wij veel van ons huidige eenheidsbewustzijn aan uitwisselingen met Andromedanevelbewoners danken.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Onze Cluster Voertaal
Onze Cluster Voertaal – een taalgroep die diep in onze Melkweg is doorgedrongen – was al de universele taal
van de Andromedanevel Unie. Vandaar dat die tevens bekend staat onder de naam Andromedo-Galactisch.
Het is een kunstmatige taal, samengesteld uit de plaatselijke talen in de Andromedanevel en gestandaardiseerd.
Omdat al die talen vrijwel geheel voortleven in de Cluster Voertaal, is die buitengewoon rijk aan synoniemen.
Zo zijn er diverse uitgangen van persoonsnamen, waaraan je kunt zien, of het een vrouw of een man betreft.
Telkens als een nieuw volk zich aansloot bij de Unie of de Federatie, werden haar unieke woorden toegevoegd.
Vanwege de toetreding van de Albaran reptilianen, diende de Cluster Voertaal ingrijpend te worden aangevuld.
Omdat het fonetische schrift van de reptilianen zo efficiënt is, wordt wellicht ook het Cluster Schrift aangepast.
Verder zijn enkele Cluster woorden met exact dezelfde betekenis en uitspraak terecht gekomen in Aardse talen.

Taal kan verwarring veroorzaken. Een plaatje zegt meer dan duizend woorden, luidt een Chinees gezegde.
Maar een turbotelepathisch concept zegt meer dan duizend plaatjes, volgens mijn ervaring.
Turbotelepathie is  onafhankelijk van gesproken of geschreven taal, levensvorm, dood of levend, tijd en plaats.
Razend snel worden er dan gecomprimeerde bestanden bij je gedownload, die je dan vaak later verwerkt.
Tijdens het contact kunnen allerlei (buiten)zintuiglijke gewaarwordingen en herinneringen worden opgewekt.
Na een sessie van vaak slechts een seconde, blijk je antwoorden op veel meer vragen dan voorheen te weten.

Maar helaas zijn niet alle intelligente wezens in staat of bereid om telepathisch te communiceren.
En in sommige gevallen is het gebruik van gesproken en/of geschreven taal en/of beeldmateriaal praktischer.
Vanwege het bestaan van duizenden talen, is de invoer van een algemene voertaal daarom aan te bevelen.

Onze Cluster Voertaal is een taalgroep, die in verschillende niveaus bestaat, afhankelijk van de spirituele en
technologische ontwikkeling van de betreffende beschaving. In uitgebreidste vorm telt de taal miljoenen woorden.
In tegenstelling tot de fenomenale woordenschat – zonder homoniemen – zijn de grammatica en de uitspraak
simpel en gemakkelijk te leren. Er zijn gebruikersvriendelijke fonetische schriftsystemen beschikbaar.

Op Aarde bestaan zeer veel talen en dialecten. Het fonetische Esperanto is als voertaal nauwelijks populair.
Waarschijnlijk mede, omdat het te eenzijdige kenmerken heeft van Romaanse en Slavische taalgroepen.
Het Engels is momenteel de meest gebruikte voertaal op Aarde en bij de communicatie met andere werelden.
De uitspraak van het Engels is vrij moeilijk en er is nauwelijks overeenkomst tussen uitspraak en schrijfwijze.
Grote voordelen zijn de uiterst simpele grammatica en de meestal korte, ja zelfs eenlettergrepige woordjes.
Die leer je dan met schrijfwijze en al uit je hoofd. Je hoeft dan niet zelf allerlei woordbeelden te construeren.
Dit is met name voordelig voor Chinezen. Het Chinees kent trouwens honderden sterk verschillende dialecten.
Ik was eens getuige van de ontmoeting van twee Chinese mannen uit twee verschillende gebieden van China.
Ze verstonden elkaar niet in hun beider Chinese dialecten en gingen toen probleemloos over op het Engels.

Geschreven taal is geen probleem voor Chinezen, want zij kennen slechts twee verwante schriftstelsels.
En die zijn weer verwant aan Japans karakterschrift, zodat Chinezen en Japanners elkaars geschreven talen
tot zekere hoogte kunnen lezen. Helaas voor ons hebben ze tienduizenden karakters, dus moeilijk aan te leren.
Onze Cluster Voertaal kent lettergreep schriftsystemen, met slechts enkele honderden simpele bloktekens.

Gesproken en geschreven talen op de Nieuwe Aarde
In het begin zullen we ons nog prima kunnen redden met Engels. Maar naarmate we met meer buitenaardse
beschavingen en niet-fysieke werelden contact krijgen, weten we al gauw niet meer, wat precies wordt bedoeld.
Momenteel is het gebruikelijk om leenwoorden te gebruiken uit het Sanskriet, klassiek Egyptisch of talen van
andere spiritueel ingestelde volkeren. Maar ook dit zal spoedig een doodlopende weg blijken te zijn.
Zodra geavanceerde metafysica en hypertechnologie ter sprake komen, is het dan meestal einde verhaal.
Engels, aangevuld met leenwoorden uit onze Cluster Voertaal is dan een prima werkbare tussenoplossing.
Maar uiteindelijk gaat er niets boven een welluidende en expressieve universele voertaal.
Uiteraard naast je eigen taal of dialect, eventueel aangevuld met een of meer vreemde talen.
Want een belangrijk doel van de Creatie blijft toch  Eenheid in Verscheidenheid.

Cluster Commissies
Stelsels in transformatie, zoals ons aardse planetenstelsel en het Albaran Zevenster Stelsel, ontvangen extra
ondersteuning vanuit ons Cluster. Daartoe zijn onder genoemde commissies opgericht, bijna zoals ministeries.
Dit overzicht is enigszins willekeurig ingedeeld. Het is vooral een impressie van wat er speelt in de Kosmos.
Andromedanevel meesters hoeven zich trouwens niet constant persoonlijk met aardse zaken te bemoeien.
Hiervoor leiden zij specialisten op van onze Galactische Federatie.

Commissies / ministeries
•  Veiligheid – bescherming tegen zowel natuurrampen als oorlogsgeweld – hoofdrol Aštar Commando
•  Technologie – die moet leefomgevingvriendelijk zijn en passen in de planetaire bestemmingsplannen
•  Vervoer – van locaal (inclusief openbaar) vervoer tot ruimtevaart – hiervoor gelden dezelfde vereisten
•  Communicatie – voornamelijk Cluster Internet – hoofdrol Andromedanevel en de planeet Aurorion
•  Taal – voornamelijk Cluster Voertaal – hoofdrol Andromedanevel
•  Erfgoed – van cultuur en architectuur tot levensvormen – hoofdrol Galactische Federatie en Andromedanevel
•  Creatie – herstel van hemellichamen en kolonisatie – hoofdrol Andromedanevel en Aštar Commando
•  Transformatie – opwaardering tot paradijswerelden en verder – hoofdrol Andromedanevel en Aartsengelen

En of je dit nu leuk vindt of niet, er zal genetisch worden gemanipuleerd. Alle DNA fouten worden gecorrigeerd.
Bij 5D paradijs transformaties is massale genetische optimalisatie door de planetaire logos inbegrepen.
Bij transformaties tot 6D en hoger geschiedt dit handmatig via de lichaam elementaal. Ik koos destijds voor 9D.
In feite ga ik nu voor 10D, omdat ik sinds kort ook op Cluster niveau ben ingeschakeld.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Plaatsbepalingstabel M31Cluster Voertaal
Urantya
Solaris Yonara
(mij onbekend)
Nemfis Astara
Navlis Mastara
Hazaràl Mahastara
Norlatyadek
Nèbadon
Orvonton
(mij onbekend)
Nederlandse omschrijving
Aarde – Šan = Oppervlakteaarde – onder andere Agharta = Binnenaarde
Ons planetenstelsel
(betekenis mij onbekend) – de Orion-arm van onze Melkweg
Zilvergouden Roos Sterrenstelsel – onze Melkweg
Lila Lelie Cluster – onze locale groep melkwegstelsels
(betekenis mij onbekend) – ons Virgo supercluster
(betekenis mij onbekend) – astronomisch niet gedefiniëerde tussenschaal
Het Ver-Van-Huis-Universum – ons zichtbare Universum – schaduw van On
Ons Superuniversum
Het Heelal
Dim.  
Var.  
Var.  
8D   
9D   
10D   
11D   
12D   
13D   
14D   
15D   


Toelichting op bovenstaande tabel
In het Urantiaboek wordt ons planetenstelsel Satania genoemd.
Norlatiadek komt eveneens uit het Urantiaboek en zou ook kunnen staan voor onze Melkweg of de Orion-arm
In de vroege ochtend van 2013-06-15 ontving ik de naam Hazaràl, evenals de naam Aráw.
Hazaràl is de Cluster Voertaal naam van ons Virgo Supercluster, vernoemd naar haar grootste sterrenstelsel.
Dat is een ietwat onregelmatig gevormd spiraalstelsel met een diameter van verscheidene miljoenen lichtjaren.
Het grootste stelsel – onregelmatig spiraalvormig – van ons Universum is Aráw in het gelijknamige supercluster.
Het is om diverse plausibele redenen gebruikelijk om een structuur te vernoemen naar haar grootste component.
Bij clusters zie je vanaf afstand vaak uitsluitend hun grootste sterrenstelsel, dat vaak als eerste werd bewoond.

Pleidooi om het Urantiaboek te relativeren
Allereerst mijn bewondering en waardering voor dit uitgebreide boek en voor allen die daaraan meewerken.
We moeten wel bedenken, dat de oorspronkelijke Engelse versie van 1955 stamt. Sindsdien is er veel gebeurd.
In tegenstelling tot in die tijd, is de mensheid thans veel minder afhankelijk van externe informatiebronnen.
Dus mocht je in dit soort werken tegenstrijdigheden tegenkomen, laat dan je innerlijk weten prevaleren.
Ondanks de ongekende uitgebreidheid van het Urantiaboek, ontbreekt een en ander, wat voor ons onmisbaar is.
Zo is er een kloof tussen dit boek en de hedendaagse astronomie, zodat structuren moeilijk zijn te definiëren.
Verder wordt min of meer ontkend, dat wij geïncarneerde en gedescendeerde goddelijke meesters zijn.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

     DISCLOSURE     –     Hemel en Aarde   liefdevol herenigd