Afbeelding boven rechts: Auroriaans dertien punten vierkant – elektronische tekening Micha Beuger
Index Pagina
A Vlinderdans A

www.buitenaards.net

◄ Index Website


Albaran Zevenster Stelsel – talen, schriften, talstelsels

▼ Twaalftallig stelsel
▼ Toelichting talstelsel
▼ Overzicht fonetische notatie
▼ Onze Cluster Voertaal
▼ Kenmerken talen Aurorion Unie
▼ Auroriaans lettergrepenschrift
▼ Auroriaans fonetisch schrift
▼ Andere schriftsystemen
▼ Spreektaal versus schrijftaal

Veel talen in het Albaran Zevenster Stelsel zijn sterk verwant aan onze Cluster Voertaal.
De vele talen en dialecten van de reptilianen vormen een aparte taalgroep met een eigen voertaal.
Deze Hovron Voertaal wordt uitvoerig behandeld op de webpagina  Albaran – reptilianen.

Onze Cluster Voertaal stond vroeger bekend als Lokaal Intergalactisch en als Andromedo-Galactisch.
Enkele woorden zijn verder met exact dezelfde betekenis en uitspraak terecht gekomen in diverse Aardse talen.
Ook bestaan er series, die in diverse variaties in zowel aardse als buitenaardse talen terugkomen, zoals:
Geborgenheid, liefde – Aards: amor, amour, heem, heim, home – Buitenaards: hám, hân, hem, hêm, hàmur.
Bed, huis, stad – Aards: bad, bed, beth – Buitenaards: bad, badra, pat, pátyon, vad, wad.

Een belangrijke lettergreep, die in veel woorden en eigennamen voorkomt, is  khar, dat  oog  of  zien  betekent.
Het woord  Akasha  luidt eigenlijk  Akharšan, letterlijk  de oog voet, het aarden of opslaan van waarnemingen.
Dit woord bestaat al honderden miljoenen jaren in de Andromedanevel.Turbotelepathie, universele talen en schriften
Taal kan verwarring veroorzaken. Een plaatje zegt meer dan duizend woorden, luidt een Chinees gezegde.
Maar een turbotelepathisch concept zegt meer dan duizend plaatjes, volgens mijn ervaring.
Turbotelepathie is onafhankelijk van gesproken of geschreven taal, levensvorm, dood of levend, tijd en plaats.
Razend snel worden er dan gecomprimeerde bestanden bij je gedownload, die je vaak later moet verwerken.
Tijdens het contact kunnen allerlei (buiten)zintuiglijke gewaarwordingen en herinneringen worden opgewekt.
Na een sessie van vaak slechts een seconde, blijk je op veel meer vragen dan voorheen een antwoord te weten.

Alle culturen van de Aurorion Planeten Unie gebruiken het blokschrift, waarbij elk teken een lettergreep aanduidt.
Zodoende kan iedereen elkaars teksten lezen, ook al zijn hun gesproken talen nog zo verschillend.
In deze website gebruik ik een zelfontworpen fonetisch schrift met Europese lettertekens.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website


Twaalftallig stelsel
• 
• □ 
• □□ 
• □□□ 
• □□□□ 
• □□□□□ 
• □□□□□□ 
• □□□□□□□ 
• □□□□□□□□ 
• □□□□□□□□□ 


In ons tientallig stelsel
1 
12 
144 
1.728 
20.736 
248.832 
2.985.984 
35.831.808 
429.981.696 
5.159.780.352 


Van Auroriaanse el naar meter
0,28 
3,36 
40,32 
483,84 
5.806,08 
69.672,96 
836.075,52 
10.032.906,24 
120.394.874,88 
1.444.738.498,56 

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Toelichting twaalftallig talstelsel
In de Hovron Unie geldt een tientallig stelsel, in de rest van ons Cluster het boven beschreven twaalftallig stelsel.
Alle teksten worden consequent van links naar rechts en van boven naar beneden geschreven en gelezen.
Ook alle getallen worden, net als bij ons, van links naar rechts en van groot naar klein genoteerd.
Die getallen worden echter meestal van rechts naar links, dus van klein naar groot, uitgesproken.
Men telt in de Aurorion Planeten Unie overigens niet van 1 naar 12, maar van 0 naar 11.
Alle compleet uitgeruste inwoners hebben, net als wij, twee handen, met ieder vijf vingers, waarop wordt geteld.
Resteren dan twee extra cijfers. Beide vuisten gebald is '0'. Beide handen met gestrekte vingers omlaag is '11'.
Net als de lettergreeptekens, zijn de cijfers gebaseerd op de 13-puntenvierkant-matrix. Zie paginakop rechts.
De cijfertekens bestaan uit vette stippen zoals bij onze dobbel- of dominostenen.
En wel de schuine tekens consequent van linksboven naar rechtsonder.
De cijfers worden ook als muzieknoten gebruikt in hun chromatische 12-toonssysteem.
Het cijfer 0 wordt weergegeven met de omtrek van het grote vierkant.
Het cijfer 1 met een centrale stip. En een basisstreep om dit teken de vereiste volle breedte te geven.
Alle planeten kennen hun eigen tijdrekening, maar alle tijd wordt volgens het twaalftallige stelsel onderverdeeld
Alle tel- en meetwerk verloopt volgens dit talstelsel, ook lengte, gewicht, temperatuur en geld.
In de hele Aurorion Planeten Unie zijn de meeste eenheden, zoals de lengtematen, gestandaardiseerd.
De basis voor lengte is de Auroriaanse el, ongeveer 28 cm, de gemiddelde ellepijp van volwassen Aurorianen.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

A   Overzicht fonetische notatieTeken
 
...
*
-
a
á
à
â
aw
e
é
è
ê
ë
ey
i
í
ì
ï
î
o
ó
ò
ô
ö
öy
u
ú
û
ü
üy
ù
ùy
c
č
ð
g
ĝ
h
ĥ
j
q
s
š
v
w
z
ź
ž
Klinkt als in
 
(onderstreepte lettergreep) 
(pauze) 
(scheidingsteken) 
manen / mannen
manen
mannen
brun (Frans)
stout
beken / bekken
beken
bekken
bien (Frans)
stilte
gewei
bieden / bidden
bieden
bidden
Erik
mim (Portugees)
boten / botten
boten
botten
bon (Frans)
bukken
beuken
bamboe
toeteren
um (Portugees)
curator
kuren
oeuvre (Frans)
huiveren
thing (Engels)
Tsjechië
this (Engels)
goal (Engels)
wang
hak
lach
John (Engels)
(diepe keel-k)
som / zapato (Spaans)
champagne
vang
wang
zand
zandzak
garage
Opmerkingen
Klemtoon op de voorlaatste lettergreep, tenzij anders aangegeven 
Waar de klemtoon niet door een accent kan worden weergegeven 
Adempauzeteken, wordt voornamelijk in poëzie gebruikt 
Waar lettergrepen met nadruk apart moeten worden uitspreken 
Šolamees + open / Auroriaans + gesloten lettergreep 
Beklemtoond 
Beklemtoond 
Nasaal – soms meer als maan, soms meer als Jean
Tweeklank 
Šolamees + open / Auroriaans + gesloten lettergreep 
Beklemtoond 
Beklemtoond 
Nasaal 
Onbeklemtoond 
Tweeklank 
Šolamees + open / Auroriaans + gesloten lettergreep 
Beklemtoond 
Beklemtoond 
Onbeklemtoond 
Nasaal 
Open / Auroriaans + gesloten lettergreep 
Beklemtoond 
Beklemtoond 
Nasaal 
Beklemtoond 
Tweeklank 
Onbeklemtoond of volgens gebruikelijke klemtoonregel 
Beklemtoond 
Nasaal 
Onbeklemtoond 
Beklemtoond 
Beklemtoond 
Tweeklank 
Maar dan met extra  t  ervoor – soms meer als  ts
Soms meer als  tj
Auroriaans i.p.v. een  d  tussen een (andere) klinker en een  e  of  i 
Stemhebbend 
Stemhebbend 
Soms nauwelijks verschil met de volgende klank
Soms nauwelijks verschil met de vorige klank
Dus  dzj – soms meer als  dj
In het Arabisch en in sommige Andes talen 
Iets sissend en/of lispelend, dus met de tong achter de boventanden 
Vanuit het midden van het gehemelte 
Stemhebbend 
Min of meer stemloos 
Stemhebbend
De  z  na  n  of  r  in Auroriaans
Stemhebbend 

AUDIO     ►   Fonetische uitspraak  

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Onze Cluster Voertaal
Lokaal Intergalactisch is al miljoenen jaren de voertaal van onze Lokale Groep sterrenstelsels, dus ons Cluster.
Voor vrijwel alle aardbewoners wordt het binnenkort de derde taal, naast hun plaatselijke talen en het Engels.
Tijdens de overgangsfase zal het Engels worden aangevuld met leenwoorden uit onze Cluster Voertaal.
Dan hoeven we voor spirituele kwesties niet meer terug te grijpen naar Egyptisch, Maya, Sanskriet of Tibetaans.
Onze Cluster Voertaal heeft veel meer uitdrukkingsvermogen dan elke willekeurige planetaire taal.
Dan weten we eindelijk waar we het over hebben, vooral betreffende hypertechnologische en niet-fysieke zaken.
Een CV woord is soms haast onvertaalbaar in aardse talen. Het lijkt onterecht of dit dan vele homoniemen heeft.
In feite verwoordt het een belangrijk begrip, waarvoor bij ons geen woord bestaat. Het zit op een blinde vlek.

Ik verzeker je, dat we met veel plezier deze prachtige taal, die we eigenlijk allemaal hebben gekend, zullen leren.
In feite bestaat onze Cluster Voertaal in verschillende niveaus. Het hoogste bevat wellicht miljoenen woorden.
Met klanken, die wij niet eens kunnen uitspreken, genoteerd in veelkleurige, bewegende, ruimtelijke symbolen.
De laagste niveaus, voor puur fysieke wezens, hebben beperktere arsenalen van woorden, klanken en symbolen.
Alle talen van de Aurorion Planeten Unie hebben een sterke verwantschap met Cluster Voertaal van laag niveau.
Maar ook wij aardbewoners zullen veel bekende woorden tegen komen.

Hierbij alvast een voorproefje. De woorden zijn helaas niet meer allemaal te beluisteren op het geluidsfragment.
Omdat ik er nu steeds meer van leer kennen, is het niet haalbaar om de tekst telkens opnieuw in te spreken.
Blijkbaar is sinds eind januari 2013 bij mij de mist aan het optrekken, zodat mijn innerlijke weten helderder wordt.
En dat niet alleen wat betreft taal, maar ook op veel andere gebieden komt er steeds meer overzicht en detail.

Cluster Voertaal
A   àlbah
A   àlbahraw
A   Àlbaran
A   Àlbaran Solara
A   Àlbaran Yonara
A   Amantor
A   anura
A   Aráw
A   ástara
A   ástur
A   Awruryon Yonara
A   áy
A   bad
A   bah
A   čestah
A   čèstahraw
A  
A   el
A   elran
A   elrin
A   elron
A   fandor
A   Hazaràl Mahastara
A   hem
A   Hovron Yonara
A   khantor
A   khar
A   kharlis
A   krákithaw
A   mahastara
A   mantor
A   mastara
A   mo
A   mokim
A   morenq
A   mòrqhabah
A   morqhon
A   munyis
A   Munyis Ástara
A   navlis
A   Navlis Ástara
A   Navlis Mastara
A  
A   Nebadon
A   nemfis
A   Nemfis Ástara
A   on
A   On
A   phu
A   phurenq
A   ran
A   raw
A   renq
A   rin
A   rind
A   rindya
A   Rutastara
A   sol
A   solara
A   šan
A   Šan
A   thaw
A   türcin
A   Urantya
A   vis
A   wana
A   yona
A   yonara
    Nederlands
A   moeder, ouder, vader
A   locale centrale zon, moederster – dus een algemene CV term en géén eigennaam
A   centrale ster van dat stelsel – officiële eigennaam in CV, oorspronkelijk Auroriaans
A   Albaran Alliantie, Albaran Zevenster Stelsel (Unie)
A   het planetenstelsel van alléén de ster Albaran – vernoemd naar haar ster
A   Cluster Voertaal (dé taal)
A   eenheid
A   het aller grootste sterrenstelsel en gelijknamig supercluster van ons Universum
A   sterrenstelsel
A   ster als hemellichaam
A   Aurorion Planeten Unie – vernoemd naar haar hoofdzetelplaneet
A   ja
A   huis, nederzetting, stad, woonplaats
A   brug, verbinding
A   spin
A   sprinnenweb, spinrag
A   nee
A   creator, 5d co-creator
A   niet-incarnerend creator
A   wel-incarnerend creator
A   creatie
A   soort transportvogel
A   ons Virgo Supercluster
A   liefdevolle geborgenheid
A   Hovron Planeten Unie
A   beeldtaal, geschreven taal, schrift
A   oog
A   vijfhoekige oogbloem
A   soort hagedis
A   supercluster
A   spraak, (gesproken) taal
A   cluster, groep sterrenstelsels
A   licht, straling
A   lichtbaken
A   lichtbad, zee van licht
A   regenboog
A   kleurspreider, lens, prisma, regenboog
A   smaragdgroene palmbloem
A   Smaragdgroene Palmbloem Sterrenstelsel (Unie), Driehoeknevel
A   lila lelie
A   Lila Lelie Sterrenstelsel (Unie), Andromedanevel
A   Lila Lelie Cluster, ons Cluster, onze Locale Groep sterrenstelsels
A   meta-, verwijderd, voorbij
A   ons Universum, letterlijk: Ver van Huis
A   zilvergouden roos
A   Zilvergouden Roos Sterrenstelsel (Unie), onze Melkweg
A   plaats, ruimte, verblijfplaats
A   De Plaats, ons paralleluniversum
A   warmte
A   vuurzee, zee van warmte
A   bron, leraar, ouder
A   bron, electriciteit, energie, licht, rivier, ster, stromend water, stroming, stroom
A   stilstaand water, zee
A   leerling, nakomeling
A   kind, nakomeling
A   maan, satelliet van een planeet
A   ons Universum
A   zon in een planetenstelsel
A   planetenstelsel met meer dan één zon
A   voet
A   onze Aarde – oppervlakte-aarde
A   dier, dierlijke levensvorm
A   bemiddelaar, halfweg, oase, tussenstop
A   onze Aarde – binnen-aarde + oppervlakte-aarde
A   vis (ja, in het Nederlands exact hetzelfde woord met exact dezelfde uitspraak!)
A   mens, menselijke levensvorm
A   planeet
A   planetenstelsel rond één zon

A   Persoonlijke voornaamwoorden, tevens werkwoordsuitgangen
A   náy
A   thú
A   sán
A   náy
A   náy
A   thu
A   sán
A   ik
A   jij, gij, u
A   hij, zij, het
A   wij (inclusief), wij allen, je, men, grote Ik (God, pluralis majestatis)
A   wij (exclusief), wij maar niet jullie
A   jullie, gijlieden, u lieden
A   zij (meervoud)

A   Telwoorden
  0.   úd
  1.   án
  2.   dúy
  3.   yím
  4.   món
  5.   fán
  6.   kin
  7.   šum
  8.   qon
  9.   rán
10.   vim
11.   hun

AUDIO     ►   Cluster Voertaal  

Alle in dit overzicht genoemde hemellichamen (behalve Aurorion) en alle op de pagina Andromedanevel
opgesomde onsterfelijke wezens staan met hun Cluster Voertaal namen vermeld.
Aan de unieke naamsuitgangen kun je zien, of het een vrouwelijk, mannelijk of geslachtsloos wezen betreft.
Dit is meestal niet zo in alle gewone talen van de Aurorion Planeten Unie.
Verder kent ook onze Cluster Voertaal doorgaans geen woordgeslachten.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Kenmerken talen Aurorion Planeten Unie
In de eerste plaats is hun grammatica veel simpeler dan van de meeste aardse talen.
Deze talen zijn ook veel beknopter. Wat niet echt noodzakelijk is voor de begrijpelijkheid, mag je weglaten.
Lidwoord, geslacht, enkelvoud of meervoud en werkwoordstijd. Er bestaan in principe ook geen voegwoorden.
Het werkwoord 'zijn' bestaat niet in de Aurorion Planeten Unie. Je zegt gewoon: 'Ik Jan.' of: 'Mijn huis heel groot.'
Ook is er in principe geen verschil tussen werkwoord en zelfstandig naamwoord.

De werkwoordsuitgangen zij exact gelijk aan de persoonlijke voornaamwoorden, die dan worden weggelaten .
Bij eerste persoon meervoud bestaat onderscheid tussen 'wij inclusief' en 'wij exclusief' de aangesprokene(n).
In plaats van het gebruik van voorzetsels, krijgen zelfstandige naamwoorden consequent naamvalsuitgangen.
Uitzondering vormt het Auroriaans, waar in spreektaal naamvallen al gauw werden vervangen door voorzetsels.
Er zijn geen aparte naamvallen voor onderwerp en lijdend voorwerp. De woordvolgorde toont dit onderscheid.
Er bestaan geen echte meervoudsvormen. Wil je dit aangeven, dan zet je iets vóór het zelfstandige naamwoord.
Los betekent dat: onbepaald lidwoord, één geheel met het woord, bepaald lidwoord, daarachter: rangtelwoord.
Wel zie je aan veel woorden, of het om iets kleins, iets groots of iets meervoudigs gaat, vooral in het Auroriaans.
De klinker 'i' duidt op klein, 'a' op groot en 'u' of 'o' op meervoudig. De Auroriaanse woorden 'bil', 'bal' en 'bol',
betekenen respectievelijk 'klein gebouw / huis', 'groot gebouw / flat' en 'nederzetting'.
De serie 'bim', 'bam' en 'bom' betekent: 'toren(tje)', 'grote (uitkijk)toren' en 'stadsmuur / vesting / kasteel'.

In plaats van het gebruik van werkwoordstijden, begint elk tekstdeel met een zogenaamd moduswoordje.
Dat zegt, of de tekst daarna, moet worden geïnterpreteerd als een vertelling in het verleden, een beschrijving
in het heden, een plan of wens, een vraag, verzoek of bevel, enzovoort. Dit maakt ook leestekens overbodig.
In de Aurorion Planeten Unie heersen universeel respect, ongekende familiariteit en laagdrempeligheid.
Er is geen titulatuur of beleefdheidsvorm. Koningen en onsterfelijke meesters worden bij de voornaam genoemd.
Als je zo'n hoogwaardigheidsbekleder aanspreekt, wordt het meestal wel gewaardeerd als je jezelf voorstelt.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Auroriaans lettergrepen blokschrift
Dit is evenals de cijfers gebaseerd op de zogenaamde 13-puntenvierkantmatrix, die als volgt is opgebouwd:
De vier hoekpunten van het grootste vierkant, de middens van de vier zijden en het centrum van dit vierkant.
En de vier centra van de vier aangrenzende vierkantjes vormen de 13 mogelijke posities van vette stippen.
En van vette streepjes, die uitsluitend mogen beginnen of eindigen op een van die 13 posities.
Dit 13-puntenvierkant vind je terug op alle Auroriaanse toetsenborden, waarop je zelf tekens kunt maken.
Zie de afbeelding rechtsboven op de kop van deze pagina.
Druk je één positietoets in, dan verschijnt op het beeldscherm een stip.
Druk je nogmaals op die toets, dan wordt die stip weer gewist.
Houd je een toets vast en druk je een tweede toets in, dan verschijnt tussen beide posities een streepje.
Herhaal je deze handeling, dan wordt dit streepje weer gewist.
Op deze manier kun je tienduizenden tekens produceren, maar er zijn slechts enkele honderden in gebruik.
Op de moderne aanraakschermen staan ook kant en klare schrifttekens, die je maar hoeft te selecteren.
Elk teken verwijst naar een betekenis en niet naar een klank.
Een teken kan staan voor bijvoorbeeld een moduswoordje, de stam of de persoonsuitgang van een werkwoord,
het lidwoord, de stam of de naamvalsuitgang van een zelfstandig naamwoord,  een bijvoeglijk naamwoord,
een bijwoord of een cijfer. Wat in spreektaal soms wordt weggelaten, wordt in schrijftaal meestal wel vermeld.
Ter wille van de leesbaarheid wordt ervoor gezorgd, dat elk teken de volle breedte krijgt.
Zo nodig wordt een horizontaal streepje toegevoegd, meestal onderaan het teken.
Tekens binnen één woord staan dicht opeen, binnen een zinsdeel iets ruimer, enzovoort.
Bij veelgebruikte woorden worden de samenstellende tekens vaak gecombineerd tot één nieuw teken.
Hieronder een overzicht van mij bekende tekens – elektronisch door mij getekend.

         0

         1

         2

         3

         4

         5

         6

         7

         8

         9

       10

       11

Spatiebreedte tussen
   –          Lettergrepen
   – –       Woorden
   – – –    Zinnen

       Boven

       Onder

       Links

       Rechts

       Midden

       Noord

       Zuid

       West

       Oost

       Noordwest

       Noordoost

       Zuidwest

       Zuidoost

       Centrum


       Van, behorend tot

       Van ... weg

       Naar ... toe

       In, op, te

       Aan, bij, naast

       Over ... heen

       Onder ... door

       Als, zijnde

       Mens

       Oog

       Kijken, zien

       Mond, spreken

       Hand

       Voet


       Lopen, wandelen

       Zon

       Ster

       Planeet

       Maan

       Water

       Weg

       Brug

       Tunnel

       Poort

       Huis

       Liefde

       Toren

       Kasteel


▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Auroriaans fonetisch schrift
Op diverse planeten van de Aurorion Unie is geprobeerd om een fonetisch schrift in te voeren.
Nergens is dit een relevant succes geworden. Fonetisch schrift wordt alleen nog bij talenonderwijs gebruikt.
Voornaamste nadeel is natuurlijk, dat fonetisch schrift uitsluitend voor één taal kan worden toegepast.
Maar er zijn nog meer problemen aan verbonden. Ga je uit van de oorsprong van een woord? Of van wat je hoort?
Schrijf je ràbbodin (van rab = koning en bodin = haven) of ràbodin, voor koninklijk paleis.
Wat doe je met alle in de spreektaal weggelaten lettergrepen? Toch noteren? Of ook in de schrijftaal weglaten?
En dan heb je ook nog dialecten en klankvervormingen, die voor de begrijpbaarheid totaal niet ter zake doen.
Het ergste zijn nog de muzikale talen, waarbij een tekst meer op een orkestpartituur dreigt te lijken.
Toch hebben deze fonetische schriften hun nut gehad, alleen al voor het behoud van de juiste uitspraken.
Op Šolám was dit een van de belangrijkste afstudeerprojecten van mijn opleiding tot koning.
Op Aurorion zit fonetisch Auroriaans standaard als taaloptie in het wereldwijde computernetwerk.
De fonetische schrifttekens verschijnen daar meestal iets kleiner op het scherm dan de lettergreeptekens.
Ook die fonetische letters zijn gebaseerd op het 13-puntenvierkant, maar beide schriften zijn verder verschillend.
Ik ben smoorverliefd op dit systeem dat, net als de blokcijfers, consequent logisch en helder in elkaar zit.
Aan elk teken zie je in één oogopslag, hoe dit wordt uitgesproken. En of het een klinker of medeklinker betreft.
Waar in hoofd en/of hals die klank wordt gevormd. En van een medeklinker, of die stemloos of stemhebbend is.
Of het om een explosieve of om een aangehouden articulatie gaat, met of zonder aspiratie.
Dankzij slechts enkele tientallen symbolen, weet je precies, waar je aan toe bent.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Andere schriftsystemen in de Aurorion Planeten Unie
Compleet zelfstandige alternatieve schriftsystemen komen in de Aurorion Planeten Unie verder niet voor.
Ik noemde al de gewoonte om voor veelgebruikte woorden een verkorte notatie in te voeren.
Ook is het tegenwoordig, vooral onder jongeren, gebruikelijk om zelfs in de schrijftaal elementen weg te laten.
Op planeten zonder computersysteem worden symbolen meestal vloeiender geschreven en afgerond.
Daar is het teken voor 'zon' een cirkel met een centrale stip. En dat voor 'oog' een ovaal met een middenstip.
Vooral op Aurorion wordt ijverig gebruik gemaakt van pictogrammen, met name in het spoorwegwezen.
Een pictogram is meestal rond en bestaat uit twee kleuren, een voor de achtergrond en een voor de afbeelding.
De afbeelding wordt meestal omgeven door een vette cirkelomtrek in de voorgrondkleur.
Bij het spoorpictogram is de achtergrond mintgroen en de voorgrond donkerroodbruin. Dit is ook de huisstijl.
Het betreft een open, diagonaal vierkant, dat de omgevende cirkel raakt.
Dit logo symboliseert het vervoer naar alle vier de windstreken.
Op computerschermen worden pictogrammen in gelijke grootte afgewisseld met zwart op wit lettergreeptekens.
Meer hierover op de pagina's over Aurorion.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Spreektaal versus schrijftaal
In de Hovron Planeten Unie is er vrijwel geen enkel verschil tussen spreektaal en schrijftaal.
Maar vooral op Aurorion bestaat er een aanzienlijk verschil tussen deze beide aspecten.
In spreektaal worden veel lettergrepen weggelaten en staan diverse woorden vaak in een andere volgorde.
Een ervaren voorlezer zet alle schrijftaal automatisch en vrijwel moeiteloos om in spreektaal.
Maar kinderen, die pas leren lezen, dragen alle teksten letterlijk voor, zoals die in de schrijftaal staan.
Dit komt misschien aandoenlijk over, maar bij het voorlezen van notariële akten en officiële regeringsstukken,
wordt de voorlezer geacht om zich juist exact aan de schrijftaal te houden.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

     DISCLOSURE     –     Hemel en Aarde   liefdevol herenigd