Afbeelding boven rechts: Pictogram Vandra Metro – citroengele lijn – stationsnaam zowel in Hovron Voertaal als in Cluster Voertaal –
Elektronische tekening Micha Beuger

Index Pagina
A Vlinderdans A

www.buitenaards.net

◄ Index Website


Albaran – buitensterren – Reptilianen

▼ Satellieten van Phurenq
▼ Satellieten van Krákithaw
▼ Satellieten van Mòrenq
▼ Satellieten van Čestahraw
▼ LaNaHé – Cluster Vredesmantra
▼ Reptilianen – kenmerken
▼ Reptilianen – technologie
▼ Reptilianen – taalkwesties
▼ Actuele ontwikkelingen

De planetenstelsels van de buitenste vier sterren van het Albaran Zevenster Stelsel worden al miljoenen jaren
bewoond door reptilianen. Die waren de eersten in deze omgeving met hoogwaardige technologieën.
Zoals geavanceerde ruimtevaart en genetische manipulatie.

Tot begin 2012 waren zij geen lid van de Galactische Federatie van Planeten, maar dit is nu veranderd.
Sinds 2012-08-03 zijn zij volwaardige en toegewijde leden. Sindsdien zijn hun werelden voor mij opengegaan.
En hun harten en het mijne voor elkaar. Wat een fascinerend en fijn volk zijn deze reptilianen!
Ik wist nauwelijks iets van hun biologie, cultuur en talen, maar ik kreeg wel begin oktober 2009 wat info door.
Zoals, dat hun residentieplaneet Hòvron heet, hetgeen niet echt exotisch klinkt. Ook ontving ik de namen van
twee andere hemellichamen, waarvan ik alleen de naam van de uitwisselingsplanetoïde Sìtrís had onthouden.
Ik vermoedde toen, dat hun talen, zelfs meer dan het Auroriaans, verwant zijn aan onze Cluster Voertaal.

Update 2012-03-01
Sinds 2012-12-21 is het gehele Albaran Zevenster Stelsel in geleidelijke ascentie tot paradijselijk 5D.
De planeet Mohoron is op 2013-03-01 herbevolkt, zij het voorlopig vanuit een permanent verankerd ruimteschip.
Tegelijkertijd werd de Albaran Zevenster Unie opgericht, onderverdeeld in zeven regio's – één voor elke ster.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Satellieten van ster 5 – Phurenq
Uitsluitend voldoende relevante hemellichamen worden uitvoerig op deze pagina uitgewerkt.
Zie verder de webpagina  Albaran Zevenster Stelsel – overzicht, geschiedenis.5.1. De bewoonde planeet Tàmnaron
Diameter 4.000 km – oranje + blauw – tropisch.
Het is een wonder, dat deze zeer kleine planeet leefbaar en bewoond is!
Blijkbaar bevat ze een zware kern van magnetische metalen. Dat kan zomaar rond ons galactische centrum.
Eveneens merkwaardig is het feit, dat zich aan elk van beide polen een aaneengesloten zeemassa bevindt.
En rond de evenaar een aaneengesloten ringvormige landmassa, vrijwel als enige op dit hemellichaam.
Blijkbaar heeft deze planeet een snelle rotatie en afgeplatte polen.

5.2. De bewoonde gefuseerde dubbelplaneet Mòlkwlaron
Diameter 2x 5.000 km – donkergrijs – gematigd.
Dit is ongetwijfeld een van de merkwaardigste hemellichamen in onze Melkweg. En nog bewoond ook!
Deze wereld is vast begonnen als twee leefbare planeten, die om één gemeenschappelijk punt roteerden.
Met steeds dezelfde kanten naar elkaar gekeerd. Ze naderden geleidelijk, totdat ze zich tegen elkaar vlijden.
Hierbij zijn beide raakvlakken afgeplat geraakt, maar veel flora en fauna heeft deze fusie kennelijk overleefd.
Hoogstwaarschijnlijk is deze samengesmolten dubbelplaneet pas later door de reptilianen gekoloniseerd.
Rond de rondom aanwezige insnoering, bevindt zich het grootste deel van de dampkring, water en bewoning.
Beide uiteinden zijn wellicht onleefbaar. Deze wereld moet wel zeer vreemde zwaartekrachtpatronen vertonen.
Onderzoek door de Europese kunstmaan Rosetta heeft onlangs aannemelijk gemaakt, dat de badeendvormige
komeet 67P/Churyumov-Garasimenko, op dezelfde wijze moet zijn ontstaan uit twee kometen.
Dit is de zoveelste bevestiging van een schijnbaar onmogelijke, door mij geformuleerde hypothese.

5.3. De bewoonde planeet Günaron
Diameter 6.000 km – groen + blauw – gematigd.
Deze planeet heeft als opmerkelijkste merkwaardigheid, dat haar noordelijke halfrond volledig uit zee bestaat.
En het zuidelijke halfrond uit aaneengesloten, bewoond land. Verder is het een gewone reptilianen wereld.

5.4. De onbewoonde dwergplaneet Sìtris
Diameter 500 km – citroengeel – dampkringloos, te koud.
Dit verder onbewoonde hemellichaam werd als ontmoetingsplaats genoemd in het Tweede Albaran Pact.
Dit rotslichaam had voldoende capaciteit voor wat voor uitwisseling ook tussen reptilianen en Aurorianen.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Satellieten van ster 6 – Krákithaw
Uitsluitend voldoende relevante hemellichamen worden uitvoerig op deze pagina uitgewerkt.
Zie verder de webpagina  Albaran Zevenster Stelsel – overzicht, geschiedenis.6.2. De bewoonde planeet Phofsis
Diameter 6.000 km – groen + blauw – zee + land normaal verdeeld, subtropisch.

6.3. De bewoonde planeet Hovron – de grootste van de Hovron Unie, tevens haar hoofdzetel
Soort hemellichaam
Rangorde in planetenstelsel
Natuurlijke satellieten
Afstand planeet tot zon in km
Diameter in km
Jaar in aardedagen
Etmaal in aarde-uren
Planetaire as
Procent land
Landreliëf
Landschappen
Temperatuurbereik in °C
Luchtvochtigheid in %
Luchtdruk in bar
Klimaat
Dominante kleuren op afstand
Levensvormen
Dominante levensvorm
Inwonertal
Hoofdstad
Valuta
Huidige bewustzijnsniveau
Rotsplaneet met massieve, gestolde kern
3e planeet van de 6e ster Krákithaw
Nabije, spierwitte, kogelronde rotsmaan Fsìstra, diameter 500 km
Mij onbekend
10.000, vrijwel bolvormig
Mij nog onbekend
20
Vertikaal of vrijwel vertikaal
50, grillig mozaïek van zee + land
Grotendeels vrij vlak
Mij onbekend, waarschijnlijk redelijk gevarieerd
-30 – +30
50
0,8
Gematigd, vrij zonnig, vrij weinig wind
Grillig mozaïek van voornamelijk lichtgeel, lichtgroen, bruin en grijs
Waarschijnlijk redelijk gevarieerd, met ook grote vogels
Twee soorten reptilianen, het merendeel de groene soort
10.000.000, vrij constant, in diverse vrij autonome landen
Moĝklek, 2.000.000, op meest aaneengesloten land, rond evenaar
Mij onbekend, reptilianen zijn nauwelijks commercieel ingesteld
4D vredesplaneet, in ascentie tot 5D paradijsplaneet

6.4. De bewoonde planeet Floksis
Diameter 7.500 km – groen + blauw – zee + land normaal verdeeld, vrij koel.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Satellieten van ster 7 – Mòrenq
Uitsluitend voldoende relevante hemellichamen worden uitvoerig op deze pagina uitgewerkt.
Zie verder de webpagina  Albaran Zevenster Stelsel – overzicht, geschiedenis.7.2. De bewoonde planeet Gondwa (Gòndwala, Gòndwlaron)
Diameter 5.500 km – oranje + grijs – zee + land grillig mozaïek, subtropisch – meest oranje reptilianen.

7.3. De bewoonde planeet Raptür (Ràptüron)
Diameter 9.000 km – violet + rood + grijs – zee + land grillig mozaïek, gematigd – helft oranje reptilianen.

7.4. De planeet Molìnkwala (Molìnkwlaron)
Diameter 20.000 km – voornamelijk violet + wat donkergroen – grotendeels gematigd.
Ook deze – wellicht ten onrechte – onbewoonde rotsplaneet behoort tot ons galactische rariteitenkabinet.
Het is logisch, dat reptilianen, die een hekel hebben aan sterke zwaartekracht, deze wereld met een diameter
van 20.000 km links lieten liggen, maar zelfs de Andromedanevelbewoners vlogen daar zomaar aan voorbij.
Terwijl die vrijwel zeker leefbaar is en op zijn minst vegetatie moet hebben, gezien het violet met wat groen.
Deze planeet lijkt wat op Saturnus, met haar ringenstelsel en vele piepkleine maantjes, al zijn er vele verschillen.
Bij Molìnkwala loopt de rotatie as parallel met de omloopbaan, zodat die een West pool en een Oost pool heeft.
Haar zon komt er in het noorden op en gaat in het zuiden onder, maar dat hoeft geen enkel bezwaar te vormen.
Misschien dat deze wonderlijke wereld ooit nog wordt gekoloniseerd. Voor het uitzicht hoef je het niet te laten.
Update 2015-09-09. Andromedanen zijn begonnen met kolonisatie van deze grote planeet.
Deze zal worden bewoond door mensen, vooral van het violette ras, vanuit het Andromeda melkwegstelsel.
Uiteindelijk komen tevens alle flora, fauna en humanoïden van het Albaran Zevenstelsel daar voor.
Een intergalactische ontmoetingswereld in 5D paradijsstaat, met primitieve én hoogtechnologische gebieden.
Geplande hoofdstad Molinkwati.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Satellieten van ster 4 – Čestahraw
In dit gebied – thans nog niemandsland – was uitsluitend de grote maan Maharin door reptilianen bewoond.
Dit stelsel omvat de ster Čèstahraw met haar tien satellieten, allemaal roodachtige, rotsachtige hemellichamen.
Kennelijk hebben ze bij hun vorming extra veel ijzer en mogelijk ook extra veel ander metaal meegekregen.
Ik probeerde mij beelden te vormen van deze tien hemellichamen, terwijl ik een Japanse bolletjesmix zat te eten.
Één bolletjessoort is rood met zwart. Tot mijn verbazing zien alle rotslichamen rond Čèstahraw er ongeveer zo uit.
Pas veel later vernam ik, dat dit planetenstelsel werd verwoest tijdens de Tweede of Grote Albaran Oorlog.
Hierbij zijn kernbommen gebruikt, die dampkringen en water de ruimte in bliezen en schroeiplekken achterlieten.
Van slechts twee hemellichamen wist ik zeker, dat ze waren bewoond. Uitsluitend daarvan kende ik de namen.
De overige acht konden best altijd al onbewoonbaar zijn geweest. In dit geval kale, rood met zwarte rotsen.4.3. De uitgeroeide en voorlopig onbewoonbaar geworden planeet Mohoron
Zie ook de webpagina  Mohoron – toekomstwereld
Van de vijf planeten is Mohoron, met 28.500 km diameter, de aller grootste rotsplaneet in het Albaran Stelsel.
Dit was een van de, waarschijnlijk vele, Galactische koloniën voor het eigen volk van de Andromedanevel.
Ik visualiseer een reusachtige rotsplaneet in voornamelijk lichtblauwgroen, met wat witte wolkensliertjes.
Volgens mijn impressie, was het een behoorlijk veelzijdige wereld, met opvallend veel zeeën en continenten.
Op 2013-03-01 is begonnen met het herstel en de kolonisatie van Mohoron.

4.3.2. De uitgeroeide en voorlopig onbewoonbaar geworden grote maan Maharin
Manen zijn zeldzaam bij Albaran. Mohoron telt vijf manen. Haar grootste, Maharin, is bijna zo groot als Mars.
Tot vanochtend, 2012-08-25, wist ik verder nauwelijks iets van Maharin en haar destijds uitgeroeide bewoners.
Exact middernacht werd ik klaarwakker en kreeg ik levendige impressies van de Vredesmantra, waarvan ik nog
niet eerder had vernomen. Gelukkig was ik zo alert om meteen op te staan en zowel muziek als tekst te noteren.
Want die ochtend bleek ik al veel te zijn vergeten. Aan de woorden kon ik toen nauwelijks iets vast knopen.
Die leken weinig op de Hovron Voertaal. Zou het soms een oud lied zijn uit een inmiddels verdwenen taal?
Plotseling voelde ik de liefdevolle aanwezigheid van tientallen reptilianen en barstte ik in tranen uit.

Vroeger kende het Albaran Stelsel nog een derde soort reptilianen. Iets kleiner, slanker, overwegend violet.
Ze hadden allemaal een staart. Dit waren de zeer hoogstaande bewoners van Maharin. Omdat het een aparte
levensvorm betrof, benaderden de Andromedanevelbewoners hen ook apart. Er kwam hartelijke samenwerking.
Met slechts enkele aanpassingen werd Maharin plus haar bewoners getransformeerd tot een fraai paradijs.
Dankzij geboortebeperking bleef hun inwonertal rond de miljoen. Hun technologie hielden ze expres vrij primitief.
Zij vormden dus voor niemand een bedreiging, maar toch werden ze met uitroeiing bedreigd.

Ze voelden tot op de dag nauwkeurig aan, wanneer dit zou gebeuren en ze verzamelden zich op een groot veld.
Zodoende kon het volk samen sterven en werd de rest van het hemellichaam hopelijk gespaard. Al dansend en
elkaar teder liefkozend zongen ze de Vredesmantra, tot ze bezweken. Met een glimlach op hun gezicht en volop
liefde in hun hart. Te midden van hun fluiten, harpen en klankschalen. Toch maakten hun agressors deze maan
volkomen onleefbaar met hun kernwapens. Ik barstte weer in tranen uit. Wie hadden dit volkomen zinloze geweld
in vredesnaam op hun geweten? Ik wilde het eigenlijk niet weten. En als ik het wist, dan hield ik het liefst voor mij.
Omdat alle betrokkenen mij lief zijn. Maar toen werd ik als het ware toegesproken door groene reptilianen.

Micha, maak alsjeblieft bekend, dat uitsluitend wij verantwoordelijk waren voor al deze verwoestingen.
Alle anderen – Andromedanevelbewoners, Aurorianen, mensen, oranje en violette reptilianen en leden van de
Galactische Federatie – verdienen niet jullie minste verdenking. De Tweede Albaran Oorlog bestond uit onze
terreurdaden, ingegeven door angst, woede, jaloezie, chauvinisme en racisme. Hoe zinloos is dit alles op zich!
Wij voelden ons tot in het diepst verraden door de violette reptilianen en wilden elk spoor van hen uitwissen.
Maar – ook al hebben zij momenteel geen fysieke lichamen – ze zijn nog steeds springlevend, zoals ook jij merkt.
Zij zijn er voor de Aarde en ook voor ons. Eens zullen jullie en wij met hen dartelen op het herbouwde Maharin.
Op zielsniveau staan hun beelden op onze netvliezen gebrand. Hun Vredesmantra klinkt in onze oren en harten.
Wij hebben er ons volkslied voor hoop en vrede van gemaakt.

Je minderwaardig voelen, spijt, berouw, schuld, boetedoening of alsmaar alles herdenken, dat is pas zinloos.
Wat je aandacht schenkt, wordt vermenigvuldigd. Jullie dodenherdenkingen dragen ook bij aan nieuwe oorlogen.
Je kunt beter samen Bevrijdingsdag vieren met de Duitsers, die zoveel goeds betekenen voor de Europese Unie.
Vrede wordt niet van buitenaf of van bovenaf opgelegd. Pas als je vrede in jezelf hebt, ontstaat het ook buiten je.
Wij hebben miljoenen jaren aan onszelf gewerkt. Via duizenden reïncarnaties. Wij doen alles wat wij zelf kunnen.
Wij aanvaarden alle hulp voor hetgeen, waar wij hulp voor nodig hebben. Wij zijn niet meer degenen, die wij 3,5
miljoen jaar geleden waren. Wij staan volledig in onze kracht en goddelijkheid. En erkennen volledig die van jullie.
Met alles wat wij nu zijn, weten, kunnen en hebben, staan wij klaar om met jullie nieuwe werelden te creëren.
Dit is onze grootste passie, maar wij erkennen jullie keuzevrijheid in dezen. Slechts dankzij wat wij betekenen in
het grote geheel, worden alle gebeurtenissen tenslotte zinvol. Micha, wens wat je wilt, voor jou zelf en de Aarde.
En wij zetten ons volledig in om jullie wensen te helpen manifesteren. Hovpsa ktá!

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website
A  
LaNaHé – onze Cluster Vredesmantra
Terwijl ik een zo inspirerend mogelijk verslag van deze Vredesmantra probeer te formuleren, luister ik naar een
adembenemende cd met hemelstrelende, romantische harpmuziek. Ik heb vaak een hekel aan de eindeloze en
monotone herhalingen van het mantra zingen. Ook heb ik altijd gedacht, dat de Chinese ladder van slechts vijf
tonen wel oersaai moet zijn. Hoe hemelser klonk vannacht deze muziek! Trouwens meer Afrikaans dan Chinees.
Terwijl in de Aurorion Unie volop wordt gewerkt met de chromatische twaalftonen ladder, is in de Hovron Unie de
vijftonen ladder alom gebruikelijk. Tijdens het vertalen kwam ik erachter, dat de taal van de violette reptilianen
is beïnvloed door de Andromedanevelbewoners, gezien de verwantschap van en hem. En de ontkennende t.

Deze Vredesmantra is een blij stuk in een vierdelige maat, waarbij ook wordt gedanst en geliefkoosd. Het is de
bedoeling, dat dit lied geen twee keer hetzelfde klinkt. Alle emotie en creativiteit wordt erin gelegd. Er wordt veel
bij geïmproviseerd. Het een kwestie van goed op elkaar afstemmen. Soms komt er ook een dirigent aan te pas.
Hoewel een uitvoering vaak slechts een paar minuten duurt, eindigt die meestal in diepe trance, waarbij de slot
zinnen geleidelijk uitstervend worden vertolkt. Gebruikelijk is driestemmige zang met parallelle drieklanken.
Luide solozang met stil neuriënde begeleiding komt ook voor. Veel aanzwelling en andere soorten dynamiek.
Virtuoze loopjes en rollende akkoorden op de harpen. Met andere woorden, deze mantra klinkt altijd boeiend.
De volgorde van de inzet van de motiefjes van de mantra ligt niet strak vast. Variatie wordt zeer gewaardeerd.
Alle klinkers klinken helder. De betekenis van de mantra is – vrij vertaald – als onderstaand.

® Oorlog verliest slechts
      Vrede wint alles


AUDIO     ►   Violet reptiliaans – LáNáHé  

Tekst
La-na-
Í-yè mo-ná ta-
Mo-
Ta-
Í-yè mo-
La-na-
(enzovoort)

Melodie
 g - a - c' (lang)
 e' - d' - a - g - g - a (lang)
 e' - g (lang)
 g - a (lang)
 e' - d' - a - c' (lang)
 g - g - a (lang)
(enzovoort)

Woordí
Betekenissen
alles
opgeleverd worden door, samengaan met, overeenkomen met, zijn
harmonie, liefde, vrede
attentie!, daarentegen, maar, oh!
help!, wee!
niets, niets goeds
afwezigheid van, gebrek aan, het omgekeerde van, het tegengestelde van, -loos, on-, wan-

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Reptilianen – kenmerken
Reptilianen behoren – vooral in ons sterrenstelsel – tot de oudste intelligente levensvormen. Je hebt ze in alle
soorten en maten. In het Albaran Zevenster Stelsel bestonden drie vormen, die ook buiten dit stelsel voorkwamen.
De groene reptilianen vormen een ruime meerderheid. Hen ken ik het best. Ik heb ook karma banden met ze.
Hun volwassen lichaamslengte is gemiddeld 190 cm. Fraai en slank. Geen zichtbare tekenen van veroudering.
Aan de voorkant zijn hun vormen zeer menselijk, vooral hun gelaat, met prachtige ogen, neus en mond. De slappe
oren worden meestal bedekt door hoofdhaar, dat met dunne wenkbrauwen en volle wimpers de enige beharing is.
Er zijn geen twee gezichten gelijk. De mannelijke zijn wat hoekiger. De vrouwelijke zijn wat spitser en ronder.
Net als bij mensen, is de stem van vrouwen hoger dan van mannen, al is dit verschil bij reptilianen kleiner.
De handen hebben elk vijf lange vingers. De voeten – die vaak schuin naar buiten staan – elk vijf lange tenen.
Ze vertonen vaak een soort X-benen, met de bovenbenen parallel en de onderbenen schuin naar buiten.

De huid aan de voorkant is zeer zacht, met nauwelijks zichtbare schubben. De kleuren zijn zeer gevarieerd en
vertonen naar gelang de lichtval een metallic parelmoereffect, voornamelijk tussen lichtgroen en lichtblauw.
De huid aan de achterkant is veel stugger, met zichtbare schubben en donkerder kleuren. De beharing is nog
veel donkerder, tegen het zwart aan. De rugkant speelt een bescheiden rol in het sociale leven. Om een voorstel
duidelijk af te wijzen, keer je die persoon letterlijk de rug toe. Dat deed 3,5 miljoen jaar geleden de koning van de
reptilianen tegenover de Andromedanevelbewoners. Om een voorstel te aanvaarden, sluit je enkele tellen je
ogen en kijkt daarna de ander lang en doordringend aan. Bij plechtige voorstellen zeg je daarna: 'Hovpsa ktá!'
Dat is een reptielachtig soort Namasté, dat dan door de ander wordt herhaald.

Groene reptilianen zijn gezond, met een fabelachtige immuniteit en regeneratievermogen. Een minderheid
– omdat het een recessief genetisch kenmerk is – heeft een dikke, puntige staart, die tot op de grond kan reiken.
Het heeft geen zin om die te amputeren, want dan groeit die toch weer aan. Men aanvaardt dit verschil prima.
Reptilianen kunnen goed tegen extreme warmte en koude, maar hebben een hekel aan sterke zwaartekracht.
Ook al zijn zij hoogstwaarschijnlijk ooit ontstaan door een genetisch gemanipuleerde kruising tussen reptielen en
mensachtige wezens, deze levensvorm is buitengewoon geslaagd, met vele mogelijkheden. Ze transformeren
ook snel naar eenheidsbewustzijn. Jammer dat een latere genetische manipulatie de meeste van hen de staart
heeft gekost, maar die misser zal ongetwijfeld worden hersteld, want staartbezitter zijn daar maar wat blij mee.
Hizra en Mandra, het huidige koningspaar, hebben beiden een staart, maar die is niet essentieel voor hun werk.
Discriminatie op (afwezigheid van) staart, of wat voor discriminatie dan ook, is thans wettelijk verboden.

Hoofddeksels komen niet voor. Gezicht, onderarmen, staart en vaak ook de voeten zijn bloot. Soms worden er
instapslippers gedragen. Bijna iedereen draagt een pantalon – meestal satijnglanzend zwart – tot op de enkels.
Gebruikelijk zijn T-shirts met de navel bloot. Uniformen worden uitsluitend door de koning(in) in functie gedragen.
En die bestaan uit een T-shirt met satijnglanzende zwarte achterkant en een felgekleurde voorkant met goud.
De felle kleur is naar gelang de gelegenheid oramjeachtig felrood of vrij donker felblauw. Navel uiteraard bloot.

Reptilianen begroeten je – ook wildvreemden – door elkaar even naast de navel te strelen. Als ze aanvoelen,
dat dit kan kietelen – vooral bij mensen – dan leggen ze even stevig de hand op je buik. Vaak zie je ze ook met
een hand op elkaars buik staan praten. Links of rechts, linker of rechter hand, maakt hierbij totaal niet uit.

Bij de reptilianen heeft de koning(in) geen troon, maar vergadert aan een ellipsvormige, doorzichtige tafel.
Van de buitenrand is ongeveer een halve meter breed gekanteld en fungeert dan als computeraanraakschermen.
De koning(in) zit midden aan een lange kant. Bij openbare vergaderingen kijkt het hele team het volk in de ogen.
Alle zetels aan de kant van het publiek worden dan tijdelijk van de tafel verwijderd.

Reptilianen zijn trouwens dol op het doorbreken van patronen. Als je ze op een afwijkende manier benadert,
dan wordt dat buitengewoon gewaardeerd. Bij reptilianen doe je niet zo gauw iets fout. Ze hebben ook een
hekel aan regelgeving. Aparte rechtbanken kennen ze niet. Ze lossen het samen wel op of spelen eigen rechter.
Wel zijn ze loyaal aan bestuursorganen. Ze hebben sterke banden met hun gezin, stam, gemeente, land, soort,
planeet, Unie en tegenwoordig ook de Galactische Federatie en onze Cluster Unie. Dankzij hun steeds verder
expanderende bewustzijn, met hun fascinatie voor steeds overkoepelende gehelen, zijn zij momenteel al beland
bij Eenheidsbewustzijn. Ondanks hun gevoel voor hiërarchie, gaan zij gelijkwaardig met iedereen om.
Reptilianen zijn trouwens heel speels en soms wat plagerig en vertonen subtiele soorten humor.

Reptilianen leven in het Nu. Hun taal kent slechts de tegenwoordige tijd. Andere tijden moet je specificeren.
Reptilianen zijn gevoelig, intuïtief en met veel empathie. Je hoeft ze maar weinig uit te leggen. Je hoeft je ook
nooit aan ze voor te stellen, want ze lezen je voornaam zo uit je gedachten. Een handig vermogen, dat iedereen
trouwens binnenkort beheerst. En zo word je dan op straat door wildvreemde reptilianen met je voornaam
aangesproken, eventueel voorafgegaan door de universele groet 'Hor!', met een lange, rollende r.

Reptilianen zijn avontuurlijk en houden van rennen, sporten en dansen en zijn dol op seks. Geboortebeperking
is geen enkel probleem, want met hun partner bedrijven ze een scala intimiteiten die niet tot voortplanting leiden.
Verder is biseksualiteit eerder regel dan uitzondering. En reptilianen hebben de gewoonte om tevens intieme
vriendschappen te onderhouden met andere levensvormen. In het tijdperk, dat ze racistisch waren en op andere
levensvormen neerkeken, gebeurde dit heimelijk, maar nu gebeurt dit in het openbaar. Vaak gaat een stelletje
samen op pad om een nieuwe gezamenlijke intieme vriendschap te verwerven. Hierin handelen ze heel sluw.
Ze respecteren weliswaar jouw grenzen, maar ze weten je wel aan te moedigen om je grenzen flink te verleggen.
En zo word je dan als man alleen benaderd door twee meiden of door een gemengd stelletje. Of als een groepje
meiden door een paar jongens. Ze spelen het heel subtiel. Terwijl de een je figuurlijk en letterlijk de hemd van het
lijf vraagt, zit de ander ineens je haar te kammen of een pijnlijk spiertje te masseren. En dat wisselt elkaar dan af.
Als je ernaar vist, wat ze eigenlijk van je willen, zegt de een heel slijmerig: 'Nou, liefst seks natuurlijk.'. Wel, ik kan
je verzekeren, dat seks met reptilianen een avontuurlijk feest is. Ik verheug me al op ze. Alle vrouwtjes spuiten
trouwens uitbundig tijdens het klaarkomen. Hun komst op Aarde zal wel desastreus zijn voor onze seksindustrie.
Reptilianen interesseren zich immers totaal niet voor geld.

De oranje reptilianen zijn iets kleiner en iets steviger gebouwd. Hun kleuren variëren voornamelijk tussen licht
oranje en rood. Ook bij hen heeft de minderheid een staart. Verder lijken zij biologisch op groene reptilianen,
al kunnen beide soorten zich niet onderling voortplanten. Dit gemis zou gemakkelijk kunnen worden verholpen,
middels genetische manipulatie, maar alle betrokkenen vinden het best zo, gezien hun intieme vriendschappen.
De oranje reptilianen zijn ook iets ingetogener, maar als je ze beter leert kennen, merk je hoe verbazend diep
hun gevoelsleven is. Ook zijn zij meer artistiek ingesteld en de groene reptilianen meer technologisch vaardig.
De helaas volkomen uitgeroeide violette reptilianen waren evenmin met de beide andere soorten te kruisen.
Zij waren nog kleiner en fijner gebouwd. Alle hadden een staart. Zij waren het spiritueelst van de drie soorten.

Mijn eerste contact met een reptiliaan
Zondag 27 juni 1999. Droom tussen ontwaken om 05.00 en mijn wekker om 06.00.
Ik was bezig met het herordenen van een metalen opbergkorf met plastic hangmapjes vol kantoorartikeltjes.
Een man tussen 30 en 40 jaar oud, met een keurig glad gezicht en zwart haar, wat Japans, in pak met stropdas,
wilde zijn spullen erin hangen, maar merkte, dat er geen plaats was, omdat de korf al door mij was ingedeeld.
Ik bood aan zijn mapje wat op te ruimen, maar de man schudde wanhopig zijn hoofd. ‘Too late’.

‘Too late’. Ik wist dat hij mijn tegenspeler was, de verwoester van mijn thuisplaneet.
Het Zonnenkinderen project was nu al zover gevorderd, dat het onomkeerbaar was.
Zelfs ik zou dit nu niet meer kunnen terugdraaien.
Het merkwaardige was, dat mijn tegenspeler zo eerlijk, integer, sympathiek en zachtaardig overkwam.
Ik voelde zelfs medelijden, omdat zijn levenswerk mislukte. Toch hield ik vast aan mijn rechtvaardigere project.
Deze man was duidelijk mijn broer, thans reptiliaan, met wie ik als oermens op de planeet Obwaĝ leefde.
Was hij in die droom niet-fysiek? Of kunnen reptilianen zich als mensen voordoen? Of hypnotiseren zij ons?

In de tijd van die droom wist ik weinig van ze. Ik ging me op ze concentreren en ze buitenzintuiglijk waarnemen.
Ik kreeg het beeld van een glinsterend, lichtblauwgroen wezen, slank en gestroomlijnd gebouwd, circa 1,80 lang.
Maar ook van een iets steviger en iets kleiner wezen, in iets grover glanzend pasteloranje, overgaand in violet.
Het betreft hier kennelijk twee van de mogelijk vele rassen, die waarschijnlijk allemaal onderling zijn te kruisen.
Ik moest stoppen met visualiseren, voordat ik dinosaurussen zag, want ik zag staarten. Die hadden ze toch niet?
Dat zei ik toen tegen mezelf. Gelukkig weet ik sinds kort zoveel meer van ze.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Reptilianen – technologie
Ook reptilianen gebruiken geen verbrandingsmotoren. Bijna alle elektriciteit wekken ze op met zonnecellen.
Dit geldt met name voor hun platte vrachtschepen, die via secuur afgeschermde turbines worden voortgestuwd.
Auroriaanse computers werken vooral met matrixtechnologie. reptiliaanse computers met vectortechnologie.
Daarom zijn de meeste Auroriaanse beeldschermen vierkant. Reptiel schermen hebben alle mogelijke vormen.

Ruimtevaarttechnologie
Hun ruimteschepen waren oorspronkelijk gevechtsvliegtuigen, die ook in dichte dampkringen snel wendbaar zijn.
Bijna allemaal zijn ze zwart en driehoekig en hebben een spanwijdte en een lengte van ongeveer twintig meter.
Met laserwapens en kernbommen. Voor massaal transport van personen en goederen waren ze minder geschikt.
Vandaar dat je ze meestal in grote vloten in driehoekige formatie zag vliegen. Ze hebben miljoenen toestellen.
Ze kunnen de lichtsnelheid benaderen en ontlenen al hun energie rechtstreeks uit het universele nulpuntveld.
Hun navigatie werkt via het vierdimensionale ruimteraster. Qua techniek lijken ze dus op Auroriaanse schepen.

Vandra Transportsysteem
Vandra is de Hovron naam voor de transportvogel Fandor, die op sommige planeten voorkomt. Zittend op de rug
van dit dier, kunnen maximaal twee personen enorme afstanden vliegend afleggen. De naam Vandra is trouwens
als zodanig aan onze Cluster Voertaal toegevoegd, als aanduiding voor dit ingenieuze nieuwe transportsysteem.
Reptilianen hadden tot voor kort weinig op met openbaar vervoer. Ze hadden liever voertuigen in eigendom.
Het Vandra voertuig is een doorzichtige cilinder, aan de onderkant afgeplat, met de cilinder as in de rijrichting.
De doorsnede is circa 3 m, de lengte is variabel. Gebogen doorzichtige schuifdeuren verschaffen toegang.
De achterkant is plat, de kop is aerodynamisch en heeft een stuurinrichting, die bestaat uit een beeldscherm,
dat aan de bovenzijde parabolisch is begrenst, zodat je perspectiefbeeld krijgt, met links en rechts een knuppel,
die van twee rupsbanden de richting en snelheid afzonderlijk regelt. Op rupsbanden kun je op ruw terrein en zelfs
op water enkele tientallen km / uur behalen. Dit transportmiddel heb je als personenauto, busje en vrachtwagen.
Het werkt geheel elektrisch met een accu en zonnecellen.

Voor grotere afstanden zijn er snelwegen aangelegd, waarmee je honderden km / uur kunt bereiken. Die werken
op magneetinductie en automatisch via het navigatie beeldscherm. In principe hoef je slechts je bestemming aan
te klikken en je hebt geen omkijken naar zaken als snelheid en afslagen. Voor wereldwijde afstanden bestaat een
soort buizenpost, die werkt op zowel magneetinductie als met luchtdrukverschillen. Daarbij kunnen wel duizenden
km / uur worden bereikt, waarbij het betreffende buizensegment praktisch vacuüm wordt gepompt. Buizen lopen
in tweetallen naast elkaar circa 3 m boven de grond, met op gezette afstanden wijdbeens een vierpotige mast.
Alle snelwegen zijn genummerd, met achter het scheidingsteken de specificatie 0 voor zuidwaarts / oostwaarts
of 1 voor noordwaarts / westwaarts.

Vandra Metro
In de grote steden – vooral de miljoenenstad Moĝklek, die eigenlijk een conglomeraat van autonome stadsdelen
en tevens een apart land is – kwam steeds meer vraag naar openbaar vervoer, omdat alles toenemend vastliep.
Op basis van de buizenpost van het Vandra Transportsysteem werd de Vandra Metro ontwikkeld. Het Vandra
Metro treinstel lijkt sprekend op de elektrische auto, maar heeft aan beide einden een stuurinrichting, hoewel de
metro volautomatisch wordt geëxploiteerd. De cilinder bestaat uit segmenten met elk een stel schuifdeuren en
twee banken tegenover elkaar, met aan weerszijden daarvan een bescheiden looppad. Beide metrobuizen lopen
overal strak tegen elkaar, zodat er uitsluitend zijperrons bestaan. Zodoende is de Vandra Metro veel compacter
dan de Auroriaanse BlimZar. Een ander verschil is, dat elke lijn apart wordt bediend. Er zijn geen gezamenlijke
trajecten en er moet dus soms worden overgestapt. Voor de logistiek zijn er wel verbindingsbogen en wissels.

Elke lijn wordt aangeduid met één kleur, aangevuld met het cijfer nul voor de richting zuid of oost.
En cijfer één voor de richting noord of west. Bijna alle lijnen lopen van en naar kopeindpunten, meestal gelegen
op een ruimtehaventje voor lokale vluchten. Moĝklek heeft al een uitgebreid net van Vandra lijnen en snelwegen.
Voor wereldwijde spoornetten is dit systeem minder geschikt. Op Mansira, Aurorion en Tiflis in de Aurorion Unie
is de aanleg van een handvol Vandra Metro lijnen gepland, maar dan grotendeels ondergronds, gezien het vele
beschermwaardige culturele erfgoed aldaar.


Links: Pictogram Vandra Metro – oranje lijn – elektronische tekening Micha Beuger

Reptilianen en Aurorianen bleken pictogrammen in vrijwel identieke stijl te gebruiken.
Deze stijl is thans uniform in de gehele Albaran Zevenster Unie ingevoerd.
Bij metrostations zijn de opschriften zowel in Hovron Voertaal als in Cluster Voertaal.

Rechts: Pictogram Koninklijk Paleis, tevens zetel voormalige Hovron Planeten Unie –
Elektronische tekening Micha BeugerArchitectuur
Reptilianen bouwen nauwelijks met hout, steen of beton. Wel veel met bamboe, metaal, glas en kunststof.
Hun grootste en fraaiste gebouw, tevens een van de fraaiste in onze Melkweg, is het Koninklijk Paleis te Hovron.
Vroeger tevens hoofdzetel van de Hovron Unie. Het hart van dit bouwwerk ligt op de kruising van evenaar en
nulmeridiaan, in het centrale deel van de hoofdstad Moĝklek, een waterrijke stad zoals Stockholm en Venetië.
Dit juweel van een bouwsel lijkt op een witte chrysant of een kristal. De basis is een halve bol, met symmetrisch
naar alle acht windstreken en omhoog spitse torens, totaal zeventien. Dit paleis is stralend wit en transparant.

Reptilianen zijn niet gewend om ondergronds te bouwen. Wel onttrekken ze storende infrastructuur zoals
metrobuizen aan het zicht, door op zulke buizen een voetgangersplatform te bouwen, soms zelfs in de vorm van
een groot plein met zijstraten. Alle ingangen van het paleis bevinden zich onder het voetgangersplein daarvan.

Omdat het paleis te klein was voor de toegevoegde intergalactische taken, waren er plannen om daarvoor een
apart complex ten zuiden van het paleis op te richten. Deze nieuwbouw en de uitbreiding van de interplanetaire
ruimtehaven ten oosten ervan, zou ten koste gaan van hotels en winkelfaciliteiten, zodat er extra etages op de
resterende complexen zouden komen. Met het onverwacht beschikbaar komen van Mohoron voor de hoofdzetel
van de Albaran Zevenster Unie en het opdelen van de voormalige Hovron Planeten Unie in drie regio's per ster,
is er nauwelijks meer behoefte aan extra vergaderruimte. Het stadscentrum blijft daarom vrijwel onaangetast.
Wel komt er een groot intergalactisch ontmoetingscentrum bij de fors uit te breiden interplanetaire ruimtehaven.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Reptilianen – taalkwesties
De reptilianen in het Albaran Zevenster Stelsel hebben behoorlijk veel, onderling verwante, talen en dialecten.
Ze lijken weinig op onze Cluster Voertaal, maar er bestaan wel degelijk sporen van onderlinge uitwisselingen.
Al deze reptilianen beheersen tevens de Hovron Voertaal, die is voortgekomen uit het dialect van het centrale
stadsdeel van Moĝklek, de hoofdstad van Hovron annex hoofdzetel van de vroegere Hovron Unie. Deze voertaal
is verder gestandaardiseerd en geperfectioneerd. Mede omdat dit een uiterst fraaie taal blijkt te zijn, met unieke
mogelijkheden tot expressie en met een zeer efficiënt semifonetisch schrift, wordt deze taal in 2013 als tweede
voertaal ingevoerd in het Albaran Zevenster Stelsel. Dit zal de culturele uitwisselingen zeer ten goede komen.

In tegenstelling tot in de Aurorion Unie, komt er in de Hovron Unie geen enkel vakjargon of iets dergelijks voor.
Taal is in de Hovron Planeten Unie hetzelfde voor alle inwoners, kortom een stimulans voor gelijkwaardigheid.
Om voor de hand liggende redenen, behandel ik in deze paragraaf uitsluitend de Hovron Voertaal.

Hovron Voertaal – grammaticale kenmerken
Evenals in onze Cluster Voertaal, bestaan er in Hovron Voertaal geen woordgeslachten.
En is elke werkwoordsuitgang gelijk aan het persoonlijke voornaamwoord, al klinkt dit laatstgenoemde langer.
Naast enkelvoud en meervoud bestaat er in Hovron Voertaal een derde vorm, namelijk het collectief.
In Hovron Voertaal bestaat uitsluitend de tegenwoordige tijd. Waar nodig, wordt de betreffende tijd omschreven.
In Cluster Voertaal bestaan er naamvallen. In Hovron Voertaal uitsluitend losse voorzetsels.
In Cluster Voertaal bestaan voorvoegsels met lidwoordfunctie. In Hovron Voertaal zijn dit achtervoegsels.
In Cluster Voertaal staan specificaties vóór het zelfstandig naamwoord. In Hovron Voertaal meestal erachter.
In Hovron Voertaal bestaan modificerende voorvoegsels, zoals voor vergrotende en overtreffende trap tezamen.

Hovron Voertaal – klankenpalet
Verstaanbaarheid staat of valt met correcte uitspraak van de medeklinkers, die soms in lastige reeksen staan.
Dus liever scanderen dan assimileren!
De g klinkt als in goal.
De ĝ klinkt als in gong.
De r klinkt altijd lang en rollend.
De s klinkt altijd lang en sissend.
Hovron Voertaal kent geen nasale klanken of wat lijkt op tweeklanken.

In Hovron Voertaal worden slechts de volgende zeven klinkers genoteerd:
a – meestal kort als in mannen of in manen, soms lang als in maan en dan in dalende toon
è – altijd kort als in bedden
ì – altijd kort als in bitter of in beter
í – meestal kort als in biet, soms lang als in bier en dan in dalende toon
o – altijd kort en donker als in bom
u – meestal kort als in boeket, soms lang als in boer en dan in dalende toon
ü – altijd kort als in uniek

Hovron Voertaal – semifonetisch schrift
Dit is een van de fraaiste en efficiëntste schriftsystemen, die ooit op mijn pad zijn gekomen!
Net als bij ons handgeschreven schrift en bijvoorbeeld het Arabisch, zijn alle tekens in een woord verbonden.
En wel via een doorlopende onderbalk in verticaal gezien de middenzone van de regel.
Mede dankzij hun vectortechnologie, hebben Hovron Unie computers geen problemen met doorlopend schrift.
Dit systeem kent slechts rond de honderd tekens, zodat toetsenborden en aanraakschermen toereikend zijn.
Klemtonen, lengtes en toonhoogtes worden niet weergegeven, omdat die irrelevant zijn voor verstaanbaarheid.
In de Hovron Voertaal zijn klemtonen nauwelijks hoorbaar. Ze veranderen niet van plaats door achtervoegsels.

De zeven klinkertekens bevinden zich uitsluitend in de middenzone van de regel.
De tientallen medeklinkertekens steken boven die middenzone uit.
De tientallen speciale symbolen steken onder die middenzone uit.
Cijfers vullen de volledige hoogte van de middenzone, maar niet de volledige breedte van een tekenruimte.
Leestekens staan qua hoogte en breedte centraal in een tekenruimte, maar vullen die niet geheel.
Alle eigennamen, plaatsnamen en andere unieke begrippen worden volledig fonetisch uitgeschreven.
Bij taalonderwijs mag alles fonetisch worden genoteerd.

Er bestaan speciale symbolen voor modificerende voorvoegsels, lidwoordachtervoegsels, werkwoordsuitgangen
en persoonlijke voornaamwoorden, wiskundige symbolen, voor alle voorzetsels en de uitgang voor rangtelwoord.
Bovendien bestaan er speciale symbolen voor uitgangen met lidwoordstatus, zoals voor stad, planeet en maan.
De bepaalde lidwoord uitgang eindigt meestal op -a, -ra, -tra of -stra, maar wordt dan met hetzelfde symbool
weergegeven. Deze uitgang legt de nadruk op het betreffende zelfstandig naamwoord. Voorbeeld: de stralende.
De onbepaalde lidwoord uitgang eindigt vaak op -is (toevallig(?) net als in het Šolamees!), -ris of -tris, maar
wordt dan met hetzelfde symbool weergegeven. Deze uitgang legt de nadruk op het bijvoeglijk naamwoord,
waarvan het betreffende zelfstandig is afgeleid. Voorbeeld: een stralende, iets stralends.

Hovron Voertaal – tientallig stelsel
Dit tientallige stelsel is overduidelijk ontstaan uit een vijftallig stelsel, dat later is verdubbeld.
Alle authentieke muziek in de Hovron Planeten Unie is dan ook gebaseerd op een vijf tonen ladder.
De cijfers lijken sprekend op die van het Maya cijfersysteem.
De cijfers 0 t/m 4 bestaan uit een onderbalkje, met daarboven eventueel 1, 2, 3 of 4 vette stippen.
De cijfers 5 t/m 9 bestaan uit een bovenbalkje, met daaronder eventueel 1, 2, 3 of 4 vette stippen.
Getallen werken volgens ons tienvoudige positiesysteem. Van links naar rechts van groot naar klein.
Van elk getal worden de cijfers van links naar rechts opgelezen, zonder klankveranderingen.
De cijfers van een getal staan dicht op elkaar, maar de balkjes raken elkaar niet.
Het leesteken deš – een klein vet vierkant omtrek – staat als decimaal scheidingsteken of vóór een specificatie.
Hoofdtelwoord wordt rangtelwoord door toevoeging van de uitgang -ta na het laatste cijfer, dus ook na de deš.
In een hoofdtel cijfer wordt de klinker lang en dalend uitgesproken, in het rangtel cijfer kort.

A   Hoofdtelwoorden
0. nám
1. gáž
2. bár
3. sán
4. ráv
5. núm
6. gúž
7. búr
8. sún
9. rúv

AUDIO     ►   Hovron Voertaal – tellen  

A   Persoonlijke voornaamwoorden
Enkelvoud:      psí  – ktí  – ndí
Collectief :      psá – ktá – ndá
Meervoud:      psú – ktú – ndú

AUDIO     ►   Hovron Voertaal – overig     Toegevoegd Hovpsa ktá

In een los persoonlijk voornaamwoord wordt de klinker lang en dalend uitgesproken, als werkwoordsuitgang kort.
Het verschijnsel collectief is moeilijk onder woorden te brengen. In Cluster Voertaal en verwante talen bestaat
slechts de eerste persoon collectief, die als wij inclusief kan worden vertaald, dus met wij allen of men.
In Hovron Voertaal wordt men eerder weergegeven met de tweede of derde persoon collectief.
Bij collectief wordt in het midden gelaten, of iets enkelvoud of meervoud is, niet uit slordigheid of onverschilligheid,
maar omdat vanuit eenheidsbewustzijn dit verschil als irrelevant wordt beleefd. De collectieve vorm wordt tevens
ervaren als een soort beleefdheidsvorm, die dan niet afhangt van de aangesproken persoon – in de Hovron Unie
heerst gelijkwaardigheid – maar van de situatie. Spreek je op zielsniveau, dan gebruik je de collectieve vorm.
De derde persoon collectief wordt ook gebruikt als aanduiding voor het Opperwezen.

Beknopte woordenlijst
Let op de gemene instinkers! Voor je er erg in hebt, heb je het over de verkeerde planeet of stelsel.

Hovron Voertaal
bad
badma
badmi
badmu
badra
badri
bìmbwala
f-
Fsìstra
gažra
Gažra Hovron
Gažra Rovron
Hizra
Hor!
horma
hormi
hov
Hovron
klek
kwark
kwarku
Maharin
mirwa
moĝ
Moĝklek
Mohoron
Mansiron
Mantiron
pneĝ
pneĝma
pneĝmi
pneĝminu
rin
ron
ronura
Ronura Albaran
Ronura Rovron
Sìtrís
vandra
Vandra sán gáž deš gažta
zolk
zolkura
žeĝ
žeĝma
žeĝmi
-(n)u
-(str)a
-(tr)is

Nederlands
gebouw, gezinswoning, huis
flat, groot gebouw, groot huis,
gebouwtje, huisje, vertrek
huizen, straat
dorp, gemeente, stad
stadsdeel, woonwijk
gondel, grachtengordel, kanalenstelsel
meer, meest (voorvoegsel met functie vergrotende en overtreffende trap)
De meest Stralende (maan)
eenheid, unie
De Hovron Planeten Unie
De Aurorion Planeten Unie
De Betrouwbare
Hallo!
oceaan, zee
meer, plas, vijver
heilig
De Heilige Planeet
plaats
oog
ogen
De Grote Maan
beek, kanaal, rivier
veelzijdigheid
De Veelzijdige Plaats
De Ontzagwekkende Planeet
Mansira
Amantis
hand
arm
vinger
vingers
maan
planeet
planetenstelsel
Albaran Zevenster Stelsel
de planeten van de Aurorion Unie
Iets Stralends (dwergplaneet)
fandor transportvogel
snelweg 31 noordwaarts of westwaarts
ster, zon
melkweg, sterrenstelsel
voet
been
teen
(meervoud)
de, het (uitgang met functie bepaald lidwoord)
een, iets (uitgang met functie onbepaald lidwoord)

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Actuele ontwikkelingen
Levensvormen ontwikkelen zich continu, deels vanuit eigen evolutie, deels geholpen door verder gevorderden.
Patriottisme wijkt voor besef van universele eenheid. Concurrentie en hamsteren voor besef van overvloed.
Argwaan wijkt voor waardering voor multiculturele verworvenheden. All-Win-Win wint van Win-Of-Verlies.

Sinds 2012-08-03 zijn Hovron Planeten Unie en reptilianen volwaardig lid van de Galactische Federatie.
Sinds 2013-03-01 zijn de Hovron Unie en de Aurorion Unie opgegaan in de nieuwe Albaran Zevenster Unie.
Die voor locale aangelegenheden gemakshalve is onderverdeeld in zeven ster regio's.
Sinds circa 2015 zijn de violette reptilianen weer tot leven gewekt en wordt hun thuiswereld Maharin hersteld.
En worden alle drie de soorten reptilianen weer met een staart geboren.

Steeds meer hemellichamen worden toegankelijk voor zowel Aurorianen, mensen als reptilianen.
Reptilianen, Aurorianen en mensen waarderen steeds meer elkaars cultuur en technologie.
En het klikt verbazend goed tussen reptilianen en Andromedanevelbewoners. Ze hebben ook veel gemeen.
En ik geef van ganser harte toe, dat ik alle drie de soorten reptilianen bijzonder leuk, lief en spiritueel vind.
Sommige van hen vind ik echt om op te vreten. En wat hebben ze een gigantische ontwikkeling doorgemaakt!
In feite zijn de reptilianen ons in vele opzichten vooruit gestreefd. Alle betrokken volkeren zijn thuisgekomen.
Het zou me niet verbazen, als de ene na de andere reptiliaanse wereld tot paradijs ging transformeren.

Andromedanevelbewoners en het Galactische Bestuur hameren altijd op het behoud van authenticiteit.
Intussen blijven de reptilianen en de Aurorianen uitwisselen, met goedkeuring van bestuurders van ons Cluster.
Compatible computerinterfaces zijn in gebruik genomen, zodat beide culturen steeds meer van elkaar weten.
Ook weten de reptilianen al meer van onze Aarde, dan dat wij onszelf, Jezus en Boeddha kennen.

De laatste tijd was het gebruikelijk, dat reptilianen en Aurorianen bij ontmoetingen geschenken uitwisselden.
Geschenken afkomstig uit hun beider unieke culturen. Ook werd daarbij uitbundig gefeest. En verzucht:
'Waarom kan dit niet gewoon op Aurorion en op Hòvron?'
En nu kan dit inderdaad! Met vriendschappen, die in alle eeuwigheid niet meer stuk kunnen.
Een groots herenigingfestijn op korte termijn was onafwendbaar. Ik heb daar uitbundig van meegenoten.
Wanneer vieren Duitsers en Nederlanders trouwens samen bevrijdingsfeest?
Beide Albaran oorlogen waren veel heftiger. Hierbij verbleekt de Holocaust enigszins.
Al moet ik toegeven, dat de meesten snel stierven en geen nabestaanden achterlieten om ze te betreuren.Zie ook de webpagina  Galactische Federatie, sectie  Actueel.

  ► Actueel – Buitenaards + Transformatiebegeleiding  

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

     DISCLOSURE     –     Hemel en Aarde   liefdevol herenigd