Boven links
Boven derde boven
Boven derde onder
Boven rechts
Onder links
Onder midden
Onder rechts
Anura – Eenheid – Embleem van onze op 2012-03-20 opgerichte Lila Lelie Cluster Unie – Navlis Mastara
Albaran Zevenster Stelsel in conjunctie – gezien vanaf haar tweede ster Mokim
Ftiris paradijsvlinder – Transformatie
Onbewerkte profielfoto Micha Beuger – genomen door Spiley – 2011-05-28 – Amsterdam Vondelpark
Andromedanevel melkwegstelsel met onze Maan in correcte zichtverhouding vanaf Aarde – 2006-12-28
Locatie M31-Andromeda-nevel en M33-Driehoek-nevel in de gelijknamige sterrenbeelden gezien vanaf Aarde
Locatie Zon + Aarde in de Orion-arm en Albaran Zevenster Stelsel in de Scutum-arm van onze Melkweg
Index Pagina
A Vlinderdans A

www.buitenaards.net

◄ Index Website


Albaran Zevenster Stelsel – overzicht, geschiedenis

▼ Overzichtstabel
▼ Humanoïde levensvormen
▼ Oertijd
▼ Albaran Eerste Oorlog en Pact
▼ Andromedanevel tijdperk
▼ Paradijsproject
▼ Albaran Tweede Oorlog en Pact
▼ Ontwikkelingen sinds 2012
▼ Achterhaalde agenda 2012

Àlbaran is de centrale ster van het Albaran Zevenster Stelsel, centraal in de lange Scutum-arm van onze Melkweg.
Aldebaran is de helderste ster in het sterrenbeeld Stier, gelegen in de korte Orion-arm van onze Melkweg.

Welkom in het Albaran Zevenster Stelsel, tot voor kort ten onrechte ook Solaris Zevenster Stelsel genoemd.
Àlbahraw Solara is haar officiële naam in onze Cluster Voertaal.
Maar pas op, als je verder het woord Solaris gebruikt, want er zijn meer hondjes, die Fikkie heten.
Aartsengel Michael noemde onze eigen Zon namelijk Solaris. En ons eigen planetenstelsel het Solaris stelsel.
Solaris is een algemene kreet, afgeleid van ons Lokaal Intergalactische woord  sol, dat  zon  betekent.
Denk maar aan  solarium  voor  zonnebank. Veel aardse woorden ontspringen uit onze Cluster Voertaal.Gedurende 3,5 miljoen jaar is Albaran betrekkelijke stil blijven staan, afgezien van enkele technologische innovaties.
Sinds 2013-03-01 vormt het een volwaardige intergalactische gemeenschap, die ook klaar staat voor de Aarde.Het Albaran Zevenster Stelsel bevindt zich achter de kern van onze Melkweg, vanaf Aarde gezien iets naar links.
De afstand van dat stelsel tot onze galactische kern bedraagt ongeveer 5.000 lichtjaar.
Onze Aarde is 30.000 lichtjaar verwijderd van die kern. Albaran ligt circa 35.000 lichtjaar van ons vandaan.
Het Albaran Zevenster Stelsel is veel ouder dan ons eigen planetenstelsel.
Rond de kern van onze Melkweg staan de hemellichamen meestal veel dichter bij elkaar dan bij ons.
Omdat ze veel ouder zijn, hebben deze centraler gelegen stelsels meer tijd gehad om te stabiliseren.

Aarde is wellicht onze enige rotsplaneet met fysiek leven. Rond Albaran zijn thans twaalf planeten fysiek bewoond.
Of, juister gezegd, sinds 2013-03-01 zijn het er eigenlijk veertien. Vroeger waren dat er nog iets meer.
Volgens update 2015-09-09 telt het Albaran Zevenster Stelsel – na voltooiing – maar liefst achttien fysieke werelden.
En maar liefst tien humanoïde levensvormen, waarbij het de vraag is, of de oermensen wel of niet worden hersteld.

Hun meeste hemellichamen zijn van hetzelfde kaliber als de Aarde en draaien in de leefbare zones rond hun ster.
Of een planeet fysiek leefbaar is, hangt niet alleen af van de afstand tot haar ster, maar ook van de ster zelf.
En van de diameter van de planeet – idealiter tussen 5.000 en 30.000 km – en van vele andere omstandigheden.
Zoals stand van de as, rotatiesnelheid, tektonische situatie, dampkring, water en andere aanwezige materialen.
Bestaat er eenmaal fysiek leven, dan speelt de vegetatie een sleutelrol bij stabiliteit van dampkring en klimaat.

Ons stelsel telt vier reuzenplaneten. In dat stelsel draaien zes kleinere sterren rond één grote lichtblauwe ster.
Die centrale ster Albaran heeft spectraal klasse type F, die zes overige sterren spectraal klasse type G of K.
De gemiddelde afstand tussen twee aangrenzende sterrenbanen is daar drie miljard kilometer.
De afbeelding links in de kop van alle pagina's van deze website toont dit stelsel gezien vanaf mijn thuisplaneet.
In een zeldzame periode, waarbij alle sterren in conjunctie zichtbaar zijn. Normaal zie je ze verspreid staan.

Rond onze reuzenplaneten draaien tientallen manen. Rond elke ster aldaar draait een handvol rotsplaneten.
Daar draaien de planeten in vrijwel cirkelvormige banen en staan vrijwel alle planeetassen bijna vertikaal.
De meeste van die planeten kennen dus nauwelijks seizoenen. Ons eigen stelsel is in dit opzicht gevarieerder.
De meeste planeten staan daar op een gunstige afstand van hun zon en veel dichter bij elkaar dan bij ons.
Namelijk tussen de 100 en 300 miljoen km van hun zon en tussen de 3 en 50 miljoen km van hun buurplaneten.
Tot voor kort hielden wetenschappers het voor onmogelijk, dat planeetomloopbanen zo dicht bij elkaar liggen.
Maar recentelijk zijn meer zulke planetenstelsels ontdekt. Men heeft hiervoor nog geen verklaring gevonden.

Alle mij bekende planeten aldaar zijn wellicht massief en vertonen dan geen tektonische activiteit of vulkanisme.
De ruimte in het Albaran Stelsel is nagenoeg vrij van rondvliegend puin. Het is daar dus veel veiliger dan bij ons.
Je zou zweren, dat hoogtechnologische wezens dat stelsel hebben geperfectioneerd en wellicht is dit ook zo.
Manen en planetoïden zijn veel zeldzamer in het Albaran Zevenster Stelsel dan in ons eigen planetenstelsel.
Alle getallen en kleuren in onderstaand overzicht heb ik slechts bij benadering vermeld.Synoniemenlijst
Albaran = Àlbahraw
Aurorion = Awruryon = Ahurim
Šolám = Ašulhamnis
Phortür = Phòrtüron
Gondwa = Gòndwala = Gòndwlaron
Raptür = Ràptüron
Molìnkwala =Molìnkwlaron
Khastür = Khàstüron
Bìmbwala = Bìmbwlaron

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

A   Overzichtstabel Albaran Zevenster Stelsel
  Rang Naam    Diameter km Hoofdkleuren Toelichting

  1
  1.1
  1.2
  1.3
  1.3.1  • 
  1.4
Àlbaran
Kurâna
Mansira
Aurorion
Vildrin
Tiflis
3.000.000        
        8.500        
        7.500        
      14.000        
               20        
        6.500        
Blauwachtig
Smaragdgroen
Oranje + crème
Donkerblauwgrijs
Citroengeel
Lichtblauw
Centrale ster
Vlak, tropisch woud, mensen, 5D sinds 2012
Heuvelig, mediterraan, mensen, 5D sinds 2013
Vrij vlak, vrij bewolkt, Aurorianen, 4D + 5D
Kleine maan – tot 2013 planetoïde 3.5 Fílitron
Bergachtig, vrij koel, mensen, 5D sinds 2013

  2
  2.1  • 
  2.2  †
  2.3  ♣
Mókim
Thamnis
Šolám
Amantis
1.000.000        
        5.000        
      11.000        
      12.500        
Geelachtig
Roodoranje
Goudgeel
Zilvergroen
Ster
Dampkringloos, te heet + te koud
Gevarieerd, subtropisch, uitgeroeid
Heuvelachtig, vrij gematigd, 5D, in kolonisatie

  3
  3.1
  3.2
  3.3
  3.4
 (3.5)
Türcin
Miyona
Mòrqhabah
Kòran
Mòšrun
(Fílitron)
1.100.000        
        9.000        
      21.000        
        7.000        
      10.000        
              20        
Geelgroenachtig
Wit + turkoois
Wit + roze
Wit + goudgeel
Wit + brons
Citroengeel
Ster
Zwaarbewolkt, te heet, niet-fysiek bewoond
Zwaarbewolkt, te heet, niet-fysiek bewoond
Zwaarbewolkt, te heet, niet-fysiek bewoond
Zwaarbewolkt, te heet, niet-fysiek bewoond
(Verre planetoïde) – Sinds 2013 – 1.3.1 Vildrin

  4
  4.1  • 
  4.2  ( )
  4.3  †
  4.3.1  • 
  4.3.2  †
  4.3.3  • 
  4.3.4  • 
  4.3.5  • 
  4.4  ( )
  4.5  • 
Čèstahraw 
Brendwa
Bronkwa
Mohoron
Thesnya
Maharin
Zwolk
Munya
Polk
Drindwa
Zwilkwa
1.300.000        
        5.000        
        4.500        
      28.500        
        1.000        
        6.500        
           700        
           900        
           400        
        6.000        
        5.500        
Geeloranjeachtig
Rood + zwart
Rood + zwart
Rood + zwart
Rood + oranje
Rood + zwart
Roodachtig
Roodachtig
Roodachtig
Rood + zwart
Rood + zwart
Ster
Dampkring te dun, te heet
Dampkring te dun, onbewoond
Andromeda mensen, uitgeroeid, in weder opbouw
Kleine maan, dampkringloos, vulkanisch
Grote maan, violette reptilianen, uitgeroeid, i.w.o.
Kleine maan, dampkringloos
Kleine maan, dampkringloos
Kleine maan, dampkringloos
Dampkring te dun, onbewoond
Dampkring te dun, te koud

  5
  5.1
  5.2
  5.3
  5.4  • 
Phurenq
Tàmnaron
Mòlkwlaron
Günaron
Sìtrís
1.000.000        
        4.000        
   2x   5.000        
        6.000        
           500        
Geelachtig
Oranje + blauw
Donkergrijs
Groen + blauw
Citroengeel
Ster – alle bewoonde planeten reptilianen
Polen zee, evenaar ringvormig land, tropisch
Gefuseerde dubbelplaneet, gematigd
Noorden zee, zuiden land, gematigd
Dwergplaneet, dampkringloos, te koud

  6
  6.1  • 
  6.2
  6.3
  6.3.1  • 
  6.4
  6.5  • 
Krákithraw
Tètaron
Phofsis
Hovron
Fsistra
Floksis
Mòĝkwlaron
1.000.000        
        2.000        
        6.000        
      10.000        
           500        
        7.500        
        1.000        
Geelachtig
Oranjeachtig
Groen + blauw
Geel, bruin, grijs
Spierwit
Groen + blauw
Blauwachtig
Ster – alle bewoonde planeten reptilianen
Dampkringloos, te heet + te koud
Zee + land verspreid, subtropisch
Grillig mozaïek zee + land, gematigd, 4D + 5D
Kleine maan, dampkringloos, onbewoond
Zee + land verspreid, vrij koel
Dampkring te dun, te koud

  7
  7.1  • 
  7.2
  7.3
  7.4  
  7.5  • 
  7.6  • 
Mòrenq
Phortür
Gondwa
Raptür
Molìnkwala
Khastür
Bìmbwala
1.000.000        
           800        
        5.500        
        9.000        
      20.000        
        4.000        
           500        
Geelachtig
Oranjeachtig
Oranje, rood, grijs
Blauw, violet, grijs
Violet
Blauwachtig
Citroengeel
Ster – alle bewoonde planeten reptilianen
Dwergplaneet, dampkringloos, te heet
Grillig mozaïek zee + land, subtropisch
Grillig mozaïek zee + land, gematigd
Ringen + maantjes, onbewoond, in kolonisatie
Dampkring te dun, te koud
Dwergplaneet, dampkringloos, te koud

Beschaving fysiek   Beschaving astraal   Alleen flora (en fauna)   Uitgestorven   ( ) Potentieel leefbaar    •  Onleefbaar

AUDIO     ►   Albaran Zevenster Stelsel – Hemellichamen  

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Humanoïde levensvormen
De vier door mensen en Aurorianen bevolkte planeten rond de centrale ster vormden de Aurorion Planeten Unie.
De acht door reptilianen bewoonde planeten rond de sterren 5, 6 en 7 behoorden tot de Hovron Planeten Unie.
De rest van de hemellichamen in het Albaran Zevenster Stelsel was tot eind 2012 niet fysiek menselijk bewoond.
Sinds 2013-03-01 heet dit alles de Albaran Zevenster Unie, verdeeld in de zeven regio's rond de zeven sterren.Oermensen
Dit betreft hoogstwaarschijnlijk de autochtone bevolking van de planeet Aurorion, toen nog Obwàĝ genaamd.
Het was een primitief, lomp en gewelddadig volk, dat je ergens kunt vergelijken met onze Neanderthalers.
Stammenoorlogen en eerwraak waren dagelijkse kost. Zij leefden grotendeels vanuit hun instincten en emoties.
Religies kenden zij niet. Nogal logisch, omdat er nog geen goden uit mensachtige wezens waren geëvolueerd.
Toch begon een minderheid van dit volk na duizenden jaren spiritueel te ontwaken. Zij snakten naar vrede.
Het allereerste 'vorige' leven dat ik mij kan herinneren, was op deze 'Oerplaneet'. Ik was zo'n vreedzame man.
Ik heette Bwan Hïtìr en werd smoorverliefd op mijn nichtje Jin Lutàn. Dat kon natuurlijk absoluut niet in onze stam.
Terwijl zij al zwanger van mij was, werd zij met het zwaard gedood door mijn bloedeigen broer Bwan Jalúq.
Al deze oermensen werden volledig uitgeroeid tijdens de Eerste of Kleine Albaran Oorlog.
Er ontstonden incarnatiepaden naar vele van de hieronder genoemde volkeren.

Reptilianen
Die heb je daar in twee verschillende, onderling niet te kruisen soorten. Een groenachtige en een oranjeachtige.
Een derde, violetachtige soort, wonende op de maan Maharin, is uitgeroeid tijdens de Tweede Albaran Oorlog.
Ik weet echt niet, waar deze levensvormen vandaan zijn gekomen. Zij zijn wijd verbreid in het Albaran Stelsel.
Ze lijken toch meer op mensen dan op reptielen. Wellicht danken zij hun bestaan aan genetische manipulatie.
Voor zover mij bekend, bestaan er momenteel alleen nog incarnatiepaden naar hun eigen volkeren.
Tot begin 2012 waren zij geen lid van de Galactische Federatie. Nu zijn zij toegewijd lid.

Alle soorten reptilianen hadden oorspronkelijk een staart. De violette hebben steeds een staart gehouden.
Circa 3,5 miljoen jaar terug werd een staart als minderwaardig beschouwd. De groene en de oranje reptilianen
probeerden daarop de staart genetisch weg te manipuleren. Dit is slechts gedeeltelijk gelukt. De staart werd een
zogenaamd recessieve eigenschap, zodat sindsdien ongeveer een kwart van de reptilianen een staart heeft.
Momenteel worden alle soorten genetisch opgewaardeerd, zodat ze weldra allemaal weer een staart hebben.
Sinds circa 2015 zijn de violette reptilianen weer tot leven gewekt. Zij wonen voorlopig onder koepelsystemen op
de in wederopbouw verkerende planeet Mohoron en diens grote maan Maharin, hun oorspronkelijke thuiswereld.

Zuivere mensenrassen
Oftewel Homo Sapiens. Oftewel Adam Kadmon. Alle rassen komen oorspronkelijk van de Andromedanevel.
Het zijn mensachtige wezens, die zelfs door experts niet van de aardse mens kunnen worden onderscheiden.
Zij zien er vrijwel hetzelfde uit als wij en denken en voelen zoals wij. Zij en wij kunnen nakomelingen verwekken.
Ze zijn opvallend fijn gebouwd. Ook de mannen hebben weinig lichaamsbeharing en geen baard- of snorgroei.
Negroïde ras op Kurâna. Gemiddelde volwassen lichaamslengte 150 cm.
Donker sluikharig ras op Kurâna. Gemiddelde volwassen lichaamslengte 160 cm.
Mediterraan ras op Mansira. Gemiddelde volwassen lichaamslengte 190 cm.
Blank hoogblond ras op Tiflis. Gemiddelde volwassen lichaamslengte 200 cm.
Allen hebben tweerichting incarnatiepaden met alle andere mensen en destijds ook naar de aaphybriden.
Ik leefde als een man, Kharlita Marvá-is op Mansira.

Aurorianen
Dit volk is ontstaan dankzij  kruising door groene reptilianen met zichzelf en de autochtone oermensen.
Zij dachten hun eigen geslepenheid te integreren met de strijdlustigheid van de plaatselijke levensvorm.
Hoe noodlottig pakte dit alles uit! Al na een paar generaties ontstond een uiterst flegmatisch, vredelievend volk.
Plompgebouwd, in tegenstelling tot hun slanke, gestroomlijnde, reptielachtige voorouders. Wat een sof!
En niet te kruisen met andere levensvormen. En ze konden voorlopig uitsluitend naar zichzelf reïncarneren.
Sinds vrij recent zijn zij in opwaardering, zowel spontaan als dankzij genetische modificatie en ascentie.
Sinds de planeet Aurorion een kleine maan heeft, begint ook hun gevoelsleven zich te ontwikkelen.

Šolamese Zonnenkinderen – aaphybriden
In het kader van paradijsprojecten, ontwierpen koloniserende Andromedanevelbewoners een nieuwe levensvorm.
De toen al vrij fijnzinnige homo sapiens werd nog verfijnder, dankzij genetisch materiaal van aapachtige wezens.
En wel van het bonoboachtige, slimme, vruchtenetende, mintgroene aapje, met wat zwart aan de kop en een dikke,
lange zwarte staart, welke laatste evenwel totaal niet was terug te vinden in deze nieuwe levensvorm.
Aaphybriden bestonden in alle vier bovengenoemde rassen. Gemiddelde volwassen lichaamslengte 160 cm.
Zij waren biologisch niet te kruisen met andere levensvormen.

Ik leefde als kroonprins op de planeet Šolám. Zie mijn boek  Zonnenkinderen en kosmische vrijheid.
Alle aaphybriden werden volledig uitgeroeid in het kader van de Tweede of Grote Albaran Oorlog.
Voor zover mij bekend, zijn al hun zielen uiteindelijk als mensen op onze Aarde terecht gekomen.
De meeste via niet-fysiek tussenbestaan, in mijn geval op Orion, destijds hoofdzetel van ons Galactisch Bestuur.

Vanwege het toenmalige taboe, mochten de aaphybriden van het Galactische Bestuur geen staart hebben, zodat die
genetisch weg werd gemanipuleerd. Hiermee verdween helaas ook het stuitchakra en traden lage tonendoofheid en
roodblindheid op. Als deze aaphybriden opnieuw tot leven worden gewekt – naar verwachting over 300 tot 500 jaar –
zullen zij een staart hebben. Het is mijn bedoeling, dan op hun herstelde thuisplaneet te incarneren.

Amantische Zonnenkinderen
Aurorianen zijn rond 2015 begonnen met bescheiden kolonisatie van de paradijsplaneet Amantis, die tot dan toe
uitsluitend flora en fauna kende. Het was 3,5 miljoen jaar terug de bedoeling van de Andromedanen om Aurorianen op
Amantis te laten incarneren in een nieuwe levensvorm. Aangezien de Andromedanen werden verdreven, is het er toen
niet van gekomen. Nu die zijn teruggekeerd, is rond 2015 die nieuwe levensvorm gerealiseerd. Deze nieuwe soort
Zonnenkinderen is een kruising van die zelfde Amantische apen en Aurorianen, zodat zij tevens verwant zijn aan de
Albaran oermensen en de groene reptilianen. Deze nieuwe Zonnenkinderen lijken wat op de oude soort, maar hun
huid is wat mintgroen. Vanzelfsprekend hebben zij een staart.

Er zijn onlangs van deze Zonnenkinderen op Aarde gesignaleerd. Dan verschijnen ze in een aards menselijk lichaam.
Blijkbaar zijn die bezoekers in 6D, zodat ze interdimensionaal kunnen reizen, onsterfelijk zijn en lichamen naar keuze
kunnen manifesteren. Het is verder verheugend, dat nu ook bewoners van het Albaran Zevenster Stelsel ons bezoeken.
En dat ik niet meer de enige Albaran contactpersoon ben.

Nieuwe Andromedaanse levensvormen in het Albaran Zevenster Stelsel
Sinds 2015 wordt de planeet Molìnkwala – met tot voor kort uitsluitend flora – door Andromedanen gekoloniseerd.
Naast homo sapiens – met name het violette ras – komen er bruine elfen en lila elfen. Laatstgenoemde levensvorm
kun je zien als een gevleugelde homo sapiens van het violette ras. Het is de wens, dat alle soorten flora, fauna en
humanoïden van het Albaran Zevenster Stelsel daar gaan leven. In paradijselijke intergalactische sfeer.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Albaran oertijd
Van de oertijd van het Albaran Stelsel heb ik eigenlijk geen herinneringen. Volgens reïncarnatiefundamentalisten,
bestond ik toen nog niet als ziel, vandaar. Ik kan die periode ook niet zo goed in de tijd plaatsen. Het was in ieder
geval langer dan 3,5 miljoen jaar geleden. Het gebied rond de kern van onze Melkweg werd als eerste bewoond.
Later werden planetenstelsels aan de rand van onze Melkweg gekoloniseerd. En wel onze Aarde vele malen.
Pas tegen het einde van die Oertijd werd de Galactische Federatie van Planeten opgericht.
Obwàĝ, de voorloper van Aurorion, was toen bevolkt met een agressief soort oermensen.

Het Albaran Stelsel wemelde van de reptielachtige wezens, die daar toen al in ruimteschepen rondreisden.
Ze bewoonden bij voorkeur de kleinere hemellichamen, omdat ze niet zo dol op zwaartekracht waren.
Toch ging een groep reptilianen op de grote planeet Obwàĝ wonen, in een ander gebied dan de oermensen.
De reptilianen bewonderden hun strijdlust en wilden die overnemen. Verder hadden ze een hekel aan ze.
Biologische kruising werkte niet. Dan maar via genetische manipulatie. Het eindproduct bleek een grote flop.

De drie volken hebben nog een tijd naast elkaar geleefd, maar ik heb geen flauw idee hoe lang.
Ze hebben in ieder geval elkaars cultuur behoorlijk beïnvloed, hetgeen is terug te vinden in de Auroriaanse taal.
Er zijn zelfs bouwwerken uit die periode bewaard op Aurorion, onder andere in de hoofdstadswijk Bòmbadur.
Toen de oermensen meer technologie begonnen te ontwikkelen, kregen de reptilianen het echt benauwd.
Stel je voor, dat ook zij ruimtevaart zouden ontwikkelen en de reptilianen zouden verdrijven!

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Eerste of Kleine Albaran Oorlog en Pact
Er ontstond een heftige burgeroorlog op Obwàĝ, en wel tussen de reptilianen en de autochtone oermensen.
Hoewel de reptilianen de Aurorianen verachtten, wilden ze hun biologische verwanten toch geen kwaad doen.
De Aurorianen bleven dan ook neutraal in deze strijd, waarvoor zij zich totaal niet verantwoordelijk voelden.
De reptilianen waren in de minderheid en dreigden dan ook de strijd te verliezen. Daarom riepen ze de hulp
in van hun broeders, die in groten getale met ruimteschepen, zeg maar gevechtsvliegtuigen, kwamen assisteren.
De oermensen werden totaal uitgeroeid, hetgeen tienduizenden dolende zielen opleverde.

In tegenstelling tot op onze Aarde, waar incarnatie een meerdimensionaal, complex gebeuren is,
heerste in het Albaran Stelsel nog steeds lineaire reïncarnatie, waarbij een keten levens werd doorlopen.
Naar gelang de instelling van die zielen, konden ze kiezen uit incarnatiepaden naar reptilianen of Aurorianen.
Later – na een niet-fysiek tussenbestaan – konden ze ook incarneren naar zuivere mensenrassen.

De oorlog had veel puinhopen achtergelaten. De reptilianen stelden de Aurorianen ruimhartig schadeloos.
Het Eerste Albaran Pact werd opgesteld, wat inhield, dat de reptilianen nooit meer een voet zouden zetten
op Aurorion of haar drie buurplaneten. Mochten de Aurorianen ooit beschikken over ruimtevaart, dan zouden ze
uit de buurt blijven van door reptilianen bewoonde of voor hen gereserveerde hemellichamen.
Eventuele ontmoetingen zouden plaats vinden op nader overeen te komen neutraal terrein. Dit pact is nog nooit door
een van beide partijen overtreden. Het werd later bij het Galactische Bestuur aangemeld en hierdoor bekrachtigd.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Andromedanevel tijdperk
Een groep van veertien onsterfelijke Andromedanevelbewoners, zeven vrouwen en zeven mannen, toonden veel
interesse in het Albaran Stelsel, mede gezien de veelzijdigheid van werelden en bewoners. Ze kozen de enorme
rotsplaneet Mohoron, die de reptilianen vanwege haar zwaartekracht links hadden laten liggen, als thuisbasis.
Dankzij hypertechnologie en tussen dimensionaal reizen, brachten ze een en ander over naar hun nieuwe wereld.
Voor het verkeer binnen het Albaran Stelsel maakten zij gebruik van snelle, comfortabele ruimtependels.

Mohoron moet een prachtige, deels paradijselijke wereld zijn geweest, met gevarieerde landschappen, flora,
fauna en mensachtige wezens, zowel sterfelijke als onsterfelijke. En technologisch buitengewoon ontwikkeld.
De Andromedanevelbewoners genoten ook intens van de nachtelijke hemel, waarin veel meer te zien is dan
vanuit onze Aarde. Die planeet telt maar liefst vijf manen, waarvan de grootste, ongeveer even groot als Mars,
zichtbaar bewoond was, zij het door reptilianen en wel de violette levensvorm daarvan.

De Andromedanevel stuurgroep legde contact met het Galactische Bestuur, de reptilianen en de Aurorianen.
De reptilianen, met een hekel aan mensen, weigerden met de Andromedanevelbewoners samen te werken.
Het Galactische Bestuur en de Aurorianen stemden toe in samenwerking, mits onder strikte voorwaarden.
De Andromedanevelbewoners mochten geen politieke macht uitoefenen. Ze moesten uiterst terughoudend zijn in
het uitwisselen van kennis, vooral op technologisch gebied. Ze moesten bestaande culturen in hun waarde laten.
Met deze laatste regel hadden de van nature liefdevol ingestelde Andromedanevelbewoners geen problemen.
Aurorianen zijn rasechte techneuten. Ze hadden veel belangstelling voor de Andromedanevel ruimteschepen.
De Andromedanevelbewoners deden ze enkele exemplaren cadeau en moedigden ze aan om die na te maken.
Ook gaven ze vrijblijvende cursussen in zelfontwikkeling, waaraan ongeveer 10% van het volk deelnam.
De Andromedanevelbewoners beloofden een oplossing voor de genetische beperkingen van de Aurorianen.
Kortom, het kon al gauw niet meer stuk tussen Aurorion en de Andromedanevel, tot op de dag van vandaag.

Ook met de mensen van Kurâna, Mansira en Tiflis klikte het, al wilden die nauwelijks technologie overnemen.
De bewoners deden wel op grote schaal mee met het Andromedanevel zelfontwikkelingsprogramma.
Deze drie planeten waren waarschijnlijk niet al te lang daarvoor door de Galactische Federatie geadopteerd.
Het zijn zogenaamde vredesplaneten, die door de Federatie worden beschermd tegen aanvallen van buitenaf.
Andromedanevelbewoners namen burgers mee in hun schepen en lieten ze kennis maken met buurplaneten.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Paradijsproject
Als oplossing voor de beperkingen van de Aurorianen, boden de Andromedanevelbewoners het paradijsproject.
De nog niet in gebruik zijnde planeten Amantis en Šolám zouden worden getransformeerd tot paradijswerelden.
Zowel mensen als Aurorianen konden daar, mits voldoende voorbereid, incarneren in nieuwe levensvormen.
De betrokken volkeren waren laaiend enthousiast, maar het Galactische Bestuur uitte serieuze bedenkingen.
Onder strikte voorwaarden werd het project toch uitgevoerd, tot groot ongenoegen van de reptilianen.

Levensvormen werden per ruimtependel uitgewisseld. Amantis kwam als eerste gereed, op de nieuwe mens na.
Amantis was bestemd voor reïncarnerende Aurorianen, maar dat was er tot voor kort nog niet van gekomen.
Vanuit Amantis werd Šolám gekoloniseerd en verscheen de eerste nieuwe humanoïde levensvorm.
Hiernaartoe reïncarneerden zielen van de drie menselijke vredesplaneten. Dit project was zeer succesvol.

Door het Galactische Bestuur gestelde voorwaarden
•  De Andromedanevel afgezanten handelen voortdurend onder supervisie van het Galactische Bestuur
•  De paradijsplaneten krijgen geen militaire bescherming
•  Pas na een nader te bepalen periode, mag een paradijsplaneet van 5D naar 6D worden opgewaardeerd
•  Als een paradijswereld wordt verwoest, eindigt onmiddellijk de licentie van de Andromedanevel afgezanten

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Tweede of Grote Albaran Oorlog en PactNog even samenvattend over dimensiebewustzijnsniveaus
3D is onze huidige Aarde, een momenteel in onze Melkweg zeldzaam toonbeeld van dualiteit en isolement.
4D zijn vredesplaneten, met bescherming vanuit het Galactische Bestuur, in frequentie een kwint hoger gestemd.
Aurorion was officieel geen vredesplaneet, gezien hun militaire apparaat en gebrek aan paranormale vermogens.
Toch verkeerde hun planeet in beperkt 4D, gezien het respect van de gehele bevolking voor alles wat leeft.
5D zijn autonome paradijsplaneten, waar lam en leeuw samen grazen, qua frequentie een octaaf hoger gestemd.
6D en hoger zijn onsterfelijke werelden, waar geest onmiddellijk en duurzaam wordt gematerialiseerd.

En dan bovengenoemde oorlog
Met lede argusogen schouwden de reptilianen de explosieve groei van bevolking en technologie op Šolám.
Wie weet, zouden ze al spoedig ruimtevaart ontwikkelen en andere planeten koloniseren. Dat nooit!
Op het kwetsbare moment van de geplande overgang van Šolám van 5D naar 6D sloegen de reptilianen toe.
Dankzij een gerichte, invaliderende aanslag op de kroonprins, degradeerde Šolám juist van 5D naar 4D.
Šolám viel dus onmiddellijk van haar paradijsstaat, hetgeen vanuit het hele stelsel duidelijk zichtbaar was.
Letterlijk doofde het licht. Van fel stralend goudgeel werd het binnen korte tijd dof zandkleurig.
Zoiets moet ook op Aarde zijn gebeurd bij de 'zondeval' in het Paradijs van Eden. Hoe droevig allemaal!
Hoewel, eigenlijk valt het toch wel mee. Wat er later en verderop gebeurde, is nog veel droeviger.

Volgens het contract met het Galactisch Bestuur verloor de Andromedanevel alle zeggenschap over Albaran.
Zij mochten, tot de aanstaande transformatie van de Aarde, niet meer in fysieke vormen rond Albaran verschijnen.
Noodgedwongen keerden zij terug naar de Andromedanevel, na achterlating van hun ruimteschepen op Aurorion.
Gelukkig samen met uitgebreide, vooral technologische, documentatie op Aurorion en Šolám.
Deze oorlog escaleerde op afgrijselijke wijze in het planetenstelsel van de ster Čèstahraw.
Met miljoenen atoombommen werd alle leven van de beide bewoonde hemellichamen volkomen vernietigd.
Hun watervoorraden en dampkringen verdwenen vrijwel geheel de ruimte in.
Gelukkig zijn de rotslichamen zelf nog intact en cirkelen ze nog steeds in hun oorspronkelijke omloopbanen.
Maar verder zijn het uitgebrande sintels, vanuit de ruimte gezien rood met zwart.
Zoals sommige noten van een Japanse bolletjesmix, die ik eens zat te eten, toen ik dit beeld kreeg.

Slechts met hypertechnologie zouden deze werelden nog kunnen worden hersteld. Šolám had iets meer geluk.
Meteen na het overlijden van de kroonprins, kwamen reptilianen met hun gevechtsruimteschepen aangesneld.
Weliswaar werd de hele bevolking met atoomwapens uitgeroeid en overleefde zelfs geen bacterie die aanval.
Maar de dampkring en al het water bleven behouden. Van veel stenen gebouwen staan er zelfs nog ruïnes.
Vanwege desinteresse in planten en dieren, lieten de reptilianen de paradijsplaneet Amantis volledig intact.
En alle flora en fauna van Šolám komt ook op Amantis voor. Herstel zou daarom binnen zes dagen kunnen.
Onze vrienden de Aurorianen troffen alle – vooral bacteriologische – voorbereidingen, die ietsje langer vergden.
Maar de uiteindelijke klus mogen de op onze Aarde gereïncarneerde mensen doen. Wauw! Ik doe zeker mee!
Uiteraard na het volledig uitdienen van mijn missie op Aarde, die nog wel een paar eeuwen kan duren.

Tweede Albaran Pact
Maar hoe nu verder, na deze gigantische verwoestingen, waarbij alle betrokkenen alleen maar hadden verloren?
Kon hier nog profijt uit worden behaald? Dit zei het Galactische Bestuur, dat net iets strategischer was ingesteld.
Zij kregen nu mooi de beschikking over miljoenen hoogontwikkelde zielen voor hun project Aarde.
Onder alle beschavingen van het Albaran Zevenster Stelsel werden bindende volksreferenda gehouden.
Vervolgens werd door het Bestuur een Pact opgesteld, dat tot op de dag van ontbinding volledig werd nageleefd.

Hoofdpunten Tweede Albaran Pact
•  Alle hemellichamen rond de ster Čèstahraw zijn niemandsland, dus blijft iedereen uit hun territoriale ruimtes
•  In de Aurorion Unie zijn reptilianen uitsluitend – en wel onvoorwaardelijk – welkom op de planetoïde Fílitron
•  In de Hovron Unie zijn Aurorianen uitsluitend – en wel onvoorwaardelijk – welkom op de dwergplaneet Sìtrís
•  De Aurorianen beheren fysiek alle planeten van de sterren Àlbaran en Mókim en de planetoïde Fílitron
•  Alle niet-fysieke planeten van Türcin worden rechtstreeks beheerd vanuit het Galactische Bestuur
•  Alle incarnatiepaden vallen onder directe verantwoordelijkheid van het Galactische Bestuur
•  Dit Pact blijft van kracht totdat de sleutelplaneet Aarde ver genoeg is geascendeerd

Oprichting Albaran Zevenster Stelsel Alliantie
De grondregel van Al-Wat-Is luidt: 'Alles, wat ooit enige betekenis heeft gehad, zal voor altijd blijven bestaan.'
Dit principe geldt voor alle verdwenen geliefden, inclusief dieren, natuurgebieden, molens, tramlijnen, enzovoort.
Al-Wat-Is betekent per definitie: Al-Wat-Is, Al-Wat-Was. Al-Wat-Zal zijn en Al-Wat- Zou-Kunnen-Zijn.
Al-Wat-Is wordt permanent opgeslagen in het universele dataveld van het Heelal en is zo onmiddellijk herstelbaar.
Het magische transformatiejaar 2012 heeft niet alleen veel hersteld, maar ook nieuwe ontwikkelingen opgeleverd.

Maart 2012 werd de Hovron Planeten Unie kandidaat-lid van de Galactische Federatie en dus onze Cluster Unie.
Op 2012-08-03 werd dit lidmaatschap definitief en werd tevens de Albaran Zevenster Stelsel Alliantie opgericht.
De bevolkingen van Gondwa en Raptür wilden eerst niet aan de uitwisselingen met de Aurorion Unie meedoen.
Ze hadden zelfs overwegen om de Hovron Unie te verlaten, maar toen hen duidelijk werd, dat uitwisselingen niet
verplicht zijn, begonnen ze diverse verreikende projecten op te sommen, waaraan zij wel wilden meedoen.
Daarop werden ze meteen de hemel in geprezen. Ik doe hierbij globaal verslag van deze glorieuze bijeenkomst.
Die was zorgvuldig voorbereid en vond plaats op het centrale plein van Moĝklek, de hoofdstad van Hovron.

Het begon met het naspelen – maar dan met gunstige afloop – van de landing van de Andromedanevel wezens
in hun goudkleurige ruimteschip en hun audiëntie bij de toenmalige koning, tevens voorzitter van de Hovron Unie.
Deze scene werd uitgevoerd door alle veertien oorspronkelijke onsterfelijke meesters.
Maar dan tegenover de huidige koning Hizra, die werd vergezeld door zijn vrouw, de lieftallige koningin Mandra.
In plaats van hen weer af te wijzen, beantwoordden zij hun voorstel ditmaal met een gepassioneerd 'Hovpsa ktá!'
Spontaan volgden allerhartelijkste omhelzingen en vreugdetranen van alle aanwezigen.

Daarna landden meer ruimteschepen en voegden diverse relevante vertegenwoordigers zich bij het gezelschap.
Het bestuur van de Galactische Federatie en voorzitter Kharliskwa van onze Cluster Unie heetten de Hovron Unie
van harte welkom als volwaardig lid. De Albaran Alliantie werd opgericht, met als deelnemers de Aurorion Unie,
de Hovron Unie en diverse Andromedanevel specialisten in paradijswerelden en herstelling van hemellichamen.
Voorzitter is Hizra, tevens van de Hovron Unie. Vicevoorzitter is Hàmurab (de hoeveelste?) van de Aurorion Unie.
Bij alles kwesties in het kader van de Galactische Federatie en ons Cluster, treedt de Alliantie al op als een unie.
Net zoals de Galactische Federatie in ons Cluster en daarbuiten inmiddels als een volwaardige unie functioneert.
Maar zolang de planeet Mohoron niet beschikbaar is, blijven voor locale kwesties beide planeten unies bestaan.
En dit louter uit praktisch oogpunt. Hiervoor hebben Hizra en Hàmurab ieder een aparte vicevoorzitter.

Op de zuidkant van het centrale plein werd het majestueuze monument  Hovpsa ktá  plechtig onthuld.
Meteen daarop presenteerden de groene reptilianen onverwacht de Vredesmantra, sinds enige tijd tevens
het volkslied van de gehele Hovron Unie. In ons Cluster kent vooral onze Aarde volksliederen, maar die klinken
meestal wel heel erg plechtig en/of militaristisch, terwijl deze Vredesmantra je in het diepst van je ziel raakt.
Al spoedig deden alle aanwezigen mee met deze uitvoering. Kharliskwa vroeg in tranen, of deze Vredesmantra
mocht worden verheven tot het volkslied van onze Cluster Unie, met welk verzoek unaniem werd ingestemd.
Voor tekst en muziek van de Vredesmantra, zie paragraaf 4 van de webpagina  Albaran – reptilianen.
Tenslotte werd de eerste vergadering van de Alliantie gehouden, met bekendmaking van diverse projecten.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Ontwikkelingen sinds 2012
2012-08-03 werd de Hovron Planeten Unie lid van de Galactische Federatie en werd de Albaran Alliantie opgericht.
2012-12-21 al is onze Galactische Federatie vervangen door de Gouden Roos Sterrenstelsel Unie.
2012-12-21 zond het volk van Kurâna liefdevolle energie naar de Aarde voor haar transformatie, maar veel
aardbewoners waren nog niet klaar voor ascentie, zodat de meeste energie terugkwam en Kurâna ascendeerde.
Alles betreffende Kurâna is zodoende al december 2012 gerealiseerd. Het is nu een schitterend groen paradijs.
Sinds de ascentie van Kurâna is het hele Albaran Zevenster Stelsel geleidelijk aan het ascenderen.
Massaal wordt overgestapt op vegetarisme. Als dit tempo doorzet, is die ascentie al in 2013 voltooid.
Hierbij treden paradijs transformaties op van planeten, die tot nu toe als ongeschikt werden beschouwd.

Vervroegde kolonisatie Amantis
Amantis wordt vervroegd gekoloniseerd, want daarvoor zijn geen aardbewoners noodzakelijk, wel voor Šolám.
Die laatste planeet wordt wel frequent door Aurorianen bezocht en wel sinds kort voortaan zonder ruimtepakken.
De angst voor kiembesmetting blijkt immers volkomen ongegrond, hetgeen eigenlijk al die tijd al bekend was.
Toen ik daar leefde, werden wij frequent van buitenaf bezocht, zonder wat voor voorzorgsmaatregelen dan ook.
2013-03-01 begon bescheiden kolonisatie Amantis door Aurorianen. Eind 2013 volgen violette reptilianen.
De kleine nederzetting Amàndabad, inmiddels compleet met IP ruimtehaven, wordt uiteindelijk haar hoofdstad.
De locale taal wordt het Auroriaans.

Vervroegde oprichting Albaran Zevenster Unie
Alle betrokkenen wilden vervroegd de Albaran Zevenster Alliantie omvormen tot de Albaran Zevenster Unie.
Ook willen zij veel meer energetische en practische ondersteuning verlenen aan onze Aarde.
2013-03-01 is Mohoron ineens opnieuw in gebruik genomen en is meteen de Albaran Zevenster Unie opgericht.
Zowel de Aurorion Planeten Unie als de Hovron Planeten Unie zijn bij deze omvorming opgeheven.
De nieuwe Unie is voor locale aangelegenheden onderverdeeld in zeven regio's, namelijk een rond elke ster.

Regio ster
1. Albaran
2. Mokim
3. Türcin
4. Čèstahraw
5. Phurenq
6. Krákithraw
7. Morenq
Hoofdzetel
Aurorion
Amantis
Mòrqhabah
Mohoron
Günaron
Hovron
Raptür
Hoofdstad
Ahúrabad
Amàndabad
  ?
Mohòrowad
  ?
Moĝklek
  ?
Toelichting
Aurorianen, homo sapiens
Projectgroep  – (weder)opbouw
Contactgroep – geen fysiek toegankelijke werelden
Projectgroep  – (weder)opbouw
Overwegend groene reptilianen
Overwegend groene reptilianen
Overwegend oranje reptilianen

Vervroegde kolonisatie Mohoron
Mohoron wordt fors vervroegd gekoloniseerd, omdat de Albaran Zevenster Unie daar de hoofdzetel heeft.
Herstel van dampkring en water duurt lang, zodat Mohòrowad onder een tijdelijk koepelsysteem wordt gebouwd.
Als letterlijk geschenk uit de hemel, kreeg de Albaran Zevenster Unie een gigantisch ruimteschip gedoneerd.
Haar vergaderzalen hebben Andromedanevel voorzieningen zoals beeld en geluid presentatie vanuit gedachten.
Het is tevens een vliegdekschip met uitgebreid luchtsluizensysteem, dus heeft Mohoron nu ook een ruimtehaven.
Met dit schip, dat de omvang heeft van een vrij grote stad, kunnen de Albaranezen wel vele eeuwen vooruit.
Ondertussen vliegen de vele kolossale vrachtschepen aan met lucht en water, En vertrekken ze weer met grond.

Het oude Mohòrowad lag tegen de zuidzuidwestelijke helling van een bergketen op het noordelijke halfrond.
Dit schip ligt verankerd langs de oostnoordoostelijke helling van dezelfde bergketen, met de neus zuidwaarts.
De grond tussen ruimteschip en berg wordt luchtdicht en doorzichtig overkoepeld en voorzien van flora en fauna.
De rivier wordt hersteld, tijdelijk gedeeltelijk en als gesloten stroomcircuit. De oevers worden agrarisch bewoond.
Zo heeft Albaran er twee bewoonde hemellichamen bij. En nog wel paradijselijk. Mohoron is het meest high tech.
Ook de maan Maharin wordt hersteld. Diverse andere hemellichamen worden (opnieuw) bewoonbaar gemaakt.

Van planetoïde Fílitron rond de ster Türcin tot maan Vildrin rond de planeet Aurorion
Dit hemellichaam, doorsnede circa 20 km, is inmiddels onderweg naar Aurorion en zal medio 2013 aankomen.
Dit maantje is vrij bolvormig en behoorlijk helder. Verder is het goed vergelijkbaar met het Marsmaantje Phobos.
De omloopbaan wordt cirkelvormig, op circa 20.000 km afstand van het planeetoppervlak, onder een baanhoek
van ongeveer 30' met de evenaar. Het maantje krijgt tevens asrotatie. Zodoende is het van alle kanten en vanaf
de hele planeet zichtbaar en wel zo groot, als wij onze Maan zien. Vanwege samenstelling en soortelijk gewicht,
heeft Vildrin toch een relevant gunstige invloed op het planeet magnetisch veld en een merkbare getijdenwerking.
Wel grappig, dat de Aurorianen hun werkterrein rond Türcin zijn verloren, maar wel als dank voor miljoenen jaren
trouwe diensten, van ons Cluster als toepasselijk aandenken, dit hemellichaampje kregen thuisbezorgd.

Verbeteringen aan bestaande hemellichamen
De klimaatverbeteringsprojecten van Aurorion gaan definitief door en zijn onlangs gestart.
Zoals demping van een deel van de Zuidpoolzee en omvorming van de nieuwe landmassa tot wintersportgebied.
Van planeten als Mansira en Tiflis wordt toch de technologie opgewaardeerd, zonder risico's voor de ascentie.
De markante dakpannen worden dan onopvallend omgevormd tot zonnecollectoren voor elektriciteitopwekking.
Dankzij samenvoeging en herindeling van woningen kunnen sanitair en internetruimtes worden toegevoegd.
Alle beschermwaardige natuur en cultuur zal in authentieke staat worden gebracht en gestabiliseerd.

Uitgestorven levensvormen worden weer tot leven gebracht
Zelfs wij hebben momenteel al de technologie om mammoeten en dinosaurussen te laten herleven.
2013-03-01 zijn ze begonnen om de uitgeroeide violette reptilianen opnieuw tot leven te wekken.
De eerste individuen kunnen we nog dit jaar verwachten. Voorlopig gaan ze uitsluitend nog op Mohoron wonen.
Zodra de tijd rijp is, zodat ze zelf kunnen kiezen, zijn ze eveneens van harte welkom op Amantis en Kurâna.
En uiteraard te zijner tijd op hun herstelde thuisbasis, op Mohorons grootste maan Maharin.
Binnenkort worden alle soorten reptilianen genetisch aangepast en hebben voortaan allemaal een staart.
Ook de Aurorianen worden momenteel genetisch geperfectioneerd, zij het zonder staart.

Herleving van de Šolamese aaphybriden is nog niet aan de orde.
Hun zielen zijn immers nog wellicht een paar eeuwen bezig met hun missie op Aarde. Ik met plezier overigens.
Daarna werk ik met alle voldoening, liefst nog in dit fysieke lichaam, mee aan de wederopbouw aldaar.
Graag leef ik daarna nog minstens één leven met mijn tweelingvlam als aaphybride op mijn thuisplaneet.
Het is zeker, dat de nieuwe aaphybride een staart zal hebben. Ik verheug mij al op dit extra lichaamsdeel.

Ook alle verloren gegane talen en ander cultureel erfgoed zullen herleven. Alles van waarde wordt hersteld.
Alle werelden en werelddelen krijgen des te meer hun eigen karakter terug, ondanks intensieve uitwisselingen.
Verder wordt het Albaran Zevenster Stelsel zo liefdevol en schitterend, zoals het nog nooit eerder is geweest.
Een volwaardige intergalactische samenleving. In volmaakte balans tussen eenheidsbewustzijn en diversiteit.
Tussen authenticiteit en multiculturaliteit. Tussen primitief en hoogtechnologisch.
Met harmonieuze integratie van heden, verleden en toekomst. Als levende momumenten van co-creatie.
Bij deze nieuwe wereld zal al het oud zeer verbleken. Zo zal het binnenkort ook op Aarde gebeuren.

Fors toegenomen ruimtevluchten rond Albaran
Hieronder eerst een impressie van de recentelijk fors toegenomen ruimtevaart in het Albaran Zevenster Stelsel.
De bewoners van alle hemellichanen, ook de expres primitieve, hebben vrijelijk toegang tot ruimteschepen.
Zo staat er op het ruimteveld van Kurâna altijd minstens één gestationeerd, al is het maar voor telecommunicatie.
Ruimtevaart is het primaire snelle transportsysteem. Het is de bedoeling, dat alle bewoners interplanetair reizen.

Op alle planeten met grote steden, hebben deze snelle metrosystemen, in beschermde stadsdelen ondergronds.
Vanwege het efficiënte spoorsysteem, waren op Aurorion alle locale ruimtehavens al gesloten voor lijndiensten.
Die locale ruimtehavens worden nog wel gebruikt voor chartervluchten, vrachtvervoer en door de overheid.
Chartervluchten gaan in principe van overal naar overal, ook van en naar plaatsen waar geen ruimtehavens zijn.
Aurorion heeft twee interplanetaire ruimtehavens, waarvan Zuid alleen voor van en naar haar drie buurplaneten.

Sommige vluchten worden verzorgd door beide ruimtevaartmaatschappijen. Dit verschaft duidelijk meerwaarden.
Er zijn immers immense verschillen in toestellen, wijze van vliegen, personeel, boordvoorzieningen en maaltijden.
De goudkleurige vliegende schotels van Aurorion Ruimtevaart stijgen en landen in de regel vertikaal.
De zwarte driehoekige toestellen van Hovron Ruimtevaart vliegen rechtuit zoals aardse vliegtuigen.

De kortste lijnvlucht is tussen de steden Tiflon en Koreš op de planeet Tiflis. Afstand 30 km. Duur 2 minuten.
Topsnelheid slechts 900 km/uur. Vlieghoogte slechts 200 m, dus binnen de dampkring en geen ruimtevlucht.
Met hun elektrische tramtrein doe je daar in dat ruige berglandschap zonder tussenstops ruim 30 minuten over.
De langste vluchten binnen het Albaran Zevenster Stelsel beslaan maximaal 20 miljard km in maximaal 20 uur.
Topsnelheid 290.000 km / seconde. Dit zijn dan ook echte ruimtevluchten.
De langste lijnvluchten worden gedaan door Hovron Ruimtevaart. Met sterren 6 en 7 ter weerszijden van Albaran,
kan een vlucht tussen Floksis en Raptür wel 35 miljard km overspannen en maar liefst 30 uur duren.
Staan beide sterren en planeten op zijn gunstigst, dan is deze reis slechts 3 miljard km en duurt dan 3 uur.

Bij deze fysieke vorm van ruimtevaart wordt de lichtsnelheid benaderd, al moet je wel voldoende tijd nemen voor
verantwoord versnellen en vertragen. Het brengt je binnen 5 minuten op de Maan en binnen 20 minuten op Mars.
Maar naar de dichtstbijzijnde andere planetenstelsels zou je jaren onderweg zijn. En naar de Andromedanevel
ruim 2,5 miljoen jaar. Voor zulke verre ruimtereizen is hypertechnologie zoals sterrenpoorten noodzakelijk.
Daarom zijn er rond Albaran ook interdimensionale transporten, waarbij de lichtsnelheid geen limiet vormt.

Rechtstreekse lijnvluchten door Aurorion Ruimtevaart
Aurorion N <> Aurorion Z, Kurâna, Mansira IP, Tiflis IP, Amantis, Mohoron, alle IP van sterren 5 en 6
Aurorion Z <> Aurorion N, Mansira IP, Tiflis IP
Kurâna <> Aurorion N, Amantis, Mohoron
Mansira IP <> Mansira alle locale , Aurorion N, Aurorion Z, Tiflis IP, Mohoron, Hovron IP
Mansira alle locale <> Mansira alle locale
Tiflis IP <> Tiflis alle locale, Aurorion N, Aurorion Z, Mansira IP, Mohoron, Hovron IP
Tiflis alle locale <> Tiflis alle locale
Amantis <> Kurâna, Aurorion N, Mohoron
Mohoron <> alle hemellichamen Albaran Zevenster Stelsel

Rechtstreekse lijnvluchten door Hovron Ruimtevaart
Mohoron <> alle hemellichamen Albaran Zevenster Stelsel
Hovron IP <> Hovron alle locale, alle IP van sterren 5, 6, 7, Mohoron, Aurorion N, Mansira IP, Tiflis IP
Alle IP van sterren 5, 6, 7 <> alle IP van sterren 5, 6, 7, Mohoron
Alle IP  van sterren 5 en 6 <> Aurorion N
Van sterren 5, 6, 7 alle locale zelfde planeet <> alle locale zelfde planeet

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Verouderde agenda zoals opgesteld in 2012
Vergeleken met de vorige paragraaf, zijn vele agendapunten tientallen tot honderden jaren naar voren gehaald.
Unaniem is besloten, dat het bestemmingsplan voor het hele Albaran Zevenster Stelsel paradijselijk 5D is.
In de loop van 2013 ascenderen, naast Kurâna, ook Mansira, Tiflis en vele andere werelden massaal tot 5D.
Planeten, waar massa ascentie niet mogelijk is, zoals Aurorion en Hovron, krijgen vanaf 2013 gebieden met 5D.
Die paradijsgebieden worden dan in de loop der jaren uitgebreid.

Ik publiceer de oude lijst om aan te tonen, wat er zoal mogelijk is, mede dankzij gespecialiseerde ondersteuning.
Zo bestaan er in de Andromedanevel technologieën om hemellichamen te verplaatsen en leefbaar te maken.
Een planeet functioneert trouwens het best, als die één maan heeft, dus wordt die waar toepasselijk toegevoegd.
Maar soms oefenen naburige planeten invloeden uit als getijdenwerking en stabilisatie van het magnetische veld.
Vergeet verder niet, dat wij het fenomeen  tijd  vanaf eind 2012 voortaan massaal anders zullen kunnen beleven.
Agendapunten kunnen vervallen, worden toegevoegd, drastisch naar voren of naar achteren worden verschoven.
Verder behoort alles van onze Galactische Federatie automatisch tot onze begin 2012 opgerichte Cluster Unie.2012
•  Begin telepathisch zenden van vredesenergie en de Vredesmamtra door Albaran bewoners naar de Aarde
•  Zolang Mohòrowad niet gereed is, vergadert de Albaran Alliantie nu eens te Ahúrabad, dan weer te Moĝklek
•  Voorbereidingen projecten 2013 en verder

2013
•  Cluster Internet vrij toegankelijk voor in principe alle bewoners van het Albaran Zevenster Stelsel
•  Cluster Internet gestandaardiseerd en uitgerust met alle Albaran talen plus Engels en andere aardse talen
•  Toevoeging Cluster Voertaal naast Hovron Voertaal en plaatselijke talen in de gehele Hovron Unie
•  Vervanging Auroriaans als voertaal door Cluster Voertaal in de gehele Aurorion Unie
•  Toevoeging Hovron Voertaal naast Cluster Voertaal en plaatselijke talen in de gehele Aurorion Unie
•  Invoering Auroriaans systeem voor beveiliging en douane in het gehele Albaran Zevenster Stelsel
•  Invoering Albaran paspoort als in principe eenmalige persoonsregistratie in Cluster Internet
•  Invoering visa – volgens dit zelfde systeem – voor de planeten Kurâna, Gondwa en Raptür
•  Energetische afweer schillen tegen ongeautoriseerde ruimteschepen rond Kurâna, Gondwa en Raptür
•  Forse uitbreiding en opwaardering interplanetaire ruimtehavens op alle overige Albaran planeten
•  Verwijdering op alle Albaran planeten van alle storende niet-authentieke architectuur en dergelijke
•  Aurorion – Forse uitbreiding en opwaardering interplanetaire ruimtehaven
•  Aurorion – Aanleg en exploitatie gouden Vandra metro ringlijn op deze interplanetaire ruimtehaven
•  Aurorion – Aanleg en exploitatie witte Vandra museum metrolijn tussen station en OV museum Brazè park
•  Aurorion – Alle overige infrastructuur – ook het Koninklijk Paleis – is toereikend voor toegenomen uitwisseling
•  Kurâna – Begin transformatie tot primitief technologische paradijsplaneet, met massaal veganisme en nudisme
•  Kurâna – Cluster Internet en dergelijke alleen in vrij toegankelijke rond de Noordpool opgestelde ruimtependels
•  Kurâna – Lokale ruimtevluchten in principe uitsluitend bij calamiteiten
•  Mansira – Nieuwe en grotere interplanetaire ruimtehaven en ontmoetingscentrum ver buiten Mànsirvad
•  Mansira – Alle nieuwbouw uitwendig uitsluitend volgens authentieke Mansiraanse architectuur
•  Mansira – Alle overheidsgebouwen in de steden voorzien van sanitair, elektriciteit en openbaar Cluster Internet
•  Mansira – Alle steden voorzien van bescheiden ruimtehavens voor lokale vluchten
•  Mansira – Alle dorpen en platteland blijven geheel mechanisch technologisch
•  Mansira – Aanleg en exploitatie rode Vandra metrolijn tussen interplanetaire ruimtehaven en Mànsirvad CS
•  Mansira – Toevoeging mechanisch fietsvervoer met import fietsen vanuit Aurorion
•  Tiflis – Toevoeging mechanisch en elektrisch fietsvervoer met lokale productie fietsvoorzieningen
•  Hovron Unie – Toevoeging mechanisch en elektrisch fietsvervoer met lokale productie fietsvoorzieningen
•  Hovron – Toevoeging bouwlagen hotels en winkels, afbraak idem ten oosten en zuiden van Koninklijk Paleis
•  Hovron – Forse uitbreiding en opwaardering interplanetaire ruimtehaven ten oosten van Koninklijk Paleis
•  Hovron – Gebouwencomplex voor Galactische Federatie en Albaran Alliantie ten zuiden van Koninklijk Paleis

2014
•  Aurorion – Bouw reptilianen dorp aan de hoge Azüran tegenover het bestaande dorp Zörzim Zak
•  Aurorion – Bouw circa vijf bruggen over de hoge Azüran en aanleg andere voorzieningen tussen beide dorpen
•  Kurâna – Primitief technologische paradijsplaneet, toeristisch toegankelijk voor iedereen met geldig visum
•  Mansira – Aanleg en exploitatie ondergrondse oranje Vandra metrolijn tussen IP ruimtehaven en Mànsirvad ZW
•  Mansira – Aanleg en exploitatie ondergrondse citroengele Vandra metrolijn tussen Mànsirvad NW en ZO
•  Tiflis – Definiëring hoogtechnologisch gebied met nieuwe interplanetaire ruimtehaven ver buiten Tiflon
•  Tiflis – Wintersportvoorzieningen, hotels en woningen in het nieuwe hoogtechnologische gebied
•  Tiflis – Aanleg en ingebruikneming blauwe deels ondergrondse Vandra metrolijn Tiflon en omgeving
•  Tiflis – Riolering en sanitair in principe in alle woningen
•  Tiflis – Opheffing telefoonsysteem – behalve in sommige musea
•  Tiflis – Vrij toegankelijk Cluster Internet in alle openbare gebouwen
•  Tiflis – Bescheiden ruimtehavens voor lokale vluchten bij alle grote gemeenten
•  Tiflis – Bescheiden uitbreidingen en opwaardering tramtrein systeem

2015
•  Aurorion – Voltooiing en ingebruikname aan beide zijden verlengde witte Vandra metrolijn
•  Aurorion – Genetische optimalisatie Aurorianen – fysieke verfijning, gevoelsleven, paranormale vermogens
•  Reptilianen – Genetische optimalisatie – allen sinds geboorte voorzien van een staart

2100
•  Aurorion – Uitdunning dampkring en watervoorraad + demping deel Zuidpoolzee
•  Aurorion – Toevoeging planetoïde Filitron als maan
•  Aurorion – Eventueel iets scheefzetten as
•  Aurorion – Optimalisatie klimaat en andere parameters
•  Aurorion – Wintersportgebied en uitbreiding spoornet in Zuidpoolgebied
•  Amantis – Kolonisatie vanuit Aurorion, Andromedanevel en Aarde
•  Amantis – Gemengd technologische paradijsplaneet
•  Thamnis – Verplaatsing naar omloopbaan in leefbare zone, toevoeging as rotatie
•  Thamnis – Toevoeging dampkring en water
•  Mohoron – Toevoeging dampkring en water + afgraving deel grond
•  Maharin – Toevoeging dampkring en water

2200
•  Mohoron – Toevoeging flora en fauna, optimalisatie diverse parameters
•  Maharin – Toevoeging flora en fauna, optimalisatie diverse parameters
•  Thamnis – Toevoeging broeikasabsorberende vegetatie
•  Thamnis – Toevoeging flora en fauna

2300
•  Mohoron – Kolonisatie vanuit Andromedanevel, Aurorion Unie, Hovron Unie en Aarde
•  Mohoron – Hypertechnologische paradijsplaneet
•  Mohoron – Hoofdstad Mohòrowad hoofdzetel Albaran Zevenster Stelsel Alliantie
•  Maharin – Kolonisatie vanuit Hovron Unie
•  Maharin – Primitief technologische paradijsplaneet
•  Maharin – Herstel violette reptilianen soort
•  Thamnis – Kolonisatie vanuit Hovron Unie
•  Thamnis – Gemengd technologische paradijsplaneet
•  Šolám – Kolonisatie vanuit Andromedanevel, Kurâna, Mansira, Tiflis en Aarde
•  Šolám – Gemengd technologische paradijsplaneet
•  Diverse optimalisaties en kolonisaties van potentieel leefbare hemellichamen
•  Opheffing Albaran Zevenster Stelsel Alliantie, Aurorion Planeten Unie en Hovron Planeten Unie
•  In plaats daarvan oprichting Albaran Zevenster Stelsel Unie als onderdeel van de Galactische Federatie

2400
•  Albaran Zevenster Stelsel Unie als onderdeel van de nieuwe Gouden Roos Sterrenstelsel Unie

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

     DISCLOSURE     –     Hemel en Aarde   liefdevol herenigd