Afbeelding boven rechts: Aarde met enkele andere hemellichamen van ons planetenstelsel
Index Pagina
A Vlinderdans A

www.buitenaards.net

◄ Index Website


Onze eigen Aarde

▼ Overzichtstabellen
▼ Kenmerken – planetenstelsel
▼ Kenmerken – planeet
▼ Technologie, informatica
▼ Planetaire Logos
▼ Karma – golflengtesystemen
▼ Holle Aarde
▼ Bedoelingen van onze Aarde
▼ Toekomstimpressies, agenda

Alle op deze pagina vermelde astronomische gegevens volgen zo correct mogelijk onze officiële wetenschap.
Onze Aarde is in ons melkwegstelsel – en wellicht ook tot ver daarbuiten – in vele opzichten een unieke wereld.
Het is een afwijkende planeet in een afwijkend planetenstelsel in een afwijkende spiraalarm van een afwijkend
sterrenstelsel in een afwijkend cluster in een afwijkend supercluster in een mogelijk zelfs afwijkend universum.Onze Aarde is thans tevens een fysieke wereld – met miljoenen levensvormen – welk laatste feit uitzonderlijk is.
Vergeleken met andere fysiek bewoonde planeten, is zij nogal instabiel, met onstuimige tektonische activiteiten.
Ook wordt zij voortdurend belaagd door rondvliegend ruimtepuin zoals planetoïden.

Maar haar allergrootste bedreiging vormt haar dominante levensvorm, de hedendaagse aardse mens.
Een planeet zoals de onze kan volgens mij maximaal 20.000.000 mensen op verantwoorde wijze herbergen.
Maar sommige collega lichtwerkers zeggen 20.000.000.000. De tijd zal het leren.
Wij zijn momenteel al met ruim zeven miljard inwoners. En onze bevolking groeit nog steeds explosief.
Onze roekeloze technologie brengt al tientallen jaren het voortbestaan van ons ecosysteem in serieus gevaar.

Onze mensheid verkeert al duizenden jaren in een toestand van isolement en collectieve krankzinnigheid.
En dat was nog de bedoeling ook! Deze unieke toestand dient namelijk ook een uniek doel.
Het via middelbaar onderwijs opleiden en testen van kosmische leiders en andere hoog ontwikkelde wezens.
Gelukkig nadert het eindexamen. Daarna wordt onze Aarde universitair en paradijselijk.
De  School Voor Dualiteit  wordt dan getransformeerd tot  Universiteit Voor Creatie.
Uit de complete collectieve nachtmerrie database kunnen alle (ex)bewoners dan voor eeuwig vrijelijk putten.Zie ook een belangrijke pagina van mijn voormalige andere officiële website.
  ►  Creatieproces  

Zie ook de boodschap van Aartsengel Michael via Celia Fenn in het kader van Lente-equinox 2012-03-20.
De link naar die website is inmiddels helaas vervallen.
Hierin wordt als nieuwe naam van onze Aarde genoemd de  Blauwe Ster Planeet.
En als nieuwe naam van onze Melkweg het  Gouden Roos Sterrenstelsel.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Overzicht planeet Aarde
Soort hemellichaam
Rangorde in planetenstelsel
Natuurlijke satellieten
Afstand planeet tot zon in km
Diameter in km
Jaar in aardedagen
Etmaal in aarde-uren
Procent land
Temperatuurbereik in °C
Planetaire as
Landreliëf
Landschappen
Dominante kleuren op afstand
Levensvormen
Dominante levensvorm
Huidige bewustzijnsniveauMiddelgrote rotsplaneet met nog vloeibare, hete lavakern
3
1 (massieve?) fysiek onbewoonde rotsmaan, 3.476 km diameter
149.600.000 gemiddeld, in enigszins ellipsvormige omloopbaan
12.756, vrijwel bolvormig
365,26
24
30, momenteel in 4 grote landmassa's, met ontelbare eilanden
Circa -70 – circa +55
Enigszins hellend – er zijn dus wereldwijd seizoenen
Van circa 11 km beneden zeespiegel tot circa 9 km daarboven
Uiterst gevarieerd
Blauw tot groen, met veelkleurige details
Miljoenen, dus uiterst uniek
Homo sapiens, in diverse onderling kruisbare rassen
Nog overwegend 3D, toenemend 4D, explosief 5D en hoger

Cluster Voertaal
Urantya
Solaris Yonara
(mij onbekend)
Nemfis Astara
Navlis Mastara
Hazaràl Mahastara
Norlatyadek
Nèbadon
Orvonton
(mij onbekend)
Nederlandse omschrijving
Aarde – Šan = Oppervlakteaarde – onder andere Agharta = Binnenaarde
Ons planetenstelsel
(betekenis mij onbekend) – de Orion-arm van onze Melkweg
Gouden Roos Sterrenstelsel – onze Melkweg
Lila Lelie Cluster – onze locale groep melkwegstelsels
(betekenis mij onbekend) – ons Virgo supercluster
(betekenis mij onbekend) – astronomisch niet gedefiniëerde tussenschaal
Het Ver-Van-Huis-Universum – ons zichtbare Universum – schaduw van On
Ons Superuniversum
Het Heelal
Dim.  
Var.  
Var.  
8D   
9D   
10D   
11D   
12D   
13D   
14D   
15D   

Toelichting op bovenstaande tabel
In het Urantiaboek wordt ons planetenstelsel Satania genoemd.
Norlatiadek komt eveneens uit het Urantiaboek en zou ook kunnen staan voor onze Melkweg of de Orion-arm
In de vroege ochtend van 2013-06-15 ontving ik de naam Hazaràl, evenals de naam Aráw.
Hazaràl is de Cluster Voertaal naam van ons Virgo Supercluster, vernoemd naar haar grootste sterrenstelsel.
Dat is een ietwat onregelmatig gevormd spiraalstelsel met een diameter van verscheidene miljoenen lichtjaren.
Het grootste stelsel – onregelmatig spiraalvormig – van ons Universum is Aráw in het gelijknamige supercluster.
Het is om diverse plausibele redenen gebruikelijk om een structuur te vernoemen naar haar grootste component.
Bij clusters zie je vanaf afstand vaak uitsluitend hun grootste sterrenstelsel, dat vaak als eerste werd bewoond.

Pleidooi om het Urantiaboek te relativeren
Allereerst mijn bewondering en waardering voor dit uitgebreide boek en voor allen die daaraan meewerken.
We moeten wel bedenken, dat de oorspronkelijke Engelse versie van 1955 stamt. Sindsdien is er veel gebeurd.
In tegenstelling tot in die tijd, is de mensheid thans veel minder afhankelijk van externe informatiebronnen.
Dus mocht je in dit soort werken tegenstrijdigheden tegenkomen, laat dan je innerlijk weten prevaleren.
Ondanks de ongekende uitgebreidheid van het Urantiaboek, ontbreekt een en ander, wat voor ons onmisbaar is.
Zo is er een kloof tussen dit boek en de hedendaagse astronomie, zodat structuren moeilijk zijn te definiëren.
Verder wordt min of meer ontkend, dat wij geïncarneerde en gedescendeerde goddelijke meesters zijn.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Kenmerken – planetenstelsel
Ons planetenstelsel is zeer vormrijk, kleurrijk en alleszins fascinerend. Diameter ongeveer 36 miljard km.
Het bevindt zich aan het einde van de Orion arm, een van de beide korte spiraalarmen van onze Melkweg.
Ons stelsel telt slechts één ster, onze Zon, van spectraal klasse type G2, met een diameter van 1.392.000 km.
De eerstvolgende sterren vind je pas na 4,5 lichtjaar – dus ruim 40 biljoen km – in het Alpha Centauri stelsel.
De dichtstbijzijnde ster met sleutelplaneten voor de Aarde, is de superheldere Sirius, op 8.7 lichtjaar afstand.

Onze planeten liggen behoorlijk ver uit elkaar. En wel – van binnen naar buiten – naar verhouding steeds verder.
Na onze Zon volgen de rotsplaneten Mercurius, Venus, Aarde, Mars en de gesneuvelde grote rotsplaneet Maldek.
Van deze laatstgenoemde, vormen de vele duizenden brokstukken de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter.
De grootste planetoïde in die gordel, Ceres – met een diameter van 950 km – heet thans een dwergplaneet.
Ceres was wellicht een zogenaamde trojaan – dus een omloopbaangenoot – van Maldek, toen die nog bestond.
Onze Aarde heeft één grote, vrijwel dampkringloze rotsmaan, op een gemiddelde afstand van 384.400 km.
Mars heeft twee piepkleine rotsmaantjes. Mercurius en Venus zijn onze enige planeten zonder manen.

De fysieke beschaving van Venus is gesneuveld door oververhitting. Venus' dampkring is nu zeer dik en giftig.
De nogal kleine Mars is juist teveel afgekoeld en heeft veel van haar dampkring en water in de ruimte verloren.
Toch bevinden Venus, Mars en de hele planetoïdengordel zich wel degelijk in onze fysiek leefbare zone.
Alleen onze Aarde is thans nog geavanceerd fysiek bewoond.

Na de planetoïdengordel volgen de gasreuzen Jupiter – onze aller grootste planeet – en Saturnus.
En daarbuiten de ijsreuzen Uranus en Neptunus. Deze vier reuzenplaneten hebben ringenstelsels van ijs, puin en
stof, waarvan dat van Saturnus verreweg het duidelijkst zichtbaar is.
En elk tientallen manen. De Jupitermaan Ganymedes en de Saturnusmaan Titan zijn zelfs groter dan Mercurius.
Sommige manen hebben een dampkring en diepgelegen zeeën, dus zouden die enig leven kunnen herbergen.
De binnenste Jupitermaan Io is met de Aarde een van onze zeldzame hemellichamen met nog actief vulkanisme.
Tussen Saturnus en Uranus cirkelt de – voor veel moderne astrologen belangrijke – planetoïde Cheiron.

Volgens de huidige astronomische classificatie, is Neptunus – de achtste – de buitenste planeet van ons stelsel.
Daarna volgen duizenden kleinere hemellichamen, van rotsachtige dwergplaneten tot uit ijs bestaande kometen.
Pluto – die zich zowel binnen als buiten de baan van Neptunus begeeft – heet nu officieel een dwergplaneet.
Pluto's maan Charon is bijna half zo groot als Pluto zelf. Daarnaast heeft Pluto minstens vier veel kleinere manen.
Nog verder weg bestaan vrijwel zeker dwergplaneten die nog groter zijn dan Pluto.

Verder wemelt ons planetenstelsel van het rondvliegende ruimtepuin, dat op catastrofale wijze kan inslaan.
Dit is vaak slechts kort tevoren te voorzien, gezien onvoorziene zwaartekrachtzwiepen door onze zware Jupiter.
Toegegeven, we danken het ook aan met name Jupiter, dat juist de meeste projectielen worden weggevangen.
Kortom, wij leven – expres! – in een leefomgeving, waarin wij ons leven niet zeker zijn.
Hoeveel gunstiger is dit alles geregeld in het galactisch centraler gelegen Albaran Zevenster Stelsel.
Sterren zijn blijkbaar beter in staat om een planetenstelsel schoon te vegen en te houden dan reuzenplaneten.
Zie de betreffende pagina's op deze website.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Kenmerken – planeet
Onze Aarde is een betrekkelijk jonge planeet. Haar kern bestaat nog uit vloeibaar en heet magma, hetgeen zelfs
in ons stelsel zeldzaam lijkt. Dit veroorzaakt vulkanisme en tektonische verschuivingen van de op magma/lava
drijvende continenten, waardoor er weer aardbevingen en vloedgolven ontstaan. En dan al die meteorieten.
Maar de grootste bedreiging vormt nog haar dominante levensvorm, de homo sapiens.

Fundamentele Gristenen roemen God vanwege Zijn uiterst secure schepping van onze Planeet Aarde.
Het luistert allemaal zo nauw! Een fractie meer of minder van dit of dat – en er zou nergens leven zijn ontstaan!
Pas sinds kort wordt de ene na de andere levensvatbare planeet ontdekt. Sommige astronomen schatten zelfs,
dat alleen al onze eigen Melkweg hier 10 miljard van kan bevatten. Nu vind ik dit wat aan de ruime kant.
Maar de Kosmos wemelt werkelijk van onstuitbaar leven. Zelfs in vulkanen van honderden graden Celsius.
Daar floreren bacteriën als kool. Wat bezielt onze kosmische meesters dan in vredesnaam om te koloniseren in
deze uithoek, die meer aanvoelt als een Russische roulette?

Onze Aarde is verdeeld in een handvol continenten en zeeën, hetgeen in onze Melkweg vrij uitzonderlijk is.
Maar zelfs binnen elk continent bestaan er honderden landen, volkeren, talen en religies.
De meeste van hun landsgrenzen zijn echt absurd. Vanuit de ruimte zie je daar totaal niets van.
En ze voeren nog oorlog ook, de grootst denkbare verspilling ooit, om elkaar van alles en nog wat af te pakken.
De waanzin ten top!

Maar de aller grootste aardse krankzinnigheid vormen al die duizenden religies.
In plaats van de handen ineen te slaan en samen te redden, wat er te redden valt, vallen zij elkaar nog aan ook.
Ook ik nam aan dit alles deel! Wij allen zijn zowel dader – wij nemen onze verantwoordelijkheid – als slachtoffer.
Hiervoor hebben wij met ons allen gekozen, want dit alles behoorde nu eenmaal bij het grote kosmische spel.
Maar massaal kozen wij zojuist gelukkig voor een geheel ander spel. Wauw!

Het is net als bij een duizelingwekkende achtbaan. Je kiest geheel vrijwillig om er een ritje in te maken.
Maar zit je er eenmaal in, dan is die ervaring vaak zo griezelig, dat je er meteen weer uit zou willen springen.
En als je er weer buiten bent, dan zeg je, dat je beslist geen spijt hebt van je keuze. En wil je nog een keertje.
Zo is het ook met ons aardse leven, alleen zijn wij onze geheel vrijwillige keuze meestal vergeten.
Dan lijkt het, alsof wij willoos zijn overgeleverd aan hogere – of lagere – machten. Aan ons Hoger Zelf soms?

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Technologie, informatica
Waar andere fysieke planeten honderdduizenden jaren over deden, bereikte onze Aarde in enkele decennia.
Je zou zweren, dat onze Aarde afgelopen eeuwen behoorlijk van buitenaf is geïnspireerd. Nou, dat zal dan wel!
Qua ICT – Informatie en Communicatie Technologie – staat onze planeet zeer hoog in onze galactische top.
Binnen een paar jaar scoort onze Aarde op gelijkwaardig niveau als onze galactische ICT kampioen Aurorion.
Ons beider mobieltjes kunnen vrijwel alles. Beide planeten hebben ook veel andere technologieën gemeen.

Maar qua ruimtevaart presteert onze Aarde al tientallen jaren erbarmelijk slecht. Zijn wij soms ergens bang voor?
Aarde reist, pardon, helaas  reisde, met raketten, dus klapperpistooltjes, op verbrandingsmotoren, in de ruimte.
Wat bedroevend! Een bemande reis naar Mars zou ons minstens een half jaar en miljarden euro's kosten.
Terwijl wij dat met een beetje meer fysieke technologie binnen twintig minuten en vrijwel gratis zouden kunnen.
Onze industrieën en vervoersystemen zijn extreem vervuilend, maar daar komt gelukkig al verbetering in.

Dankzij computers wennen aan de nieuwe situatie
De computer verschaft ons voorproefjes op die nieuwe wereld van overvloed en van creatie vanuit gedachten.
Wat toetsaanslagen en muisclicks en je hebt complete werelden geschapen, desnoods fysiek onmogelijke.
En je creaties kun je kosteloos en tot in het oneindige vermenigvuldigen en verspreiden.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Planetaire Logos – aan de knoppen van onze aardse computer
Onze Planetaire Logos – of correcter gezegd, de voorzitter daarvan – was tot voor kort Sanat Kumara, roepnaam Raj.
Sinds 2014 is meester Kuthumi onze Planetaire Logos, ofwel algemeen directeur afdeling logistiek planeet Aarde.
Net als wij, is de Aarde een levend wezen. Het is ook een hemellichaam. Met tevens computereigenschappen.
De volgende uitleg heb ik voorgelegd aan Ästrüd, een bevriende kosmische meesteres uit de Andromedanevel.
Het gaat niet zozeer om de juistheid van mijn beweringen. Het is een impressie van werelden achter werelden.
Ik kom trouwens weleens in machinekamers, maar ik mag bijna nooit ergens aan komen.

De planetaire logos bekleedt geen bestuursfuncties, maar vervult logistieke achtergrondtaken voor onze Aarde.
Hij of zij werkt als het ware in de aardse machinekamer als chef manager ICT ofwel hoofd systeembeheer.
Het werkterrein van een logos omvat het efficiënt afstellen van bewustzijn, energie en materie van een wereld.
Een verantwoordelijke en soms hectische taak. Je legt verantwoording af aan het bestuur, maar bij calamiteiten
moet je zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Je moet daarbij rekening houden met alle kosmische cycli.
Ook overleg je constant met de solaire, de galactische en de universele logos en met al je collega's daartussen.
Ik heb gelezen, dat Maldek is ontploft dankzij menselijke fouten van haar toenmalige planetaire logos Lucifer.
Zowel Jezus als Boeddha zijn een tijdje planetaire logos van de Aarde geweest. In gedachten zie ik ze al staan.
Met de armen op elkaars schouders. 'Nou, dat was een klus!'

Wat is er alzo instelbaar en programmeerbaar in de Kosmos? Veel meer dan wetenschappers durven dromen!
Diverse natuurwetten kun je aan of uit zetten of hun parameters wijzigen. Als voorbeeld noem ik de lichtsnelheid,
uitdijing snelheid van het Universum, lading en massa van het elektron, vervalsnelheid van radioactieve isotopen,
aantal stabiele elementen in een periodiek systeem, dichtheid en lichtemissie van materie, zwaartekracht,
tektonische stabiliteit, planetair magnetisch veld, elektrische geleiding van krachtlijnen, Schumann resonantie,
diverse klimaatfactoren, alles wat betreft ecosystemen en de beeldschermresolutie van onze matrix.
Wetenschappers hebben het meestal niet in de gaten, als er natuurkundige parameters worden gewijzigd.
Even ter geruststelling, wiskundige grondregels zijn onveranderlijk.
Logoswerk is een combinatie van constanten, volautomatisch verlopende processen en handmatig zielenwerk.
Instellingen kunnen zowel collectief als individueel zijn. Sommige kun je zelf aanpassen of laten wijzigen.

Ook lengtes van karmalussen, modi van synchroniciteit, verhouding tussen fysieke incarnaties en niet-fysiek
tussenbestaan, de mate van dualiteit – verhoogd sinds de zondeval, taalcoherentie – verminderd sinds de
Toren van Babel, astrologische en numerologische responsdieptes, vrije wil parameters, ja zelfs transparantie
van publieke media en andere maatschappelijke kwesties kunnen van centraal uit worden beïnvloed.
Verder toegankelijkheid tot paranormale vermogens, verhouding tussen collectief en individueel bewustzijn,
per species en per subcultuur, zichtbaarheid van kleurfrequenties, globale maximale levensduur per species
– sinds Methusalem voor de mens verlaagd van 960 naar 120 jaar, kortom diverse instellingen van ons DNA.
Sinds kort kunnen gewrichtskraakbeen en hersencellen weer aangroeien, maar de medici zeggen uiteraard,
dat dit altijd al zo is geweest, maar dat zij dit tot nu toe nog niet grondig genoeg hadden onderzocht.

Net als onze computer, heeft ook onze Aarde een besturingssysteem. Als je op jouw computer modernere
besturingssoftware installeert, dan kan het zijn, dat jouw ouwe trouwe tekstverwerker, boekhoudprogramma en
spelletjes niet meer werken. Onze Aarde heeft duizenden jaren gedraaid op voornamelijk 3D besturingssoftware.
Nu hebben we naast 3D ook 4D, 5D en 6D. Binnenkort, waarschijnlijk in 2013, wordt het meeste 3D verwijderd.
Bepaalde applicaties, zoals oorlog voeren, zijn dan niet langer meer mogelijk. Maar wel allerlei nieuwe opties,
zoals levitatie en rechtstreeks uitwisselen van geluid- en beeldmateriaal tussen het ene en het andere bewustzijn.
Ik moedig je aan om alvast wat van die nieuwe programma's te downloaden en daarmee te stoeien.
Het is wel een zware tijd voor onze planetaire logos – die momenteel gelukkig uit een omvangrijk team bestaat –
omdat verschillende besturingssystemen tegelijkertijd moeten worden onderhouden. Bovendien kunnen mensen
steeds dieper doordringen in de planetaire programmatuur, waarop weer adequaat moet worden ingespeeld.
Gelukkig hoeft er – in tegenstelling tot eerdere scenario's – nauwelijks hardware te worden vervangen.
Ons Logos Team werkt trouwens nauw samen met het Aštar Commando en andere kosmische organisaties.2012-05-14 t/m 16 – Snuffelstage bij de aardse Planetaire Logos
Meteen al bij het opstaan voor mijn werk op die maandagochtend merkte ik, dat onze Planetaire Logos contact
met mij opnam. Ter wille van schrijfbaarheid en leesbaarheid, presenteer ik onderstaande tekst, alsof ik door de
Logos werd toegesproken en alsof die uit slechts één persoon bestaat. Ik heb die dag verder normaal gewerkt.

Goedemorgen Micha. Welkom op je snuffelstage bij ons. Iedereen mag trouwens een keertje met ons meelopen.
Wij nemen al genoegen met flauwe intenties als: 'Zou ik best weleens leuk vinden.' Vanaf nu is 2012 voor jou het
jaar van de snuffelstages. Zorg dat je persoonlijke zaakjes zo gauw mogelijk op orde zijn, want jouw opleiding als
gespecialiseerd lichtwerker is nu echt begonnen. Met hoe velen wij zijn? Dat varieert van moment tot moment.
In rustige periodes enkele tientallen. In hectische tijden enkele duizenden. Wij werken ook met uitzendkrachten en
we krijgen steeds meer stagiaires. De Aarde is de aller moeilijkste planeet om logistiek te beheren. Jij hebt al
aangegeven, dat jij wilt meewerken bij de wederopbouw van verwoeste werelden. Dan ga je zeker een echte
stage bij ons lopen. En ook op andere planeten en manen. En bij de Solaire en de Galactische Logos.
Om het manen stelsel van Mohoron energetisch goed te kunnen uitlijnen, kun je dan alvast oefenen bij Jupiter.
Vandaag zul je dingen horen, waarvan je oren klapperen en heel anders dan wat andere lichtwerkers beweren.

Wat jou al meteen opviel, is onze aanstekelijke blijheid. Dit is prachtig en veelzijdig werk. Wij ervaren werelden
achter werelden en beleven de Kosmos als één samenhangend levend wezen. Naarmate jij meer cocreëert,
word ook jij steeds blijer en zelfs al heb je het eeuwige leven, dan wil je daar beslist geen moment van missen.
Wellicht zelfs niet eens meer om te slapen, gekscherend gezegd. Alvast een krasse uitspraak:
Jullie vervuilen je omgeving, maar op het klimaat hebben jullie geen invloed, want wij beheren de thermostaten.

Wij beheren nog veel meer. Aardig wat aardse zaken regelen wij collectief. Voor individuele bijregeling werken
we samen met je lichaamsdeva. Ook gebruiken we diverse numerologische en astrologische parameters.
Zo zendt elk hemellichaam bepaalde energieën uit, die effecten hebben op allerlei aardse systemen. Ook straalt
elke sector van de ruimte unieke informatie uit. De zichtbare sterrenbeelden gebruiken wij als ezelsbruggetjes.
Als belangrijk voorbeeld noem ik de invloeden van de planeet Mercurius op onze communicatieprocessen.
Zowel collectief als individueel kunnen wij de gevoeligheid hiervoor bijregelen. Toen in de tijd van de Toren van
Babel, de mensheid een megalomaan infrastructureel project begon, dat wellicht schadelijk was voor de Aarde,
is collectief de Mercurius invloed verzwakt, waardoor mensen steeds slechter met elkaar gingen communiceren,
zodat ze dit bouwproject voortijdig moesten beëindigen.

Ja, je reageert stomverbaasd, omdat wij soms de mensheid doelbewust saboteren. Ik zal dit nader toelichten.
Chaos en ruis zijn onze belangrijkste gereedschappen. Synchroniciteit is onze grootste bedreiging. Waarom?
In een chaotische toestand is alles evenredig verdeeld. Als in een drukke stad de mensen doelloos rondlopen,
dan zijn zij daardoor gelijkmatig gespreid. Is er iets wat hun aandacht trekt, dan gaan ze op een kluitje hangen.
De grootste nachtmerrie voor een burgemeester is een massaal evenement, met de risico's op vervuiling, rellen
of zelfs dat mensen elkaar vertrappen. Doe je de inhuldiging van Ajax op de Dam, op het Museumplein of toch
maar bij het stadion? In ieder geval zijn er voorzieningen nodig zoals extra politie. Als er op een cruiseschip niets
te beleven is, zijn de gasten gelijkmatig over het dek verspreid. Als je aan één kant vuurwerk af steekt, dan gaat
iedereen aan die kant staan en kan de boot kapseizen en zinken. En wat gebeurt er, als de Overheid een site
met aantrekkelijke opties opent en daar in de media op attendeert? Juist, dan bezoekt iedereen tegelijkertijd die
site en dan gaat die plat of misschien ligt die dag in Nederland het hele Internet er wel uit. Als een marscolonne
over een brug loopt, dan moet dat uit de pas, anders kan door gesynchroniseerde trillingen die brug instorten.
Wetenschappers hebben trouwens berekend, dat de verwoesting van de muren van Jericho onmogelijk door
uitsluitend het gestamp en het bazuingeschal kan zijn veroorzaakt. Voornaamste oorzaak was krachtbundeling
van gedachten. En daar ga ik het vandaag verder met je over hebben.

® Met geweld kun je paleizen verwoesten
      Maar nog geen varkensstal opbouwen


Een laserstraal is een bundel van coherent licht, waarmee je zelfs dikke staalplaten kunt doorsnijden. Bundeling
van krachten levert soms prachtige creaties op, maar helaas meestal verwoesting. In de tijd dat de Aarde slechts
3D en beetje 4D besturingssoftware kende, werd manifestatie van gedachten niet alleen vertraagd, maar tevens
gelijkmatig over de tijd uitgesmeerd. Momenteel komt de hele klap in volle vaart in het Nu terecht. Synchronisatie
kan levensgevaarlijk zijn en proberen we zoveel mogelijk te vermijden in deze overgangstijd naar meer Eenheid.
Vanwege de nog aanwezige dualiteit, krijg je dan namelijk bijna altijd asymmetrische, ongebalanceerde situaties.
Het gemis door het wegvallen van 3D tijdbuffers compenseren we door verwarring. Zelfs lichtwerkers zullen geen
overeenstemming bereiken, anders staat er straks een goedbedoelende goeroe op met collectieve denkbeelden,
waar een substantieel deel van de mensheid achteraanloopt, met alle rampen van dien. Keuzevrijheid bestaat bij
de gratie van verwarring. We zitten heus niet op nieuwe fundamentalistische religies of ideologieën te wachten.
Laat staan op een Derde Wereldoorlog of apocalyptische natuurrampen. Godin Moeder Aarde reageert namelijk
sterker dan ooit tevoren op gedachten van mensen. En vooral op collectieve denkbeelden. Stel dat er boven New
York een gigantisch ruimteschip verschijnt en een plaatselijk soort Damschreeuwer krijgt het voor elkaar om de
halve wereld te laten geloven, dat buitenaardse wezens onze planeet overnemen, dan is het leed niet te overzien.

De invoering van onze Cluster Voertaal – tot voor kort genoemd Andromedo-Galactisch – kun je daarom de
komende tijd wel vergeten. Ook zorgen wij ervoor, dat jij zult worden overspoeld met zoveel relevante informatie,
dat het je niet meer lukt om deze website perfect bij te houden. Veel daarop is nu al achterhaald of tegenstrijdig.
Als iedereen zegt: 'Die vent kraamt zoveel onzin uit, dat ik zelf aan de slag ben gegaan.' heb je pas goed gewerkt.
Krachtenbundeling is wel goed, als die exact gebalanceerd is afgestemd op De Eenheid. Blijf eraan werken,
dat je steeds beter in je eigen krachtcentrum komt en steeds eerder terugveert in je afstemming op De Eenheid,
telkens wanneer je uit balans raakt of dreigt te worden gemanipuleerd. Dit kan niemand – ook wij niet – voor jou
doen en jij kunt dit ook voor niemand anders doen. Jullie kunnen elkaar wel voorproefjes van Eenheidsbewustzijn
laten beleven. En wij bevorderen geleidelijk alle astrologische en andere invloeden naar dit Eenheidsbewustzijn.

Maldek was – met een diameter van bijna 30.000 km – de grootste rotsplaneet van ons stelsel. Haar planetaire
logos bestond toen uit slechts één persoon, die dankzij miscommunicatie met de Solaire Logos, onjuiste codes
invoerde, zodat dit bewoonde hemellichaam in duizenden – sommige vrij grote – brokstukken uiteen viel, die nog
steeds tussen Mars en Jupiter cirkelen als de zogenaamde planetoïdengordel. Ik weet, dat jij je handen al vol hebt
aan onze Aarde en later aan herstelwerkzaamheden in het Albaran Zevenster Stelsel, maar ik nodig je hierbij uit
om ook wat mee te helpen met de herbouw van Maldek. Wij hebben de uitdrukkelijke opdracht om boven alles de
integriteit van de Aarde voorop te stellen. Maar mochten wij onverhoopt toch apocalyptische mandaten krijgen,
dan is dat zo gepiept en blijft er van onze Aarde niets anders over dan een ringenstelsel van fijn stof rond de Zon,
waar Saturnus jaloers op zou zijn. Maar gelukkig willen zelfs onze grootste vijanden zoiets niet. Wij hebben onze
Godin Moeder Aarde intens lief en blijven toegewijd haar fysieke en andere lichamen ondersteunen.

Nog even ter voorlopige afsluiting van jouw snuffelstage bij ons. Onze aartsengel is Metatron. Wij werken samen
met de deva van elk levend wezen. Wat wij doen voor de Aarde, doet elke deva voor het individu,
namelijk zorgen voor alle fysieke en niet-fysieke lichamen. Al je parameters staan geregistreerd in ons netwerk.
Wij zijn ook verbonden met 6D bewustzijn, morfogenetische velden, sacrale geometrie en kristalkinderen.

Wij bevorderen wel degelijk eenheidsbewustzijn. Jij wist al hoe, maar wilde dit geheim houden, totdat jij ontdekte,
dat andere lichtwerkers hierover al eerder hadden gepubliceerd. Dit gaat uiteraard niet via de snel bewegende
planeet Venus, maar vanuit de Zon, die dit weer ontvangt vanuit het Galactische Centrum en die krijgt het weer
vanuit de Centrale Zon. Belangrijke resonerende relais stations zijn Alcyone – de centrale ster van de Plejaden –
en Sirius. Onze Zon zorgt voor de paradijstransformatie van onze Aarde. Ons klimaat verandert onvermijdelijk,
maar het wordt in alle leefgebieden buitengewoon aangenaam en je kunt gewoon blijven skiën en schaatsen.
En nu draag ik jou persoonlijk over aan je lichaamsdeva. Tot de volgende keer, Micha.2012-05-16 en verder – Uitwisselingen met mijn lichaamsdeva
Graag gedaan Micha, al die wonderlijke genezingen en verjongingsprocessen. Maar ik ga ook over je geld.
Ja, je merkt nu, dat er wat angst en onrust bij jou op komt. Maak je geen zorgen, want dit gaat snel genoeg over.
Bij jou valt dit nog mee, maar nogal wat lichtwerkers praten moeiteloos met alles wat los en vast zit in de hemel,
maar hebben de grootste moeite om zich af te stemmen op hun eigen lichaamsdeva, wat ook blijkt uit hun problemen
met gezondheid, emoties, relaties en geldzaken.

Met mij heb je nu een vast aanspreekpunt. Nee, ik ben niet je beschermengel, want engelen horen bij de hemel.
Ik hoor bij het grondpersoneel. Het aantal zielen, dat fysiek incarneert, vormt trouwens slechts een fractie van alle
wezens die er bestaan, dus je kunt altijd een beroep op ons doen. Met hoe velen wij één mens begeleiden?
Wel, haast nergens bestaan vaste regels voor. Dit verschilt van persoon tot persoon en van moment tot moment.
Wij vinden dit ontzettend leuk werk. Je hoeft ook niet bang te zijn om teveel op ons te leunen, want wij overladen
je dan meteen met taken, dat wij weer niet kunnen verrichten, omdat wij geen fysieke lichamen hebben.

Wij gaan er samen voor zorgen, dat jij nog gezonder, vitaler en mooier wordt. Al jouw schoonheidsfoutjes worden
weggewerkt. Ik zal je niet plagen met ingewikkelde diëten of andere lastige leefregels, want het is de bedoeling,
dat je zo onbezorgd mogelijk leeft, zonder teveel met jezelf bezig te zijn. We gaan in de eerste plaats werken aan
correctie van onjuiste denkbeelden en emoties als faalangst. Verder zullen wij samen hopelijk veel lachen.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Karma – golflengtesystemenKarma – langgolvig
Hoe korter een golf, hoe hoger haar trillingsfrequentie. Hoger dimensionale werelden hebben meer korte golven.
Karma betekent  actie  ofwel  handeling. Karma gaat over tijdlijnen van  oorzaak  en  gevolg.
Nu werkt karma niet zozeer lineair, maar meer cyclisch. Dus niet met lijntjes, maar met langere en kortere lussen.
Het komt erop neer, dat de gevolgen van alle acties uiteindelijk als feedback terugkeren naar hun veroorzakers.
Helaas kan langgolvig karma ons vele levens lang blijven achtervolgen – in de vorm van vicieuze cirkels.
Toch betekent dit principe eerder kosmische ordening van creatie / manifestatie dan oordeel / beloning / straf.
Behalve dit spectrum van golflengten, speelt ook de mate van bewustzijn in al deze processen een sleutelrol.

Op onze planeet Aarde, zoals wij die officieel al millennia kennen, overheerst langgolvig karma tot in het absurde.
Veel stromen van energie en informatie zijn zo lang onderweg, dat velen hun terugkeer niet eens herkennen.
En dit veroorzaakt tevens het Walhalla van Vrije Wil Zone in het officieel bekende deel van ons 3D-Universum.
Ons onvermogen om alle consequenties te overzien, maakt dat wij gokjes wagen en maar wat aanrommelen.
Keuzevrijheid bestaat bij de gratie van onwetendheid. Wisten wij alles, dan bleef er vaak slechts één keuze over.
Niets hoeft, alles mag, alles kan. Ik doe, waar ik zin in heb, zonder dat dit voor mij relevante gevolgen heeft.
Alles, wat ik waarneem, berust officieel wetenschappelijk op puur toeval. Alles kon net zo goed anders zijn, toch?

Pardon! Wat betekent dit alles voor het Grote Geheel?! Waarvan ook jij een onafscheidelijk deel bent?
Wel, dit is nou juist het probleem. De meesten zijn niet eens in staat om een zinvol Groot Geheel waar te nemen.
Zij ervaren onmetelijke tijd en ruimte, met voorwerpen en wezens, die nauwelijks met elkaar samenhangen.
Die wezens strijden vooral voor hun eigen belangen, desnoods ten koste van andere wezens en leefomgevingen.
Jazeker, veel wezens leven in groepen, maar veel van die groepen leven in vijandschap jegens andere groepen.
Zelfs cellen van je fysieke lichaam kunnen een eigen leven gaan leiden – met ziektes als kanker tot gevolg.
'Vader, vergeef hen, want zij weten niet, wat ze doen.'  Dit alles  moest  wel fout gaan, ja  moest. Gepland dus!
Al deze ellende vervult, ja binnenkort vervulde, nuttige functies. Maar het is niet normaal, ja zelfs uitzonderlijk.

Nu betekent langgolvig karma niet slechts kommer en kwel. Het vervult ook nuttige en soms onmisbare functies.
Dankzij langgolvig karma hebben wij meer ruimte en tijd, wat vooral neerkomt op langere bedenktijden.
Langgolvig karma zorgt ervoor, dat voorwerpen langer aanwezig blijven, ook als je niet meer aan ze denkt.
Zonder langgolvig karma, zou er wellicht überhaupt geen fysieke materie kunnen bestaan.
Langgolvig karma is blijkbaar essentieel voor het voortbestaan in 3D-bewustzijn van onze materiële werelden.
Na de paradijstransformatie van onze Aarde blijven alle lage frequenties dan ook intact, maar wel in harmonie.
Onze Aarde is immers bedoeld als een tastbare, zichtbare, fysieke planeet, zij het in paradijselijke 5D-sfeer.Karma – kortgolvig
Kortgolvig karma wordt ook wel  instant karma  genoemd. Dit komt kortom neer op kosmisch supersnelrecht.
Kort door de bocht gezegd: Wil jij iemand een kaakslag geven, dan belandt jouw vuist direct in jouw eigen smoel.
De consequenties van al jouw handelingen kun jij dan onmiddellijk overzien, vaak zelfs ruim genoeg van tevoren.
Je laat rampzalige beslissingen dan wel uit je hoofd. Dit mechanisme beperkt trouwens wel jouw keuzevrijheid.
Kortgolvig karma betekent instant manifestatie van intenties. Kortom directe creatie vanuit jouw gedachten.
Zijn dit bewuste gedachten, dan krijg je wat je wenst. Maar onbewuste gedachten kunnen roet in het eten gooien.
Werelden met 4D-bewustzijn worden immers door zowel bewuste als onbewuste intenties aangestuurd.

Kortgolvig karma kennen wij allemaal van onze droomwerelden. Doe maar eens wat experimenten ter verificatie.
Wees je allereerst bewust, dat je aan het dromen bent. Dit lukt het beste in jouw lucide – dus heldere – dromen.
In jouw droom zie je een voorwerp. Probeer dit dan door louter gedachten te veranderen of te laten verdwijnen.
Ook kun je vanuit jouw gedachten voorwerpen creëren. Lukt dit niet, dan zitten onbewuste gedachten je dwars.

Volgens velen – en ook volgens mij – verkeer jij na jouw dood enige tijd in dergelijke 4D-achtige droomwerelden.
Zulke werelden bestaan uit zogenaamde astrale, vluchtige, materie. Die reageert onmiddellijk op je gedachten.
Dit betekent ook, dat allen, die jij daar ontmoet, gedeeltelijk berusten op projecties vanuit je eigen denkwereld.
In werelden met overheersend kortgolvig karma kom je immers eerder jezelf tegen. Maar ook als je medium bent.

Nu betekent kortgolvig karma niet slechts kommer en kwel. Het vervult ook nuttige en soms onmisbare functies.
Paranormale vermogens – zoals buitenzintuiglijk waarnemen en telekinese – berusten op kortgolvig karma.
Het is pure magie – en de basis voor mystieke ervaringen van kosmische eenheid met Al Wat Is.
Al die verliefde blikken terug – als je andere wezens aankijkt vanuit universele liefde.
Die beleving van één te zijn met alle mensen, dieren, planten, onze eigen Aarde en de gehele Kosmos.
Die Eenheid, die alle – ons tot nu toe bekende – soorten van liefde overstijgt.
Bij al jouw beslissingen gaat het niet langer om jou zelf of om die ander, maar om het Grote Geheel.
Ook voor al jouw lichaamscellen geldt hetzelfde – met als gevolg volmaakte gezondheid en schoonheid.
Verloren lichaamsdelen groeien direct weer aan – dankzij eenheid met Hoger Zelf en Morfogenetische Velden.

Na de paradijstransformatie van onze Aarde, komen kortgolvig en langgolvig karma in een perfecte 5D-balans.
Ik laat hier voorlopig in het midden, door wat of wie deze verschuivingen allemaal worden veroorzaakt.
Wij krijgen dan in ieder geval een gemeenschappelijke belevingswereld, die alle religies overbodig maakt.
Onze toestand van elk moment wordt dan veel minder door onze armzalige toestanden in het verleden bepaald.
Hogere werelden manifesteren zich dan onmiddellijk, via hogere dimensies in ons Hier en Nu van dat moment.

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Holle Aarde
Velen geloven, dat onze Aarde – evenals alle andere hemellichamen – hol is. Met in het centrum een binnenzon.
Binnen Aarde zou menselijk bewoond, paradijselijk en hoogtechnologisch zijn, met als bekendste land Agharta.
Hoewel andere lichtwerkers reppen van ontaarde mensachtige en/of monsterlijke wezens, die beneden wonen.
Zowel binnen aardse als buiten aardse wezens zouden binnenkort openlijk weer met ons gaan samenwerken.
Hieronder een op Internet gevonden doorsnede van onze Aarde met Buiten Aarde en Binnen Aarde.Volgens mij klopt deze situatie natuurkundig niet, omdat er dan te weinig massa is voor de aardse zwaartekracht.
Ook verklaart bovenstaande 2D doorsnede van onze 3D bol niet, hoe de centrale zon zo goed op zijn plaats blijft.
Ik heb een model bedacht – een 2D plaatje van een 4D bol – waarbij een Holle Aarde wel degelijk mogelijk is.
Hierbij is de geheel met magma gevulde Aarde, zoals wij die waarnemen, slechts een perifere plak van die bol.
Snijd je die 4D bol wat centraler door, dan krijg je in de eerste plaats een veel grotere 3D bol als doorsnede.
Er wordt beweerd, dat door het transformatieproces, onze hele wereld gaat opschuiven naar die grotere Aarde.
Die grotere bol kan wel degelijk hol zijn. In de 4e dimensie zit de centrale zon dan onzichtbaar aan de lava vast.
Als alles massaal opschuift, rekt alles uit en wordt alles groter en ijler, zodat de materie vanzelf licht gaat geven.
De nieuwe 5D Aarde straalt dan als een ster!


 
▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Bedoelingen van onze Aarde
Velen vinden onze planeet de aller fraaiste wereld van ons melkwegstelsel.
Onze Aarde is inderdaad bedoeld als een mooie, aangename plaats, met een ongeëvenaarde diversiteit.
Hier kun je de hemel ervaren. Maar helaas ook de hel. En ook dat is zo bedoeld, zij het slechts tijdelijk.
Onze Aarde is een bezield levend wezen, dat al vele malen is geïncarneerd.
Aarde heeft recht op haar eigen ontwikkeling en transformatie en zal daarom niet altijd een tranendal blijven.

De Aarde is namelijk een planeet, waar hogere wezens worden opgeleid en getest. Vandaar al die beperkingen.
Vergeleken met andere volkeren, is onze mensheid geamputeerd, verlamd, doof, blind, dement en schizofreen.
Veel van onze oorspronkelijke – onder andere paranormale – vermogens zijn de meesten tijdelijk kwijtgeraakt.
Dankzij genetische manipulatie door buitenaardse wezens, maar ook dankzij onze heilloze leefgewoontes.

Onze wereld verkeert al duizenden jaren in quarantaine. In een afschuwelijk isolement.
Een unieke ervaring, niet altijd even leuk als je daar middenin zit, maar uiterst boeiend om aan terug te denken.
Wij verkondigen officieel, dat onze mensheid de enige mensachtige beschaving in het Universum is.
Wij spreken van De aarde, De maan en De zon – nota bene zonder hoofdletters – alsof er geen andere bestaan.

Tijdens het hele jaar 2012, stonden in deze website de transformatieprocessen van de Aarde centraal.
Meer nieuws over onze Aarde staat op de webpagina's  Actueel,  Ascentie  en  Galactische Federatie.

Toekomst – verwachtingen
Vele religies voorspellen een glorieuze nabije toekomst voor onze planeet.
Maar volgens sommigen krijgen wij eerst nog veel meer ellende, zoals ongekende oorlogen en wereldrampen.
Wie weet, wordt rond 2012-12-21 onze Aarde zelfs in verschillende parallelle werelden gesplitst, werd gezegd.
Nog slechts een handjevol voorspelde, dat onze huidige Aarde zou vergaan en zou moeten worden vervangen.

Volgens mij kun je nooit tegelijk voorspellen,  wat  er precies gebeurt en  wanneer  dat precies gaat gebeuren.
Zeker niet, waar het  ongewenste  gebeurtenissen betreft, want dan kan de tijd gaan rondzingen.
Onze lineaire tijd is namelijk interactief. En daardoor in wezen onvoorspelbaar. Het noodlot kun je best ontlopen.
Als mij voor morgen een rampzalig verkeersongeval wordt voorspeld, dan blijf ik morgen lekker thuis.
Onheilsprofetieën zijn juist bedoeld om  niet  uit te komen. Zoals je ook in de Bijbel kunt lezen.
In de trant van: 'Als jullie op deze manier doorgaan, dan zal er dit of dat gebeuren.'

Zouden wij terugreizen en Adam voor zijn voortplanting vermoorden, dan kreeg je een onmogelijke tijdparadox.
Het voorspellen van  gewenste  gebeurtenissen werkt al een stuk gemakkelijker.
Je kunt daar dan je energie aan toevoegen, zodat die voorspelling meer kans krijgt om ten volle uit te komen.
Maar ook dan moet je kiezen voor hetzij een precies  tijdstip, hetzij een precieze  gebeurtenis.
De datum 2012-12-21 is zo'n exact tijdstip. Wat er dan precies gebeurde, weten wij pas achteraf.
Dit principe lijkt op de in 1927 door kwantumgeleerde Werner Heisenberg gepubliceerde onzekerheidsrelaties.
Dat er ingrijpende dingen gaan gebeuren, is zeker, want er gebeurt nu al steeds meer onverwachts ingrijpends.

Wereldwijde, collectieve, heilzame evenementen zullen bijdragen aan een gemeenschappelijke belevingswereld.
En dan bedoel ik onder andere het openlijk aan ons verschijnen van ons gunstig gezinde buitenaardse wezens.
Jezus Christus komt terug, maar wanneer precies, kon zelfs Jezus niet zeggen, toen die in interactieve tijd leefde.
Elke uitspraak van dergelijke sleutelpersonen zou de toekomst trouwens meteen paradoxaal hebben beïnvloed.
Ook andere kosmische meesters komen terug, samen met ontelbare buitenaardse familieleden en vrienden.
Zoals wereldwijd is voorspeld, wordt onze Aarde binnenkort uit haar kosmische isolement verlost.
Deze bevrijding geschiedt behoedzaam en geleidelijk. En onder begeleiding van onze kosmische besturen.
Hierbij wordt toegezien, dat zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk in hun eigen kracht komen en blijven.

Groepen buitenaardse wezens, leden van de Galactische Federatie, wilden allang massaal aan ons verschijnen.
Voor eind 2009 hadden zij spectaculaire manifestaties met gigantische ruimteschepen voorbereid.
Dit was via mediums doorgegeven, maar ons Galactische Bestuur gaf hier toch geen toestemming voor.
Het spiritueel afhankelijke deel van de mensheid zou dan worden gehinderd in keuzevrijheid en zelfredzaamheid.
Vriendelijk werd onze ruimtevrienden verzocht om met zulke acties te wachten, tot de tijd daar echt rijp voor is.

Kosmische bestuurders zullen ons na voldoende transformatie frequent bezoeken en intensief samenwerken.
De mensheid geneest dan collectief van alle tijdelijke beperkingen en ontwikkelt een steeds ruimer bewustzijn.
Ons chakra systeem, met oorspronkelijk zeven primaire chakra's, is momenteel al ongeveer verdubbeld.
En wordt uiteindelijk verveelvoudigd. Ook ons DNA wordt drastisch uitgebreid en opnieuw geprogrammeerd.

Het paradijselijke ecosysteem, volmaakt liefdevol voor mens, dier, plant en planeet, wordt voorgoed hersteld.
Sommige dieren zien er uit als gevaarlijke roofdieren, maar blijken in werkelijkheid strikt vegetarisch te leven.
Ook wij mensen zagen er vaak veel gevaarlijker uit dan wij in wezen zijn. Wij konden op dat moment niet anders.
Ook Moeder Aarde wordt geheeld en gestabiliseerd, desnoods door de planeet in haar geheel te verplaatsen.
De continenten zullen niet langer verschuiven. En wellicht zelfs weer tot één geheel worden samengevoegd.
Alle ruimtepuin wordt dan opgeruimd en/of letterlijk in goede banen geleid.

Onze Aarde wordt kortom een veilige, schone, aangename en liefdevolle planeet. Nog fraaier dan ooit tevoren.
De basisfrequentie van onze wereld wordt een octaaf hoger gestemd. Die is al een half octaaf omhoog gegaan.
Daardoor gaat onze materie uit zichzelf licht geven, als overgoten met glitters of sneeuwkristallen in het zonlicht.
Het urgentst lijkt mij het instellen van non-duale zones, met energetische sluizen naar vooralsnog duale regio's.
Hiervoor zijn mensen en andere wezens nodig, die genoeg ervaring hebben met zowel dualiteit als non-dualiteit.
Zie de pagina  Paradijswerelden  van deze website. En op mijn andere website het belangrijkste artikel.

  ►  Creatieproces  

® Huidig bestemmingsplan Aarde
      Hypertechnologische paradijswereld


▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

Toekomstimpressies van de Nieuwe Aarde
Als alles volgens de bijgestelde planning verloopt, verkeert de aardse mensheid eind 2013 officieel in 4D.
In de loop van 2014 maken wij dan kennis met 5D. Hopelijk zijn begin 2015 alle mensen geascendeerd tot 5D.
Het is de bedoeling, dat de Aarde daarna voorzitter wordt van ons planetenstelsel en de Galactische Federatie.
Voor 5D is strikt vegetarisme onmisbaar, want in het paradijsecosysteem zijn alle levende wezens veilig.
Hoe onze wereld er dan verder uit ziet en functioneert, bepalen wij grotendeels zelf. Hierbij wat dromen van mij.
Ik verwacht een nóg veelzijdigere en multiculturelere Aarde dan thans, met mensen in diverse ascentiestadia.
Daarom zullen de infrastructuur en alle ondersteunende voorzieningen ook uitermate divers zijn.
In ieder geval wordt ons landgedeelte groter, want onder andere Lemurië en Atlantis zullen herrijzen.
Ons natuurlijke en culturele erfgoed wordt hersteld en in ere bewaard. Aarde als levend openluchtmuseum.

Onderwijs en andere informatie uitwisseling op de Nieuwe Aarde
De Aarde is bezig aan de afsluiting van haar functie als School voor Dualiteit.
Haar nieuwe bestemming is Volksuniversiteit voor Creatie. En die faciliteiten zijn al geruime tijd beschikbaar.
Zo zit ik vlak voor mijn propedeutische examen, na onder andere het doorlopen van diverse snuffelstages.
Daarna volgt het candidaats examen en tenslotte het doctoraal examen. Om deze metafoor te vervolgen.
Op de nieuwe universiteit leer je onder andere Cluster Voertaal, Universum historie + topografie en metafysica.
Thuis een film op TV bekijken is leuk, maar samen naar de bioscoop heeft toch duidelijke meerwaarde.
Nieuwe Aarde biedt een overvloed aan zelfstudie via geavanceerde computersystemen met Cluster Internet.
Maar het is fascinerend om ook met elkaar en kosmische meesters uit te wisselen in ontmoetingsgebouwen.
Die hebben audiovisuele voorzieningen zoals levendige 3D beelden, die rechtstreeks op gedachten reageren.
Maar onze ongeëvenaarde natuur zal onze grootste leermeester zijn.

Architectuur en ruimtelijke ordening op de Nieuwe Aarde
Het is de bedoeling, dat onze planeet in alle opzichten het toppunt van schoonheid wordt.
Dat wil niet zeggen, dat al het zogenaamd ontsierende cultureel erfgoed dan maar geheel moet verdwijnen.
Hoewel de meeste gebieden worden bevrijd van dominerende bekabeling, masten en monotone bouwwerken.
Maar er zal veel nieuws komen. Sprookjesachtige architectuur. Kristallijne steden. Grote ontmoetingsgebouwen.
Ruimtehavens voor grootschalige, interplanetaire vluchten en andere nieuwe voorzieningen.

Particulier personenvervoer op de Nieuwe Aarde
Hoewel iedereen tenslotte leert om te vliegen als een vlinder of als een vogel en om, ook fysiek, te teleporteren,
zal er toch behoefte blijven aan conventionele transportvormen, al is het alleen al voor recreatieve doeleinden.
Ik verwacht op korte termijn de invoering van een geheel veilige personenauto, die werkt op nulpuntenergie.
Met optie voor volledig automatische besturing en navigatie, inclusief automatisch haaks inparkeren.
Dit voertuig kan loodrecht opstijgen en vliegen, door de lucht en – net onder de lichtsnelheid – door de ruimte.
Reizen naar de Maan en onze buurplaneten in slechts enkele minuten of uren is dan voor iedereen bereikbaar.

Openbaar vervoer op de Nieuwe Aarde
Ook hierbij geldt, dat al het bestaande culturele erfgoed in ere wordt gehouden of zelfs in ere wordt hersteld.
Verder is onze wereld dringend toe aan veel snellere, frequentere en comfortabelere transportsystemen.
En daarvoor hoeft zowel letterlijk als figuurlijk heus niet opnieuw het wiel te worden uitgevonden.
De Binnenaarde gebruikt twee monorailsystemen, waarvan een voor hoge snelheid, wellicht op magneetinductie.
Via de vele verbindingstunnels, zou je de Oppervlakteaarde hierop kunnen aansluiten, maar wat is wijsheid?
Volgens mij is het verstandig om – daarnaast – een voor ons aangepast Auroriaans systeem in te voeren.
Dat wil zeggen, met magneetzweeftreinen, waarvan de voortstuwing onder de treinbodem in een goot hangt.
Zodoende is de treinvloer op exact dezelfe hoogte als het straatniveau. Perrons zijn dan meestal niet nodig.
Supersonische snelheden kunnen worden bereikt. De baan is in elk landschap en stadsomgeving inpasbaar.
Meestal op maaiveld. Soms op viaducten, die met beplanting of anderszins kunnen worden gecamoufleerd.
Sporadisch door razend snel geboorde tunnels, waarin daarna kant en klare segmenten worden geschoven.
Anders dan op Aurorion, bewegen de schuifwanden – en eventuele perrondeuren – in de lengterichting.
Zodoende kan de spoorgoot ondiep blijven. En bij straattrajecten door uitschuifbare platen worden afgedekt.
Naast de hoogte, kan ook de breedte van de baan worden beperkt, door alleen de buitenste deuren te openen.
De inrichting is aards metro-achtig, met 2 x 2 x 2 zitplaatsindeling, balkons en doorloop door de complete trein.
Aerodynamische koppen. Volautomatische exploitatie. Vaste lijnen, zodat koppelen en splitsen niet nodig zijn.
Alle treinen kunnen op alle haltes aan hun lijn stoppen. Maar we kunnen letterlijk en figuurlijk nog alle kanten uit.Agenda voor onze Aarde, ons planetenstelsel en ons sterrenstelsel – geheel onder voorbehoud
Ik publiceer deze lijst om aan te tonen, wat zoal mogelijk is, mede dankzij gespecialiseerde buitenaardse hulp.
Zo bestaan er in de Andromedanevel technologieën om hemellichamen te verplaatsen en leefbaar te maken.
Een planeet functioneert trouwens het best, als die één maan heeft, dus wordt die waar toepasselijk toegevoegd.
Verder behoort alles van onze Galactische Federatie automatisch tot onze begin 2012 opgerichte Cluster Unie.
Vergeet trouwens niet, dat wij het verschijnsel  tijd  vanaf binnenkort voortaan massaal anders zullen beleven.
Agendapunten kunnen vervallen, worden toegevoegd, drastisch naar voren of naar achteren worden verschoven.
Als dat de enige mogelijkheid is voor wereldvrede, dan zal onthulling van buitenaards leven eerder plaatsvinden.
Volgens sommige doorgevingen, hebben wij in sommige opzichten een tien jaar lange vertraging opgelopen.
Dit zou komen, omdat kwaadwillende machten weigerden te stoppen met hun spel. Die spelen nu verlenging in
blessuretijd, totdat het onvermijdelijke fluitsignaal klinkt. Ook de kosmische invloeden zijn niet tegen te houden.
In sommige opzichten loopt de Aarde – althans voor het oog – enkele weken tot eeuwen achter op de Kosmos.
Grootste voordeel van de vertragingen is, dat meer aardbewoners kunnen meegaan naar de Nieuwe Aarde.
Wijzigingen worden zoveel mogelijk achter de agendapunten ingevoegd. Hieronder mijn update 2013-01-07.
Vertragingen kunnen overigens onverwacht ruimschoots worden ingelopen. Houd dus je hart open.

2012
•  Gunstigere situatie in Syrië nog vóór 2012-09-21 – vertraging vele maanden
•  Meer en onverklaarbaardere gewasformaties, ufo's en andere ongewone verschijnselen – leek tegen te vallen
•  Meer onthullingen over ingrijpende wetenschappelijke ontdekkingen – komt goed op gang
•  Meer onthullingen over ingrijpende technologische ontwikkelingen – komt goed op gang
•  Meer saneringen in de bankenwereld – komt goed op gang
•  Meer saneringen in regeringen – blijkt pas in 2013 goed op gang te komen
•  Verdere invoeringen van kortgolvig karma – kan ik nog vrij weinig over zeggen – vooral individuele kwestie
•  Massale fysieke transformaties zoals wonderlijke genezingen en verjongingen – vertraging maanden tot jaren
•  Wereldvrede nog vóór 2012-12-21 – vertraging 9 tot 12 maanden

2013
•  Voortzettingen, intensiveringen en voltooiingen projecten van 2012
•  Meer schokkende onthullingen over lang verzwegen wantoestanden – verloopt buiten verwachting snel
•  Engels officiële voertaal voor de gehele Aarde – onbekende vertraging – geen urgent project
•  Wereldwijde projecten in onderwijs, energiewinning, economie en voedselvoorziening – komt op gang
•  Publicatie op aards Internet van beeldmateriaal afkomstig van Cluster Internet – kan elk moment gebeuren
•  Meer wereldleiders en lichtwerkers toegang tot Cluster Internet – wordt aan gewerkt
•  Oprichting overkoepelende Wereldregering – mogelijk vertraging maanden tot jaren
•  Onmiskenbare onthulling van buitenaardse beschavingen – vertraging weken tot jaren
•  Cluster Internet vrij toegankelijk voor in principe alle aardbewoners – vertraging maanden tot jaren
•  Openlijke samenwerking van onze nieuwe Wereldregering met de Galactische Federatie – vertraging jaren

2014
•  Aarde volwaardig lid van de Galactische Federatie – vertraging maanden tot jaren
•  Bouw en oplevering gebouwencomplex voor Wereldregering en Galactische Federatie – vertraging jaren
•  Toevoeging Cluster Voertaal voor de gehele Aarde – mogelijk vertraging jaren
•  Inrichting paradijsgebieden op Aarde
•  Uitbreiding paradijsgebieden
•  Aanpassingen ecosystemen
•  Herstel uitgestorven flora en fauna
•  Stabilisatie klimaat – al begonnen in 2012

2015
•  Toevoeging hoogtechnologische ruimtevaart
•  Bouw ruimtehavens en bestaande luchthavens mede geschikt maken voor massale ruimtevaart
•  Intensieve bemenste verkenningen in ons planetenstelsel
•  Sanering van alle ruimtepuin
•  Tektonische stabilisatie van de Aarde – al begonnen in 2012
•  Alle aardbewoners veilig en welvarend

2100
•  Hele Aarde paradijselijk – mogelijk tientallen jaren eerder
•  Bescheiden terugkeer van aardbewoners naar hun thuisplaneten – mogelijk veel eerder
•  Jupiter wordt toch niet omgevormd tot een zwakke ster
•  Mars – Verrijking dampkring en watervoorraad – blijkbaar al begonnen in 2013
•  Venus – Verplaatsing naar een omloopbaan iets verder van de Zon
•  Venus – Optimalisatie van de rotatie om haar as
•  Venus – Toevoeging van een maan vanuit de planetoïdengordel

2200
•  Mars – Toevoeging broeikasbevorderende vegetatie – mogelijk veel eerder
•  Mars – Toevoeging flora en fauna – mogelijk veel eerder
•  Mars – Optimalisatie klimaat en diverse andere parameters – mogelijk veel eerder
•  Venus – Optimalisatie dampkring en toevoeging water
•  Maldek – Hereniging brokstukken, samensmelting en voldoende afkoeling

2300
•  Mars – Kolonisatie vanuit Aarde – mogelijk veel eerder
•  Mars – Hypertechnologische paradijsplaneet – mogelijk veel eerder
•  Venus – Toevoeging broeikasabsorberende vegetatie
•  Venus – Toevoeging flora en fauna
•  Venus – Optimalisatie klimaat en diverse andere parameters
•  Maldek – Optimalisatie omloopbaan en as rotatie
•  Maldek – Toevoeging dwergplaneet Ceres als maan
•  Maldek – Toevoeging broeikasbevorderende vegetatie
•  Maldek – Toevoeging flora en fauna
•  Maldek – Optimalisatie klimaat en diverse andere parameters
•  Massale terugkeer van aardbewoners naar verafgelegen thuisplaneten

2400
•  Venus – Kolonisatie vanuit Aarde
•  Venus – Hypertechnologische paradijsplaneet
•  Maldek – Kolonisatie vanuit Aarde
•  Maldek – Hypertechnologische paradijsplaneet met als nieuwe naam Pax (Latijn voor Vrede)
•  Alle of vrijwel alle planeten van ons sterrenstelsel lid van de Galactische Federatie – dit was eind 2012 al zo!
•  Daarom opheffing Galactische Federatie – begin januari 2013 al omgevormd tot officieel Galactisch Bestuur
•  In plaats daarvan oprichting Gouden Roos Sterrenstelsel Unie – zulke naamwijzigingen zijn niet onmisbaar
•  Definiëring nieuwe bestemmingsplannen voor de Aarde en voor andere werelden
•  Er is zelfs een scenario, waarbij de Aarde los door de ruimte gaat reizen, maar die beslissing ga ik niet over

▲ Index Pagina

www.buitenaards.net

◄ Index Website

     DISCLOSURE     –     Hemel en Aarde   liefdevol herenigd